Header Reklam
Header Reklam

İklim krizi etkilerini her geçen gün daha sert hissettiriyor

10 Kasım 2022 Dergi: Kasım-2022
İklim krizi etkilerini her geçen gün daha sert hissettiriyor

Save the Children’ın yeni raporuna göre yaklaşık 774 milyon çocuk (dünyadaki çocukların yaklaşık üçte biri) şiddetli iklim krizi ve yoksulluğun etkileriyle karşı karşıya. Bu çifte krizin en çok etkilediği ülke; yüzde 87 ile Güney Sudan iken, onu yüzde 85 ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve yüzde 80 ile Mozambik takip ediyor.

Save the Children’ın Vrije Üniversitesi (Brüksel) iklim modelleme araştırmacılarıyla birlikte düzenlediği Umut Nesli: Küresel iklim ve eşitsizlik krizini sona erdirmek için 2,4 milyar neden raporu, çocukların yüzde 80'inin yılda en az bir aşırı iklim olayından etkilendiğini söylerken, bazılarının da yoksulluğa karşı kendilerini korumak için yeterli kapasiteye sahip olmadıkları için ayrıca risk altında olduklarının altını çiziyor.

Analize göre hem yoksulluk hem de iklim krizi içinde yaşayan yaklaşık 223 milyon çocuk ile Hindistan ilk sırayı alırken, onu 58 milyon ile Nijerya ve 36 milyon ile Etyopya takip ediyor. 28 milyonu zengin ülkelerde olmak üzere, yüksek gelirli ülkelerdeki 121 milyon çocuk da iklim krizi ve yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya. Bu çocukların beşte ikisinden çoğu (12.3 milyon) Amerika Birleşik Devletleri ya da Birleşik Krallık’ta yaşıyor. Buna ek olarak, dünyada 183 milyon çocuk iklim krizi, yoksulluk ve çatışma üçlü tehdidinden mustarip. Bu üçlü tehdidi en çok Burundi (yüzde 63), Afganistan (yüzde 55) ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki (yüzde 41) çocuklar yaşıyor.

Save the Children International CEO’su Onger Ashing: “Eşitsizlikler iklim aciliyeti ve etkilerini git gide artırırken; bu durumdan en çok çocuklar ve düşük gelirli hane halkları etkileniyor. Karşı karşıya kalınan zorluğun boyutu göz önüne alındığında umutsuzluğa kapılmak çok kolay. Ancak biz, bugünün yetişkinleri olarak daha yeşil ve adil bir dünya için umudumuzu saklı tutmalıyız. Hatta bu umudu çocuklarla birlikte iklim ve eşitsizlik krizlerini sona erdirmek ve çocuk haklarının korunması için harekete geçerek koruyabiliriz” diyor.

Yeni rapor, Save the Children’ın 2021'de Vrije Üniversitesi’yle ortak yayımladığı, 2020'de doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından ortalama yedi kat daha fazla kavurucu sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacağı ve dünyanın dört bir yanındaki yeni doğanların ortalama 2,6 kat daha fazla kuraklık yaşayacağını ortaya koyan çığır açan araştırmaya dayanıyor. Rapor ayrıca COVID-19 pandemisinin etkilerinin hala hissedildiği, Ukrayna krizinin gıda fiyatlarını ve yaşam maliyetlerini arttırdığı bir dönemde; yoksulluğun, çatışmanın, iklim değişikliğinin ve ekonomik şokların ölümcül bir karışımının körüklediği dünya genelinde yüzyılın en büyük açlık kriziyle boğuştuğu bir zamana denk geliyor. Beş ülkede bir milyon insan kıtlıkla karşı karşıya ve tahminlere göre her dört saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.

Save the Children, iklim ve eşitsizlik krizinin çocukların ve yerel toplulukların şoklara olan direncini kırarak riskleri çoğaltığının altını çiziyor. Acilen ele alınmazsa, önümüzdeki yıllarda insani ve yaşam maliyetleri krizlerinin sıklığı ve şiddetinin daha da artacağına dikkatleri çekiyor.

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com