Header Reklam
Header Reklam

Demirdöküm A.Ş.'nin İTÜ Makina Fakültesine Hazırlattığı Rapor için Muhittin Tekman'la Görüştük

05 Temmuz 1993 Dergi: Temmuz-1993
Demirdöküm A.Ş.'nin İTÜ Makina Fakültesine Hazırlattığı Rapor için Muhittin Tekman'la Görüştük

Demirdöküm A.Ş. tarafından hazırlatılan ve 30 Haziran 1992 tarihini taşıyan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kemal Onat, Prof.Dr.Osman F.Genceli, Prof.Dr.Ahmet Arısoy, Öğr.Gör.Dr.İhsan Gülferi imzalı rapor hakkında Demirdöküm yetkililerinden Muhittin Tekman şu bilgileri verdi:

"Sözkonusu raporun hazırlanmasındaki amaç; Türkiye'de doğal gaza geçiş sürecinde, özellikle kazan dairelerindeki kazanların hangi cins olması konusu gündemde olduğundan, çeşitli konularda, çeşitli kişiler görüş bildiriyorlar. Bu işin en doğrusunun üniversite kanalıyla yapılan bir araştırma ile ortaya çıkabileceğini düşündük. Bu amaçla İTÜ Makina Fakültesi'ne talepte bulunduk. Makina Fakültesi gereken incelemeleri yaptı, gerek firmamızın ürettiği döküm kazanları, gerekse piyasada bulunan döküm ve çelik kazanları karşılaştırıp detaylı olarak inceleyerek bir rapor hazırladı. Bu rapor, umuyoruz ki, konu hakkında piyasada oluşmuş belirsiz duruma açıklık getirecek ve kişilere detaylı bilgi verecek. Dolayısıyla karşılaştırma değerlerini proje yapıcılara kullanıcılara detaylı olarak gösterebilecektir.

Sözkonusu raporun ilk defa derginizde yayınlanmasını istiyoruz. Bizce önce bilimsel bir dergide yayınlanması, konuyu bilen kişilerin bilgisine sunulması daha anlamlı. Çünkü Termodinamik dergisi makina mühendisleri tarafından okunuyor. Projeciler, BOTAŞ, İGDAŞ gibi kuruluşlardaki arkadaşlar okuduğu için önce onlara ulaşmasını istedik."

Muhittin Tekman, KBSB'nin kamuoyu açıklamasından yola çıkılarak tespit edilen ithal kazanlar karşısındaki ulusal sanayimizin geleceği ile ilgili endişeler konusunda şunu söyledi: "KBSB'nin açıklamalarında Demirdöküm'ün adını zikretmemesi doğaldır. Çünkü biz yerli üreticiyiz. Ve 1962'den beri 31 yıldır döküm kazan üretiyoruz. Türkiye'de bizden başka döküm kazan üreticisi de yok."

Muhittin Tekman, bazı reklamlarda göze çarpan %40 yakıt tasarrufu iddiası için ise şunları belirtti: " Bu çok önemli bir çarpıtmadır. Döküm kazanla ilgisi yok bunun. Çelik ya da döküm hiç farketmez. Bu tamamiyla otomatik kontrol ile ilgili bir olaydır. Dış hava sıcaklığına, oda sıcaklığına, konfor ısısına bağlı bir kontrol sistemidir. %40 verim tasarrufu deniyor. Böyle bir tasarrufun ilgisi yoktur. Kazanın belli bir verimi vardır. %90-92-85 gibi. En fazla %5-10 oynar. %40'a ulaşmasına imkan yok. Üç yollu, dört yollu vanalarla sistem daha optimum hale getiriliyor. Bu şekilde yapılabilir. %40 ancak bu şekilde olabilecek bir olaydır. Benim bu raporla ve amaçlarımızla ilgi söyleyeceklerim bu kadar."