Header Reklam

I. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin Günümüz Türkiyesinde Tesisat Mühendisliği Hizmetleri İçin Önerdiği Reformlar

05 Mayıs 1993 Dergi: Mayıs-1993

1.Ulusal Tesisat Mühendisliği KongresiX'nde üç gün boyunca mesleki teknik bilgilerin tartışıldığı oturumların dışında, tesisat mühendisliğinin tanımından eğitimine kadar çok değişik konuları içine alan üç panel yapılmıştır.

Bu panellerde, gerek panelistler gerek dinleyiciler, ülkemizdeki tesisat mühendisliği hizmetlerinin sorunlarını tartışmışlardır. Pekçok konu detaylarıyla açıklanmış ve sorunlara yine pekçok kişisel çözüm önerileri getirilmiştir.

Dile getirilen sorunların çokluğu, tesisat mühendisliği hizmetlerinin uygulanmasında reformların yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Reformların bir kısmı mesleğin çağdaş anlamındaki gereği ve gelişimi için, bir kısmı eğitim için, bir kısmı da hizmetleri yönlendiren, denetleyen, standartlaştıran kurumlar içindir.

Biz, aşağıda kısa başlıklarla özetlediğimiz ve çoğunlukla benimsenen reform önerilerini, ilgili tarafların bir araya gelerek en kısa zamanda ele alınması zorunluluğunu, bir görev olarak, önemle duyuruyoruz :

1. PROFESYONEL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KURUMLAŞTIRILMALIDIR.

2.MEVCUT YÖNETMELİKLER, ŞARTNAMELER VE GENELLEŞMİŞ UYGULAMA YÖNTEMLERİ, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ İLKELERİNE GÖRE İVEDİLİKLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

3. ÜNİVERSİTELERDE VE BENZERİ KURULUŞLARDA MEKANİK TESİSATA DÖNÜK EĞİTİM VE MEVCUT İLGİLİ TÜRKÇE LİTERATÜR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

4. YERLİ VEYA YABANCI ÜRETİM HER TÜRLÜ TESİSAT MALZEMESİNİN, UYGULAYICIYA VE KULLANICIYA SUNUMUNDA MÜHENDİSLİK HİZMETİNİN AĞIRLIKLI KILINMASI SAĞLANMALIDIR.

5. MEKANİK TESİSATLARIN PROJELENDİRİLMESİNDEN İŞLETMEYE ALINIŞINA KADAR GEÇEN SÜREÇTE MESLEK İÇİ VE MESLEKLER ARAS I SORUMLULUK ALANLARI BELİRLENMELİDİR.

 

Prof. Dr. Macit TOKSOY

1949 Ödemiş-İlkkurşun doğumlu. 1967'de Manisa Lisesi'ni, 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi'nde Doktora yaptı. 1985'de Doçent. 1991'de Profesör oldu. 1978-1980 senelerinde North Carolina State University'de Misafir Asistan Profesör olarak çalıştı. Profesör Dr. Necati Özışık ile birlikte üç araştırma projesi yürüttü. Analitik Isı Transferi, Endüstriyel Enerji Problemleri ve Eğitim Sorunları en çok çalıştığı alanlar. Deneysel çalışmalara çok ilgi duyuyor. Ancak ülkemizde deneysel çalışmaların çok güç gerçekleştirildiği görüşünde.