Header Reklam

Eurovent Market Intelligence, EMEA Bölgesi HVAC&R Piyasa İstatistiklerini Açıkladı

05 Ekim 2015 Dergi: Ekim-2015
Eurovent Market Intelligence, EMEA Bölgesi HVAC&R Piyasa İstatistiklerini Açıkladı

Eurovent Market Intelligence (EMI), HVAC&R piyasa istatistikleri Avrupa ofisi, kısa bir süre önce, Ortadoğu ve Afrika, Avrupa bölgesine (EMEA) ait 2014 satışları üzerine gerçekleştirdiği, imalatçı firmalardan edinilen verilere dayanan etüt çalışmalarının sonuçlarını yayınladı. Eurovent Market Intelligence (EMI) istatistik edinimlerine iştirak eden üretici sayısı, 2015 yılında, verilerini HVAC&R sektörünün en betimleyici verileri yaparak, kelimenin tam anlamıyla bir patlama gösterdi.

Üretici firmaların EMI tarafından teslim edilen piyasa verilerine ilgisi, bu yıl rekor kırdı. Zira, HVAC&R sektöründen, satış verisi toplamasına iştirak edecek, en az 280 üretici firma söz konusu. Bu bağlamda, geçen yıla göre % 26'lık bir katılım artışı kaydediyorlar. Buna, yeni ısı geri kazanım sistemleri ve havuz nem alma sistemleri programlarını da dahil edersek, bu değer % 44'e ulaşıyor. Veri toplamaya iştirak edenlerin sayılarındaki bu artış, sektördeki üreticilere çeşitli avantajlar sağlıyor. Zira, aldıkları piyasa verilerinin güvenilirliğinin ve durumu yansıtma derecesinin artışına olanak veriyor, diğer yandan da etüt edilen geniş ürün yelpazesi ile piyasanın global şekilde anlaşılmasını iyileştiriyor.
EMI analiz uzmanları, Yannick Lu-Cotrelle ve Ghita Boudribila EMI’nin faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili şu açıklamalarda bulunuyorlar: “2009 yılından bu yana yıllık ortalama % 24 oranında bir artış ile veri toplama çalışmalarımıza katılanların sayısı artıyor. Bu artış, kısmen üreticilerin piyasa verilerine olan ihtiyaçlarının artması, aynı zamanda da EMI'nin itibarının giderek yayılması ile açıklanabilir. 20 yıllık tecrübe ve 280 üyelik ile bugün HVAC piyasasında referans bir büro olarak görülüyoruz ve piyasanın gerek üretici, gerek tedarikçi, gerekse kurumsal kişileri olsun farklı aktörleri, piyasanın yapısını ve gidişatını anlama ihtiyacı hissettiklerinde sistematik olarak bize yöneliyorlar. Eurovent Market Intelligence'ın ana unsuru, daima sürekli gelişim olmuştur. İlerlemek, daha rafine analizler gerçekleştirmek, bilhassa da üyelerimize kulak vererek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Katılımcılarımıza tercih edecekleri iki rapora ücretsiz olarak erişim sağlama olanağı sunuyoruz. Böylece, bir hava filtresi üreticisi aynı zamanda klima santralleri hakkında bilgiler alıyor. Bir ısı eşanjörü üreticisi ise, adyabatik soğutucular veya sıvı soğutucular hakkında bilgiler alıyor.
Ancak 2015 yılının en dikkat çekici gelişimi, bu defa üç aylık piyasa raporlarını kapsıyor. Dolu dolu yirmi beş sayfadan oluşan bu raporlar, çok daha detaylı ve eksiksiz olarak hazırlanıyorlar. Geleneksel piyasa bilgilerine ek olarak, ürününü ülkeye ve rekabete göre daha iyi konuşlandırmaya ve farklı eğilimleri anlamaya yardımcı, niteleyici, teknik ve makro-ekonomik bir bilgi panelini de içeriyorlar. Bir süredir beklenen bu gelişim, katılımcılarımız tarafından heyecanla karşılandı. Üstelik bu raporlar kendilerine hediye edildi.
2016 yılında; ısı geri kazanım üniteleri ve VRF’ler hakkında yeni veri toplama çalışması gibi birçok proje söz konusu. Aynı zamanda, soğuk kirişlere ve hava perdelerine ilişkin akıllı pazarlama programlarını lanse etme olasılığı üzerinde de çalışıyoruz. Ama EMI'nin 2016 yılı için büyük önceliği, verilerin tazeliği olacak: Üreticilerin piyasadaki gelişmelerden olabildiğince erken haberdar olmalarını sağlamak amacıyla, veri toplama sonuçlarının alışılandan daha erken gönderilmelerini sağlamayı deneyeceğiz”.

