Header Reklam

Isı Yalıtımı Sağlanan Binalarda Döşemeden Isıtma Sisteminin Avantajları

05 Ekim 1993 Dergi: Ekim-1993

Döşemeden ısıtma, normal ısıtma sistemlerine göre daha düşük sıcaklıkta (40-60 C) enerji kaynağına ihtiyaç gösterdiğinden bilhassa iyi yalıtım yapılmış binalarda önemli avantaj sağlar. Isıtma tabandan ve tüm yüzeyde gerçekleştiğinden ısıtılacak mahaldeki sıcaklık dağılımı dengeli ve ısı kayıplarına az neden olacak tarzda olmaktadır. Isı yalıtımı normlara uygun olmayan binalarda büyük ısıtma yüzey ve buna bağlı olarak uzun boru boylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ise basınç kayıplarının artmasının yanı sıra yüzeyin yeterli enerji aktaracak boru yüzeyi ile döşenememe durumunu da beraberinde getirmektedir.

Bu tür ısıtma sisteminde ilave boru döşenmesi de düşünülemeyeceğinden soğuk hava şartlarında ısınma problemleri doğmaktadır. Batı Avrupa standartlarında ısı yalıtımı ile donatılmış binalarda İstanbul ve benzeri şartlarda net m2 oturma yüzeyine 35-40 W büyüklükte ısı gücü öngörülmektedir. Bu ısı gücü ihtiyacı ise İstanbul ve benzeri şartlarda en fazla ısıtma süresinde 10-20 gün olmaktadır. Türkiye'de ısıtma da problem öncelikle binaların yalıtım kalitesiyle başlamaktadır.

Çeşitli ısıtma sistemlerinin uygulanabilmesi birim net m2 kullanma yüzeyinde düşen ısı enerjisi gücünün 25-40 W'a düşürecek yalıtım şartlarıyla başlamaktadır. Bu kalite sağlandığında boru yüzeyi küçülecek ve buna bağlı olarak çeşitli problemler ortadan kalkacak ve ısıtma tipi yaygınlaşacaktır. Döşemeden ısıtmada sıcaklık kontrolü öncelikle kazan devresi üzerinden dış hava şartlarına bağlı olarak yapılacağından ve kazan sıcaklığının 90 °C'de olması kazan ömrü bakımından çok önemli olduğundan kazan çıkış ve sisteme dönüş suyunun karışım vanaları ile karıştırılarak gereksiz ısı enerjisi kullanılmasının önüne geçilmelidir. Ayrıca bireysel bölümlere kollektör dağıtım hatlarının girişine konulacak termostatik ventiller üzerinden de gerekli debi ayarlamasıyla sistemde sarf edilecek enerji gücü daha da küçülecektir.

Isı yalıtım kalitesine uygun binalar yaygınlaştıkça döşemeden ısıtma, mahalde daha uygun ve tasarruflu sıcaklık dağılımı sağladığı için kullanımı yaygınlaşacaktır. Döşemeden ısıtma bilhassa güney ve batı bölgelerimizde güneş enerjisi destekli gerçekleştirilebileceğinden, bu bölgelerimiz için önemli derecede enerji tasarrufu sağlayabilecek ısıtma sistemidir.

 

Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR