Header

| Sayı:

Teknik

Radyatör montaj tekniği II (*)
05 Ekim 1996

Bilindiği üzere bir kalorifer tesisat sistemi üç ana malzeme gurubunu içerir. Bunlardan biri..

konutlarda doğalgaza dönüşüm teknik şartnamesi(*) (özet)
05 Temmuz 1997

Botaş Eskişehir Proje Müdürlüğü bu yetkili firma ların hazırlamış olduğu doğalgaz dönüşüm pr..

Soğutma ton
05 Aralık 1997

Kullanma şekli ise; TR, ya da TonR ya da sadece Ton ya da Rton olarak verilir. (Refr..

ISITMA VE ÇEVRE
05 Temmuz 1998

Bunun yolu ısı yalıtımı ve yüksek kullanma ısıl verimine sahip sistem tasarımlarından geçmek..

BUHAR KAZANIRINDA BESLEME SUYU ISLAHININ ETKİLERİ
05 Ağustos 1998

İçerisindeki yabancı maddeler jeolojik özelliklerinin yanı sıra çevre kirliliğinden dolayı ç..

TESİSAT İSLERİNDE TEKRARLANAN TİPİK HATALAR (1)
05 Ağustos 1998

Giriş   Isıtma, havalandırma ve sıhhi tesisatın projelendirilmesinde ve yapılmasında ..

TESİSAT İŞLERİNDE TEKRARLANAN TİPİK HATALAR 2
05 Eylül 1998

2.Zorunlu hallerde aynı yakıt kullanılan ve brülörleri aynı tip olan kazanları (Farklı kapas..

EXPROOF CİHAZLAR
05 Eylül 1998

 "Explosion protected" diye anılan patlamaya karşı korunma EN 50014, 50015, 50016, 5001..

DUVAR TİPİ % 109 VERİMLİ SICAK SU KAZANLARI
05 Ekim 1998

Giriş % 109 verimli tip kazanlarda baca gazları içindeki su buharının yoğuşturul-ması sonuc..

EVAPORATİF SOĞUTMA İLE KLİMATİZASYONDA ENERJİ TASARRUFU
05 Ekim 1998

Suyu buharlaştırarak havanın soğutulmasına evaporatif soğutma denir. Soğutulacak  havan..

YUMUŞAK ÖRGÜLÜ SALMASTRAM
05 Kasım 1998

Başlıca uygulama alanlarını santrifüj pompalar, pompalar, vanalar, karıştırıcılar, yoğurucul..

ASTEKNİK KELEBEK VANALARDA AKİS KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ
05 Ocak 1999

Vanaların küçük boyutlu hatalar için önemsenmeyen akışkan karakteristikleri, hat boyutları b..

TEMİZ SU TESİSATINDA SU HAZIRLAMA (1)
05 Şubat 1999

Bu yazıda bina temiz suyu tesisatında kullanılan cihazlar üzerinde durulmuştur Su arıtma pro..

TEMİZ SU TESİSATINDA SU HAZIRLAMA (2)
05 Mart 1999

Su içindeki buharlaşamayan bütün maddeler su içinde kalır ve sürekli veya aralıklı olarak dı..

TÜRKİYE'DE LPG ÜRETİMİ VE SEKTÖREL OLARAK KULLANIMI
05 Mart 1999

Doğalgazın ulaşamadığı yerlerde yaygınlaştı ve doğalgazın kullanıldığı bölgelerde ise özelli..

PSIKROMETRİK DİYAGRAM ÜZERİNDE YAZ VE KIS PROSESLERİNİN HAZIRLANMASI
05 Nisan 1999

Giriş Isıtma, soğutma, havalandırma ve ik-limlendirme konularında ana hedef insanlara daha ..

YAKIT PİLLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
05 Mayıs 1999

Birçok zengin ülke birincil enerji kaynaklarının çeşitliliği ile petrole olan bağımlılıkları..

NEDEN HFC 407C
05 Haziran 1999

DX Soğutma Gruplarında HCFC-22 Alternatifleri HCFC-22'nin yerini alacak soğutkanın en öneml..

ENDÜSTRİYEL PROSES TESİSLERİNİN, TESİSATLARIN VE EKİPMANLARIN ISI YALITIM
05 Temmuz 1999

Enerji kullanım veriminin arttırılması, üretim maliyetlerini düşürmesi yanında tesisin işlet..

ASME STANDARTINA GÖRE BASINÇLI KAPLAR
05 Ağustos 1999

ÖZET   Bu belge basınçlı kaplar için en çok kullanılan uluslararası standart olan ASM..

HERMETIK KOMPRESÖR (EKOVAT) ARIZALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
05 Ağustos 1999

Bu sunumda, amacımız aşağıdaki basit tavsiyeler izlenerek kaçını-labilecek veya çözülebilece..

Gaz alarm sistemlerinin kullanımı ve uygulama kriterleri
05 Eylül 1999

Birçok temel, iş ve işçi güvenliği konusunda olduğu gibi bu konuda da bir standart ve güvenl..

RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
05 Ekim 1999

Diğer enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yatırım maliyetinin veya işletim maliyetinin..

ISITMA SİSTEMLERİ KAZAN VE BRÜLÖRLERİNDEKİ GELİŞMELER
05 Kasım 1999

Giriş İsıtma sistemini oluşturan ekipman larda son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Bu a..

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ
05 Ocak 2000

Silisyumdan üretilen güneş pilleri, günümüzde, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, pek çok ül..

EV KONFOR SİSTEMLERİ
05 Ocak 2000

Konutlarda konforun arttırılması ve enerji tasarruf önlemi olarak bina bileşenlerinin kalite..

ÜST ISIL DEĞER TEKNİĞİ: EKONOMİK VE ÇEVREYİ KORUMA İÇİN YENİ YÖNTEMLER
05 Şubat 2000

üst ısıl değer tekniğinin geliştirilmesi ile ısıtma endüstrisi, yakıttan maksimum faydalanma..

DOĞALGAZ TESİSATLARINDA EMNİYET SİSTEMLERİ
05 Şubat 2000

Ancak doğalgaz tesisatının yapımında, alışılagelen sıvı yakıt tesisatlarından çok daha dikka..

KLİMA KOMPRESÖRLERİNDE LİKİT GAZIN ETKİLERİ
05 Mart 2000

Bu teknik raporun amacı kompresörde gaz olmasının nedenleri ve beklenen etkilerini, bu etkil..

YÜKSEK BİNALARIN ISITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN SIVI VE GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER:Teknik ve Mali Faktörler
05 Temmuz 2000

Gerekli ısıl koşullar, sıcak su hazırlanması, sirkülasyonu, komponentlerin seçimi, yakma sis..

KANAL TİPİ KLİMA CİHAZLARI İLE MİNİ SPLİT TİP KLİMA CİHAZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
05 Temmuz 2000

Abstract: Ducted split type air conditioning units are compared with mini split type units ..

ODA TİPİ, PENCERE TİPİ VE SPLİT TİP BİREYSEL KLİMA CİHAZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
05 Ağustos 2000

Tabloda ele alınan bireysel cihazlar oda tipi paket klima cihazları, pencere tipi paket klim..

SONSUZ ZİNCİRLİ (DÖNER) IZGARALAR
05 Ağustos 2000

Artan taşıma giderleri, hızla yükselen petrol esaslı yakıt fiyatları, yüksek özellikle kalor..

OVAL KESİTLİ KANALLAR
05 Aralık 2000

Dh = 4 A/PDh : Hidrolik çap (mm)A : Kesit alanı (mm2)P : Kanal çevre uzunluğu (mm)Formülü ku..

Patlamalar ve Koruma Sınıfları
05 Şubat 2001

Günümüzde proses kontrolü için kullanılan elektriksel ve elektronik enstrümanlarda olası bul..

Günümüzde Gelişen Hava Perdesi Teknolojisi
05 Mayıs 2001

Doğru şekilde seçilip, kapı üzerine monte edilmiş bir hava perdesi, mahal içersine giren havay..

Sıcak kullanım suyu hazırlama yöntemleri ve son gelişmeler
05 Ocak 2002

Lejyoner hastalıklarının büyük risk oluşturması, in#..

Hipermarket soğutma otomasyonu
05 Ekim 2002

1. Soğutma otomasyonu 2. Soğutma tesisatı (bakır boru donanım&#..

Dondurulmuş Ürünlerin Muhafazası ve Sistem Dizaynlarına Genel Bakış
05 Aralık 2002

Adanın ısı ve nem izolasyonu poliüretan dolgulu paneller sayesinde yap..

ENERJİ TESİSLERİNDE KULLANILAN KURU SOĞUTUCULAR (Radyatörler)
05 Temmuz 2003

Bir enerji tesisinde motor, türbin gibi makinaların soğutulmasında sor..

Hipermarket Soğutma ve Klima Sistemlerinde Enerji Optimizasyonu-1
05 Eylül 2003

Ticari süreç içinde kimileri, ‘enerji tasarruflu’ cihaz sö..

Hipermarket Soğutma ve Klima Sistemlerinde Enerji Optimizasyonu-2
05 Kasım 2003

Proje aşamasındaki bir mağaza için enerji optimizasyonunu etkiliyen fa..

Tekstil bazli havalandirma kanallari
05 Şubat 2004

KULLANIM ALANLARI Tekstil bazlı havalandırma kanalları, klasik sac kan..

Temiz Enerji Kaynağı Olarak Bor
05 Mayıs 2004

Özet Teknolojik açıdan gelişen dünyamızda, enerjiye aşırı miktarda ihtiyaç ..

Otel Odası Klimaları
05 Haziran 2004

Otel odalarında kullanılan klimalarda yükler çok değişkendir ve kısmi yükte ç..

Kullanma Kılavuzu Hazırlanması
05 Ağustos 2004

Mak. Müh. Ali ÖZGENÇ Erensan Kalite Güvence Müdürü ÖZET ..

İklimlendirme Sistemlerinde Otomatik Kontrol Tasarım Kriterleri(*)
05 Ekim 2004

Uygulanacak otomatik kontrol sistemi, ilgili iklimlendirme sisteminden beklenen amaçl..

AB Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Avrupa Normları Açısından Sıcak Su Kazanlarında Verimlilik ve Emisyon Sınırları -2-
05 Ocak 2005

5. BACA GAZI ANALİZİ VE BACA GAZI EMİSYONLARI 5.1. Baca Gazı S..

Isınma-Isıtma Amaçlı Faaliyetlerden Kaynaklanan Zehirlenmelere Karşı Alınacak Önlemler
05 Ocak 2005

Tüm uyarılara rağmen maalesef her yıl hidro-karbon (Hm Cn) içeren..

AB Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Avrupa Normları Açısından Sıcak Su Kazanlarında Verimlilik ve Emisyon Sınırları -3-
05 Şubat 2005

EMİSYONLAR VE SERA ETKİSİ Yanma reaksiyonu sonucunda ortaya ç..

Radyatörlerde Termostatik Vana Kullanımının Önemi
05 Şubat 2005

İnsanoğlunun en iyimser tahminle 70 yıl sonra bir damla petrol bulamayaca&#..

İletim Sistemlerinde Kullanılan Statik Sızdırmazlık Elemanları Seçimi
05 Mart 2005

Gaz ve sıvı sızdırmazlığında kullanılan statik s&#..

Doğalgazlı Soğutma Sistemleri
05 Nisan 2005

Anahtar Kelime: Doğal gaz, soğutma, absorpsiyon, Nem almalı soğutma si..

Doğalgaz Dağıtım İşletmeciliği Esasları
05 Mayıs 2005

Doğalgaz işletmeciliği bu çerçeve içerinde oluşur ve yürütülür. Dağıtım bölgesinin özellikle..

Doğal Havalandırma Sistemleri ve Seçim Kriterleri
05 Haziran 2005

Eğer özellikle büyük binalarda bu şekilde analiz yapılsa ve sistem seçiminde sadece ilk yatı..

Klima Sistemi Tasarımında Kullanılan Hava Kanallarının Karşılaştırılması
05 Haziran 2005

Dış ülkelerin çoğunda dikdörtgen kesitli kanala olan talep hızla azalmıştır. Havalandırma si..

Akreditasyon Kavramı ve TS EN 17025 Standardı Kapsamında Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu
05 Ağustos 2005

Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan laboratuvar, muayene ve belgelendirm..

Tesisatta Kullanılan Ses Yalıtım Malzemelerinin Özelliklerinin İncelenmesi
05 Eylül 2005

Anahtar Kelimeler: Ses Yalıtım Malzemeleri,Yutma Katsayısı,Tesisat Investigating The Proper..

İç Ortamlarda Sıcaklık ve Nem Haritalandırması Yeni bir gereklilik
05 Eylül 2005

Bunun nedeni, uygun şekilde kontrol altında tutulamayan ortamlarda, ürün kaybı ve cihaz bozu..

Ölçüm Belirsizliği Kavramı Üzerine
05 Ocak 2006

Gerek üretici/hizmet sağlayan firma, gerekse ürün/hizmeti satın alan müşteri açısından satın..

Klimada Sistem Verimine Etki Eden Faktörler...
05 Şubat 2006

Enerji yönetiminde, en küçük kalemler dahi hesaba katılmak zorund..

Evlerde İç Hava Kalitesi İle İlgili Bir Araştırma
05 Şubat 2006

Evlerde İç Hava Kalitesi İle İlgili Bir Araştırma İnsa..

Yangın Pompa Odası Mekanik ve İnşai Dizayn Kriterleri
05 Nisan 2006

Bu yazı NFPA (Ulusal yangından korunum birliği/ABD) standartlarını..

Verimli Bir Buhar Sistemi İçin Kondenstopların Kontrolü
05 Mayıs 2006

Bu yolla işletmelerdeki buhar enerjisi kaybının başlıca sebebi ol..

Değişken Frekanslı Sürücü (VFD) Teknolojisi-İşletme ve Uygulamalar
05 Haziran 2006

VFD’lerin daha iyi anlaşılması, ekipman ve HVAC sistemlerinin geli..

Soğutma Sistemlerinde B-O-R Öncesi Soğutucu Akışkan Stoklanması(*)
05 Eylül 2006

Soğutucu akışkanın atmosfere deşarjı ile çevre kirlili&..

Su Buharı Difüzyonu ve Buhar Difüzyon Direnci
05 Ekim 2006

Birbirinin içlerine girişi, ayrılışı, tekrar dönü&..

Kazan Baca Gazlarından Atık Isı Geri Kazanımı
05 Kasım 2006

  Kazan Baca Gazlarından Atık Isı Geri Kazanımı..

Hidrojen ve yakit pilleri tarihcesi
05 Kasım 2006

"Gelecekte rüzgarlı havalarda enerji üreten büyük enerji santrall..

Yeni Nesil Kazan Besi Suyu Pompaları
05 Aralık 2006

Bu yönelim sayesinde, enerji santrallerinde yapılan ciddi çal&..

Hidrojen
05 Aralık 2006

Elektrik, birincil enerji kaynaklarının dönüştü..

Yoğuşma Teknolojisi
05 Aralık 2006

Bu amaca yönelik olarak başlatılan araştırmalar sonuc..

Hava Kalitesi İzleme Sistemleri
05 Şubat 2007

Bu gazların çoğu günlük yaşantımızın bir parçası olan teknoloji ve gelişimin sonucunda doğaya ..

