Header Reklam
Header Reklam

BİR SODEX FUARI'NIN DAHA ARDINDAN...

05 Haziran 1999 Dergi: Haziran-1999

Soru kısa, yanıt uzun. Yanıt bir aysberg gibi. Sadece 1/8'i görünüyor. 7/8'i ise irdelenmeye ihtiyaç gösteriyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; "Uluslararası" başlığını taşıyan S0DEX, gerçekten de uluslararası kimlik taşımaktaydı. Yabancı stand katılımcısı da, fuar ziyaretçisi de göz dolduracak bir hacime sahipti. Yerli firmalar tarafından temsil edilen yabancı firmalar ve bizzat fuarda bulunan yetkilileri ile birlikte düşünüldüğünde uluslararası katılım başarısı, objektif bir kriter olarak öne çıkıyor. Bir diğer önemli artı da, fuarın sayılarla ifade edilen hacim kriterleri oldu. Katılımcı, ziyaretçi sayıları ve to-tal metrekare olarak alan bilgileri, bu sektörde erişilmesi güç ve sevindirici bir başarıya işaret ediyor. Zira bir ülkede fuar organizasyonlarının zenginliği ve gücü, popülerliği, birçok alanda olanaklar yaratıyor, ulusal ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor.

Societats-Verlag firmasının 1994 yılında bastığı her yönü ile Almanya'yı tanıtan "işte Almanya" kitabında Ekonomi Dalları bölümünün bir alt başlığı olarak yer alan "Fuarlar ve Sergiler" maddesinde, 13. yy'a dayanan bir geçmişe sahip Alman fuarcılık geleneğinin günümüzde Almanya'ya "fuar ülkesi" olarak dünya çapında ün kazandırdığı vurgulanıyor. Uluslararası tanınmış 150 kadar fuarın halen 116'sı Almanya'da açılmaktaymış. Verilen bilgiye göre; Alman endüstrisinin fuarlara katılma harcamaları yaklaşık altı milyar mark tahmin ediliyor (1993 verisi).

"Almanya fuarları sergiledikleri ürün çeşitlerini giderek artırıyor. Fuar alanlarındaki değişiklikler, yeni yapılar ve devamlı olarak artan yeni sergi planlamaları da bunu gösteriyor. Alman fuarlarına katılan yabancı sergicilerin oranı da artıyor. Sergilerdeki uluslararası mal çeşidinin artışı, rekabeti canlandırıyor ve uluslararası katılımı daha da artırıyor. Almanya'da büyük fuarlardan başka, her yıl 130 kadar bölgesel fuar ile pek çok küçük fuar düzenlenir. Dünya ekonomilerinin sıkıca birbirine bağlanması dolayısıyla, yabancı ülkelerdeki fuar ve sergilere katılmak sureti ile ihracatın teşvik edilmesi, Alman ekonomisi için giderek daha büyük önem kazanmaktadır."

Alman ekonomisi için çok yönlü katma değer üreten fuarcılık, Türkiye ekonomisi için de şüphesiz gözardı edilemez öneme haizdir. Fuarların ülke ekonomisine gerek fuar turizmi ve ilgili istihdam olanakları gerek fuar turizmi ve ilgili isdihdam olanakları ile ve yarattığı ticari ivme ile ülke ekonomisine katkı sağladıkları katmadeğer ürettikleri gerçektir. Sektör içerisinde de "sıcak iletişim kanalı" olarak güçlü bir tanıtım ve pazarlama katkısı sağlayan fuarlarımızın hacmi ve önemi, Türkiye pazarının batılı ülkeler için taşıdığı cazibe ve sektörel gelişme çabaları ile daha da büyümektedir. Bu durum, kanımızca sağlıklı rekabet koşullarının yaratılması için pozitif bir ortam sağlayabilir.

Bizler, sektörümüzde düzenlenen bir fuar ile yabancı fuarları kıyaslarken, kendi sektörel koşullarımızı, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi de göz önünde bulundurmalıyız, SODEX fuarını değerlendirirken, SODEX katılımcı anketi sonuçlarına baktığımızda dikkatimizi çeken hususlardan biri "katılma amacınız nedir?" sorusunun yanıtları. Katılımcı yanıtlarının % 29'u "Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılması" iken % 70 civarında yanıt ise "varolan müşterilerle ilişkileri geliştirmek, potansiyel müşterilerle tanışmak" olmuş. Bu bize SODEX Katılımcısının pazarlama iletişiminin önemli bir stratejisi olarak fuarları gördüğünü düşündürüyor. "Reklam bütçenizi en çok hangi tanıtım aracına harcıyorsunuz?" sorusunun % 95 ağırlığındaki yanıtının "fuarlar" oluşu da bu önermeyi güçlendiriyor.

Tabii, bir diğer önemli saptama da, katılımcı firmaların fuar sonrasındaki ticari hareketliliği ile kendisini ortaya koyacak. Son söz olarak güzel bir haberimiz var; Sektörümüzün ticaret hacmine katkı sağlamış olmasını temenni ettiğimiz SODEX Fuarı'nın ziyaretçi anketi sonuçlarına göre en çok okunan dergi olma gururunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyor, "daha iyi" bir TERMODİNAMİK için görüş, öneri ve desteğinizi bekliyoruz.

En iyi dileklerimiz ve saygılarımızla Dr. Oya BAKIR


Etiketler