Header Reklam
Header Reklam

Yayın İlkelerimiz

05 Eylül 1992 Dergi: Eylül-1992

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra meslek odamıza kaydımızı yaptırırken, bize yemin ettirmişlerdi. "Mühendisin Yemini" başlığını taşıyan bu yemin şöyledir:

"Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. "

Görüldüğü gibi sayıya, maddeye, hesaba, tekniğe, pozitif bilime dayalı bir meslek olan mühendislikte bile yurt ve insan sevgisi, namus ve şeref gibi manevi değerler ön plana çıkı-yor-çıkartılıyor bu yeminle. Bu yeminde ne bilim- teknik tapıncı var ne de bilim-tekniği insanın, insani değerlerin önüne çıkartmak. Ben de bir mühendis olarak 30 yıllık meslek yaşamımın her aşamasında bu yemine bağlı kalmaya çalıştım. Fulbright bursuyla gittiğim A.B.D.'de doktora çalışması yaparken de, Oklahoma Devlet Üniversitesi (Oklahama State University) ve St. Louis Üniversitesinde (St. Louis University) Yrd. Prof. olarak görev görürken de, İ.T.Ü. ve O.D.T.Ü. 'de çalışırken de, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı, İşletmeler Bakanlığı KİT Yatırımlar Genel Müdürlüğü yaparken de, birçok özel kuruluşta teknik müdür ya da genel koordinatör olarak yöneticilik görevini yerine getirirken de hep "Mühendisin Yemini" bana ışık tuttu, yol gösterdi. Bu "yemin" beni yalnız görev görürken değil, konuşurken, yazarken, yaşarken de hep aydınlattı, hep aydınlatacak. Ve belki de bunun içindir ki 20 yıldan bu yana öğretim üyeliği yapmamama rağmen tüm meslek-daşlanm, tüm arkadaşlarım bana "Sedat Hoca" adını layık gördüler, ve görüyorlar. Bu da benim için en büyük onurdur. Bütün bunları şunun için yazıyorum; bana ve birçok onurlu, namuslu, yurtsever, insansever meslekdaşıma ışık tutan "Mühendisin Yemini" Termodinamik'in de ilkeleri olacak aynı zamanda. Termodinamik'in başta Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere tüm genç, yaratı-cı.dinamik elemanları şu "Yemin"e bağlı kalmaya and içmiş bulunuyorlar.

"Bir bilim-teknik dergisi olarak bilim ve tekniğin yurdumuza, ulusumuza ve insanlığa yararlı olabilmesi için, şartlar ne olursa olsun yetki ve sorumluluğumuzu ancak iyiye ve doğruya kullanmaya; dergimizi bu ilkeler çerçevesinde geliştirmeye çalışacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ederiz."

 

Dr. Sedat ÖZKOL

Genel Yayın Yönetmeni