İçme Suyu Tesisatı ve Satıh Düzenleme: Küçük çaplı boruların önemli avantajları
05 Nisan 2007

Hewing GmbH bu ihtiyaçlara göre ürün gamını fiziksel olarak ..

Güneş Pillerinin Elektrik Üretiminde Kullanımı ve Maliyet Analizi - 1
05 Mayıs 2007

Becquerel, belli materyallerin ışığa tutulduklarında çok küçük miktarda da olsa akım ürettikle..

Güneş Pillerinin Elektrik Üretiminde Kullanımı ve Maliyet Analizi - 2
05 Haziran 2007

Fotovoltaik (Photovoltaic) ışıktan gerilim üretilmesi anlamına gelmektedir. Fotovoltaik piller..

Güneş Pillerinin Elektrik Üretiminde Kullanımı ve Maliyet Analizi - 3
05 Temmuz 2007

Güneş pillerinin dünyada kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu konuda dünyada yapılan çalış..

Gıdaların Vakum Soğutulma Tekniği ile Soğutulması
05 Eylül 2007

Vakum soğutma ağırlığına göre yüzey alanı fazla olan, gözenekli yiyecekler ile serbest su iç..

Skoç Tipi Buhar Kazanlarında Enerji Tasarrufu
05 Aralık 2007

Birçok işletmenin ihtiyacı olan buhar ve sıcak su üretiminde, Türkiye?de yoğun bir şekilde kul..

Çok Katlı Kapalı Otoparklarda Havalandırma Debisi Hesabı ve Sistem Seçimi(*)
05 Şubat 2008

MEKANİK HAVALANDIRMAKarşılıklı olarak yer alan açıklıkların, kat alanına oranı % 2,5?a kadar..

Farklı Yakıt Cinslerine Bağlı Olarak Katı Yakıtlı Silindirik Bir Kalorifer Kazandan Alınan Değerlerin Deneysel Olarak Araştırılması
05 Şubat 2008

Deney sonucunda kazanın ürettiği enerji ve sarf edilen yakıt miktarına göre, A tipi kömürün ..

Daire Sıcak Su Giriş İstasyonları Teknolojisi ve Boyutlandırması
05 Nisan 2008

Merkezi sistemlerde daire giriş sıcak su istasyonları sisteme hükmeden..

Da Vinci'den Sıhhi Tesisat Teknolojisi
05 Haziran 2008

Geçmiş pek çok on yılda sıhhi tesisat drenaj mühendisliği hesaplamalarında Avrupa'da DIN nor..

Duman Tahliye Sistemleri
05 Temmuz 2008

Duman, NFPA 92A standardına göre; havada taşınan katı ve sı..

Amonyak ve Amonyağın Soğutucu Olarak İtibarı
05 Ağustos 2008

Giriş Amonyak, soğutma ve ısı pompası uygulamalar&..

Endüstriyel proseslerde ve binalarda enerji verimliliği denetimi için ölçüm parametreleri
05 Ağustos 2008

Ölçmek "bilmektir". Ölçülebileni ölçün, ölçülemeyeni, ölçülebilir hale getirin. Günümüzde, ..

Bakırın HVAC Uygulamaları İçin Önem Taşıyan Kendine Has Antimikrobiyal Özellikleri
05 Ağustos 2008

Bakır ve bakır alaşım metal yüzeylerin küf, manta..

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde (EN 13779) (1) daha iyi hava kalite kontrolü sayesinde enerji etkinliği
05 Ağustos 2008

Açık ve belirgin olarak hava kalite kontrolü sık sık..

Yangın Durumunda Armatürlerin Davranışları
05 Eylül 2008

Bir boru hattında akan yanabilen sıvı veya gaz akışk..

Yüksek Verimli EFF1 Verimlilik Sınıfı Siemens AC Motorları
05 Ekim 2008

Enerji Tasarrufu denince aklımıza ne geliyor? Bunun en somut cevab..

Standart Isıtma Sistemleri için Pompa Seçimi
05 Kasım 2008

Isıtma sistemlerinde kullanılan sirkülasyon pompalarının debi m..

Isı Eşanjörlerinde Yeni Moda Uygulamalar
05 Ocak 2009

1970’lerde petrol krizi, 1990’larda sera gazı etkileri ve 2000’li ..

Toprak-Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Uygulanması
05 Şubat 2009

1.GİRİŞ  Günümüzde ısı..

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri
05 Mart 2009

Yaşadığımız global ekonomik kriz, sahip olduğumuz t..

Tesisatlarda Deprem Korumasının Uygulamalı Mühendislik Esasları
05 Nisan 2009

Deprem mühendisliği alanındaki geniş kapsamıyla, binalarda ve t..

Soğutma Suyunun Filtrasyonu Gerekliliği ve Filtrasyon Yöntemleri(*)
05 Mayıs 2009

Özet Soğutma Suyu ısıyı bir yerden baş..

Emniyet Ventillerinde Akım Problemi
05 Temmuz 2009

Bir fiziksel olayın davranışını inceleyebilmek için incelenen sistemin sınırlarının bilinmes..

Soğuk Pencere Yüzeylerinden Dolayı Oluşan Teknik Bilgiler
05 Ağustos 2009

Odanın sınırlayıcı yüzeyleri düşünüld&..

Gazlaştırıcılarda Verimlilik
05 Ağustos 2009

Gazlaştırma, Hidrokarbon bileşiklerinin (Kömür,odun,orman at..

Enerji Etüdü Çalışmaları Enerji Verimliliği Kanunu'na Göre Enerji Etütleri
05 Eylül 2009

Enerji dünya dengelerini etkileyen ve belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Kaynakların ..

Soğuk Tavanlar ve Soğuk Kirişler
05 Ekim 2009

Soğuk tavanlar (chilled beam) soğutma etkisini öncelikle konveksiyon başka bir deyişle soğut..

İklim dostu ısı pompaları
05 Ekim 2009

Isı pompası endüstrisinde doğal soğutucu akışkanlar..

Geleceğin İhtiyaçlarını Karşılayacak Isıtma ve Soğutma Boru Sistemleri*
05 Aralık 2009

Avrupa Birliği (AB) CO2 salımını zorlayıcı biçimde azaltmayı taahhüt etmiştir. Bu hedefe en ..

Buz Makineleri Daha Çevreci Hale Geliyor
05 Şubat 2010

Bu değerli makineler ISK dünyasında artan verimlilik arayışı içerisinde giderek daha fazla ö..

Enerji Tasarrufu Sağlayan Çevreci 'Klima Santralleri'
05 Mart 2010

Türkiye'de 5 Aralık 2008 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Yönetmeliği"gereği yeni..

Soğutma Kulelerinde Fan Kontrolü
05 Mart 2010

  Uygulama Soğutma kulesi fanları genellikle, su soğutmalı çillere giden yoğuşmuş suy..

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde Havalandırma ve İklimlendirme Şartları
05 Mayıs 2010

İşyeri ortamında çalışanların sağlığı ve güvenliği için hava kalitesinin sağlanması gerekmek..

Geçici Sığınma Binaları için Tasarım Gereklilikleri
05 Temmuz 2010

Özet Dünyada hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak için sürekli yatırım yapılmakta ve ye..

Brazıng Uygulamalarında Birleşim Yeri Tasarımı
05 Temmuz 2010

Tanım ve giriş Brazing iki ya da daha fazla metal parçayı birbirine sabitlemek için endüstr..

Alternatif Soğutucu Akışkanlar Ve Mevcut Soğutma Sistemlerinde Kullanımları
05 Temmuz 2010

ÖZET Bu çalışmada öncelikle soğutma sistemlerinin ve kullanılan soğutucu akışkanların genel..

Binalarda Kullanılan Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemlerine Web Entegrasyonu
05 Ağustos 2010

ÖZET Bu çalışmada binalarda kullanılan mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (Heatin..

Farklı Çalışma Akışkanları Kullanılan V tipi Stirling Soğutucusunun Performansı
05 Ağustos 2010

Özet   Çalışma akışkanı olarak hava, helium ve hidrojenin kullanıldığı V tipi stirli..

Konfor Alanındaki Soğutma Sistemleri
05 Eylül 2010

İç mekan sıcaklığını önceden belirlenmiş izin verilen en yüksek sıcaklıktan daha düşük tutma..

Fırat Havzası Hidroelektrik Santrallerinde Kavitasyon Olayı ve Onarımı (Keban-Karakaya-Atatürk Hes)
05 Eylül 2010

ÖZET Türkiye?de mevcut hidroelektrik santrallerin çoğu Enerji Bakanlığı?na bağlı Elektrik Ü..

Sismik Koruma Uygulamalarında Karşılaşılan Hatalar
05 Ekim 2010

ÖZET Tesisatların sismik koruma özel uzmanlık gerektiren bir mü..

Binalarda Esnek Kullanım İçin Soğuk Kiriş (Chilled Beam) Çözümleri
05 Ekim 2010

Dünya üzerinde kaynakların aşırı kullanılmasın..

Değişken Debili Sistemlerde İdeal Balanslama
05 Kasım 2010

Bilindiği gibi tüm ısıtma, soğutma sistemleri; borular, terminal üniteler, kritik devredeki ..

Termodinamik Modelleme ile Çeliklerde Alaşım ve Isıl İşlem Dizaynı
05 Kasım 2010

Termodinamik Modelleme ile Çeliklerde Alaşım ve Isıl İşlem Dizaynı   Ersoy ERİŞİR, Ş..

Çeliklerde Çökelti Kinetiğinin Modellenmesi
05 Aralık 2010

Özet   Birçok malzeme için çeşitli fiziksel proseslerin matematiksel modellenebilmesi..

Baca Isıl Verim ve Yangına Direnç Testleri
05 Ocak 2011

ÖZET Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma “Enerji V..

Kondens Hatlarında Yaşanan Korozyon Sorunları
05 Ocak 2011

Genel olarak korozyona neden olan şey nedir? Oksijen korozif midir? Oksijen ve karbondioks..

Özel ve Özellikli Emniyet Ventili
05 Mayıs 2011

Özet   Tesisat sektöründe çok çeşitli armatürler kullanılır. Bunların çoğu bir görevi..

Evren'de Temel Kuvvet: Kütleçekim
05 Haziran 2011

    Özet   Büyük bilim adamlarının yoğun emekle meydana getirdikl..

Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması
05 Haziran 2011

  Özet   Hastaneler ve sağlık merkezleri insanların tedavi olmak ve sağlıkların..

Temiz ve Hijyenik Odalarda Hijyenik Paket Klima Kullanımı
05 Haziran 2011

Gelişen çağımızda artık klima cihazlarının daha verimli, ekonomik, kompakt olmaları istenmek..

Niobyum Alaşımlı Döküm Yüksek Hız Takım Çeliğinde Katılaşmanın Modellenmesi
05 Temmuz 2011

ÖZET Çeliklerde denge dışı katılaşma sonucu oluşan mikrosegregasyonlar ve katılaşma sırasın..

Carrier ve Santrifüjlü Su Soğutma Gruplarının Kısa Tarihçesi
05 Ağustos 2011

Babam 45 yıldan fazla çalıştığı HVAC işinden yeni emekli oldu; Siemens ve Carrier şirketleri..

Sirkülasyon Pompalarının Termal Modellemesi
05 Eylül 2011

ÖZET   Avrupa Birliği?nde ve daha sonra buna paralel olarak Türkiye?de yayınlanan Eko..

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri
05 Eylül 2011

Nem Nedir Nasıl Ölçülür? Havanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda ha..

Alarko Carrier Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalarında Yapılan Geliştirmelerin Enerji Verimliliğine Etkisi
05 Ocak 2012

Pompalarda enerji verim iyileştirme çalışmalarının temelinde birbiriyle ilişkili fakat çok ö..

Batık Tip Mbr Yöntemiyle Gri Su Arıtma
05 Mart 2012

Anahtar Kelimeler: Gri Suların Yeninden Kazanımı, Membran Biyoljik Reaktörler (MBR), Endokri..

Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri
05 Mayıs 2012

Absorpsiyonlu Chillerlerin Tarihçesi Absorpsiyonlu Chillerler, 1858 yılında Fransız kimyage..

Yüksek Binalarda Deprem ve Titreşim Yalıtımı ile İlgili Önlemlere ASHRAE Yaklaşımı
05 Temmuz 2012

Dünyadaki en aktif tektonik bölgelerden biri üzerinde yer alan ülk..

Yangınla Mücadelede Pompa Sistemlerinin Önemi ve Standartlar
05 Ekim 2012

Yanma; oksijen, ısı ve yanıcı maddenin yeterli oranlarda bir araya..

Enerji Yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleştirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu-1: Organizasyonel gereksinimler
05 Ekim 2012

Isıtma, havalandırma, klima ve aydınlatma sistemlerinin enerji maliyetl..

Hava Kalitesi İndeksi Nedir? *
05 Kasım 2012

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ), hava kalitesinin günlük olarak rapor ..

Jetfan Çıkış Kesit Geometrisinin Akışa Etkisi
05 Şubat 2013

Yangın ve duman kontrolünün sağlanması için jet fanlar&#..

Ekonomizerler
05 Nisan 2013

Ekonomizer, bir tesiste sadece tasarruf unsuru değil aynı zamanda kurulu ka..

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı
05 Nisan 2013

Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, gün&#..

Kaynaklı (Lehimli) Isı Eşanjörleri ve Uygulama Alanları
05 Temmuz 2013

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan en önemli işlemlerinden biri olan, farklı sıcaklı..

Pompanızın 'Ses'ini Dinleyin*
05 Eylül 2013

1. Giriş Büyük sistemlerde pompa karmaşık bir ekipmandır. Enerji veriminin iyileştirilmes..

Tesisatların Deprem Davranışı
05 Ocak 2014

*Kaynak: Eren Kalafat, Tesisatlarda Sismik Koruma, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No: M..

Gerçek Anlamda Talep Kontrollü Fanlara Sahip VAV Sistemi
05 Mart 2014

Gerçek Anlamda Talep Kontrollü Fanlara Sahip VAV Sistemi Yazan: Kurt Truninger, Belimo ..

Türbin Giriş Havasının Soğutulması ile Kapasite Kaybının Önlenmesi
05 Nisan 2014

Bu çalışmada enerji maliyetlerini azaltmak hedefine yönelik olarak kurulan enerji ü..

liNear ile Sistem Tasarımı
05 Nisan 2014

Bazen planlayıcıları sadece teknik olarak karmaşık sistemler değil, kiracılar, kullanıcılar ve işlet..

Doğalgaz ile Çalışan Brülörlerde Yakıt/Hava Karışım Oranı Ayarlamasında Kullanılacak Bir Doğrusal Kelebek Vana Tasarımı
05 Haziran 2014

Barış Elbüken, Didem Deniz Kayabaşı ve Alper Ata Özet Bu çalışmada doğalgaz ile..

CHILL-SIM Chiller Performans Hesaplama, Seçim ve Enerji Verimliliği Simülasyon Yazılımı
05 Temmuz 2014

CHILL-SIM; İSİB 2014 İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması Üç&uu..

Kapalı Yüzme Havuzlarında Nem Kontrolü-1
05 Ağustos 2014

Yazan: M. Halûk SEVEL, Makina Mühendisi, İMEKSAN A.Ş. Yüzme havuzlarında meydana ge..

