Header Reklam
Header Reklam

Yeniden başlarken...

05 Eylül 1997 Dergi: Eylül-1997

Çağı tanımlayan en önemli unsurlardan biri -tüm zamanlar için- teknoloji olmuştur. Teknolojinin en çarpıcı karakteristiği; kendini sürekli üretebiliyor oluşudur. Bulunan her yeni, kendinden türeyecek yenileri üretmiştir. Hans C.Oersted'in, VVİlliam F. Cooke ve Charles VVheatstone'un çalışmaları, Samuel Morse'un geliştirdiği yöntem telgrafın keşfini getirmiştir. Ancak kullanım yaygınlığının gelişiminde VVerner Von Siemens ve birçok araştırmacının katkıları rol oynamıştır. Elektrik Greek medeniyetlerinde bile ilkesel olarak bilinmekte iken Andre Marie Ampere, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, çalışmaları ile "Elektrik Çağı"nın gerçek temellerini atmıştır. Süreç, Edison'un ampulü gündelik hayata geçirmesiyle daha birçok araştırma-buluş için "ışık" sağlamıştır.

Uygarlık tarihi, teknolojinin tarihi ile koşut gelmiş, "gelişme" ile kavramsal yakınlığını pekiştirmiştir. Bugün gelinen noktada teknolojinin daha verimli kullanılmasına yönelik teknolojilerin üretiminin önemi daha iyi ayrımsanmıştır. "Verim" yaşamın her alanında yeniden üretim ihtiyacındadır. Zamanı daha verimli kullanmak, kaynaklan daha verimli kullanmak, iş gücünü, enerjiyi, daha verimli kullanmak... teknoloji, her alanda "daha" verimliliği yakalamaya hizmet vermekte, iletişim teknolojilerinin gelişimi, endüstriyi ve ticari yaşamı da doğrudan (ve dolaylı olarak) geliştirirken dünya McLuhan'ın da dediği gibi "küresel bir köy"e dönüştü. Teknolojiler kültür ve sermaye sınır tanımayarak evrensel köy içerisinde yeni hayatlar kazanırken öznel gündemler, yerel çözümler yerine "ulusalda evrensel"i yakalayabilmek, çağın yadsınamaz koşulu oldu.

Termodinamik Dergisi olarak "Ulusalda Evrensel") yakalama hedefini kendi alanımızda gerçekleştirebilme çabasındayız. Bu yaklaşımla bu sayımızda kojenerasy-on sistemleri ve bu sistemlerde atılan yeni adımları, alternatif enerji kaynakları ve enerji tasarrufu ile ekolojik dengenin bağıntılı önemini yineleyen yeni yazılarımızla sizlerleyiz.

Bir sonraki adımlar, bir sonraki kilometre taşları için, bilgi birikim ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı arzu ediyoruz. Biliyoruz ki "daha verimli" bir TERMODİNAMİK Dergisini "birlikte" yapılandırabiliriz

Gelecek sayıda buluşmak üzere...

Dr.Oya BAKIR

Yazı işleri Müdürü


Etiketler