Header Reklam

3. Yıla Başlarken

05 Eylül 1994 Dergi: Eylül-1994
3. Yıla Başlarken

"Bir bilim-teknik dergisi olarak bilim ve tekniğin yurdumuza, ulusumuza ve insanlığa yararlı olabilmesi için, şartlar ne olursa olsun yetki ve sorumluluğumuzu ancak iyiye ve doğruya kullanmaya; dergimizi bu ilkeler çerçevesinde geliştirmeye çalışacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ederiz" andıyla Eylül 1992'de, yayın hayatına başlayan Sektörün tek aylık dergisi TERMODİNAMİK, derginin gerçek sahiplerinin sürekli desteği ile her-gün daha da güçlenerek bugünlere ulaşmıştır.

Binlerce okuyucumuz, makale ve görüşleriyle katkıda bulunan değerli bilim adamlarımız, araştırmacılarımız, mühendislerimiz, teknik elemanlarımız ve reklam veren sektörümüzün seçkin firmaları dergimizin gerçek sahipleridirler. Sektörümüzün en etkin, en güvenilir yayın organı olarak TERMODİNAMİK Eylül '93-Ağustos '94 tarihleri arasında yayınlanan toplam 12 dergide 165 firma ve sektör haberleri, 81 makale, 6 bülten, 24 firma ve ürün tanıtımı sektörün önde gelen kişileri ile yapılan 16 söyleşi, 10 görüş ve izlenim yazısı ve 382 ilan yer almıştır. Ayrıca dergimiz tarafından düzenlenen iki panel tam metin olarak bu süre içinde yayınlanmıştır.

Bu ay "DOSYA" olarak POMPALAR, sektörümüzün değerli firma ve mühendislerinin ilgisi ve desteği ile Hidrofor'dan, sirkülasyon pompasına kadar geniş olarak işlenmeye çalışıldı. Santrifüj pompalarının genel sorunu "kavitasyon" özel olarak ek alındı.

Teknolojik olarak gelişmenin esas amacı insanların verimini, rahatını ve konforunu arttırmak için daha az enerji kaybı ile çalışan sistemler ve tesisler inşa etmektir. Bu sistem ve endüstriyel tesislerin kalbi durumundaki pompalar, düzenli çalışmalı, sessiz çalışmalı, uzun ömürlü olmalı, bakım gerektirmemeli, yüksek verimli olmalı, çevre kirliliğini önleyici olmalıdır.

Son yıllarda ileri teknoloji ürünü pompaların yurdumuzda yaygın olarak pazarlanması ile yerli üreticilerin de üretim kalitesi ve ürün çeşidi artmıştır. Gelişmiş ülke üreticilerinin kaliteli ürün ve hizmeti Türkiye'ye getirmiş olmaları kullanıcı (iş sahibi) ve uygulayıcıları (yüklenici) bu ürünleri seçmeye yöneltmiştir. Bunun sonucunda yerli üreticiler de kendi imkanları ile ya da yabancı marka sahipleri ile işbirliğine giderek ürünlerini teknolojik olarak geliştirmeye yönelmişlerdir. Sektör Derginiz TERMODİNAMİK, önümüzdeki dönemde de daha nitelikli, daha kapsamlı, daha güçlü bir konuma sizlerle birlikte ulaşacağına inanıyor ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek ve güvene teşekkür ediyor.


Etiketler


Slider Altına