Chiller grupları ve hidronik ısı pompaları: 2015 yılında katılımcı sayısındaki tarihi artış

Hidronik ısı pompaları ve chiller gruplarının programlarına katılanların sayısı, bu yıl % 40 oranında arttı. Artık 39 adet katılımcıya sahip olan ve Avrupa açısından gerçeğe en yakın veri toplar duruma gelen bu program için, ileri doğru bir sıçrayış söz konusu. Üreticilerin gösterdikleri bu artan ilgi, gelecekteki önemli değişimlerle (Yeni F-Gaz düzenlemesi ve Ekolojik Tasarım direktifleri çerçevesinde), ama aynı zamanda bu sektöre sürekli olarak ısıtma sistemi üreticilerinin gelişi ile açıklanıyor. Veri toplama ile sunulan ayrıntı seviyesi, aynı zamanda üreticilerin beklentilerine uyum sağlar; zira araştırmanın gerçekleştirildiği elli kadar ülke için, kompresör, soğutucu ve enerji sınıfı tipine göre çok ince bir analiz sunar (kapasite ve teknolojiye göre geleneksel analizlere ek olarak). 

Klima santrallerinin üreticileri hakkında toplanan veriler, dünyada en çok önemsenen veriler arasında 

Klima santralleri istatistik programına katılımcı sayısı, Avrupa pazarı hakkında toplanan verilerin biraz daha gerçeğe yakın olduklarını tayin eden, 85 katılımcı ile tarihi bir artış kaydetti. Bu yıl, çok sayıda Alman üretici, ama aynı zamanda da Doğu Avrupa'dan, Hindistan'dan, İngiltere'den ve Türkiye'den birçok üretici veri toplamaya iştirak etti.

Bu ilgi, klima santralleri piyasasının dinamizmi ile ama aynı zamanda da veri toplama formatının Avrupa piyasasının yeni hedeflerine uyumu ile açıklanabilir. Böylece, enerji sınıfı ve hava debisi dışında, EMI artık gerek ısı geri kazanım sistemleri, gerek kompresörler, gerekse entegre kontroller seviyesinde olsun, yüklenen donanım tipi hakkında da bilgiler toplamaktadır.

Fanlı coiller: % 100'e yakın gerçeği yansıtma oranı 

Fan coil programı da bu yıl iyi bir gelişme elde etti; katılımcı sayısı 29'dan 36'ya yükseldi ve Avrupa'daki en büyük fanlı konvektör üreticilerini bir araya topladı. Bu başarı, birkaç yıldan beri istikrarlı bir gerileme kaydetmekte olan ve binaların enerji performanslarına doğru geçişten ciddi ölçüde etkilenen bu piyasa için üreticilerin kaygı duyduklarını ortaya koyuyor. Bu bağlamda EMI, yüklü motor ve kontrol tiplerine, ama aynı zamanda da ürünün enerji sınıfına ilişkin bilgiler topluyor.

