10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi

13 Temmuz 2017 Dergi: Temmuz-2017

“Mekanik Tesisat Sektörünün Genel Durumu ve Geleceği” konulu 10. MTMD Çalıştayı, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirildi. Çalıştayda ortaya çıkan ve tüm paydaşlarca hemfikir olunan ana sorun, sektörde yaşanan haksız rekabetin artması olarak belirlendi. Bunun da firmaların yaşamsal döngülerini tehdit ettiği ve bu sürdürülemez durumun ortadan kaldırılması için tüm sektör çalışanlarının ortak iradesi ve talepleri ile acil eylem planı oluşturulması gerektiği sonucuna varıldı. MTMD 10. Çalıştayında alınan kararlar, Sonuç Bildirgesi’nde şöyle özetlendi:

1- Sektördeki standartların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması.

2- Yurtdışı pazarların geliştirilmesi için ortak kullanılacak yurtdışı ofislerin kurulması ile ilgili sektör içi çoklu görüşmeler yapılması.

3- Haksız rekabetin engellenmesi için sektörel platformda bir güvence sisteminin oluşturulması (İGP- İklimlendirme Güvence Plaformu veya benzeri).

4- Sürdürebilir yönetimin geliştirilmesi için firmalarda çalışmalar yapılması.

5- Tahsilat riskinin azaltılması için ortak çalışmalar yapılması.

6-  FIDIC’e paralel taslak sözleşme hazırlanması ve sektörde kullanımının yaygınlaştırılması.

7- BIM(Building Information Modeling) çalışmalarının desteklenmesi ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi.

8- Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişkilerin geliştirilmesi.

9- Meslek içi personel eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılması (Mühendis, tekniker ve işçi).

10- Yabancı elektro-mekanik firmalarının Türkiye pazarına girme eğilimlerinin takip edilmesi.

11- Gelişen malzeme teknolojileri ve montaj şekilleri ile ilgili yurtdışı yeniliklerin takip edilmesi.

12- MTMD yeni üye katılımlarının hızlandırılması konusunda çalışmalar yapılması.

13- Yüksek Yapılar Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve konunun TTMD’ye yönlendirilerek takibinin yapılması.

14- Yapı Denetim Kanunu’nun işler hale getirilmesi, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi.

15- Kamu ihale yöntemi bağlamında haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapılması.

16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartname çalışmalarının takip edilmesi.

17- Derneğin proje yönetim firmaları ile ortak çalışmalarının artırılması.

18- Yurtdışı tanıtım ve girişim faaliyetlerinde sektör personel ve kaynaklarının ortak kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.

19- Mekanik tesisat sektöründe uygulamacı ve tasarımcı guruplar için mesleki sorumluluk sigortasının araştırılması.

20- Talep (Claim) yönetimi konusunda çalışmalar yapılması ve bu konuda ortak bir yöntem geliştirilmesi.

21- DEİK’e üye olma konusunun dernek yönetiminde değerlendirilmesi.

22- Dernek bünyesinde ikişer kişiden oluşan ekipler ile yatırımcı, tasarımcı, işletme ve proje yönetim grupları yanı sıra üretici ve satış firmaları ile iş birliğini geliştirici çalışmalar yapılması.

23- Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar yapılması ve yatırımcıya yönelik olarak yeni bir pazarlama yönteminin geliştirilmesi.

24- TAD (Test, ayar ve dengeleme) konusunun tüm sektör bileşenlerince desteklenmesinin koordine edilmesi.

25- Sektörde disiplinler arası geçişin sakıncalarının belirlenmesi; Örneğin malzeme sağlayıcı firmaların (özellikle VRF klima ile yangın sistemlerinde) aynı zamanda tasarım ve uygulama yapmalarının sakınca ve sıkıntıları belirtilmeli. Tasarım hizmeti, malzeme satışı ve uygulama hizmetlerinden en az ikisini ve/veya üçünü birlikte yapan firmaların isimleri ve yaptıkları işlerin tüm sektörle bilgi olarak paylaşılması.