Header Reklam
Header Reklam

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı Başarısını Artırarak Sürdürdüğünü Kanıtladı

08 Mayıs 2017 Dergi: Mayıs-2017
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı Başarısını Artırarak Sürdürdüğünü Kanıtladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenlediği 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (Teskon) ve Teskon+Sodex-Fuarı, İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında yapıldı.

Dört gün süren kongrenin ana teması, “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” idi.

Teskon 2017 kapsamında beş paralel oturumda toplam 170 adet bildiri sunuldu. 16 sunumun ve bir panel programının yer aldığı Jeotermal Enerji Seminerinin yanı sıra 16 farklı konuda kurs ve “Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri” ile “Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu” başlıklı paneller de yoğun ilgi gördü.

Sunulan bildirilerin 155 adedi “Bina Fiziği”, “Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Konfor”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, “Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” sempozyumları ile “Hastane Havalandırma Sistemleri”, “Mekanik Tesisat Yalıtımı”, “Bacalar” seminerleri ve bilimsel/teknolojik araştırma oturumlarının bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer alıyor. Ayrıca 15 adet bildiri de “Jeotermal Enerji” Semineri kitabında yayımlandı. Bununla birlikte 1993 yılında yapılan kongreden itibaren yayımlanan tüm bildiriler USB içeriğine alınarak delegelere sunuldu. Böylelikle 1433 bildiriden oluşan çok değerli bir bilgi kaynağı, sektörle paylaşılmış oldu.

Kongre programında yer alan kurslar; “VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri”, “Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları”, “Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları”, “Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları”, “Mutfak Havalandırması”, “Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları”, “Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, “Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı”, “Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme”, “Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elektriksel Kullanımı”, “Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)”, “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar” ve “Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi” başlıklarını taşıyordu.

Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan kongrenin açılış konuşmaları; MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar açılış konuşmasında iklimlendirme sektörünün mevcut yapısı hakkında şu bilgileri verdi: “Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 yılında 8,6 milyar TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör ithalatı 4,4 milyar TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,5 olmuştur. Hammaddede dışa bağımlılık oranı yüzde 30,2’dir.  Yüzde 25,1 oranındaki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH içinde yüzde 1 olan Ar-Ge ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini ekonomik etkinlikte toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.”

İSKİD, geleceğin makine mühendislerini İzmir’de ağırladı

İSKİD, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, 19-22 Nisan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı nedeniyle İstanbul’un seçkin üniversitelerinden makine mühendisliği adaylarını, İzmir’de sektör ile buluşturdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 80 öğrenci, akademisyenlerle birlikte İSKİD’in düzenlediği İzmir Teskon Gezisine katıldı. 21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk günü fabrika gezisi ile başladı. Gezinin ardından öğrenciler, Movenpick Otel’de düzenlenen seminerde sektörün üretim, ihracat ve istihdam gücünün ile sektör firmaları hakkında bilgi aldı. Sektörün önde gelen firmaları Doğu İklimlendirme, Aldağ, Arçelik, Daikin, Friterm, Karyer, Trox ve Sodex Fuarcılık sponsorlukları ile düzenlenen etkinlikte, geleceğin mühendislerine, sektörü ve sektör ürünlerini tanıtmak Türkiye iklimlendirme endüstrisinin geleceğine yön verecek nitelikli iş gücünü ve bu gücün sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflendi. Gezinin ikinci günü Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon SODEX Fuarını ziyaret eden öğrenciler, sektör firmaları stantlarında birebir firma yetkilileriyle görüşme, ürünleri yakından inceleme imkânlarının yanı sıra iş ve staj görüşmeleri de yaparak kariyer hedeflerine odaklandı ve birbirinden farklı ve teknolojik konuların tartışıldığı konferanslara katılarak sektördeki gelişmeleri takip etme fırsatı buldu. Yoğun gezi programın ardından öğrenciler, geziden memnun ayrılırken iklimlendirme sektörüne dair genel bir kanıya sahip olduklarını ve bundan sonraki İSKİD etkinliklerini takip ederek katılımcı olacaklarını belirtti. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet etkinliğe ve sektörün istihdam olanaklarına ilişkin olarak, “İklimlendirme Sektörü gelişimi devam eden ve gelecek vaat eden bir sektör. Genç mühendislerin sektörümüzü tercih etmesi bizleri sevindiriyor. Sektörümüz, her yeni mühendise kendi ilgi alanına uygun olarak, tasarım, şantiye, imalat, teknik, satış, test ayar dengeleme, işletme ve bakım alanlarında çalışabilme ve geniş bir yelpazede iş olanakları sunuyor” açıklamalarında bulundu.