Fan Coiller: 2014 yılı için piyasada yeni bir gerileme

Fan coil piyasası, 2014 yılında, 2013 yılına göre % 6 oranında bir gerilemeye maruz kaldı ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde satılan 1,35 milyon üniteye ulaştı. Bu düşüş, geçen yıl göre durumlarının kötüye gittiğini gören çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor: İngiltere, Benelüks, Almanya, Rusya ve Ortadoğu (Arap Yarımadası ve Levant), 2013 yılında durumlarının pozitif olmasına rağmen, bu yıl -% 10 ila -% 15 arasında düşüşe tanık oldular. İtalya ise, % 10'luk bir daralma ile bu yıl da düşüşünü devam ettirdi. Buna karşın Fransa ve İspanya, durumlarında sırasıyla % 3 ve % 9 olmak üzere iyileşme gördüler. Türkiye ise, piyasa gelişiminde bir yavaşlamaya tanık oldu ve +% 5 civarında istikrarını korudu. Bu yıl en iyi performansı +% 16 oranında bir büyüme ile Afrika elde etti. Toplam satışların yaklaşık % 20'si İtalyan piyasası üzerinden gerçekleşiyor; bu da 262.000 ünite satışına denk geliyor. Yine Avrupa'da, Fransa yaklaşık % 11 oranında bir piyasa payıyla ikinci pozisyona geliyor. Avrupa Birliği'nden sonra, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde, 2013 yılına göre 4 puan gerilemesine rağmen ikinci pozisyonda Ortadoğu bulunuyor.  "2 tüp" piyasanın % 75'ini temsil ediyor, kalan "% 25 ise yalnızca "2 tüp"ün mevcut olduğu Suudi Arabistan dışında "4 tüp"ten oluşuyor. Tasarım dikkate alınarak genel bir açıdan bakıldığında, karoserli veya karosersiz fan coiller, piyasanın % 30'unu temsil ediyorlar. "Kasetli" ve "entegre edilebilir" tip modeller ise piyasanın kalanını temsil ediyorlar. Türkiye, karoserli olmayan model, piyasanın dörtte üçü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Karoserli ve "entegre edilebilir" modellerin olmadığı Suudi Arabistan için de aynı durum söz konusu. 

Rooftoplar: Büyümekte olan, ancak karışık gelişmeler yaşayan bir piyasa

Rooftop piyasasında, satılan ünite sayısı 67.000, yani önceki yıla göre % 12 artış söz konusu. Piyasanın % 80'lik bir pay ile halen Ortadoğu tarafından temsil edildiğini şaşırmadan izliyoruz. Bu bölgede, % 40'lık pazar payı ile Suudi Arabistan birinci sırada geliyor, onu % 23'lük pazar payı ile Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor. Diğer yandan, bu iki ülkede 2013 yılına göre, sırasıyla +% 35 ve +% 7'lik büyümeye tanık oldular. Avrupa'da, en büyük pazar paylarına sırasıyla Fransa, İspanya, Türkiye ve İtalya sahip. Sırasıyla % 18 ve % 7 oranında büyümeye tanık olan Fransa ve İtalya için bu yıl durumda iyileşme söz konusu. Aksine, durumda, % 15 ve % 30 oranında daralmaya maruz kalan İspanya ve Türkiye'de ciddi bir gerileme yaşandı. Teknolojik açıdan bakıldığında, Avrupa'da dönüşümlü rooftoplar başı çekiyor. Buna karşın, Ortadoğu'da satılan rooftopların tamamına yakını sadece soğutma üniteleri. Kapasite açısından bakılacak olunursa, hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'da en çok satılanlar, pazar payı % 80'in biraz üzerinde olan, 17 ila 120 kW arasındaki orta kapasiteli ünitelerdir. İki coğrafik bölge arasındaki fark, Ortadoğu için pazarın geri kalanını temsil eden, düşük kapasiteli (17 kW altında) makinelerden kaynaklanıyor. Avrupa pazarının geri kalan kısmını, yüksek kapasiteli (120 kW üzeri) makineler teşkil ediyor. Rooftop pazarındaki büyüme, 2014 yılına göre daha mütevazı bir tempo ile 2015 yılında da devam ediyor. 

