Header Reklam
Header Reklam

Termodinamik'in Sektörümüze Yeni Katkısı "Türkiye'de Klima Sektörünün Dünü Bugünü Yarını Paneli"

05 Mayıs 1993 Dergi: Mayıs-1993

Etkinlik alanını ve kapsamını her gündaha da geliştirmekte olan Termodinamik, paneller dizisine "Türkiye'de Klima Sektörünün Dünü Bugünü Yarını Paneli" ile devam ediyor. F.S. Fuarcılık tarafından düzenlenen DOĞA & TERMO'93 Fuarının ilk gününde (26 Mayıs 1993 saat : 17.30-19.30) gerçekleştirilecek olan bu Panel'de Türkiye Klima Sektörü tüm boyutları ve sorunlarıyla irdelenerek değerlendirilecek. Panel'in düzenlenmesine katkıda bulunan diğer kuruluşlar da Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ISKİD (Isıtma Soğutma Klima imalatçıları Derneği). Böylece bu panelin hem nicel hem de nitel açıdan tatminkar boyutlarda olması da güvence altına alınmış oluyor. Kuşkusuz burada bir diğer önemli husus da, dergimizin Nisan sayısında da belirttiğimiz gibi Termodinamik'in sektörün tüm değerli kurum ve kuruluşlarına, onların katkılarına açık olduğu ; ortak girişimleri sürekli olarak gündeme getirdiği gerçeği. Daha açık bir anlatımla şöyle diyebilirim; Termodinamik "Türkiye'de Klima Sektörünün Dünü Bugünü Yarını Paneli"ni tek başına da düzenleyebilir, tek başına da gerçekleştirebilirdi. Ama Termodinamik'in bir temel ilkesi "BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR" ilkesi ise diğer ilkesi "paylaşımcılık" tır.
Biz başarılarımızı, etkinliklerimizi, katkılarımızı sektörümüzün tüm saygın kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Böylece sektör içindeki iletişim ve dayanışmanın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bizim bu görüşlerimizi kimileri "gayri ticari" bulabilir. Ama sadece "ticari" boyutu gündeme getiren ve hemen tüm sayfalarını reklama açan bir yayıncılık anlayışının, özellikle bilimsel-teknik yayıncılık alanında, uzun sürede bir çıkmaz sokak olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun temel nedeni ise şudur : Bilimsel-teknik yayınlar ; sanayi sektörü ile ilgili dergiler vb. "belirli" bir okuyucu kesimine hitap ederler. Bu "belirli" okuyucu kesimi bilim ve tekniğin ışığında, mühendislik mesleğinin ışığında, sanayici olmanın ışığında "NİTELİKLİ" olanı ayırtetme yeteneğine sahip bir kesimdir. Yani kısa süreli, sansasyonel, cafcaflı, tümüyle ticari, gerçeklerden uzak, abartmalı bir yayıncılık anlayışına yakınlık duymaz duyamaz. 30 yıllık bir mühendis, bir üniversite hocası, bir KIT Yatırımlar eski Genel Müdürü olarak ben ve benimle çalışan tüm nitelikli ve onurlu Termodinamik kadrosu da böyle bir yayıncılık anlayışına prim veremez, sempati duyamazlar. Onun içindir ki daha bir yılı bile bulmayan yayın yaşamında Termodinamik nitel ve nicel açıdan sektörümüzün en önde gelen dergisi konumuna ulaşmış ve gerçekleştirdiği yenilikler, sektördeki diğer dergilerce de taklit edilmeye başlanmıştır.
Önümüzdeki dönemdeki sempozyumları, sergileri ve fuarları ile Termodinamik atılımını çok daha üst boyutlara ulaştırarak sektörümüze katkıda bulunmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Dr.Sedat Özkol