Teskon+Sodex Fuarı HVAC-R endüstrisini İzmir’de buluşturdu

İklimlendirme sektörünün en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapan ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sektörü bir araya getirdi. Teskon+Sodex Fuarı; Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri gibi farklı disiplinlerden ürün gruplarını tek bir çatı altında toplayarak, ziyaretçilerine sektörün yeniliklerini keşfetme imkânı sundu. Toplam 1761 m2 alanda 96 şirket ürünlerini ve çözümlerini sergilediği Teskon+Sodex 2017, katılımcıları ve ziyaretçileri için etkin bir ticaret platformu sağladı. Ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün en yüksek katılımlı kongre etkinliği Teskon ile eşzamanlı gerçekleşen fuar İzmir’in yanı sıra, farklı şehirlerden de gelen profesyonelleri ağırladı. Dört gün boyunca 6676 kişi fuarı ziyaret etti.

Kongrenin kapanış oturumunda, Teskon 2017 değerlendirildi. Kongre Sonuç Bildirisi, gelecek günlerde sektör ile paylaşılacak.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü, Merhum Dr. Müh. Erol Ertaş Özel Oturumu düzenlendi. Oturumda Merhum Dr. Müh. Erol Ertaş adına hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Ertaş’ın oğlu Güneş Ertaş’ın aile adına yaptığı konuşmasının ardından Yrd. Doç. Dr. Turhan Çoban, Erol Ertaş’ın teknik çalışmaları ve öğretmenliği hakkında bir sunum yaptı. Program, Erol Ertaş adına hazırlanan anı kitabının takdimi ile son buldu. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon ve Teskon+Sodex Fuarı’nın sosyal etkinlikleri ise; birinci gün İpragaz’ın üçüncü gün ise Üntes’in katkılarıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde verilen kokteyllerdi.

Termodinamik dergisi olarak 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı hakkında görüş aldığımız firmalar, kongre ve fuardan çok memnun kaldıklarını ve gelecek yıllarda da Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı’na katılacaklarını vurguladı.

Teskon+Sodex Fuarı Katılımcı Listesi

A Yangın

Aknur Endüstriyel Malzemeler

Alarko Carrier

Aldağ

Anova Mühendislik

Arçelik

Armacell Yalıtım

Bacader

Berberoğlu Teknik

Berros Klima

Bes Yapı

BGT Mühendislik

CADBIM Bilgisayar

Cenk Endüstri

Coolbreeze Evaporatif Soğutma Sistemleri

CVS Havalandırma Sistemleri

Çetin Mühendislik

Çukurova Isı Sistemleri

DAF Enerji

Değişim Isı Teknik

Detay Sızdırmazlık Elemanları

Dinamik Isı

DKP Siyah Sac Kanal

Doğa Sektörel Yayın Grubu

Doğu İklimlendirme

Dosider

DTK Dergisi

EGE Petkab Kablo

Ekolife Isıtma Soğutma

Ekonsat

Ensia

Ero-Plus

Ertekma

Essiad

Euroofan Havalandırma

FAY Makine

Friterm

Gassero Isı Teknolojileri

Isıdem Yalıtım

İM Makine

İmas Klima

İmbat Soğutma

İnci Enerji

İnka Yapı Bağlantı Elemanları

İpragaz

İskav

İskid

İzfer Mühendislik

KA İnşaat

Kammak Makine

Karyer Isı Transfer

KBSB

Klas Isıtma Soğutma Klima

KSB Pompa

Linear GmbH

MMO

Makroteknik

Makro Test İklimlendirme

Manisa Salihli OSB

Maxval Buhar Teknolojileri

MGT Filtre

Minipar Filtre

MRU Baca Gazı ve Emisyon Ölçüm Cihazları

MS Klima Havalandırma

MTMD

MTT Isıtma Soğutma

Nero Mühendislik

Odaklı Yayıncılık

Oray Mekanik

OTTE Endüstriyel

PA-FLEX

Pnösan Pnömatik Hidrolik Buhar

Pro-Plan Proje

RAM Ölçü ve Kontrol Sistemleri

Resa Rezistans

Rotek Enerji ve Baca Sistemleri

Rotenberger

S&P AFS Havalandırma

Seamac Endüstriyel Mutfak Cihazları

Sense Algı ve Kontrol

Solar Decathlon Team

Sosiad

Systemair HSK

Teknik Boru

Teknik Sektör Yayıncılığı

Testo Elektronik

TTMD

Tubest Baca Sistemleri

Tunadan Makine

TÜYAK

Üntes VRF Klima Sistemleri

Valftek Valf Teknik Tesisat Elemanları

Venco Havalandırma

Vente Teknoloji ve Uluslararası Dan.Hiz.

Vestel

Viessmann