Chiller Grupları: Düşük ve orta güç için bir Avrupa pazarı

Chiller grupları piyasası bu yıl, 20,4 MkW olan geçen yıla göre 19,6 MkW'ı temsil ediyor. 2013 yılında olduğu gibi, en büyük pazar payı Ortadoğu'ya ait (2,57 mKW), onu Almanya (2,48 MkW), Fransa (2,36 MkW) ve İtalya (2,29 MkW) takip ediyor. Pazar payı açısından, düşük ve orta kapasiteli makineler (700 kW altında) ve yüksek kapasiteli makineler (700 kW üzeri) arasında, bir coğrafik ayrım açıkça görünüyor. 700 kW altında kapasiteye sahip cihazların piyasası, ortalama % 85 piyasa paylarıyla Avrupa Birliği tarafından domine ediliyor. 50 kW altında olanlar için % 47 ve 50-700 kW arasındakiler için % 17 piyasa paylarıyla İtalya başı çekiyor. Onu % 10 civarı pazar paylarıyla Fransa, Almanya ve İber Yarımadası takip ediyor. Daha Kuzey'de, Benelüks ve İskandinav ülkeleri, % 6'lık bir pazar payı ile takip ediyorlar. Yüksek kapasiteli makinelerde, başı % 30 ile Ortadoğu çekiyor, onu % 12'lik pay ile Türkiye izliyor.Gelişim açısından bakılırsa; Avrupa Birliği ülkeleri geçen yıla göre bir büyümeye tanık oluyorlar. Fransa'da, İspanya'da ve İngiltere'de, % 8 ila % 10 arasında bir yükselme söz konusu. Almanya'da, % 3 oranında bir büyümeye ulaşılıyor. Buna karşın İtalya, Ortadoğu ve Türkiye'de % 1 oranında hafif bir daralma söz konusu. Teknolojik açıdan ise, chiller gruplarının % 80'i entegre edilmemiş özellikteler. Büyük kısmı dönüşümlü özellikte olan, onu oluşturan kompresörlere bakıldığında, kompresörlerin % 80'inin standart kompresörlerden ve kalan % 20'lik kısmın ise "Inverter driven" kompresörlerden oluştuğu görülmektedir. 

 

Veri merkezleri için klima cihazları (CRAC): CRAC piyasası için, 2014 yılında bir büyüme görülmedi

CRAC piyasası 2014 yılında 30.000 üniteyi teşkil ediyor. Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde 2013 yılında görülen ile aynı değerde. 2013 yılında olduğu gibi, piyasaya % 80 ile Avrupa hakim. Almanya hafif bir farkla (% 12) başı çekiyor, onu sırasıyla İngiltere (% 11,3), Ortadoğu (% 11) ve İtalya (% 10,3) takip ediyor. Hemen arkasından, birbirlerine yakın % 8'lik pazar paylarıyla Rusya ve Fransa geliyor. Bu yıl büyüme, % 20 oranında artışlar ile İtalya ve Ortadoğu'da devam etti. Buna karşın, -% 8,4 oranında bir düşüşe maruz kalan Fransa için durum daha karmaşık. % 20 oranında bir daralmanın söz konusu olduğu Rusya için ise çok daha karmaşık. Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde, satılan ünitelerin üçte ikisi, doğrudan detantlı, kalan kısmı ise chillerlere ait. Fransa, Almanya ve İngiltere için, yüzde oranı iki teknoloji için de aynı.  Doğrudan detantlı ünitelere ilişkin olarak, satılan ünitelerin % 90'ı, 60 kW altında kapasiteye sahip ünitelerden oluşuyor. Chillerler için, hiçbir atılım söz konusu değil, 15 kW altında ve 100 kW arasındaki kapasite farkları arasında daha eşit bir dağılım söz konusu. 2015 için, %2,5 oranında bir artış bekleniyor. Yüksek pazar payına sahip olan ülkeler için, olumlu öngörüler mevcut. Fransa'nın ise, durumunda iyileşmeye tanık olması bekleniyor. 