Soğuk Depo Nemlendirme Hesaplama Notları
05 Ağustos 2014

Hazırlayan: Cengiz Yaylalı, Genel Müdür, Timfog Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. &..

Kapalı Yüzme Havuzlarında Nem Kontrolü-2
05 Eylül 2014

Yazan: M. Halûk SEVEL, Makina Mühendisi, İMEKSAN A.Ş. 2.2. Absorbsiyonlu Sistemler Soğu..

Klimalarda Yeni Enerji Etiketi, Ürünlerin Enerji Verimliliklerinin Karşılaştırılması ve Örnek Uygulamalar
05 Eylül 2014

Yazan: Dr. Andaç Yakut,Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre Bö..

Açık Tip Motor Kullanılan Soğutma Gruplarında Mekanik Oda Özellikleri
05 Ekim 2014

ABD pazarında satılan merkezcil (santrifüj) kompresörlü su soğutucuların % 30 ila 35&..

Üretim İşlemlerinde Toz Kontrolü
05 Kasım 2014

Katı ürünlerin veya maddelerin üretimi ve işlenmesi çalışma alanında asılı toz..

Klimalarda Sezonsal Verimlilik
05 Kasım 2014

Yazan: Mehmet Gökalp, Modern Klima & Protek Bireysel-Ticari Sistemler ve Teknik Eğitim Müd..

İklim Odası
05 Aralık 2014

Tam ölçekli iklim laboratuvar testlerinin amacı daha erken aşamalarda kullanıcı, mimar v..

Paket Pompa Sistemleri ve Değişken Debili Basınçlandırma Sistemi
05 Ocak 2015

Paket pompa sistemleri bir sistemin ihtiyaç duyduğu pompa elemanlarının birleştirilmesi, kabl..

Silindirik Alev Duman Borulu Kazanlar ile Su Borulu Kazanların Karşılaştırılması
05 Ocak 2015

Yazan: Atakan Gümüş, Bosch Termoteknik Ürün Yöneticisi Endüstriyel bu..

AB Yeni F Gaz Regülasyonu ve Alternatif Akışkan R32
05 Ocak 2015

Yazan: Dr. Andaç YAKUT, Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre Bö..

Net Pozitif Emme Yüksekliği (NPSH)
05 Şubat 2015

Yazan: Steve Wilson Çeviren: Gamze Kumru   Net Pozitif Emme yüksekliği pompa per..

Tozun Endüstriyel Tesislerdeki İmalat Dışı Alanlardan Uzak Tutulması
05 Şubat 2015

Yazan: Pablo Rocasermeno, Latin Amerika Bölge Müdürü, Camfil Hava Kirlilik Kontr..

Otellerde Enerjiyi Daha Verimli Kullanmak ve Yönetmek Mümkün
05 Mart 2015

Enerji kullanım analizi, kullanıcılara geçmiş verilerini, kullanım eğilimlerini ve karşı..

Dağıtım Şebekelerinde Kayıp/Kaçakların Azaltılması için Uygulanabilecek Metodoloji
05 Nisan 2015

Yazan: Can Berk Saner, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniver..

Amonyak Geri Döndü!
05 Mayıs 2015

Amonyak, bazı kısıtlar ve uyarılarla birlikte, yüz yılı aşkın süredir soğutucu akışkan ola..

Temiz Oda Tasarımı ve Projelendirilmesi
05 Haziran 2015

Yazan: Güniz Gacaner Emin, Makine Yüksek Mühendisi, GG Mühendislik   &nbs..

Seralarda Havalandırma ve Soğutma
05 Eylül 2015

Bitkisel üretim için serada kışın olduğu gibi, yazın da uygun çevre koşullarının ..

HVAC Uygulamalarında Doğru Motorlu Vana Seçimi
05 Ekim 2015

Yazan: Furkan Akyol, OEM ve iş Geliştirme Departmanı, Danfoss HVAC tesisatlarında motorlu vanalar, ..

Yivli Mekanik Bağlantı Sistemlerinde Termal Boru Hareketinin Telafi Edilmesi ve Hesaplanması
05 Kasım 2015

Yazan: Larry Thau, Victaulic Başkan Yardımcısı ve Teknolojilerden Sorumlu Başkan Binalarda termal g..

Yangın Analizlerin Tarihsel Gelişimi, Zon Modellemesi ve Alan Modellemesi
05 Şubat 2016

Yazan: Erdal Özüntürk, Bahuz Can Osso, Bahçıvan Mühendislik Hesaplamalı ..

Bina Otomasyon Sistemlerinde Kullanılan Protokoller
05 Nisan 2016

Yazan: Mesut Karadağ, Alarko Carrier BYS Satış Şefi Bina Otomasyon sistemleri, aynı ağ üzerind..

ASHRAE’ye Göre Dinamik Isı Kazancı Simülasyonu
05 Nisan 2016

Kolay kullanımla, fiziksel bir yaklaşım Hazırlayan: Nadir Sarkuş, liNear Türkiye Satış Mü..

Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
05 Mayıs 2016

Yazan: Begüm Öğüt, Ar-Ge Pompa ve EEY Müdür Yardımcısı, Alarko Carrier Sana..

Ecodesign - ErP Directive 2009/125/EC Direktifinin Pompa Sektörüne Yansımaları
20 Temmuz 2016

Yazan: Halil Kızılhan, Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü, ALP Po..

PM1: İnsan Sağlığını Korumak için Yeni Odak
07 Eylül 2016

Yazan: Pelin Aybay, Camfil Türkiye   Hepimizin bildiği üzere, hava kirliliği in..

Fanlarda Ses Seviyesinin Önemi
07 Eylül 2016

Yazan: Candan Sancer, Aironn Proje ve Ar-Ge Mühendisi Günümüzdeki en ö..

Endüstride Kritik Güvenlik Koşulları
14 Ekim 2016

Endüstride kritik güvenlik koşulları nelerdir? Fonksiyonel güvenlik ürün se..

TAD Uygulamalarında Doğru Ölçüm Cihazlarının Etkin Kullanımı
14 Ekim 2016

Yazan: Özgür Küçükhüseyin, Testo Türkiye Satış Direktör&..

Migros Doğal Akışkan Çalışmaları
14 Kasım 2016

Yazan: Arda Atay, Soğutma Mühendisi, Migros Ticaret A.Ş. Teknik Servis Departmanı Gelecek nesi..

Hava Filtreleri Standardı EN 779’dan ISO 16890 Standardına Geçiş
09 Aralık 2016

Yazan: Mustafa Buzkan, Makine Mühendisi, MBA, Ulpatek Filtre Giriş Atmosferdeki partikül..

Isıl Konforun Önemi
22 Şubat 2017

Bir ortamda bulunan kişinin ısıl konforu çeşitli şekillerde mutluluğunu etkileyebilir. Bir ki..

Veri Merkezlerinde ve Ağ Odalarında Soğutma Performansını Azaltan Kaçınılmaz Hatalar
13 Mart 2017

Yazan: Neil Rasmussen, Schneider Electric Yenilikçilik Bölümü Başkan Yardımcıs..

Çatı Tipi Klimalarda Sezonsal Verimlilik Hesaplama Yöntemi
16 Haziran 2017

Yazan: Volkan Arslan, Ticari Klimalar Ürün Müdürü, Alarko Carrier 1. Giriş..

Soğutma Gruplarının Seçiminde Sistem Kısmi Yük Değeri (SPLV) Hesabının Önemi
17 Temmuz 2017

Yazan: Mustafa Nafiz Üstüner, Alarko Carrier San.ve Tic.A.Ş. İthal Ticari Klimalar &U..

Eksenel Jet Fan ve Radyal Jet Fan Akış Karakteristiklerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yardımıyla Karşılaştırılması
27 Eylül 2017

Yazan: Bahuz Can Osso, BVN Duman Kontrol Bölümü Ar&Ge Şefi, c.osso@bahcivanmotor.com...

Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R-32 Hakkındaki Son Gelişmeler ve Kigali Anlaşmasının Getirdikleri
19 Ekim 2017

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre B&ou..

Yüksek Verimli Güneş Enerjili Pompa Sistemleri
17 Kasım 2017

Yazan: Fatih Kavak, Elektronik Tasarım Mühendisi, İMPO Motor Pompa A.Ş., fkavak@impoas.com &Ou..

İklimlendirme Sistemlerinde Önemli Hususlar
30 Ocak 2018

Yazan: Özgür Küçükhüseyin, Testo Türkiye Satış Direktör&uu..

Artı ve Eksileriyle BIM/Revit Kullanımı
18 Nisan 2018

Yazan: Özhan Özer, Wavin Pilsa Proje Satış Müdürü,       &..

Hijyen Amaçlı Klima Santralleri, Belgelendirilme Standartları ve Gereklilikler
23 Temmuz 2018

Yazan: İzzet Tanyol, Genel Müdür Yardımcısı, Boreas A.Ş.   Hastanede hijyen hiz..

Enerjinin Sakınımı ve Mühendislik Etiği
08 Ağustos 2018

Yazan: Prof.Dr.Birol Kılkış Bu yazıda uzunca bir ders sunmak amaç olmasa da sektöre..

Korozyon ve Kirliliğin Isı Değişimi Kapasitesi Üzerindeki Etkisi
27 Ağustos 2018

Derleyen: Uğur Darcan, LUFTSIS Klima Sistemleri A.Ş. 1. Giriş Isı eşanjörleri, ortamlar arası..

Kaplama Sistemlerinin Isı Eşanjörleri Üzerindeki Termal Etkisi
22 Kasım 2018

Derleyen: Uğur Darcan, LUFTSIS Klima Sistemleri A.Ş. Isı eşanjörleri, ortamlar arasında doğrud..

Isı Eşanjörlerinin Korozyon Dayanımı Bir Karşılaştırma
30 Ocak 2019

Derleyen: Uğur Darcan, LUFTSIS Klima Sistemleri A.Ş. 1. Giriş Isı eşanjörleri, ortamlar arası..

HVAC Uygulamalarında ISO 16890 Standardına Göre Filtre Seçimi
16 Temmuz 2019

Yazan: Mustafa Buzkan, Makine Mühendisi, MBA-Ulpatek Filtre Son yüzyılla beraber insano..

Siber Güvenlik, Bina Yönetim Sistemleriyle Buluşuyor
22 Ağustos 2019

Giriş Heyecan verici bir çağda yaşıyoruz ve çalışıyoruz. İş süreçlerini..

Taze Meyvelerin Soğuk Zincir Yönetimi
28 Ağustos 2019

Yazan: Fatma Aouani Çöpoğlu - Enerji Sistemleri Mühendisi, İhracat Satış Temsilcisi..

Heat Trace/Isıl İzleme Tasarım Esasları ve Hesaplamalar
26 Eylül 2019

Yazan: M. Remzi Çelik (Mak. Müh) Saven Teknik Ltd. Şti.  Bu yazımızda borularda ..

Elektronik Genleşme Valfi Sürüş Teknikleri
27 Eylül 2019

Yazan: Armen Hüsüman, Genel Müdür, Ercan Teknik Günümüzde yurt..

Yanıcı Parlayıcı Sıvı Depolarında Köpüklü Sprinkler Sistemleri
26 Eylül 2019

Yazan: Serkan Ceylan, Satış ve Mühendislik Dept. Ekip Lideri, Norm Teknik A.Ş. Su ile sö..

Haberler

Yapı Endüstri Merkezi 92/93 Tesisat Kataloğu Hazırlanıyor
05 Eylül 1992

Yapı Endüstri Merkezi'nin, tesisat malzemesi sanayii ürünlerini bilimsel, teknik ve t..

YTONG Isı Yalıtımı Danışma Merkezi (IYDM) Kuruldu
05 Eylül 1992

YTONG 1992 yılı içinde 'Isı Yalıtım Danışma Merkezi (IYDM)' adıyla bir merkez kuruldu. YTONG'..

YAPI 92 Ankara Fuarı'nda Tesisat/Doğalgaz'92 Bölümü Yeralıyor
05 Eylül 1992

Yapı'92 Ankara Fuarı, Türkiye'nin en büyük ve çağdaş fuar tesislerinden, Yapı'..

Termodinamik YAPI'92 - EXPO DESIGN'92 Fuarında
05 Ekim 1992

Derginiz Termodinamik, Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 22-27 Eylül 1992 tarihlerinde Altı..

ISOHA93 6. Uluslararası Isıtma, Soğutma ve Doğalgaz Teknolojisi Ticari Fuarı
05 Ekim 1992

ISOHA'93 6. Uluslararası Isıtma, Soğutma,Havalandırma ve Doğalgaz Teknolojisi Ticari Fuarı; Isıtma, ..

TİMDER Yapılarda Yenilikler Fuarı'92
05 Ekim 1992

Tesisatçılar ve İnaşaat Malzemecileri Derneği TİMDER tarafından düzenlenen "Yapılarda Ye..

TSE ile KBSB Çerçeve Anlaşması Yapıldı
05 Ekim 1992

TSE ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği, her türlü kazan ve bası..

ARDUMAN BDT Ülkelerine Gelişmiş Teknolojik İşgücü İhraç Ediyor
05 Ekim 1992

Türk Müteahhitlerinin Birleşik Devletler Topluluğunda almış oldukları ihaleler hızla sonu&..

TEBA Teknolojisi Rusya'da
05 Ekim 1992

Moskova 1000 yataklı Gaziler Hastanesi, Petrowski Pasajı, Kardiyoloji Enstitüsü gibi Rusya..

TERMO A.Ş.de Yönetim Değişikliği
05 Ekim 1992

Gedik Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Termo Buhar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31.10.1967 y..

Tesisat Klima 92 Fuarı 5-8 Kasımda
05 Ekim 1992

Interteks A.Ş. tarafından 5-8 Kasım 1992 tarihlerinde istanbul Hilton Exhibition Center'da TESİSAT-K..

Norm Bursa'da Doğalgaz Show-Center Açtı
05 Ekim 1992

1956 yılında kurulan NORM Firması kat kaloriferleri ve yan mamulleri, panel radyatörl..

Termodinamik'den
05 Ekim 1992

Derginiz   Termodinamik   size özel, sizin sesiniz, sizin sözün&u..

Termodinamik Paneli (1) 'Yapılarda Isı Yalıtımı'
05 Ekim 1992

Derginiz Termodinamik planladığı etkinlikler çerçevesinde; paneller, konferanslar, sem..

IKK 92 Nürnberg Fuarı
05 Ekim 1992

Uluslararası Soğutma ve Klima Ticari Fuarı IKK 92 Nürnberg, 8-10 Ekim 1992 tarihleri arasında A..

İstanbul 1. Uluslararası Doğal Gaz Kullanımı ve Dönüşümü Sempozyumu ve Sergisi IIS GAS'92
05 Kasım 1992

Doğal Gaz Dergisi tarafından gerçekleştirilecek olan "İstanbul 1. Uluslararası DOĞAL GAZ Kull..

ISH lsıtma, Havalandırma ve İzolasyon İhtisas Fuarı
05 Kasım 1992

Frankfurt'ta yapılacak ISH'93, her zamankinden daha büyük, daha bilimsel ve daha iyi organ..

TORRENT Dökme Dilimli Kazanlar Türkiye'de
05 Kasım 1992

Doğalgaz Sıvı yakıtlı çelik kalorifer kazan üretimi olan DÇD Demir Çelik D..

TEBA-RHOSS İşbirliği
05 Kasım 1992

Teba Şirketler Grubu, klima sistemleri konusunda Avrupa'nın tanınmış firmalarından biri olan İtalyan..

