Header Reklam

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı için Çalışmalar Başladı

15 Eylül 2020 Dergi: Ekim-2020
15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı için Çalışmalar Başladı

Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşma noktalarından olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için Düzenleme ve Yürütme Kurulu ilk toplantılarını gerçekleştirerek çalışmalara başladı. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantıları, COVID-19 salgını nedeniyle kişisel mesafenin korunabilmesi amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı
duzenleme-kuruluTESKON 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 15 Temmuz 2020 tarihinde 10 üyenin katılımı ile düzenlendi. MMO Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adana, Ankara Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun Şube temsilcileri katıldı. Toplantıda bir önceki kongre hakkında genel bilgilendirme yapıldı ve 15. kongrenin 2-5 Haziran 2021 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir’de yapılmasına karar verildi. Kongre Yürütme Kurulu’nun belirlendiği toplantıda Kongre Sekreteri olarak MMO İzmir Şubesi Teknik Görevlisi Sungu Köksalözkan belirlendi. 

Yürütme Kurulu Toplantısı
yurutme-kuruluUlusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu ilk toplantısını 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Yürütme Kurulu Üyeleri Arslan Çağlayan Gürel, Ebru Karakıran, Güniz Gacaner Ermin, Kemal Gani Bayraktar, Kirami Kılınç, Mehmet Soğancı, Necmi Varlık, Nurdan Yıldırım, Seçkin Erdoğmuş ve Ziya Haktan Karadeniz’in yanı sıra Kongre Sekretaryası adına Sungu Köksalözkan ve Önder Sözen katıldı. Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanlığına Ziya Haktan Karadeniz seçildi ve etkinliğe ilişkin çalışmalar başladı.
Toplantıda ayrıca ilk çağrı broşürü ve afişin hazırlanarak duyuruların başlamasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bildiri konuları ve bildiri takvimi için görüşler oluşturularak Bilim Kurulu’yla paylaşıldıktan sonra son şeklinin verilmesine karar verildi.

TESKON 2021’in Ana Teması: Mekanik Tesisatta Dönüşüm
Tesisat mühendisliği alanında enerji verimliliği, dijitalleşme ve iç çevre kalitesi ana başlıklarının yanında, küresel salgın sırasında hastalıkların yayılmasında mekanik tesisat bileşenlerinin etkisi de önemli bir başlık haline geldi.  Şimdiye kadar uygulanan çözümlerin salgın sırasında kullanılamaz hale gelmesi ya da çok özel önlemler altında kullanılabilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda mekanik tesisat bileşenlerinin yeni yaklaşımlarla tasarlanması ve mevcut sistemlerin dönüşümü öncelikli gündemimiz olacak. Bu fikirler doğrultusunda TESKON 2021’in ana teması “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” olarak belirlendi. Tesisat mühendislerini bekleyen bu zorlu süreç için TESKON 2021’in sadece güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu bir ortam değil, geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli dönüşüme yön verecek itici güç olması hedefleniyor.

Bildiri Gönderim Tarihleri
Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler şöyle:

16 Ekim 2020: Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
6 Kasım 2020: Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
5 Şubat 2021: Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
16 Nisan 2021: Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yazarlara iletilmesi
30 Nisan 2021: Kongre Programının yayımlanması

Bildiri gönderimleri http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapılabilir (Internet Explorer Kullanılmalıdır.)

Kongre ile ilgili güncel bilgilere mmoteskon.org adresinden ulaşılabilir.

Teskon+Sodex Fuarı
Fuar organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor.
Fuar firması ile iletişime geçmek için:
Tel: 0 0212 334 69 00 Faks: 0212 347 10 96
e-mail: info@sodex.com.tr ve http://mmoteskon.org  
Web: teskonsodex.comSlider Altına