Header Reklam
Header Reklam

TERMODİNAMİK'İN SAHİPLERİ

05 Eylül 1993 Dergi: Eylül-1993

İçerideki sayfalarda da okuyacağınız gibi dergimizin 1.yıl kokteylinde yaptığım konuşmada şöyle diyorum: Eğer bir şeyin, bir kurumun, bir kuruluşun sahibi olmak; o şeyi, o kurumu, o kuruluşu sevmek, korumak, geliştirmekse -ki öyledir- Termodinamik Dergisi'nin yüzlerce, hatta binlerce sahibi var. Sektörümüzdeki meslek odaları, bilimsel-teknik araştırma kurumları, sektörümüzü temsil eden saygın birlik ve dernekler, ürün ve hizmetleriyle özel ve kamusal kuruluşlar; bu kurum ve kuruluşlarda çalışan ve yazılarıyla, görüşleriyle öneri ve eleştirileriyle Termodinamik'e katkıda bulunan değerli bilim adamlarımız, araştırmacılarımız, mühendislerimiz, teknik elemanlarımız; Dergimizin yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hepsinden önemlisi Termodinamik'in binlerce okuyucusu dergimizin gerçek sahipleridirler ve hep öyle kalacaklardır." İşte Termodinamik böyle sahipleri olduğu için bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde sektörümüzün en etkin, en saygın, en güvenilir yayın organı haline geldi ve ulusal boyutlarda bir kimliğe sahip olabildi. Şimdi Termodinamik'in önündeki görev bu etkinlik, saygınlık ve güvenirliliği uluslararası boyutlara da yükseltebilmek.

 Termodinamik'in tüm sahipleriyle birlikte bu görevin de üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Nitekim ilk adımla sayfalarını düzenli olarak KBSB ile ISKİD'e açan Termodinamik, atılım gücünü ve dinamizmini kanıtlamış durumda. Tüm bu gerçekler karşısında; kamusal görevlerimin yoğunluğundan dolayı Termodinamik'in biçimsel sahipliğinden ve Genel Yayın Yönet-menliği'nden ayrılır ve bu görevi genç arkadaşlarıma devrederken gönül huzuru içindeyim. Onların sizlerle birlikte önümüzdeki dönemde dergimizi daha nitelikli, daha kapsamlı, daha güçlü bir konuma ulaştıracağına kesinlikle inanıyorum. Yeni kamusal görevlerin beni beklediği bu aşamada, Termodinamik'in gerçek sahipleri olan sizlere başarılaı diliyor, sevgilerimi sunuyorum.

 

Saygılarımla,

 

Dr. Sedat OZKOL

Genel Yayın Yönetmeni