TEBA Fan Coil'lerine Alman Standartı
05 Kasım 1992

TEBA Klima Grubu'nun ürettiği Fan Coil cihazlarına Alman kalite emniyet kuruluşu TÜV taraf..

IKK'92 Nurnberg Fuarı'ndaydık
05 Kasım 1992

Dergimiz adına IKK'92 Nürnberg Fuarı'nı Sinem Soğutma Sistemleri Limited Şirketi'nin kurucu ort..

Termodinamik Paneli (1) 'Yapılarda Isı Yalıtımı'
05 Kasım 1992

Derginiz Termodinamik planladığı etkinlikler çerçevesinde; paneller, konferanslar, sem..

Erensan Moskova'da
05 Kasım 1992

Erensan'ın Moskova'da bir otelin Alarko tarafından üstlenilen tesisat işi çerçeve..

Norm Taşındı
05 Aralık 1992

Norm firması, yetkililerinden aldığımız bilgiye göre çalışmalarına bundan sonra Gaztek f..

Yeni bir firma Dizge Ltd. Şti.
05 Aralık 1992

Ağırlıklı olarak doğalgaz, döşemeden ısıtma, kat kaloriferi, merkezi ısıtma ve plastik boru ile..

TÜKODER'in Kömür Paneli
05 Aralık 1992

Tüketiciyi Koruma Derneği'nin (TÜKODER) düzenlemiş olduğu Kömür ve Tük..

Özköseoğlu Isı San. Yeni Adresinde
05 Aralık 1992

Kazan ve ısı sanayi alanında faaliyet gösteren Özköseoğlu Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ..

5. Sayımız'da
05 Aralık 1992

1993'te ilk sayımızda Ayın Konusu "Sobalar" olacak. Ayrıca Sn.Cumhur Altınoğlu'nun 2.sayımızda yer a..

Tesisat Klima'92 Fuarı
05 Aralık 1992

Interteks A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisat Klima'92 Fuarı 5-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Hil..

E.S.S.İ.A.D. Genel Kurulu Yapıldı
05 Aralık 1992

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Genel Kurulu 20.10.1992 tarihinde İzmir'de ..

YTONG Genel Müdürler Konferansı
05 Aralık 1992

YTONG Genel Müdürler Konferansı 5-9 Ekim tarihleri arasında Hong Kong'da yapıldı. Tü..

Gazbeton Üreticileri Birliği İki Yaşında
05 Aralık 1992

Yapılarda ısı yalıtımı bilincinin yerleştirilerek, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu..

1. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi
05 Ocak 1993

T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. 15-17 Nisan 1993 tarihinde düzenlenec..

Baymak dan Haberler
05 Ocak 1993

BAYMAK MOSKOVA'DA Baymak Moskova'da satış ve servis mağazası açtı. Açılan mağazada So..

Isoha 93 Fuarı FM Sergi Merkezinde Açılıyor
05 Ocak 1993

ISOHA '93 6. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Doğal Gaz Teknolojisi ticari fuarı 3-7 Şu..

Servis Limited Şirketi
05 Ocak 1993

Üretim veya konfor yapılarının (Otel-İş/alışveriş merkezi-ek tesisli, mekezi sistemli siteler) ..

Yetsan Kuruluşunun 15. Yılını Kutladı
05 Ocak 1993

Yetsan A.Ş., kuruluşunun 15. yılını 19 Aralık Cumartesi günü yeni adresinde kutladı. 1977 ..

6. Sayımızda
05 Ocak 1993

Isoha 93 Fuarı'nda yer alan dergimizin Şubat sayısı, fuara katılan firmalar ile ilgili geniş bilgile..

Türk YTONG Yetkili Satıcıları Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1993

22.Türk YTONG Yetkili Satıcılar Toplantısı 20-22 Kasım tarihleri arasında Bursa Kervansaray Ote..

Termodinamik Yeni Adresinde
05 Ocak 1993

Eylül ayından itibaren yayınladığımız sektörümüzün genç ve dinamik d..

ODE Mühendislik Ltd. Şti.'nin yeni hizmetleri
05 Şubat 1993

ODE Mühendislik Ltd.Şti'nin uzun süren çalışmalar sonucu izolasyon konusunda her za..

ISITES Brifing verdi
05 Şubat 1993

ISITES Yapı ve Endüstri Tesisleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 23.1.1993 tarihinde, "Klima Cihazl..

ALDAĞ Soğutma San.A.Ş.'nin yeni üretimi
05 Şubat 1993

ALDAĞ Soğutma Sanayi A.Ş. split klima cihazları alternatifi kat klima sistemleri (Heat Pump) ür..

ISOHA Fuarları ve ISOHA 93 6. Uluslararası Isıtma-Soğutma-Havalandırma ve Doğalgaz Fuarı
05 Şubat 1993

ISOHA Fuarları ve "ISOHA'93" Fuarı hakkında bilgi alabilmek amacıyla Genel Yayın Yöne..

Doğal Gaz İstanbul'da
05 Mart 1993

AFEKS ve Doğalgaz Dergisi'nin birlikte düzenlediği "Doğal Gaz İstanbul'da" konulu panel 4 Şubat..

Daikin VRV System Inverter Teknolojisi
05 Mart 1993

TEBA,   VRV  (Variable Refrigerant Volume) Teknolojisini düzenlediği bir panelle..

Sistem Ltd. Kuruldu.
05 Mart 1993

Kurucu ortakları Handan Özgen ve Avni Özalpaslan olan Sistem Klima Havalandırma Soğutma ve..

Thermo 93 Ertelendi
05 Mart 1993

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı katkıları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfedarasyonu ..

Havak Ltd.
05 Mart 1993

Termodinamik Dergisi Yayın Danışma Kurulu üyesi Makina Mühendisi Ahmet H. Gökşin, Hav..

Özköseoğlu'nun Paneli
05 Mart 1993

Özköseoğlu Isı San. ve Tic. A.Ş. 7.2.1993 tarihinde ISOHA'93 Fuarı'nda "Kazanlardaki Tekno..

'Doğalgaz Hava Kirliliği ve Ekonomi'
05 Mart 1993

Yapı Endüstri Merkezi (YEM) 11 Şubat 1993 tarihinde "Doğalgaz Hava Kirliliği ve Ekonomi" konulu..

MAS Küresel Vana
05 Mart 1993

Mas Vana, piyasaya yeni ürün sunma faaliyetlerine, 1993 yılında Küresel  Vana il..

Yetsan'dan Yeni Panel Radyatörleri
05 Mart 1993

Yetsan yeni bir hizmet olarak Delongi Panel Radyatörlerini hizmete sundu. Tüm dünyada..

Dumankaya Yapı Show-room açtı
05 Mart 1993

Dumankaya Şirketler Grubu 22 Ocak 1993 tarihinde Yapı Show-room açılışını yaptı. Açılı..

Arduman'ın Şehir Turu
05 Mart 1993

Carrier klima sistemleri Türkiye temsilcisi Arduman Ltd., 20 Şubat 1993 tarihinde tüm serv..

Vaillant'ın Bursa Semineri
05 Mart 1993

Vaillant 5 Mart 1993 tarihinde Bursa Çelik Palas Oteli'nde Doğalgaz konusunda bir seminer d&u..

Carrier 'Parts Center' Açıldı
05 Mart 1993

Carrier "Parts Center" yedek parça satış mağazası 4.3.1993 talihinde faaliyete başladı. Şirke..

Acı kaybımız
05 Mart 1993

T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Genel Sekreteri SUAT SEZAİ GÜRÜ'yü 29 Ocak ..

MEG A.Ş. İst. Temsilcisi TURBO Mühendislik A.Ş.
05 Mart 1993

Merkezi Ankara'da bulunan MEG AŞ., doğalgaz sektöründe, konutlarda ve sınai tesislerde, do..

Alarko Sınai Satış Grubunda Reorganizasyon
05 Mart 1993

Alarko San. ve Tic. A.Ş. Alpom ve Alsaç mamullerinin ve genel bayilik mallarının satışını 1.1..

Tesisat Dergisi Yayın Hayatına Başladı
05 Mart 1993

TeknikYayıncılık Tanıtım A.Ş. tarafından 5 yıldır yayımlanan Doğalgaz Dergisi'ndcn sonra Tesisat Der..

Öz Frigoteknik Yenilendi
05 Mart 1993

1990 yılından beri faaliyetine devam etmekte olan Öz Frigoteknik Ltd. Şti., her geçen g&..

YTONG Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Toplantısı
05 Mart 1993

YTONG Yapı Malzeme ve Elemanlarının Esenevler konut yapı kooperatiİlerine tanıtım toplantısı 15 Şuba..

Hava Kirliliği ve Enerji Tasarrufu
05 Mart 1993

YTONG, 3 Mart 1993 tarihinde İTÜ Gümüşsüyü binasındaki Konferans Salonu'nda..

8. Sayımızda
05 Mart 1993

Genç ve Dinamik Sektör Derginiz Termodinamik, henüz 7 aylık bir dergi olmasına rağm..

Türk Ytong 30 Yaşında
05 Nisan 1993

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Türk Ytong firması, çevreyi tahrip etmeyen, yüksek ..

İGDAŞ Doğalgaza Kredi Arıyor
05 Nisan 1993

Doğalgazı yaygınlaştırmak için düşük faizli ve uzun vadeli kredi arayışına giren İG..

ALARKO Bayiler Toplantısı
05 Nisan 1993

Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18 Mart 1993 Perşembe günü İTÜ Maçka Sosyal Tesi..

Doğa & Termo'93 Fuarı Mayıs Ayında Yapılacak
05 Nisan 1993

İstanbul doğalgaz kullanımına hızlı bir biçimde girişirken bu A sektördeki teknoloji ve ..

II. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitim Sempozyumu'
05 Nisan 1993

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına MMO İstanbul Şubesi'nin düzenlediği "II. Ulusa..

Multi Vac Ltd. Kuruldu
05 Nisan 1993

Makina Mühendisi Selçuk Güneş Multi Vak Ltd.'i kurdu. Firmanın faaliyet konusu hava..

Aquaterm Yeşil Boru Bayi Toplantısı
05 Nisan 1993

Aquaterm Yeşil Boru yetkili bayiler Bahar Toplantısı 24-25 Nisan 1993 günlerinde Antalya Olbia ..

Baymak Split Klima
05 Nisan 1993

Baymak split klima piyasasına 9.000-28.000 Btu/saat kapasitesinde yer ve duvar tipi klima vermeye ba..

Türkiye'de Toshiba ve Electra Split Klimaları
05 Nisan 1993

Dünyada ve Türkiye'de pencere tipi klimalar yerlerini giderek split tipi klimaya bırakıyor..

Yapı'93 İstanbul
05 Nisan 1993

Yapı sektöründe Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı olan Yapı'93 İstanbul Fu..

ISH Fuarı'nı İzledik
05 Nisan 1993

ISH Frankfurt Fuarı'nı dergimiz adına Ode Mühendislik'ten Makina Mühendisi Orhan Turan izl..

'Isı ve Ses İzolasyonu' Konferansı
05 Nisan 1993

İzocam A.Ş. 20 Nisan 1993 tarihinde "Isı ve Ses İzolasyonu" A konulu bir konferans düzenledi. T..

İsmail Ceyhan Termodinamik Yayın Koordinatörü
05 Nisan 1993

Dergimizin sahibi Dr. Müh. Sedat Özkol'un ortağı bulunduğu Doğa Ajans Tic. Ltd. Şti.'nin y..

Tesisat Mühendisleri Derneği Kuruldu
05 Nisan 1993

12 Ekim 1992 tarihinde resmen kurulmuş olan Tesisat Mühendisleri Derneği 5 Mart 1993 ..

DEC International
05 Nisan 1993

DEC International 1981 yılında Hollanda'da kurulmuş, Avrupa'daki Hollanda, Belçika,..

H.W. Feustel Firmasının Hizmeti
05 Nisan 1993

İSH Frankfurt Fuarı'nın Türkiye temsilcisi H.W. Feustel firması ISH Fuarı'nın kataloğ..

Teba Bayiler Toplantısı
05 Mayıs 1993

Beyaz eşya gamını genişleterek bayilik sistemine geçme hedefindeki TEBA'yı "sadece fırıncı" k..

Türk Ytong'un Faaliyetleri
05 Mayıs 1993

PROJE YARIŞMASI Türk YTONG'un 30. kuruluş yılı faaliyetleri çerçevesinde Tü..

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TÜRK YTONG SAN. A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
05 Mayıs 1993

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Türk Ytong San. A.Ş. arasında yap..

Evode ve Finnforest Türkiye Genel Distribütörü : EVO-YAPI
05 Mayıs 1993

EVO-YAPI, EVODE Grubu ile Finlandiya'nın önemli Plywood (kontraplak) üretici firmalarından..

EMO Ltd. FLICA'nın Türkiye Temsilciliğini Aldı
05 Mayıs 1993

EMO Teknik Malzeme Ticaret ve Sanayii Ltd. Şti. Flica'nın Türkiye temsilciliğini üstlendi...

'Bacalardaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri' Paneli
05 Mayıs 1993

Özköseoğlu Isı Sanayii ve Ticaret A.Ş., kuruluşu olan REMSAN A.Ş.'nin refrakter malzemeden..

Temtaş A.Ş'den İhracat Hamlesi
05 Mayıs 1993

TEMTAŞ A.Ş., otobüs, minibüs ve midibüs klimaları ve yedek parçaları ihracı il..

10. Sayımızda
05 Mayıs 1993

Termodinamik Dergisi 10. sayısında : Doğa & Termo '93 Fuan'nın ilk günü Makina Mühend..

Ankomak 93
05 Mayıs 1993

Ankomak 93 Fuarı, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Sergi Tesisleri 4 Mayıs 1993 tarihinde a&ccedi..

1.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’nin Ardından
05 Mayıs 1993

15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Termal Otel'de yapılan Kongre ve sergiye gösterilen y..

İSKİD' in İlk Genel Kurulu,17 Mayıs 1993 Tarihinde Yapıldı
05 Haziran 1993

1992 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Isıtma Soğutma ve Klima İmalatçı..

Bir Ayda 200 milyar liralık Doğalgaz Tesisatı Döşendi
05 Haziran 1993

Doğalgaz tesisatı pazarında büyük patlama yaşanıyor. Kullanıcı hane sayısının son bir ay i..

Form A.Ş. Lennox Inc. İşbirliği
05 Haziran 1993

Sektörümüzün önde gelen firmalarından Form A.Ş. temsilciliğini yaptığı Amer..

Teknik Yayıncılık 93-94 Seminer ve Sempozyum Programı
05 Haziran 1993

Teknik   Yayıncılık   tarafından ilan edilen 93-94 seminer ve sempozyum programı..

Form A.Ş, den Doğalgaz Baca Sistemleri
05 Haziran 1993

Yapı'93 Fuarı'nda Form A.Ş. standında sergilenen Doğalgaz Baca Sistemleri ile ilgili olarak Tun&cced..

CFC ve Alternatif Teknolojiler
05 Haziran 1993

York Internalional'in tanıtımı ve CFC gazları ile alternatif gazların tanıtıldığı seminer 12 Haziran..

