Header Reklam
Header Reklam

İSKİD Genel Kurulu Üzerine

05 Haziran 1993 Dergi: Haziran-1993

Kuruluş çalışmalarına 1992 yılında başlanan ve 1993 yılı Ocak ayı içinde faaliyete geçen Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği'nin (ISKİD) ilk genel kurulunun 17 Mayıs 1993 tarihinde yapılması sektörümüz açısından önemli bir atılımı simgeliyor. Sektörümüzün en önemli kuruluşlarının temsilcilerinin yeraldığı ISKİD Genel Kurulunda ülkemizin klima sanayi envanterinin  çıkarılması ve önemli boyutlara varan ithal cihazların da bu envantere katılmasına karar verilmesi ise ISKİD'in sektörümüze profesyonel bir bilinçle baktığını açıkça ortaya koyuyor. Böylece ISKİD'in de belirttiği gibi klima sektörünün yıllık üretim ve ithal hacmi ile Türkiye sanayiindeki katma değer boyutu da saptanmış olacak. Bu arada sektörün sorunlarını açıklamak üzere ilgili resmi ve özel kuru-luşlarla biraraya gelinmesi gerektiği seklindeki karar da ISKİD'in üyelerinin ve dolayısıyla sektörün çıkarlarını korumak ve geliştirmek
açısından da kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Şu anda ISKİD'in bünyesinde yeralan Teba, Alsac. Selnikel, Form, HSK, Fitateknik. Arçelik. Termas, Frigo, Erbay, Cenk ve Uda firmalarının temsilcileri ise yine sektörümüzün en seçkin ve deneyimli üyelerinden oluşuyor. 
Okuyucularımızın da çok iyi anımsayacakları gibi derginiz Termodinamik Nisan 1993 sayısında İSKİD'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Baygan'la ISKİD'in amaçları ve çalışmaları ile ilgili olarak bir röportaja yer vermiş ve yine İSKİD'le "Klima Sektörünün Dünü Bugünü Yarını Paneli"ni düzenlemiştir. Bu panelin ayrıntılı dökümü derginizin bu sayısında yer alıyor.
Bütün bunları şunun için vurguluyoruz: Termodinamik, kuruluş aşamasından günümüze kadar İSKİD'in yanında olmuş, İSKİD'in etkinliklerini desteklemiş. İSKİD'in gelişmesine katkıda bulunmak istemiştir. Ve bunu  İSKİD'in sektörümüzün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunduğu ve bulunacağı inancıyla yapmıştır. Gelecekte bu yaklaşımımız daha da güçlenerek sürdürülecek, İSKİD'le daha kapsamlı etkinliklerin ortaklaşa gerçekleştirilmesine gayret edilecektir.
Bu vesileyle İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Baygan'ın şahsında İSKİD'i ve İSKİD üyelerini kutlayarak tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygılarımla,

Dr.Sedat Özkol