Header Reklam

Build Upon Projesi

05 Ocak 2016 Dergi: Ocak-2016
Build Upon Projesi

Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Build Upon; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 13 ülkenin (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya, Türkiye) yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen bir projedir. Projenin koordinatörlüğünü Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC) Avrupa Bölgesel Ağı üstlenmiştir.

Build Open projesi

‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ sloganıyla yola çıkan proje, AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesini esas alıyor. Bu makalede özetle; üye ülkelerin mevcut kamusal ve özel binaların iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli finansal kaynak bulma stratejilerini yaratmaları ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaları önemle vurgulanıyor.
Projenin amacı; AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesi uyarınca, adı geçen ülkelerdeki mevcut binaların enerji verimliliği açısından ‘kapsamlı iyileştirilme’sine yönelik kamuoyu oluşmasını sağlamak, binaların iyileştirilmesinin önündeki yasal/finansal/teknik/algısal engelleri ortaya koyarak çözüm yolları araştırmak, kamu ve özel sektördeki çeşitli aktörleri bir araya getirerek bir işbirliği ağı yaratılmasını sağlamak ve ülkelerin / uzmanların deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak sürdürülebilir finansal kaynaklar yardımıyla binaların iyileştirilmesi için gereken adımları atmalarını sağlayacak bilgi birikimi yaratmaktır.
Proje kapsamında ÇEDBİK öncülüğünde Türkiye çapında yürütülecek olan çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya ve STK’larla ortak etkinlikler düzenlenerek paydaş haritaları yaratılacak, engelleri aşmaya yönelik girişimler ortaya çıkarılarak Renowiki adlı bir yazılımla bilgi ve iletişim ağı kurularak, ulusal ve bölgesel düzeyde tüm uzmanların, finans kuruluşlarının, iş dünyasının, kamu kuruluşlarının, medyanın, akademinin ve STK’ların birbirine kolay erişeceği ve bilgi paylaşacağı bir online platform yaratılacak.
Böylece proje sonunda, ulusal çapta stratejilerin tartışılmış olduğu bir ortamda, içinde finansal kaynakların da bulunduğu bir işbirliği ağı ve bölgesel ölçekte binaların iyileştirilmesi için elini taşın altına koymaya hazır bir paydaş topluluğu yaratılması hedefleniyor. Projenin sonraki aşamalarında ise bu bilgi birikiminden ve ağlardan yararlanılarak binaların iyileştirilmesi için adımların atılmaya başlanması planlanıyor. 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.cedbik.org/ ,  http://buildupon.eu/

 


Etiketler