ODE Mühendislik de Adres ve Görev Değişikliği
05 Haziran 1993

Isı, ses ve su yalıtımı konusunda proje mühendisliği ve taahhüt hizmetlerini başarıyla s&u..

Termodinamik'den Haberler
05 Haziran 1993

ANTALYA BÖLGE TEMSİLCİMİZ Derginiz Termodinamik, 10. sayısından itibaren Antalya ili ve &ccedi..

11. Sayımızda
05 Haziran 1993

Dergimizin 11. sayısında gelişen sektör olaylarını haber olarak görebileceksiniz. Ayrıca T..

TSE ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) arasındaki Çerçeve Protokolü İşlerlik Kazanıyor
05 Haziran 1993

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standartları Enstitüs&u..

Doğalgaza Dönüşüm Konusunda Kamuoyuna Önemli Açıklama
05 Haziran 1993

Doğalgazlı hayata geçerken merkezi ısılına sistemlerinin dönüşümünde bazı..

Yapı'93 Fuarı
05 Haziran 1993

Yapı Endüstri Merkezi tarafından 1978 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu ..

Doğa & Termo Fuarı Yapıldı
05 Haziran 1993

FS Fuarcılık tarafından bu yıl 6. düzenlenen Doğa & Termo'93 Fuarı, 26 - 29 Mayıs tar..

"Doğalgaz Dönüşümlerinde Kazan Seçimi" Paneli
05 Haziran 1993

Doğa&Termo93 Fuarında 27 Mayıs tarihinde Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği..

İTÜ'de Isısan Semineri
05 Haziran 1993

Isısan A.Ş.'den Makina Yüksek Mühendisi Rüknettin Küçükç..

Termo Buhar A.Ş. Adana Bürosunun Adresi Değişti
05 Haziran 1993

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve Bursa büroları ile Türk..

Tesisat Klima'93 Fuarı 18-21 Kasım 93 Tarihinde Yapılacak
05 Temmuz 1993

Interteks tarafından düzenlenen 3. İstanbul Uluslararası Tesisat ve Isıtma, Soğutma, ..

ODE Mühendislik Showroom Açtı
05 Temmuz 1993

Isı ses ve su yalıtımı konusunda proje mühendisliği, satış, ithalat ve taahhüt h..

Doğalgaz Yeni İhracat Kapısı Açtı
05 Temmuz 1993

Özel hesap ve doğalgaz alımı karşılığında Rusya Federasyonu'na bu yıl toplam 365 mily..

Yapı'93 Ankara Fuarı
05 Temmuz 1993

Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği (UICB) ve Uluslararası Yapı Konseyi (CIB) üyesi Yapı End&u..

ISSOS'94 İstanbul Fuarı
05 Temmuz 1993

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., 93 yazında hizmete giren Dünya Ticaret Merkezi'nde ..

ISOHA'94
05 Temmuz 1993

Sektörümüzün önde gelen fuar organizasyonlarından olan AFEKS firmasınca d&u..

Demirdöküm Doğalgazlı Ürünlerini Tanıttı
05 Temmuz 1993

Türk Demirdöküm A.Ş., 23 Haziran 1993 tarihinde Büyük Sürmeli Oteli'nd..

Dünya Gazetesi Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Eki Yayımladı
05 Temmuz 1993

Dünya Gazetesi 21  Haziran 1993 tarihinde Isıtma-Soğut-ma ve Havalandırma eki yayımladı. ..

Ankara'da Doğalgaz Sempozyumu
05 Temmuz 1993

Vaillant Isı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., EGO Genel Müdürlüğü ve Keçiör..

Baymak Doğalgaz Ürünleri Sergisi
05 Temmuz 1993

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ataköy 9. kısımda düzenlenen "BAYMAK Doğa..

Yetsan İzmir'de Tanıtım Semineri Verdi
05 Temmuz 1993

Yetsan Grubu İzmir Bölge Müdürlüğü'nün açılışı nedeni ile b&oum..

Ytong'dan Başarılı Öğrencilere Ödül
05 Temmuz 1993

Türk Ytong Sanayi A.Ş., Boğaziçi Üniversitesi , İ.T.Ü., Yıldız Üniversite..

Bimtaş'ın 93 Hamlesi
05 Temmuz 1993

BİMTAŞ .AŞ.'nin 1993 yılı için ürün gammına Junkers Bacalı ve Hermetik Şofbenler il..

Termodinamik'den
05 Temmuz 1993

İZMİR BÖLGE TEMSİLCİMİZ Derginiz Termodinamik 12. sayıdan itibaren İzmir ili ve çevresi..

Dergimizin 1. Yıl Kokteylinde buluşalım...
05 Ağustos 1993

12 aylık yayın döneminde bilimsel-teknik yayın ilkelerine sadık kalan derginiz, sektör der..

Doğalgaza zam
05 Ağustos 1993

Ülkemizde doğalgazın ana dağıtımını ve satışını yapan BOTAŞ, Ağustos ayı içind..

Dikkan Metalürji A.Ş. 'nin 93 yılı ihracatı
05 Ağustos 1993

Dikkan Metalürji A.Ş.'nin, 1993 yılı içindeki ihracatı Polonya Tread A.S ve St..

Sungurlar Şirketler topluluğu'na yeni Genel Müdür
05 Ağustos 1993

Sungurlar Şirketler Topluluğu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin Sunguroğlu'nun tü..

Enersistem İstanbul'da
05 Ağustos 1993

1984 yılından bu yana merkezi Ankara'da olmak üzere faaliyetlerini sürdüren Enersiste..

Isıtes Bursa da yeni şube açtı
05 Ağustos 1993

Sektör içindeki çalışmalarına daha iyi hizmet verme amacıyla faaliyetlerine devam..

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
05 Ağustos 1993

Türk Isı Bilim Tekniği Derneği ve Fırat Üniversitesi'nin birlikte düzenledi..

Emo Ltd. den kontrol vanası üretimi
05 Ağustos 1993

Emo Teknik Malzeme Tic. ve San Ltd. Şti. , Alman Sauter firmasının lisansıyla kontrol vana..

Doğalgaz'93 Seminer-Panel-Sergisi ertelendi
05 Ağustos 1993

Daha önce 05-09 Ekim 1993 olarak bildirilen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Burs..

KBSB den haberler
05 Ağustos 1993

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği'nin 13.07.1993 günü 9. dö..

ISSOS94 tanıtım toplantısı
05 Ağustos 1993

CNR Uluslararası Fuarcılık ve Tic.A.Ş., 26-30 Ocak 1994 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkez..

Pilkar Beyaz Boru TSE belgesi aldı
05 Eylül 1993

Uzun yıllardan beri inşaat ve plastik sektöründe faaliyet gösteren Karahan ..

Baymak servislerine TSE Belgesi
05 Eylül 1993

Türkiye'de ilk defa Baymak Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. servislerine TSE'nin hizmet yeterlil..

Termodinamik 1. yıl kokteyli yapıldı
05 Eylül 1993

Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, doğalgaz ile ilgili olarak Eylül 1992'de yayımlamaya başl..

BÜLTEN: KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
05 Eylül 1993

Başlarken Demokratik ortamda serbest piyasa ekonomisinde sanayi kuruluşlarının başarılı olmaları, g..

İZODER kuruldu
05 Eylül 1993

Ülkemizde ısı, ses, su yalıtımı konularında yapılan çalışmalar günden güne gel..

Termodinamik Sektör Katalogu çalışması başladı
05 Eylül 1993

1 yıldır yayımlanmakta olan dergimiz, ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, doğalgaz konularını kaps..

BATIMAT & INTERCLIMA
05 Eylül 1993

BATIMAT 19. Uluslararası Yapı Fuarı 9-14 Kasım 1993, INTERCLIMA 13. Uluslararası Isıtma, Soğutma ve ..

Yapı Bilgi Bankası
05 Eylül 1993

Yapı Endüstri Merkezi bünyesinde bulunan Yapı Bilgi Bankası, sektörle ilgili olarak f..

TİMDER 93
05 Eylül 1993

3. Uluslararası Yapılarda Yenilikler Fuarı, 15-19 Eylül tarihlerinde Mecidiyeköy Fuar Merk..

ISKİD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında DPT'nin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanacak rapor görüşüldü
05 Eylül 1993

ISKİD Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 14 Eylül Salı günü İstanbul Dedema..

YTONG 30. yıl Şükran Resepsiyonu
05 Eylül 1993

Türk Ytong Sanayi A.Ş.'nin 30. kuruluş yılı 31 Ağustos Salı günü İstanbul Holiday İnn..

Mesut Eren KBSB'nin yeni Başkanı
05 Eylül 1993

Sabahattin Sunguroğlu'nun aramızdan ayrılmasından sonra Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Bi..

I. Uluslararası Enerji Kongresi
05 Eylül 1993

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önderliği. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Ko..

TES Turna taşındı
05 Eylül 1993

Total Enerji sistemleri alanında faaliyet gösteren TES Turna Ltd. Şti.'nin yeni adres ve telefo..

Arduman Parts Center
05 Eylül 1993

Carrier, yedek parçaları satışı ile faaliyet gösteren yedek parça satış mağazası ..

Carrier servis yaza veda pikniği
05 Eylül 1993

Carrier ana servisi Arduman Klima Sanayii ve Servisi Ltd. Şti Geleneksel 3. yaza veda pikniği 4.9.19..

Dünya Yenilenebilir Enerji Kongresi
05 Eylül 1993

1994 Dünya Yenilenebilir Enerji Kongresi   11-16   Ekim 1994 tarihleri..

Teba'dan periyodik bakım programı
05 Ekim 1993

Teba, Klima yatırımları için periyodik bakım programı başlattı. Klima sistemleri bi..

Yapı'93 Ankara Fuarı yapıldı
05 Ekim 1993

Yapı Endüstri Merkezi tarafından 22-26 Eyül 1993 tarihleri arasında düzenle..

Termodinamik'den ESSİAD'a plaket
05 Ekim 1993

Dergimizin 1. yılı nedeniyle sektörümüzdeki katkılarından dolayı öğret..

Vaillant bayileri Almanya'da
05 Ekim 1993

Vaillant firması İstanbul ve Ankara bölgesindeki bayilerinden başarılı olanlar i&cced..

ESDA 4-7 Temmuz 1994
05 Ekim 1993

Dizayn ve Analiz Sistemleri Mühendisliği konusunda 2. Avrupa Bienali 4-7 Temmuz ..

İzocam uyarıyor
05 Ekim 1993

Poliüretan ve polistren köpükler, organik malzemeler olup yandığına ve yanm..

Türk Ytong Betopor'u satın aldı
05 Ekim 1993

30. kuruluş yılını kutlayan Türk Ytong, Türkiye'de faaliyet gösteren ü..

Yapıtek'94 Fuarı
05 Ekim 1993

İzmir Fuarcılık Hizmetleri (İZ-FAŞ) tarafından düzenlenen Yapı Teknolojileri Fuarı, 2..

ESSİAD yeni adresinde
05 Ekim 1993

Ege Soğutma Sanayi ve İşadamları Derneği (ESSİAD)'nin adres ve telefon numaralan deği..

Akfan taşındı
05 Ekim 1993

Akfan Vantilatör Isıtma Klima Cihazları Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi, Kasımpaş..

ISITES Bursa'da uygulama ve beceri geliştirme Semineri düzenledi
05 Ekim 1993

ISITES 23-24 Ekim 1993 tarihlerinde, Bursa Hürriyet Meslek Lisesi'nin işbirliği ile Aquatherm -..

Bureau Veritas semineri
05 Ekim 1993

Bureau Veritas'ın "Basınçlı Kaplar ve Avrupa Topluluğu" semineri 11 Ekim 1993 tarih..

Prof.Seyfettin Saraçoğlu. KBSB'den ayrıldı
05 Ekim 1993

1990 yılından beri KBSB'nin Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olan  Pro..

Yapı Katalogu 93/94
05 Ekim 1993

Türk yapı sektöründeki yenilik ve gelişmeleri kapsayan yapı malzemeleri uyg..

Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
05 Ekim 1993

Türk Isı Bilim ve Tekniği Derneği ile Fırat Üniversitesi'nin düzenledikleri 9. Ulusal..

Türkiye 6. Enerji Kongresi
05 Ekim 1993

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından Türkiye 6. Enerji Kongresi 17-22 ..

Güneş Enerjisi Teknolojisinin Karşılaştırılması
05 Ekim 1993

İsrail   Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Güneş Enerjisi Tek..

Bursa'da Dogalgaz Sergi ve Semineri
05 Ekim 1993

MMO Bursa Şubesi tarafından 13-16 Ekim 1993 tarihlerinde düzenlenen Dogalgaz Sergi ve seminer p..

YEM'den yeni bir kitap : KONUTLAR
05 Ekim 1993

Yapı Endüstri Merkezi'nce 20 yıldan bu yana düzenli olarak yayınlanan Yapı Dergisi'nde bug..

Vaillant eğitim seminerleri devam ediyor
05 Ekim 1993

Vaillant'ın İstanbul ve Ankara'daki eğitim salonlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği ..

Türkiye'de İncegaz heyecanı
05 Ekim 1993

Otuz yıldır tüketicilerinin evlerine LPG tüpü hizmeti götüren Mobil Gaz, bu..

Vaillant Egitim ve Servis merkezi Bursa'da açıldı
05 Kasım 1993

Vaillant 119 yillik birikim ve tecrübesiyle, İstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa'da da..

Tesisat Klima'93 Fuarı yapıldı
05 Kasım 1993

3.İstanbul Uluslararası Tesisat ve Isıtma Soğutma Havalandırma Teknikleri ve Donanımları Endüst..

Dikkan Metalürji A.Ş.'nin 2. Bayiler toplantısı
05 Kasım 1993

Ülkemizin önde gelen vana ve armatür üreticilerinden Dikkan Metalürji A.Ş.'..

Havak Ltd.'den yeni ekipmanlar
05 Kasım 1993

Havalandırma ekipmanları konusunda Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alan HAVAK Lt..

Interclima Fuarı
05 Kasım 1993

13. Uluslararası Isıtma Soğutma ve Havalandırma Fuarı INTERCLİMA 913 Kasım tarihleri arasında Paris'..

DOSİDER Kuruldu
05 Kasım 1993

Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği DOSİDER 15 Ekim 1993 tarihinde ..

İzmir'de Panel
05 Kasım 1993

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Soğutma Sanayi İşadamları Derneği (ESSİAD), TMMOB Makina M..

Alarko'dan haberler
05 Kasım 1993

ALDOGAZ'DA EĞİTİM ÇALIŞMALARI Alarko Aldogaz Doğalgazlı Cihazları Eğitim Merkezi'nde 4. grup ..

Klinger Yakacık Bayiler toplantısı
05 Kasım 1993

Klinger Yakacık tarafından her yıl düzenlenen Bayiler Toplantısı 6-9 Kasım 1993 tarihleri arası..

Çukurova Isı Ltd'nin telefonları değişti
05 Kasım 1993

Radyant ısıtma sistemleri konusunda faaliyet gösteren Çukurova Isı Sistemleri Sanayi ve ..

İzocam Dünyası
05 Kasım 1993

İzocam A.Ş. tarafından yılda 4 kez yayınlanması planlanan "İzocam Dünyası" isimli broşür/b..

Carrier Ege Bölgesi Servis Müdürlüğü açıldı
05 Kasım 1993

Carrier Türkiye Mümessili Arduman Klima Sanayi ve servisi Ltd. Şti.'nin Ege bölg..