Klima santralleri: Pazarın, 2014 yılında geliştiği görülüyor

Klima santralleri piyasası, 2014 yılında 2,05 milyar €'ya yükseliyor, yani 2013 yılına göre % 1,4 oranında bir artış kaydediyor. Bu yıl büyüme açısından İskandinav ülkeleri başı çekiyor; Avrupa'daki, 324,82 M €'ya karşılık gelen, yani % 2,6 oranında bir gelişme ile pazarın % 16'sını teşkil eden en büyük ikinci pazar durumda. Türkiye, % 6,3 oranındaki pazar payı ile bu büyümede söz sahibi. Bu yıl kaydedilen en büyük artışlardan biri olarak, % 11,9'a tanık oldu. İngiltere ve İtalya, sırasıyla % 9 ve % 5,6 oranlarında büyümeler ile hemen arkasından geliyor. Hayal kırıklığına uğrayanlar arasında, bu yıl 360,27 M € ünite satışı ile klima santralleri piyasasının motoru olan Almanya var. % 3,3 oranında bir daralmaya tanık oldu ve onu -% 5,4 oranında bir düşüş ile Fransa izledi.  

Hava debisi açısından ünite paylaşımında, geçen yıla göre bir değişiklik yok. 5 000 m3/sa altında düşük kapasiteye sahip üniteler piyasanın yarısını temsil ederken, 30 000 m3/sa üzeri kapasiteye sahip üniteler piyasanın yalnızca % 5'lik bir bölümünü teşkil ediyorlar. En çok bir hava temizleme santrali içinde bulduğumuz donanımlar, % 30 değerindeki levhalı eşanjörler, tekerli tip eşanjörler ve entegre kontrolörler ile eşit paydalar. 

Hava filtreleri: Göreceli olarak dalgalanmaya sahip bir pazar

Bu yıl da filtre pazarı durgunluğunu devam ettiriyor; Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesi için geçen yıl 1 081 M € olmasına karşın 1 084 M €'ya yükseliyor. Avrupa bölgesinde hava filtreleri pazarı az sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Almanya % 22 ile başı çekiyor. Onu Avrupa pazarının % 15'ini teşkil eden İskandinav ülkeleri takip ediyor. Fransa ise % 12 ile üçüncü pozisyonda bulunuyor. Avrupa bölgesi dışında, Ortadoğu, % 7'lik pazar payı ile dikkat çekiyor. Gelişim açısından bakacak olursak, durum Avrupa Birliği'nde çok elverişli değil. % 9 oranında bir büyüme kaydeden Danimarka ve İngiltere bu durumun istisnasını oluşturuyor. Aksine, Fransa, İsveç, Finlandiya ve İber Yarımadası, % 1 ila % 3,4 oranında bir gerilemeye maruz kalıyorlar. Türkiye +% 9 oranında bir büyüme kaydederken, Ortadoğu % 23 ile açık ara başı çekiyor. Son yıllarda olduğu gibi, ince ve orta filtreler, piyasanın neredeyse üçte ikisini teşkil ediyorlar. Onların ardından büyük filtreler (% 19) ve HEPA-ULPA tipi filtreler (% 16) geliyor. 

Isı eşanjörleri: 2014 yine iyi bir yıl

2013’te olduğu gibi 2014 yılında da, ısı eşanjörleri pazarında pozitif bir durum söz konusu. 2013 yılına göre % 3,5 oranında bir yükselme kaydediliyor. Bu da bu yıl için 837 M €'ya karşılık geliyor. Almanya, bu yıl % 4,5 ile büyümeye devam ediyor ve 143,40 M €'luk bir pazarla başı çekiyor. İkinci sırada % 11 ile yılda % 10 oranında bir ilerleme kaydeden İtalya geliyor. Onu % 9 oranında pazar payı ile Rusya ve her biri % 8 oranında pazar payına sahip Fransa ve İngiltere izliyor. Avrupa Birliği dışındaki en güçlü yükselişi +% 25 ile Türkiye kaydediyor. Teknoloji açısından, evaporatörler piyasanın üçte ikisine, kondansatörler ise % 29'una sahipler. Pazarın % 3'ünü, hava soğutmalı eşanjörler teşkil ediyor. Bu şema, kondansatörlerin pazarın neredeyse yarısını teşkil ettiği İspanya ve Türkiye dışında, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinin neredeyse tamamı için aynı.

