Header Reklam

Yalıtım ve Enerji Tasarrufu

05 Aralık 1993 Dergi: Aralık-1993

Derginiz Termodinamik'in Yayın Kurulu, her sayısında önemli bir sahayı irdelemeye açarak, bu sektördeki gelişmeleri okurlarına duyurmaya çalışma kararı almıştı.

Okurlarımızın bu karar hakkındaki görüşleri olumlu olmuştur. Bu sayımızı da 'Yalıtım'a ayırmış bulunuyoruz. Enerji ekonomisinin temel düşüncesi olan yalıtım, son 20 yılda tek bir kelime olmaktan çıkıp uygulanmaya başlanan, üzerinde sürekli konuşulan bir olguya dönüşmüştür.yalıtım için yapılan yatırım, yalıtım sonucu tasarruf edilen enerji ve küçülen enerji, tesis ve elemanları üzerinden çok kısa sürede geri ödeninektedir. Daha kolay ve maliyeti düsürecek sistem yoktur. Bugün Türkiye'nin yalnız yalıtmışız bina ve tesislerinden kaybettiği ve sürekli artış gösteren enerji kayıplarınm yıllık maliyeti  1.2-1.5 milyar dolar arasında değişmektedir. Çeşitli enerji geri kazanım sistemleri ile yılda 1.5-2 milyar doları tekrar ekonomiye kazandırmak mümkündür. Enerji tasarrufu yapılarak üretim maliyetini düşürmeden dünya piyasalardaki rekabet şartlarına uyum sağkırnak imkansızdır. Yakıt maliyetleri arttıkça, ya bina yönetimleri ısıtmayı azaltacak ya da ev bütçelerini sarsacak aylık maliyetler doğacaktır. Bu durum oluşmuş olup. artık aile bütçesinin önemli bir kısmı ısıtmaya gitmektedir, Enerji ucuza mal edilemediğinden aciliyet ısı yalıtımına gelmiştir. Binalarda az yakalım diyerek ortak yalıtım şartlarını irdeleyenler artıyor, yani evlere yalıtım ve enerji tasarrufu düşüncesi girmiştir, Önemli olan sanayide de enerji tasarrufu sağlayan yalıtım ve diğer sistem düşüncelerinin uygulamaya dönüşmesidir. Enerji tasarrufu sağlayan yalıtım ve sistem şartlarına uyulmayan bir memleket gelişmiş sayılamayacağı gibi gelişmesi de mümkün değildir, Ayrıca her tasarruf edilen enerji çevreye yapılmış bir hediyedir, Yalıtım ile yapılarda enerji tasarrufu sağlanması en ucuz ve kısa yoldan ülkemize önemli kazançlar sağlayacağı kanısındayız,
Saygılarımızla,
TERMODİNAMİK