Carrier seminer düzenledi
05 Kasım 1993

Arduman Mümessillik tarafından Carrier firmasından Mr. James Cullen'in katıldığı seminer 26 Kas..

Selçuk ve Suna evlendiler
05 Kasım 1993

Dergimizin eski Reklam Müdürü Selçuk Taçalan ve Muhasebe Sorumlusu Suna..

Termodinamik Dergisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
05 Kasım 1993

Dergimizin bu sayının Dosya bölümünü oluşturan "Radyant Isıtıcılar" konusunu der..

Yapı Endüstri Merkezi Paneli
05 Aralık 1993

Yapı Endüstri Merkezi'nin düzenlediği "Sağlıklı ve Ekonomik Isınmada İnsan-Bina-Araç..

Akdeniz Yapı Fuarı Açılıyor
05 Aralık 1993

Ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan yapı sektörü, üç ..

Hannover Messe'94
05 Aralık 1993

Hannover Messe 94 fuarının tanıtım toplantısı 30.11.1993 tarihinde Çırağan Oteli'nde yapıldı...

Alarko'dan Anahtar Teslimi Soğuk Hava Deposu
05 Aralık 1993

Kurucu ortaklan arasında Ankara İl Özel İdare Müdürlüğü, Ç..

YTÜ Mezunlar Günü
05 Aralık 1993

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Günü, 19 Ocak 1994 tarihinde yapılacak.

Temtaş, Amman Auto Show 94 Fuarına Katıldı
05 Aralık 1993

Temtaş 16-21 Kasım 1993 tarihleri arasında Amman-Ürdün'de düzenlenen Auto Show'94 Fua..

"Endüstriyel Tesislerde Güvenlik" konferansı
05 Aralık 1993

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 10 Aralık 1993 tarihinde Yeşilköy İs..

Alarko İstanbul Bölge Yetkili Satıcıları Mağaza Dekorasyonlarını Yeniliyor
05 Aralık 1993

Uygulamasına 1992 yılında başlanılan Alarko teşhir mağazaları Marmara Bölgesi Yetkili..

Ytong Proje Yarışması Ödül Töreni
05 Aralık 1993

Türk Ytong'un 30. kuruluş yılında ÜniversiteSanayi işbirliğini geliştirmek amacı..

Ode Mühendislik'ten yeni bir kitap
05 Aralık 1993

Ode Mühendislik tarafından, polietilen ve kauçuk köpüğü ile yapılan&..

Türk Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı
05 Ocak 1994

30. kuruluş yılını kutlayan Türk YTONG'un 23. Yeni yılı Satıcılar Toplantısı İstanbul Holiday I..

Vaillant Bayii Toplantısı
05 Ocak 1994

Vaillant Kasım 1992'de başladığı faaliyetlerinde bir yılı geride bırakırken kendisiyle bütü..

'Müteahhitlik Sektörünün Sorunları' Semineri
05 Ocak 1994

Yapı Endüstri Merkezi'nce (YEM), 15 günde bir düzenlemekte olduğu Perşembe Toplantıla..

Sektörde Yeni Bir Marka
05 Ocak 1994

Özellikle doğalgaz ve LPG kaçaklarını tespit etmeye yönelik cihazları ile düny..

Alarko-Aldogaz Bayi Toplantısı
05 Ocak 1994

Alarko-Aldogaz Yetkili Bayiler Toplantısı 17-20 Aralık 1993 tarihleri arasında Antalya Sheraton Voya..

Aldogaz Tanıtım Etkinliklerinde de Öncü
05 Ocak 1994

Alarko-Aldogaz göklerde yeni bir tanıtım etkinliği ile de doğalgaz sektöründe ön..

İZOTÜR Show room açtı
05 Ocak 1994

İZOTÜR Isıtma-Soğutma-Klima-Havalandırma İzolasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 15 Ocak 1994 tarihind..

Çukurova Isıdan Yeni Bir Ürün
05 Ocak 1994

Çukurova Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., liderliğini sürdürdüğü ra..

Termo Buhar A.Ş. İstanbul Bölge Bürosu açtı
05 Ocak 1994

Termo Buhar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Perpa İş Merkezi'nde istanbul Bölge Büros..

Termo Metal Körüklü Glob Vana Kullanımı Yaygınlaşıyor
05 Ocak 1994

Tekstil ve kimya sanayinde problem olan tesisatlardaki vanaların sızdırmalarından dolayı oluşan yang..

'Kömür Sorunları Sempozyumu'
05 Ocak 1994

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) tarafından düzenlenen "Kömür Sorunları ..

İstanbul Tesisat Kongresi Ocak'ta Yapılıyor
05 Ocak 1994

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin düzenlediği "İstanbul Tesisat Kongresi..

ISS0S94 Fuarı Yapıldı
05 Şubat 1994

Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Doğalgaz Tesisat Sistemleri Fuarı ISSOS'94, Dünya..

Evo Yapı Yeni Adresinde
05 Şubat 1994

Evo-Yapı Ltd. Şti. 21.2.1994 tarihinden itibaren yeni adresine taşındı. Evo-Yapı'nın yeni adres ve t..

ESSİAD 4 Yaşında
05 Şubat 1994

ESSİAD, 24.01.1994 tarihinde kuruluşunun 4. yılını kutlarken, üyelerine "Üyelik Belgeleri"..

HSK Yönetim Geliştirme Semineri
05 Şubat 1994

HSK A.Ş. 19.1.1994 tarihinde Parksa Hilton Oteli'nde "Yönetim Geliştirme Semineri" düzenle..

Argül Yazılım’dan Bilgisayarla Valf Hesabı Programı
05 Şubat 1994

Argül yazılımın yeni ürünü o.c. "Argül-Valf" Bilgisayar programı şu alanlar..

KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ | Bülten | Sayı:3 | Şubat-1994
05 Şubat 1994

Kalite Güvenliği, Tesis, Ürün İlişkisiKalite Güvenliği, Tesis, Ürü..

Isıtma Soğutma Havalandırma ve Doğalgaz Sektörü ISOHA'94'de Biraraya Geldi
05 Şubat 1994

ISOHA'94 7.Uluslararası Isıtma Soğutma Havalandırma ve Doğalgaz Teknolojisi Fuarı, 2-6 Şubat 1994 ta..

Ode ve Dinamik Isı Ltd.'nin Semineri 25 Mart 'da
05 Şubat 1994

Ode Mühendislik Ltd. ile bölge temsilcisi Dinamik Isı Ltd.Şti. "Isı Yalıtımı ve Enerji Tas..

Termo'dan Yeni Bir Ürün : Metal Körüklü Emniyet Ventili
05 Şubat 1994

Vana sektörünün en eski kuruluşlarından Termo Buhar Cihazları San.Tic.A.Ş. kullanıcı-..

Gazbeton Üreticileri Birliği Basın Toplantısı
05 Şubat 1994

Gazbeton Üreticileri Birliği, 11 Şubat 1994'te hava kirliliğinin azaltılması ve enerji sarfiyat..

Cinbat Soğutma Ltd. Şti. Kuruldu
05 Şubat 1994

TEMSA'nın yeni bayisi Cinbat Soğutma San. ve Tic. Ltd.Şti. 10 Şubat 1994 tarihinde Bakırköy'de ..

Termo Buharın Çaykur-Rize Semineri
05 Şubat 1994

Termo Buhar, kullanıcı-tüketici işbirliği gereğig olarak buhar tesisatlarıbulunan tesislerde te..

Alarko Adana Servis Toplantısı
05 Şubat 1994

Adana Alarko 5-6 Şubat 1994 tarihleri arasında Seyhan Oteli'nde Adana Bölgesi Yetkili Servisler..

ODE Mühendislik Yalıtım Seminerleri
05 Şubat 1994

Ode Mühendislik Ltd.Şti.'nin Ocak ayı içinde düzenlemiş olduğu Yalıtım Seminerleri'..

Fuar Organizasyon Toplantısı
05 Şubat 1994

Demirdöküm A.Ş.'nin organize ettiği fuar organize toplantısı 31.01.1994 tarihinde Ç..

Isı ve Su Yalıtımında Yenilikler Sempozyumu
05 Şubat 1994

Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen "Isı ve Su Yalıtımında Yenilikler" konulu semp..

Çevre Dostu Firma Alarko-Aldogaz
05 Şubat 1994

Çevre dostu olma nedeniyle Alarko-Aldogaz'ın Sheraton Hotel ve Towers tarafından Şubat ayı ku..

TMD 1994 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
05 Mart 1994

Tesisat Mühendisleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 18.3.1994 tarihinde Ankara'da..

Tübitak/MAM-Ytong Araştırma Protokolü
05 Mart 1994

TÜBİTAK/ Marmara Araştırma Merkezi ile Türk YTONG A.Ş. arasında "Yapılarda Isı Yalıtımının..

Vaillant Bayileri Almanya'da
05 Mart 1994

Vaillant 1994 yılında Almanya'ya yapmayı planladığı iki seyahatten birincisini 12-20 Şubat 1994 tari..

Termodinamik Dergisi Aylık Toplantısı
05 Mart 1994

Dergimizin Mart ayı DOSYA konusunu "Otomatik Kontrol Sistemleri" oluşturuyor. Bu çerç..

Meltem Soğutma İzmir'de Seminer Düzenledi
05 Mart 1994

Meltem Soğutma A.Ş. tarafından, PTT Genel Müdürlüğü, Makina Enerji Klima Grup Ba..

Demirdöküm, 29. Mostra Convegno Expocomfort Milano Fuarında
05 Mart 1994

İki yılda bir İtalya'nın Milano şehrinde yapılmakta olan fuarın  bu yıl 29.su 10-14 Mart 1994 t..

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şube Seçimleri Bitti
05 Mart 1994

Makina Mühendisleri Odası Şube ve Bölge temsilciliklerinin Genel Kurulları sonucunda g&oum..

Camping Gaz International Büro-Mekaniker İşbirliği ile Türkiye'de
05 Mart 1994

120 ülkede faaliyet gösteren ve kendi alanında dünyanın önde gelen çok ul..

Firmalar, Sektör Fuarcılığını Değerlendiriyor
05 Mart 1994

Sektörün önde gelen firmaları tarafından ilki 31.1.1994 tarihinde yapılan "Sektö..

YEM'in 26. Kuruluş Yıldönümü
05 Mart 1994

Yapı Endüstri Merkezi'nin 26. Kuruluş yıldönümü 8 Mart 1994 tarihinde YEM'in Har..

Termodinamik Sektör Katalogu 94/95 çalışmaları
05 Mart 1994

Kasım 1993'den itibaren çalışmalarına başladığımız Sektör Katalogu için ikinci aş..

Yapıtek'94 Fuarı
05 Nisan 1994

İZFAŞ tarafından düzenlenen Yapı Teknolojileri Fuarı YAPITEK'94, İzmir'de 23-27 Mart 1994 tarih..

AEF'94 İstanbul Avrasya Endüstri Fuarı
05 Nisan 1994

Türkiye'deki en büyük uluslararası endüstri fuarı olan Avrasya Endüstri Fua..

Yapı'94 Fuarı İstanbul
05 Nisan 1994

Yapı Endüstri Merkezi tarafından 11-15 Mayıs 1994 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merk..

Enerji ve Çevre Sempozyumu
05 Nisan 1994

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Bakanlığı içel Ç..

Ode Mühendislik Seminerleri
05 Nisan 1994

Ode Mühendislik Ltd. Şti. ve İzmir Temsilcisi Dinamik Isı Ltd. Şti.'nin düzenlediği semine..

Epar-Daikin den VRV Klima Sistemi
05 Nisan 1994

Daikin'in ürettiği dünyanın bir numaralı klima sistemi olan "VRV Klima sistemi" Teba'nın d..

Termo Akış Kontrol Vanaları Ytong Gebze Fabrikasında
05 Nisan 1994

Termo Buhar A.Ş. vana üretiminde tecrübeli teknik müdürlük ve araştırma-gel..

Termo Buhar A.Ş. Seminerleri
05 Nisan 1994

Termo Buhar A.Ş., kullanıcı, üniversite, sanayici işbirliğine yönelik bir dizi semine..

Trane İstanbul Satış Bürosu Açıldı
05 Nisan 1994

Dünyanın en kaliteli yüksek teknolojiye sahip klimatizasyon ve soğutma ürünleriy..

Otkonsaş Gelişiyor
05 Nisan 1994

1986 senesinden beri temsil ettiği güçlü firmalar ve uzman mühendis kadorsu il..

York Int.&Erpa Semineri
05 Nisan 1994

Antalya'da 20.3.1994 tarihinde Erpa A.Ş. satış sonrası servis hizmetleri semineri düzenledi. Se..

Vaillant Tanıtım Konvoyu
05 Nisan 1994

Vaillant, tüketiciye kendisini daha iyi tanıtmak ve hizmet ordusunu tüketiciyle tanıştırma..

Alarko'nun Yeni Bayisi Özengaz
05 Nisan 1994

İstanbul'da konut ve işyerlerin kapısına kadar Alarko tarafından güvenle getirilmiş olan doğalg..

Hyatt Regency ve Hapimag Sea Garden SCS MS2000 Sistemini Seçti
05 Nisan 1994

Kısa bir süre önce İstanbul'da açılan Hyatt Regency, daha önce Çırağan ..

Tega Ltd. Yeni Adresinde
05 Nisan 1994

Tega Doğalgaz ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti., yeni show-room ve ofis binasının açılışını 26 Ma..

Yetsan A.Ş. ve DeLONGHI'den Split Klima
05 Nisan 1994

Türkiye   temsilciliğini   Yetsan A.Ş.'nin üstlendiği İtalyan DeLONGHI..

Split Klima Seçerken Nelere Dikkat Etmeli ?
05 Nisan 1994

Split klima tipleri, kullanım yerlerine göre yer tipi, duvar tipi, tavan tipi, asma tavan tipi ..

ECOS'95 Uluslararası Konferans
05 Nisan 1994

ECOS'95 Uluslararası Konferans, Enerji Sistemlerinin Verimliliği, Maliyeti, Optimasyonu, Similasyonu..

Arduman'dan Tanıtım Turu
05 Nisan 1994

Arduman Ltd. Şti. ve Carrier İstanbul bayileri Mart ayı başında oluşturdukları konvoy ile neşeli bir..

Sönmez Metal Yeni Adresinde
05 Nisan 1994

Sektörümüzün tanınmış firmalarından Sönmez Metal A.Ş. yeni adresine taşındı..

Termodinamik'den
05 Nisan 1994

Dergimizin Nisan ayı DOSYA konusunu "Klima". Bu çerçevede gerçekleşen Nisan ayı..

Baymak "İstanbul'da Doğalgaz ve Sorunları" Paneli yapıldı
05 Mayıs 1994

Sektörümüzün önde gelen firmalarından Baymak tarafından "İstanbul'da Doğalg..

Avrasya Endüstri Fuarı AEF'94
05 Mayıs 1994

Türkiye'deki en büyük uluslara­rası Endüstri fuarı AEF'94, 2-7 Haziran tarih..

Enerji ve Çevre Mersin Memorandumu
05 Mayıs 1994

Çevre Bakanlığı İçel Çevre İl Müdüılüğü, Mersin Üniver..

Vaillant etkinlikleri sürüyor
05 Mayıs 1994

TÜKETİCİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Vaillant İstan..

