Header Reklam

Kriz Tünelinin Sonundaki Işık

05 Mayıs 1994 Dergi: Mayıs-1994

Derginiz Termodinamik Yayın ve Danışma Kurulu, 5 Mayıs'ta toplanarak "Ekonomik Krizin Sektöre Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler"i tartıştı.

1993 yılının son aylarında belirtileri ortaya çıkan ve 5 Nisan kararları ile Türkiye üzerine çöken ekonomik krizle ilgili olarak biraraya gelen derginiz TERMODİNAMİK Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin "Türkiye Ekonomisindeki Son Krizin Sektörümüze Etkileri" konusundaki görüşlerinin tam metni DOSYA sayfalarında verilmiştir.

Kirizin atlatılmasında tek çözüm ihracat olarak görülmektedir. İhracat için uluslarararası kalite ve fiyatla ürün ve hizmet üretilmesi gereklidir. Daha çok ithal ürünlerin pazarlamasına ve montajına yönelik olarak örgütlenmiş sektörümüz kuruluşlarının kısa sürede ihracat yapabilecek hale gelmeleri ancak belirli konuda uzmanlaşmaları ve teknik-mali güç birliği oluşturmaları ile mümkün olabilecektir.

Bu işbirliğinin uluslararası ilişkiler ile duyurulması da tüm sektör kuruluşlarının bir arada yer aldığı ve detaylı tanıtıldığı SEKTÖR Katalogu ile sağlanacaktır.

Derginiz, bu konuda da daha önce duyurmuş olduğu TERMODİNAMİK SEKTÖR KATALOĞU'94/95 hazırlık çalışmalarına hız vermiştir. Sektörümüz kuruluşlarının katalogun kısa sürede tamamlanabilmesi için özel ilgi göstermelerini bekliyoruz.

Uluslararası Müteahhitlik Firmalarının, yurt dışında başarılı çalışmalar yapan Türk Müteahhit firmalarının sektörümüzde faaliyet gösteren uzman  kuruluşlara doğrudan ulaşabilmeleri TERMODİNAMİK SEKTÖR KATALOĞU ile daha kolay olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar siyasi ve ekonomik her türlü zor şartları "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözünün uyandırdığı milli duygulaı ve dayanışma ile aşmasını bilmiştir. Uluslararası teknolojik bilgi seviyesine ulaşmış, uluslararası kalite bilgisine sahip Türk sanayicisi, iş adamı ve teknik elemanlarının gerçek anlamda Türk gücünü ispat etme günü gelmiştir. "Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa etmek" için ekonomik kurtuluş savaşını da kazanmaktan başka çare yoktur.

Ekonomik kriz tünelinin sonunda görünen ışığa ulaşmak için sektörümüzdeki tüm kuruluşların işgücü verimini artıracak çalışmalar ve yatırımlar yapmaları, iyi yetişmiş elemanlara sahip çıkmaları ve personelini firmalarına güvenecek moral güce ulaştırmaları, tasarımdan uygulamaya kadar tasarruf tedbirlerini uygulamaya koymaları kaçınılmazdır.