Header Reklam

Eurovent IKK'da Isı Değiştiricileri İçin Enerji Seviyesi Sınıflandırmasını Sunacak

05 Eylül 2004 Dergi: Eylül-2004
Eurovent IKK'da Isı Değiştiricileri İçin Enerji Seviyesi Sınıflandırmasını Sunacak

1993 yılında kurulan ve şu anda, soğutma endüstrisinde uzun süreli deneyimleri olan Jacques Benoist ve Sule Becirspahic tarafından yönetilen Eurovent şirketinin sertifika programı; endüstrinin performansını, tüm üreticilerin rekabetine dayanan bir sahada, doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde arttırmayı ve bu rekabet ortamında müşterinin güvenini oluşturmayı hedefliyor. Böylece; projeciler, yükleniciler ve son kullanıcılar, ürün literatüründeki talep ve haklarının bilincinde olacaklar, ürün literatürünü daha kolay izleyebilecek ve yüksek kalite seviyesini yakalayabileceklerdir. 

Eurovent Sertifika Şirketi, Avrupa HVAC&R endüstrisinin, Brüksel’de kurulu Eurovent/Cecomaf şirketinin bir yan kuruluşudur. 11 değişik ülkeden, 15 ulusal kurum içerisinde, yaklaşık 1000 üretici firma, burada temsil edilmektedir. Bu kár amacı gözetmeyen organizasyonun asıl görevi, hem Avrupa’daki, hem de tüm dünyadaki çalışma gruplarının Avrupa HVAC&R Endüstrisi ile ilişkilerini geliştirmektir. Amaç; HVAC&R Endüstrisindeki kilit sorunların çözümüne olan ilgiyi arttırmak. Bu konular şöyle sıralanabilir: Çevre, enerji verimliliği, alternatif soğutucu akışkanlar ve belgelendirme çalışmaları. Bu konulara duyulan ilgi, aslında Avrupa’daki bu gelişmelere ve uluslararası standartlara, teknik yayınlara ve Eurovent Sertifika Şirketinin sertifika programlarına duyulan ilgi demek.

Eurovent Sertifika programına katılım gönüllü olmasına karşın, şu anda 23 değişik ülkeden, 180’den fazla üretici bu programda yer almakta. Bu şirketlere ilişkin bilgiler sürekli yenilenmekte ve bilgilerin eklenilmesine devam edilmekte. Bu bilgileri basılı olarak edinmek ya da CD üzerinde ve İnternet’te bulmak olanaklı.

Müşteri için, Eurovent Sertifikası Saydamlık Demektir.

Üreticilerin isteği; müşterinin hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmasını önlemektir. Bu nedenle, ürünlerin, kapasite, enerji tüketimi ve ses seviyesi açısından EN standartlarını sağladığını gösterecek şekilde test etmek gerekir.

Eurovent Sertifika programının işlemleri tam ve kesin olarak tanımlanmış kurallara dayanmakta. İlk önce, katılımcılar; Eurovent Sertifika Şirketi’nin istediği, ısı akış diyagramları, kapasite oranları ve tasarım özellikleri gibi detaylı teknik verilerini sunarlar. Bu veriler, bağımsız bir laboratuar tarafından, mesela TÜV gibi, yeniden incelenir ve değerlendirilir. Eğer test sonuçları, var olan teknik verilere uyuyorsa, ürün grubu akredite olur. Sertifikanın güvenilirliği için yıllık akreditasyon tekrarı garanti edilir. Eğer test sonuçları, üreticilerin ilettiği teknik verilere uymuyorsa, üretici ürün literatürünü ona göre düzeltmek ya da sertifikadan çekilmek zorundadır.

Ya Hep Ya Hiç Kuralı

Eurovent’in sertifika kuralları tüm ürün grupları için başvurulurduğunda, ısı değiştiricilerinde daha ayrıntılı. ‘Certify All’ programı, mesela bir üreticinin kendi ‘direk genleşmeli hava soğutucusu’ için sertifika istemesi halinde, otomatik olarak, ısı değiştiricileri ile ilgili diğer tüm ürünler, yani ‘hava soğutmalı yoğuşturucular’, ‘kuru soğutucular’ ve ‘sıvı soğutucular’ için de sertifika elde etme mecburiyetini şart koşmuştur. Tüm gruplar için sertifika, ilk ürün grubunun ardından 18 ay içinde kabul ettirilmek zorundadır. Aksi halde sertifika geçersiz olmaktadır. Tüm durumlar için; kapasite, enerji verimliliği ve ses seviyesi Avrupa standartlarına ve EN 328, EN 327, EN 1048 ve EN 13487 gibi gibi uluslararası standartlara göre test edilir. Böylece; müşteri, otomatik olarak tüm ürün gruplarının Eurovent kriterine uygun olduğunu düşünebilir.

Enerji Seviyesi

Diğer bir isteğe bağlı girişim, ısı değiştiricisi üreticilerinin bağlı olduğu Eurovent Sertifika programının enerji seviyesi ile ilgili. Bu enerji seviyesi belirleme yöntemi, klimaların sınıflandırılmasında, Avrupa direktifi 92/75/EEC’ye göre zaten kullanılmaktaydı. Enerji seviyeleri, A’dan D’ye kadar düzenlenmiştir. A, en yüksek enerji verimliliğini; D, en düşük enerji verimliliğini göstermektedir. Bu sınıflandırma, klimalar için zorunlu iken, ısı değiştiricileri için şu anda isteğe bağlı bir girişimdir. Ama, görünen o ki, bir adım ileride yasaya uygun düzenlemeler yapılacaktır.

Müşteri Memnuniyeti

Eurovent Sertifika programlarının endüstriye faydalı olduğu konusunda, tabii hiç kuşku yok. Tüm soğutucu akışkanlar ve şartlandırma ekipmanları için, rakip üreticiler, bağımsız testlerde, tüm güvenilir verileri sağlamak amacıyla, birlikte çalışıyorlar. Tüketiciler de, kullandıkları tahmin edilebilir enerji harcamalarını kolaylıkla hesaplayabilmekte ve böylece çok yüksek enerji tüketimiyle karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca; her bir eleman ayrı ayrı akredite olduğundan, sertifikanın işletme masrafları üzerinde de olumlu bir etkisi vardır. İşletme masrafları çoğu kez, ilk yatırım masraflarından daha yüksektir. Sonuç olarak, ekipman kendi özelliğini yitirmeden çalışmakta ve işlem kesintiye uğramamaktadır. Böylece; sık sık tekrarlanan servisler ve tamirlerle karşılaşılmamakta; müşteri de neyi bekliyorsa, tam olarak onu elde etmekte.

IKK 2004’te, ısı değiştiricilerinde enerji seviyesi belirlemesi ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek olan Eurovent’in iletişim bilgileri şöyle:

EUROVENT CERTIFICATION SCRL

62, Boulevard de Sébastopol

75003 Paris

Tel: +33 1 49 96 69 80

Fax: +33 1 49 96 45 10

info@eurovent-certification.com

www.eurovent-certification.comSlider Altına