Ytong semineri
05 Mayıs 1994

Mimarlar Odası İstanbul Bü-yükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği ile Ytong'un ..

Sıhhi Tesisat El Kitabı Cilt II yayınlandı
05 Mayıs 1994

İTÜ Isı Kürsüsü hocalarından Makina Yüksek Mühendisi Sn. Uğur Kök..

Temsa Elektronik Grubu Yetkili Satıcı Toplantısı
05 Mayıs 1994

Mitsubishi Klimaları Türkiye temsilcisi Temsa A.Ş.'nin Elektronik Grubu, 1994 yılı Yetkili Satı..

'EPA' beş soğutma gazını kabul etti
05 Mayıs 1994

Soğutma ve klima sanayi dalında son iki yıldır en güncel konu; Ozon tabakasına hasar veren CFC ..

De Dietrich tanıtım semineri
05 Mayıs 1994

De Dietrich firmasının Türkiye partneri Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticare..

ESSİAD'ın sektör / sorunları ve geleceği konulu toplantısı
05 Mayıs 1994

Ege Soğutma Sanayi ve İşadamları Derneği (ESSİAD) 16.5.1994'de yaptığı toplantıda, sektörü..

Demirdöküm'den tesisat ve cihaz kursları
05 Haziran 1994

Demirdöküm, inşaat ve ısıtma sektöründe hizmet verenlerin bilgi ve becerisini ar..

İMSAD Olağan Genel Kurulu yapıldı
05 Haziran 1994

İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği 1 Haziran 1993-94 dönemi 11. Olağan Genel Kurul (seç..

Yeni kitaplar
05 Haziran 1994

Makina Mühendisi Muzaffer Özer tarafından yayınlanan "Yapılarda Isı-Su Yalıtımları", "Yapı..

Vaillant'ın yeni yayını ilgi gördü
05 Haziran 1994

Vaillant Türkiye tarafından Haziran ayı başında yayınlanan sürekli bültenin ilki oldu..

Türk Alman Semineri 'İnşaat Mühendisliğinde Denetim'
05 Haziran 1994

İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde 15-16 Haziran 1994 tarihlerinde "İnşaat Mühendi..

Uluslararası Sempozyum
05 Haziran 1994

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), dünyada 58 ülkenin üye olduğu uluslur..

İZODER Genel Kurulu yapıldı
05 Haziran 1994

Isı Ses Su İzolasyoncuları Derneği  İZODER'in 1. Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 1994 tarihinde ..

KBSB üyeleri son ekonomik gelişmeleri tartıştı
05 Haziran 1994

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği KBSB, üyelerin yakınlaşması, kaynaşma..

ODTÜ 0.3 MW Akışkan Yataklı Yakıcı Test Ünitesi
05 Haziran 1994

ODTÜ-BWG ortak projesi çerçevesinde, ODTÜ Kimya Mühendisliği Böl&u..

İtfaiye Müdürü Abdurrahman Kılıç istifa etti
05 Haziran 1994

İstabul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü olarak 8 senedir görev ya..

Baymak dan doğalgazlı ürünler tanıtım çalışmaları
05 Haziran 1994

Doğalgazlı ürünler konusunda sektörümüzün önde gelen firmalarında..

Dünya Gazetesi sektör eki
05 Haziran 1994

Isıtma Soğutma ve Havalandırma konusunda hazırlanan ek, Dünya Gazetesi tarafından 13 Haziran 19..

İGDAŞ'da yönetim değişikliği
05 Haziran 1994

Sektörümüzün yakından tanıdığı İGDAŞ Genel Müdürü Turgay BAYLAV 2..

Desa'dan ihracat atağı
05 Temmuz 1994

Yaşar Grubu şirketlerinden Desa Demir Kazan ve Makina Sanayi A.Ş., Alman Standard kessel Duisburg fi..

Aygaz dan yenilik ; Merkezi Enerji Sistemi
05 Temmuz 1994

Günümüzde çevre kirliliğinin inanılmaz boyutlarda artması, konutlarda ç..

Niveko Herion Akış Kontrol Elemanları
05 Temmuz 1994

AEF 1994 istanbul Fuarı'na katılan Almanya'nın tanınmış hidrolik, pnomatik ve otomasyon, valf imalat..

TİM-SE basın toplantısı
05 Temmuz 1994

Türk İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TİMSE) Başkanı Sami Sarı, 28.6.1994 tarihinde..

Aquatherm Yeşil Borudan tanıtım seminerleri
05 Temmuz 1994

Merkezi Antalya'da bulunan Aquatherm Yeşil Boru firması, yaşadığımız ekonomik durgunluk ortamında ta..

HSK A.Ş. bayi toplantısı
05 Temmuz 1994

Türkiye'de klima sektörünün yıllardır öncülüğünü yapan ..

Türkiye'de ilk defa asbestsiz balata üretildi
05 Temmuz 1994

Kale Balata Otomotiv Sanayi tarafından Türkiye'de ilk defa üretilen Asbestsiz Balata d&uum..

H&B Dış Ticaret Danışmanlık yeni adresinde
05 Temmuz 1994

Gaz Industrie Radyant Isıtıcıların Türkiye  temsilcisi  olan H&B Dış Ticaret  Da..

Urgancılar A.Ş.'de telefon değişikliği
05 Temmuz 1994

Urgancılar İnşaat Malzemeleri Sanayi Pazarlama A.Ş'nin, Demirciler Sitesi 9. yol No.9 Merter adresin..

ACI KAYBIMIZ Prof. Dr. Kaya BAYSAL
05 Temmuz 1994

TÜRBOSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dergimizin Yayın Kurulu Üyesi hocamız P..

Trafik Kazası
05 Temmuz 1994

Dergimiz yazarlarından Canersan Ltd. Şti. kurucusu ve İstanbul GÖETZE firması Satın Alma Mü..

Termodinamikten haberler
05 Temmuz 1994

DERGİMİZİN ESKİŞEHİR TEMSİLCİSİ İki yıla yaklaşan yayın hayatımızda İstanbul dışında İzmir ve Antal..

İGDAŞ'dan abone kampanyası
05 Temmuz 1994

Campaign by IGDAŞ to increase natural gas consumption İGDAŞ'ın 1-30 Ağustos tarihleri arasında d&uu..

Doğalgaz Dönüşüm Kredisi
05 Temmuz 1994

Türkiye İş Bankası'ndan doğalgaz kullanacak abonelere "Doğalgaz Dönüşü..

Eskişehir doğalgaza kavuşuyor
05 Temmuz 1994

Eskişehir'de yoğun hava kirliliği nedeniyle daha önce Haziran ayının ilk haftasında doğalgaz da..

Çevre Teknolojisi Dergisi
05 Temmuz 1994

Çevre Teknolojisi Uygulayıcıları Derneği'nin (ÇEVRETED) yayın organı olan Çevre..

Vaillant dan tüketiciye yeni bir hizmet 'Vaıllant Tüketici Club'
05 Ağustos 1994

Modern pazarlama teknikleri ve üstün kaliteli ürünleri ile sektörüm&uu..

Türk Ytong'dan başarılı üniversite mezunlarına ödül
05 Ağustos 1994

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Üniversitesi Mi..

Yapılarda ısı ve su yalıtımı semineri
05 Ağustos 1994

TMMOB Mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası Bakırköy Temsilcilikleri, Bakırköy'de 13.7.1..

İzmir Çevre Sempozyumu
05 Ağustos 1994

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle İzmir..

TMMOB 1973-80 yılları Başkanlığını yapan Mimar Teoman Öztürk'ü kaybettik
05 Ağustos 1994

TMMOB'nin 1973-80 yılları arasında Başkanlığını yapan Mimar Teoman Öztürk, 11 Temmuz 1994 ..

Marmara Ereğlisi'nde sıvılaştırılmış doğalgaz terminali hizmete girdi
05 Ağustos 1994

Alternatif doğalgaz kaynaklan sağlanması kapsamında Cezayir'den ithal edilen ilk sıvılaştırılmış doğ..

1. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Konferansı
05 Ağustos 1994

Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından 8-10 Aralık 1994 tarihleri arasında İstanbul Hotel The ..

Enersistem Japon Nemoto firmasının ürünlerini de pazarlamaya başladı
05 Ağustos 1994

Gaz sektörünün tanınmış firmalarından Enersistem Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şt..

Başsağlığı
05 Ağustos 1994

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Termodinamik Ana Bilim Dalı Profesörlerin..

Bursa Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Ajandaları
05 Ağustos 1994

Ülkemizin inşaat sektörü açısından altıncı büyük kenti Bursa'da Mima..

Arde Klima 5. Yılını kutladı
05 Ağustos 1994

Fransız CIAT firmasının Türkiye Temsilciliğini yapan ARDE Klima Tesisat Sanayi ve Ticaret Ltd. ..

Sektör fuarları başlıyor
05 Ağustos 1994

Sektörümüzün gelişmesinde, bilgi alışverişinde, ürün ve firma tanıtımı..

Termodinamik Dergisi 2 yaşında
05 Ağustos 1994

Eylül 1992 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan dergimiz TERMODİNAMİK, ısıtma, soğutma, ha..

Burgmann yeni adresinde
05 Ağustos 1994

Endüstriyel sızdırmazlık elemanları konusunda sektörümüze üstün k..

Enelsan Vana Dökümhanesi sektörün hizmetinde
05 Ağustos 1994

Gebze Dilovası Mevkii'nde kurulu olan vana sektörünün önde gelen firmalarından E..

TERMO'dan yeni bir ürün
05 Ağustos 1994

Gemilerde kullanılan yay yüklemeli borda deşarj valfleri genellikle ithal edilmektedir. S&..

YETSAN'dan bedava doğalgaz kampanyası
05 Ağustos 1994

YETSAN Yapı Elemanları Tic. ve San. A.Ş. bedava doğalgaz kampanyası başlattı. Merkezi   si..

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İklimlendirme Soğutma Programı
05 Ağustos 1994

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, endüstride &..

Desa'dan İngiltere'ye kazan satışı
05 Eylül 1994

Yaşar grubu şirketlerinden Desa Demir Kazan ve Makina Sanayi A.Ş. Procter & Gamble Şirketinin İngilt..

Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin yeni Panel Radyatör Fabrikası üretimde
05 Eylül 1994

Türk Demırdöküm A.Ş. tarafından 1993 yılının Temmuz ayında temeli atılan yeni Panel R..

Aldağ Soğutma A.Ş, yeni fabrikasına taşınıyor
05 Eylül 1994

Soğutma ısıtma sektörünün önde gelen firmalarından Aldağ Soğutma Sanayi A.Ş.'nin..

Klinger Yakacık yeni adresinde
05 Eylül 1994

Klinger Yakacık firması gelişen iş hacmine paralel olarak Kadıköy yakasındaki yeni adresine taş..

Rotek Enerji ve Baca Sistemleri Ltd. yeni adresinde
05 Eylül 1994

Rotek Enerji ve Baca Sistemleri Ltd. merkezini Şişli'den Kadıköy'e taşıdı. Söğütl&uum..

Kontrol panelinde yeni ürün
05 Eylül 1994

Alga Mühendislik Ltd.Şti. tarafından geliştirilerek üretilen Lisscontrol Dış Hava Kompanza..

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
05 Eylül 1994

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve ilki 1993 yılında ge..

Arbiogaz, Gorman Rupp Firmasının Türkiye distrübütörü
05 Eylül 1994

Dünyaca ünlü Gorman Rupp International Company Türkiye distrübütö..

KBSB'nin kazan test ünitesi 6.9.1994'de Yenibosna'da hizmete girdi
05 Eylül 1994

KBSB'nin Yenibosna'daki deney düzeni 06.09.1994 günü işletmeye açıldı. A&ccedi..

Türkiye'nin ilk Klima danışma merkezi Reform Ltd. açıldı
05 Eylül 1994

Türkiye'de ilk defa klima danışma merkezi olarak hizmet verecek yeni bir firma kuruldu. Makina ..

Temtaş A.Ş. Suriye'de Şam Fuarına katıldı
05 Eylül 1994

Temtaş A.Ş. 28.8.1994-10.9.1994 tarihleri arasında düzenlenen 41. Uluslararası Şam Fuarına katı..

Su tasarrufu için ETS Ltd.den yeni bir ürün
05 Eylül 1994

Enerji tasarruf sistemleri konusunda faaliyet gösteren ETS Ltd. su ekonomisi konusunda bir d&uu..

Türk Ytong'dan yeni konut sistemi
05 Eylül 1994

Türkiye'de ilk kez arsa sahipleri gönüllerindeki villanın yapımını güvenle emane..

ODE Mühendislik periyodik satış
05 Ekim 1994

Isı, ses, su yalıtımı konusunda sektörümüzün dinamik firmalarından olan Ode Mühendislik ^td...

Ecvet Binyıldız Ode Mühendislik Teknik Koordinatörü oldu
05 Ekim 1994

İzoder Başkanlığını yürüten Yüksek Mimar Ecvet Binyıldız 1 Kasım 1994'den itibaren Ode Mühen..

Danfoss'dan türkçe soğutma kontrol katoloğu
05 Ekim 1994

Danfoss firmasının 1948 yılından bu yana Türkiye genel mümessili olan Totem A.Ş. soğutma piy..

Maktekkalor panel radyatör tesisleri üretime başladı
05 Ekim 1994

Isıtma konusunda çalışan çoğunluğu makine mühendisi Ege'li 47 genç iş adamının büyüklü küçük..

TMMOB Makine Mühendisleri Odası seminer programı devam ediyor
05 Ekim 1994

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin düzenlediği seminerler programı "Kızgın s..

4.TİMDER Yapılarda Yenilikler Fuarı
05 Ekim 1994

Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği TİMDER geleneksel olarak her yıl düzenlediği yapılard..

RUBINETTRIE BRASCIANE ve Batusan A.Ş. işbirliği güçleniyoı
05 Ekim 1994

Rubınettrıe Brascıane firmasının İhracat Müdürü Alberto Agosti, 5 yıldır Türkiye mümessillik..

TMMOB 40 yaşında
05 Ekim 1994

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ilk genel kurulunun toplandığı 18 Ekim 1954'ün 40. yı..

Yapı '94 Ankara Fuarı yapıldı
05 Ekim 1994

YEM tarafından 7.'si düzenlenen Yapı '94, Enerji-Tesisat '94 ve Desıng '94 Ankara Fuarları..

Ege Yapı Fuarı açılıyor
05 Ekim 1994

2 .İzmir Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Dekorasyon Ürünleri İhtisas Fuarı (Ege Yapı Fuarı)..

DUPONDCANTAŞ İşbirliği ile 'Soğutucu akışkanlar' Semineri
05 Kasım 1994

CANTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin birlikte düzenlem..

BAU / MÜNİH Teknik Gezisi
05 Kasım 1994

Technical Tour by MESSE toBAU Building Fak MUNCHEN MESSE TURİSTİK, 1722 Ocak 19..

İstanbul GOEMA yeni adresinde
05 Kasım 1994

GOEMA Moves to New Offices ^ Zf lkemizin hızlı gelişen ve uluslararası..

İTÜ Mak.Fakültesinin 50. Yıl Sanayi Fuarı
05 Kasım 1994

50 th Anniversary Fair by Mechanical Engineering Department of ITU İstanbul Teknik &..

