Header Reklam
Header Reklam

Ayın Konusu: Kazanlar

05 Kasım 1992 Dergi: Kasım-1992

Yayın yaşamına başlayalı çok yakın olmasına rağmen sektörümüzün dergisi Termodinamik'in etkinlik alanları gün geçtikçe genişliyor, büyüyor. Gerek sektörde yeralan özel ve kamusal sanayi kuruluşlardan, gerekse teknik üniversite, bilimselteknik araştırma kurumlarıyla ilgili teknik elemanlardan olumlu yanıtlar ve katkılar alan Termodinamik bu sayıdan itibaren "Ayın Konusu" başlığı altında sektörümüzle ilgili ana ve temel üretim alanlarını, alt sektörleri araştırma konusu yapıyor. Bu ayın konusu ise "Kazanlar". Bu çerçevede Termodinamik, sektörü bir bütün olarak temsil etmek amacıyla kurulmuş, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile yine sektördeki en etkin sanayi kuruluşlarının araştırma ve değerlendirmelerine sayfalarında yer veriyor. Böylece "Kazanlar" konusu, olabildiğince boyutlu olarak yansıtılmaya çalışılıyor. Burada bir kere daha vurgulayalım ki Termodinamik "belirli kazan tipleri"ne bir ayrıcalıköncelik tanımayı kesinlikle düşünmüyor. Üretici kuruluşların yetkili temsilcileri, genelde kendi üretimlerini, üretim tür ve yelpazelerini temel alan yazılarda belirli karşılaştırmalar yapıyorlar. Bu karşılaştırma ve değerlendirmeler, kuşkusuz, daha önce açıkladığımız gibi, Termodinamik'i değil, araştumadeğerlendirmenin yazarını, sahibini bağlıyor. Derginiz Termodinamik gelen değerlendirmeleri "yorumsuz" olarak, "olduğu gibi" yayımlıyor; görüşleri tartışmaya açıyor.
Daha ileriki sayılarımızda da yine özel araştırma konularını gündeme getirerek "Ayın Konusu" başlığı altında yayımlamaya kararlıyız. Bu bağlamda okuyucularımızdan ve Termodinamik'e katkıda bulunan her kurum ve kişiden önerileı bekliyoruz.
Termodinamik'in Kasım ayı içindeki önemli bir etkinliği Tesisat Klima 92 Fuarı'nda yeralmak olacak. Ekim 1992 tarihli 2. sayımızda da açıkladığınız gibi Interteks A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisat Klima 92' Fuarı 58 Kasım tarihlerinde istanbul Hilton Exhibition Center'da yeralacak.
Diğer bir önemli etkinliğimiz Termodinamik Paneli (1) "Yapılarda Isı Yalıtımı' (Yakıt Tasarrufu ve Hava Kirliliğinin Azaltılması). Bu panel 12 Kasım 1992 tarihinde 17.30'da I.T.Ü. Sosyal Tesisleri Maçka'da gerçekleştirilecek. Katkıda bulunan ve panelde temsil edilecek kurum ve kuruluşlarsa TMMOB Makina Mühendisleri Odası istanbul Şubesi, Ode Mühendislik, Ytong, Etiper, Orcan ve tzocam. Panelin açılış ve sunuluşu sektörün değerli uzmanı. Sn. Ecvet Binyıldi2 tarafından yerine getirilecek. Panel yöneticiliğini ise Ode Mühendislik'ten Sn. Orhan Turan yapacak. Tüm okuyucularımızı bu etkinliklerde aramızda görmek bize onur verecek.


Saygılarımla,

Dr. Sedat ÖZKOL
Genel Yayın Yönetmeni