Soğutma kuleleri: 2014 yılında durum hafif bir iyileşme arz etti

Soğutma kuleleri pazarı bu yıl, geçen yıla göre hafif bir iyileşme ile 232,67M €'ya yükseliyor. 2012 ve 2013 yıllarında gözlemlenen yavaşlamayı takiben, 2014 yılında piyasada bir istikrar görüldü. Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesindeki pazarın lideri, % 17 ile Almanya; ancak onu % 15'lik pazar payı ile Ortadoğu çok yakından takip ediyor. Hemen ardından % 7'ye yakın pazar paylarıyla İtalya/Fransa/İngiltere geliyor. Bazı ülkeler için, büyümeden bahsedilemiyor ancak 2014’te durumlarında iyileşme söz konusu oldu. 2013’te -% 15 iken 2014’te -% 4 gerileme kaydeden Almanya ve İngiltere için böyle bir durum söz konusu. Buna karşın, Fransa ve Ortadoğu'da durumda gerileme mevcut. Fransa'da -% 25 düşüş ile durum iç karartıcı. Ortadoğu'da ise % 7 oranında bir daralma mevcut. Yalnızca İtalya'da, 2014’te % 1,4'lük hafif bir büyüme görüldü. 2013 yılında olduğu gibi, satılan ünitelerin büyük bir kısmını, açık soğutma kuleleri teşkil ediyor. Pazarın üçte ikisini oluşturuyorlar.

Adyabatik soğutucular: Gelişen bir pazar

Geçen yıla göre gelişme kaydeden bir pazardan bahsedilebilir. Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde, % 20 oranında güçlü bir artış mevcut. Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesindeki hemen hemen tüm ülkeler, adyabatik soğutucu üniteleri sayısında topraklarında bir artışa tanık oluyorlar. Ancak bu yıl, hafif bir gerileme kaydeden İspanya ve Polonya bu durumun istisnasını oluşturuyor. Pazarın liderleri, yaklaşık % 20 pay ile Almanya ve Fransa. Onu İsviçre, Doğu Avrupa ve Rusya takip ediyor.

Isı geri kazanım sistemleri: Yeni Avrupa direktiflerine tabi bir pazar

Klima santralleri bünyesinde ısı geri kazanım sistemlerini görülüyor. Bu oldukça yüksek ilgi gören ve görecek bir çalışma; zira yeni ERP ve Eko Tasarım Avrupa direktifleri nedeniyle stratejik bir nitelik kazanıyorlar. Nitekim, 2020 yılına dek 20-20-20 üçlü hedefine iştirak edebilmek için (primer enerji tüketiminin % 20 oranında azaltılması, sera etkili gazların % 20 oranında azaltılması ve yenilenebilir enerji payının % 20 oranında artırılması), bazı kurallar konuldu. 2016 Ocak ayından itibaren, tersiyer alanda kullanılan ve debisi 250 m3/saat üzerinde olan tüm havalandırma sistemlerinin, sıcaklık geri edinim sistemleri başta olmak üzere, kullanılan donanımlar açısından bazı normlara cevap vermesi gerekecek. Bu ısı geri kazanım sistemleri üç farklı tipte mevcut: Tekerli tip eşanjörler, levhalı eşanjörler ve soğutma sistemleri-ısı boruları. Pazarda en çok dikkat çeken geri edinim sistemleri, levhalı eşanjörler. Avrupa'da % 80 ila % 95 arasında bir pazar payına sahipler. Başlıca etkin pazarlar arasında, Almanya, İspanya, İskandinav ülkeleri ve Doğu Avrupa geliyor.

Havuz nem alıcılar: Daha çok Avrupa'ya özgün bir pazar

Havuz ortamı rutubet alıcı sistemleri, havuzlardaki ısı ve nem koşullarının idaresi ve hava temizleme için kullanılan özel ünitelerdir. Bu yeni istatistiksel veri toplama çalışması, satılan ünitelerin % 95'e yakınının doğrudan ekspansiyonlu üniteler olduğunu ve çift akışlı üniteler arasında yalnızca % 14'lük bir kısmının termodinamik rutubet giderme sistemine sahip olmadığını ortaya koydu.


Etiketler


Slider Altına