Header Reklam

Editörden

Binlerce yıldır bilinen bir gerçeği yeniden kavramak gerekiyor

Her bir insan, ömrü boyunca ortalama olarak 250 milyon litre hava soluyor. Yani yaşamak için 300 bin kg havaya ihtiyacı var, ama temiz havaya… Aksi takdirde 250 milyon litre hava soluyacak kadar zamanı olmayacak. Aslında temiz havanın insan sağlığı açısından önemi, antik Roma’d..

 • 08 Mayıs 2017
 • 1414
Dünyanın ilk denizaltısını biz yapmışız da ne olmuş?

Seyyid Vehbi’nin ‘Surname-i Hümayun’unda verdiği bilgiye göre; dünyanın ilk denizaltısını Mimar İbrahim Efendi, 1719 yılında geliştirmiş. (Gerçi bu bilgiyi destekleyen bir yabancı kaynak bulamadım ama Türkçe kaynak ziyadesiyle var!) Şehzadelerin sünnet düğ&..

 • 12 Nisan 2017
 • 1610
“Çare Başkanlık mı?”

Uluslararası hukuk uzmanı Av. Ece Güner Toprak; Fransa’da, Türkiye’de ve ABD’de eğitim görmüş, Paris, Sorbonne Hukuk Fakültesi (Paris II-Assas), ‘Mention Tres Bien’ (en üst Takdirname Derecesi) ile 2 bin kişilik sınıfta, ilk 3’te mezun olmuş (1988-1992)...

 • 09 Mart 2017
 • 1377
2017’de dijital pazarlama ne yöne gidecek?

Nihai tüketiciye yönelik ürün ve hizmet sunan firmalar, dijital pazarlamanın tüm enstrümanlarını deli gibi kullanıyor, viral reklamlar mı dersiniz (yani virüs gibi yayılmaya müsait, muhtemelen mizahi içerikli, herkesin birileri ile paylaşmak isteyecekleri) native reklamlar..

 • 20 Şubat 2017
 • 1288
Ayrımcılık nasıl başla(tılı)r, nasıl sonlan(dırıl)ır?

Ayrımcılık ve ötekileştirme, sosyal psikolojinin ele aldığı önemli konular arasındadır. Sosyal psikolojinin kurucuları arasında sayılan ve bizim kıymetini bilemediğimiz, dünya bilim tarihine mal olan önemli bilimci Muzaffer Şerif Başoğlu da bu konuda, 1961 yılında, efsane olmuş bir deney gerç..

 • 18 Ocak 2017
 • 1543
Yıldızını parlattığımız 45. boylam çizgisi, bize değmiyor bile

Iğdır ili Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nın 1,2 km daha doğusunda, Azerbaycan (Nahçıvan) sınırını oluşturan Aras Nehri’nden geçen boylam; 44°49'05"D, yani 45 değil. Türkiye’de saat dilimlerinin düzenlendiği “Günün Yirmi Dört Saate T..

 • 07 Aralık 2016
 • 1363
Donmamak için birbirine yaklaşan oklu kirpiler kadar olamıyoruz

Sigmund Freud, “Grup Psikolojisi ve Ego’nun Analizi” adlı eserinde, ana-oğul dışında tüm insan ve grup ilişkilerinde gözlenen çatışmayı açıklamaya çalışır. “Schopenhauer’in ünlü donan oklu kirpi benzetmesindeki gibi, hiç kimse, komşusuna fazl..

 • 14 Kasım 2016
 • 1694
Söyleyecek sözü olmayanlar ile olup da söyleyemeyenlerin muhteşem birlikteliği ya da çoğulcu cehalet ile suskunluk sarmalı içindekiler…

Çoğunlukta olmak veya öyle olduğunu düşünmek cesaret verir, özgüveni köpürtür, konuşturur. Konuşmak ne kelime, haykırtır bile. Tersine, fikirlerinin “genel-geçer kabullere” aykırı olduğunu düşünenler ise konuşmak ne kelime fısıldamaz bile. Ama ..

 • 14 Ekim 2016
 • 1868
Nefret söylemi peşinden nefret suçunu getirir, zenofobi de bir toplumun çöküşünü…

Nefret söylemi, farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımlansa da literatürde en sık referans alınan tanım, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Tavsiye Kararında belirlenen tanımdır: “Nefret söylemi, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, gö&cce..

 • 07 Eylül 2016
 • 1650
Freud mu Can Dündar mı?

“İnsana dair algılar ikiye ayrılır: ‘İnsan iyi yaratılmıştır, koşullar onu kötü yapar’ diyenler… ‘İnsan vahşi güdülerle doğar, zamanla ehlileşir’ diye düşünenler… Ben, ilkine yakınım” diyor Can Dündar, Kafa dergisindeki yazısında. D&uu..

 • 19 Ağustos 2016
 • 1298
“Yeldeğirmeni eskiden mahalleydi, şimdi nezihleştirilen proje alanı”

Semtleri pazarlamak, yaşam tarzları pazarlamak, marka mekânlar, semtler, kentler yaratmak sürecinde, mekânları tüketmek, mekânların belleğini yok etmek, kimliksizleştirmek ve geçmişsizleştirmek, tüketim metası haline getirmek, belleğini boşaltmak, parasal getirisin..

 • 20 Temmuz 2016
 • 3111
Uygarlığın ön koşullarının ilki; hukuktur

Son zamanlarda gündemi oluşturan en önemli konular arasında Yargıtay, Sayıştay, Danıştay Başkanlarının Cumhurbaşkanı ile Rize’de birlikte oluşunun görüntüleriyle birlikte hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışmaları göze çarpıyor. Konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun..

 • 20 Haziran 2016
 • 1403
Sostalji, umursamazlık ve insan üzerine…

Sostalji (Solastalgia) sözcüğü çevre düşünürü Glenn Albrecht tarafından 2003 yılında literatüre kazandırıldı. Latince teselli anlamına gelen ‘solacium’ ve Yunanca acı anlamına gelen ‘algia’ kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş. İklim değ..

 • 05 Nisan 2016
 • 1941
Parrhesia hastalığına çare bulunamıyor

Bu hastalık, insanlık tarihinin en eski hastalıklarından. İnsanların topluluklardan dışlanmasına, mahkûm edilmesine, sürüm sürüm sürünmesine, maazallah ölümüne bile sebep olabiliyor. Parrhesia sözcüğü -atsan tutar- Antik Yunan döneminden kalma ve &n..

 • 05 Mart 2016
 • 1596
Slider Altına