Header

IS0HA93 6. Uluslararası Isıtma/Soğutma/ Havalandırma / Doğalgaz Teknolojisi Fuarı Yapıldı

05 Mart 1993 Dergi: Mart-1993

ISOHA'93 6.Uluslararası Isıtma Soğutma Havalandırma Doğalgaz Teknolojisi Fuarı 3-7 Şubat 1993 tarihlerinde FM Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Fuar, 3 Şubat günü düzenlenen bir törenle açıldı. TÜBİTAK Gıda ve Soğuk Tekniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet PALA, İGDAŞ Genel Müdürü Turgut BAYLAV, ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir GARlH'in katıldığı açılış konuşmalarının akabinde fuar, SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp SABANCI tarafından açıldı.

131 yerli, 246 yabancı, toplam 377 firmanın ürünlerinin sergilendiği fuarı bu yıl 22.600'ün üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Özellikle fuar sırasında düzenlenen DOĞALGAZ ISTANBUL'da paneli ve katılımcı firmalar tarafından düzenlenen prezantasyonlar basın ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Termodinamik de fuarda etkin bir şekilde yer aldı. Fuar boyunca dergimiz aboneleri ve ziyaretçiler Termodinamik Dergisi standına büyük ilgi gösterdiler.

Fuarda ayrıca, katılımcı ve ziyaretçi firma eğilimleri araştırmaları yapıldı.

ISOHA'93 KATILIMCI FİRMA VE ZİYARETÇİ EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU

1. ISOHA'93 Katılımcı Firma Eğilimleri Araştırması

Katılımcı araştırmasına; firma sahipleri % 49, satış müdürleri % 34, teknik sorumlu ve ürün müdürleri % 17 oranında katıldı. Katılımcı araştarması sonuçlarına göre, firmaların % 21'ı ısıtma teknolojisi ve doğal gaz teknoloji ve ekipmanian, % 21'i soğutma teknolojisi, % 17'si air-condition, klima cihazları, santralleri, vantilatörler, % 8'i hava temizleme sistemleri, % 8'i tesisat, % 8'i izolasyon teknolojisi ve malzemeleri, % 11'i otomatik kontrol, ölçüm ve emniyet cihaz sistemleri, % 8'i ise diğer ürünleri sergilemekteydiler.

Firmaların; % 63'ü İstanbul firması iken, % 37'sinin merkezi istanbul dışı ve yurt dışı idi.

Katılımcılara amaçladıkları ziyaretçi kitlesine ulaşıp ulaşamadıkları sorulduğunda; %58 evet, %6 hayır, %36 kısmen cevpları alınmıştır. Bu soruya kısmen ve hayır cevabı verenler, bunun nedenini profesyonel ziyaretçilerin fuarlara olan genel ilgisizliğine ve fuarcılık bilincinin henüz tamamen gelişmemiş olmasına bağlıyorlar.

Katılımcılara, daha sonraki ISOHA fuarlarında tarafımızdan hedefledikleri müşteri-ziyaretçi kitlesinin hangi şehir ve ülkelerde yoğunlaştıkları sorulduğunda, ağırlıklı olarak istanbul, Ankara , İzmir ve Antalya cevapları alınmıştır. Yurt dışında ise genel olarak Türki Cumhuriyetler ve A.T. üyesi ülkeler belirlenmiştir. Katılımcıların takip ettiği ihtisas dergileri,   %19   Termoklima, %18 Termodinamik,    %15 Doğal Gaz, % 13 Tesisat, % 13 Mühendis & Ma-kina, % 10   inşaat  dergileri,   %6 Turizm dergileri, %4 Yabancı yayınlar, %2 Diğerleridir. ISOHA'93 katılımcılarının % 65'i ISOHA'92'ye   katılmış,    %35'i ISOHA'92'ye katılmamıştır. Fuar sırasında düzenlenen seminer ve panellere  katılan    firma oranı % 31, katılmayanlar ise % 69'dur. Son olarak katılımcılara fuar hakkında görüş ve önerileri sorulmuştur. Firma yetkilileri genel olarak fuar organizasyonundan memnun olduklarını, ISOHA fuarının sürekli gelişme gösterdiğini ve Türkiye'de bu alanda yapılan en iyi ihtisas fuarı olduğunu belirtmişlerdir. Bir diğer nokta da bazı katlarda sergilenen ürünlere karşı fuar alanının havalandırmasının yetersiz kalmasıdır.

2. ISOHA'93 Ziyaretçi Eğilimleri Araştırması

Araştırmanın örneklemi ziyaretçilerin tümü olarak belirlenmiş örnek büyüklüğü önceden 400 olarak saptanmış ve tesadüfi örnekleme metoduyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre ziyaretçilerin öğrenim durumu,

% 77 üniversitesi mezunu % 15 lise mezunu % 3 orta okul mezunu % 3 ilkokul mezunu olarak belirlenmiştir.

Fuarı gezen ziyaretçiler, % 74 İstanbul % 25 istanbul dışı % 1 Yurt dışından gelmişlerdir.

 

% 3 İthalatçı-Toptancı

% 2 Yatırımcı

% 2 Müteahhit

% 1 Perakendeci olarak saptanmıştır.

Takip ettikleri ihtisas dergileri ise ;

% 35 Mühendis & Makina

% 19 Doğal Gaz

% 12 Termodinamik

% 11 Tesisat

% 10 Diğer

% 6 Termoklima

% 5 Yabancı yayınlar

% 2 Turizm dergileridir.

 

ISOHA'93 ziyaretçileri "ISOHA'92 fuarını ziyaret ettiniz mi? sorusuna; % 50 hayır, % 46 evet,

% 4 haberim vardı ama imkânım olmadı " yanıtlarını vermişlerdir.Fuarı ziyaret edenlerin amaçları arasında en yoğun olan bölüm (% 70) mesleki ve teknik bilgi alışverişinde bulunmaktır. Bu ana amacın dışında kalan bölümler ise; % 12 iş bağlantısı kurma, % 10 satın alma.


Etiketler