ISİTES'in düzenlediği FARAL Radyatörleri Tanıtım Semineri
05 Kasım 1994

ISİTES'in temsilciliğini üstlendiği yeni ürün FARAL Al&#..

5. TÜRKALMAN Enerji Sempozyumu Düzenleniyor
05 Kasım 1994

Ege Üniversitesi; Güneş Enerjisi Enstitüsü, Makina Mühendisl..

İGDAŞ'ın Doğal Gaz Kampanyası Uzatıldı
05 Kasım 1994

Doğalgaz kullanımı konusunda Anakent Belediyesini ve İGDAŞ yetkil..

ODE Mühendislik in Antalya Semineri
05 Kasım 1994

Yalıtım sektörünün önemli kuruluşlarından olan ODE..

ALARKO İzmir Şubesi Yetkili Satıcılar Toplantısı Yapıldı
05 Kasım 1994

ALARKO izmir Şubesinin 1994 yılı Yetkili Satıcılar Toplantıs..

ODE Mühendislik Rusya'ya Yalıtım Ürünleri İhraç Ediyor
05 Kasım 1994

Odeflex, Odephon, Odefill, Opim markaları ile pazarda tanınan ve pek çok ya..

4. Tesisat Klima Fuarı
05 Kasım 1994

International Fair our Sector Interteks Firması tarafından düzenlenen 4. T..

1. Uluslararası Yapı teknolojisi Bilimi i Yapıda Tesisat Sempozyumu
05 Kasım 1994

1. International Building Technology Science and Mechanical Installation Symposium Tesisa..

RAKS Klima A.Ş.'nin Teknik Eğitim Semineri
05 Kasım 1994

Seminar of RAKS 1415 Kasım tarihleri arasında Raks A.Ş. klima departman..

Klınger Yakacık Bayiler Toplantısı Viyana'da yapıldı
05 Aralık 1994

Klinger Yakacık firmasının geleneksel olarak düzenlediği Bayiler Toplantısı.24-27 Kasım 1994 ta..

İnterteks Tesisat Klima '94 ve Çevre '94 Fuarı Yapıldı
05 Aralık 1994

Interteks tarafından düzenlenen Tesisat- Klima '94 ve Çağdaş Kent/ Çevre'94 Fuarı..

Türk Ytong'dan Yetkili Satıcılar Toplantısı
05 Aralık 1994

24. Türk Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı 04-06 Kasım 1994 tarihleri arasında Conrad Hotel İs..

Duyar Vana Yeni Yılda Yeni Adresinde
05 Aralık 1994

Duyar Vana San. ve Tic. A.Ş. yeni yıldan itibaren Demirciler Sitesi 6. Yol N: 67 Zeytinburnu- İSTANB..

İzoder '94 Yılında Etkili Çalışmalar Yaptı
05 Aralık 1994

İZODER 1994 yılı içindeki etkinliklerini "İzoder'den Haberler 3" bülteni ile sektör..

Ege Yapı Fuarı
05 Aralık 1994

Anadolu Tanıtım ve Akdeniz Tanıtım işbirliği ile İzmir Büyük Efes Otelinde 8-11 Aralık 199..

Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul Toplantı Takvimi
05 Aralık 1994

14 Ocak 1995 Soğutucu Akışkanlar-Soğutma Kompresörleri- Hava/Su Soğutmalı Sistemler Bedii KOR..

Vaillant- İgdaş Bayii Toplantısı Yapıldı
05 Aralık 1994

Her ay düzenli olarak İstanbul, Ankara, Bursa'da bölge bayileri ile yapılan Vaillant Bayii..

Alarko-İzmir Profesyonel Satış Yöntemleri Semineri
05 Aralık 1994

Alarko İzmir Şubesi toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Ali Kirman Profesyonel Satış Y&o..

BTM A.Ş. 2.Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Aralık 1994

Su yalıtım malzemelerinde önder ve lider kuruluş BTM A.Ş. yatırımını geçen yıl planlamış..

Isılsan Tesisat Grubu İş Hacmini Büyütüyor
05 Aralık 1994

Isılsan Tesisat Taahhüt Grubu Silkar Holdinge bağlı Robinson Clup tarafından işletilm..

Hannover- Messe Fuarları 1995 takvimi açıklandı
05 Aralık 1994

Hannover-Messe Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Eberhard ROLOFF Hannove..

1. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu Yapıldı
05 Aralık 1994

Merkezi Ankara'da bulunan Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından 8-10 Aralık tarihleri arasınd..

Yılın İlk Fuarları
05 Aralık 1994

Sektör fuarları konusunda oldukça zengin olan gündem 1995'in ilk ayında da yoğun&nb..

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)'den sektörümüzün ihracatçı firmaları için seçtiğimiz yurtdışı ihale ve mal talepleri
05 Aralık 1994

Demir ve pirinçden mamul boru bağlantı parçaları, musluklar, vanalar vb. ithal etmek i..

Sektörümüzün İzmirli Firmalarından Haberler
05 Aralık 1994

Dergimiz Yayın Koordinatörü İsmail Ceyhan Müdürümüz Tezcan Ö..

TMD'den Kapalı Genleşme Kapları Semineri
05 Ocak 1995

Tesisat Mühendisleri Derneği'nin aylık İstanbul toplantıları kapsamında düzenlenen "Kapa..

HSK'dan Yeni Ürün Soğutmalı Plaj Şemsiyesi
05 Ocak 1995

Klima sektörünün dünya çapında önde gelen kuruluşlarından York Inter..

AOUATERM Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1995

Antalya Cender Otelde Aquaterm- Wavin Altıncı Geleneksel Bayiler Toplantısı yapıldı. 24 ilden 30 bay..

Elbo A.Ş. ISO-9000 Kalite Güvencesi Sistem Belgesini Aldı
05 Ocak 1995

EIginkan Topluluğu ve Robert Bosch GmbH ortak yatırımı olan Elbo A.Ş. DİN EN ISO 9002 Kalite Gü..

İzocam'ın Hava Kirliliğini Önleme Semineri
05 Ocak 1995

İZOCAM'ın "Isı Yalıtımı ile Hava Kirliliğini önleme ve  Enerji Tasarrufu Bilgisayar Destek..

Düzce'de Türk Ytong Paneli
05 Ocak 1995

Türk YTONG 24 Aralık 1994 tarihinde DÜZDER'in katkısıyla Düzce'de "Yakıt Tasarrufu ve..

Yem Seminerleri Şubat Programı
05 Ocak 1995

Yapı Endüstri Merkezi tarafından   düzenlenen   perşembe toplantıların..

SHARP'tan Türkiye İçin Özel Klima
05 Ocak 1995

Mega Teknoloji San. ve Tic. Y| A.Ş. SHARP split klimalarına JLTJ yeni bir model daha ekledi: Tü..

Frigoterm'den Soğutma Endüstrisi İçin Yeni Alternatifler
05 Ocak 1995

Türkiye distribütörlüğünü FRİGOTERM'in yaptığı L'UNITE HERMATIQUE komp..

Ardumandan Servisçiler Yılı '95 Semineri
05 Ocak 1995

Arduman Mümessillik Tesisat ve Ticaret Ltd. Şti. ile Arduman Klima Sanayi ve Servisi Ltd. Şti. ..

Form A.Ş.'den Duyuru
05 Ocak 1995

Son zamana kadar "Climaflex, Climaphone ve Climafill" ismi altında üretilen malzemelerin ticari..

Mayer'in 'İstanbul SOS veriyor' Semineri
05 Ocak 1995

ISSOS 95 fuarında "İstanbul SOS veriyor seminerinde, Türkiye distribütörülü..

Palmet A.Ş. Semineri
05 Ocak 1995

Palmet metal endüstri ve Tic. A.Ş. tarafından 11 Ocak tarihinde VİCTAULIC kelepçeli tip ..

Epsilon şirketler grubu 'birlik-dayanışma toplantısı' yapıldı
05 Ocak 1995

Sanayi yapıları, ısıtma-soğu-ma-havalandırma-iklimlendir-me sistemleri, petrol ve doğalgaz boru hatl..

İGEME'den sektörümüzün ihracatçı firmaları için seçtiğimiz yurtdışı ihale ve mal talepleri
05 Ocak 1995

LPG tüpü ithal etmek istiyor ANTONIADIS PANAGIOTIS 47, SOSIPATROU STR. 262 22 PATRA/YUNAN..

1995'in İlk Fuarları ISOHA 95-1 ve ISSOS 95 Yapıldı
05 Ocak 1995

Ocak ayı sektörümüz açısından oldukça hareketli geçti. Bu sene i..

Klinger Yakacık Açılışı
05 Ocak 1995

Klinger-Yakacık, 20 Ocak 95'te Kozyatağı'ndaki Genel Müdürlük binasının a&c..

Isıtes Yeni Adresinde
05 Şubat 1995

Sektörümüzün başarılı firmalarından Isıtes Yapı ve Endüstri San. Tic. Ltd. ..

Ege Plast A.Ş.İgdaş'ta Brifing Verdi
05 Şubat 1995

Zorlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Egeplast A.Ş. 13 Mart Pazartesi g&uum..

TÜBİTAK Temiz Enerji Vakfı Kuruldu
05 Şubat 1995

TÜBİTAK bünyesinde kuruluş çalışmaları yürütülen Temiz Enerji Vakfı ..

Ode Grubunda Satış Semineri Verildi
05 Şubat 1995

Yalıtım alanında temsilcilik, satış ve uygulamada gösterdiği performansıyla dikkatleri ç..

Karadeniz Yapı Fuarı
05 Şubat 1995

Karadeniz Yapı Fuarı 21-25 Haziran tarihleri arasında Samsun'da düzenleniyor. Karadeniz Bö..

İzocam Gebze Taşyünü tesisleri ISO 9000 Belgesi Aldı
05 Şubat 1995

İzocam A.Ş. Haziran 1992 tarihinde kaliteye verdiği önemle başlattığı ISO 9000 &ccedi..

Decrafoil TSE Kalite Belgesi Aldı
05 Şubat 1995

4 yıldır Ildız Donatım San. Tic. A.Ş. tarafından ithal edilen ve başta A.B. ülkeleri olmak &uum..

Ytong Proje Yarışması
05 Şubat 1995

Klasik anlayış yerine ülkemiz sanayiinin gelişimine uygun, pratik uygulamaya açık eleman..

İzoder Geleneksel Yemekli Toplantısı
05 Şubat 1995

İzoder Isı-Ses-Su İzolasyoncuları Derneği 1. Geleneksel Yemekli Toplantı'sı İzoder temsilcileri ve..

Klinger Yakacık Boru Armatürleri İçin Eğitim Programı Başlattı
05 Şubat 1995

Sektörümüzün önde gelen vana imalatçılarından olan Yakacık Valf San...

Mekanik Tesisat İçin Paket Program
05 Şubat 1995

Dipro ısıtma-klima-soğutma endüstri tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından geliştirilen MTH M..

Dünya Enerji Konseyi (WEC) Türk Milli Komitesi Genel Kurulu Yapıldı
05 Şubat 1995

Ülkemizde enerji ile ilgili üst kuruluşlardan olan ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,..

Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejisi ve Akkuyu Nükleer Santralı Paneli
05 Şubat 1995

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafınd..

İGEME'den sektörümüz için seçtiğimiz yurtdışı ihale ve mal talepleri
05 Şubat 1995

Firma, mini fırın üreticileri ile temas kurmak istiyor. MR. A. KUSKUL UL.MEHANOSHINA 6-15, 610..

Panel: Değişken Hava Debili İ ki imlendirme Sistemleri
05 Mart 1995

Değişken hava debili iklim-lendirme sistemleri konulu panel 18 Mayıs 1995 tarihinde Makine M..

EMO Rusya'da Moskova Bürosunu Hizmete Açtı
05 Mart 1995

Sürekli kendini yenileyerek etkin ve çağdaş anlayışla mühendislik hizmetleri ve malzeme temi..

İZOCAM Eğitim Faaliyetleri
05 Mart 1995

Libra Şirketler Grubu'nun Kağıthane'deki merkezinde 18 Mart 1995günü Korhan Işıkel tarafında..

Türk YTONG Avrupa'ya Açılıyor
05 Mart 1995

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Genel Kurul Toplantısı . 28 Mart 1995 günü Pendik fabrikasında yapıld..

Çîmentaş-Gazbeton Semineri
05 Mart 1995

D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde 28 Mart 1995 Salı günü Çi-mentaş-Gazbeton tarafından bir semin..

TMD III. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.
05 Mart 1995

Bilkent Otel Salonlarında 17.03.1995 tarihinde yapılan III. Genel Kurul Toplantısı Ankara, İ..

Burgmann İhracata Yönelik Yatırımlar Yapıyor
05 Mart 1995

Burgmann İhracata Yönelik Yatırımlar Yapıyor Burgmann Türkiye %100 Alman Sermayeli firması 199..

Akçelik MONTE EDISON Yetkili Satıcılığını üstlendi
05 Mart 1995

Tüm dünyada kendini kanıtlamış ve bütün Avrupa ülkelerinde konumunda en yeni ve yüksek tekno..

DESA A.Ş.nin Telefonları Değişti
05 Mart 1995

İsı sektörümüzün önde gelen firmalarından DESA Demir Kazan ve Makine Sanayi A.Ş.'nin telefon v..

İzoder II. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
05 Mart 1995

İZODER (Isı-Ses-Su İzolasyon-cuları Derneği) 2. olağan genel kurulunu 27 Şubat 1995 pazartes..

KAIMANN Türkiye'de
05 Mart 1995

Dünyanın en büyük elastomerik kauçuk köpüğü esaslı yalıtım ürünleri üreticilerinden, KAIMANN..

Vaillant-İGDAŞ Bayi Toplantısı
05 Mart 1995

Her ay düzenli olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da bölge bayileri ile yapılan Vaillant bayii..

Vaillant Bayi Toplantısı
05 Mart 1995

Vaillant Bayi Toplantısı Vaillant II. bayi toplantısı tüm Vaillant bayilerini eşleriyle birlikte bi..

Ashrae Kış Toplantısı
05 Mart 1995

Chicago'da 29 Ocak - 1 Şubat 1995 tarihleri arasında gerçekleşen ASHRAE Kış Toplantısı, yılı..

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine Doğru
05 Mart 1995

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 10-14 Ek..

Termo Buhar A.Ş'de Yeni Yatırım
05 Mart 1995

Vana sektörünün önde gelen kuruluşlarından TERMO Buhar Cihazları Sanayi ve Tic. A.Ş., yenile..

MMO Eskişehir Şubesi Doğalgaz S Tineri Düzenliyor
05 Mart 1995

M.M.O. Eskişehir şubesi tarafından 25-27 Mayıs 1995 tarihleri arasında Dogalgaz Seminer Serg..

Doğalgazda Elektronik Kartlı Sayaç Uygulamaları Ankara'da Başlıyor
05 Mart 1995

Dünya'da 1992'den itibaren kullanımı yaygınlaşmaya başlayan Elektronik kartlı (ön ödemeli) D..

KSB Ülkelerarası Standardizasyonu Amaçlıyor
05 Mart 1995

KSB'de dünya standardizasyonu çalışmaları sürüyor. Alanında dünya pazarının %10'una sahip bu..

İnter Gas Bayi Teşkiletını Genişletiyor
05 Mart 1995

INTER GAS'ın bayi teşkilatı organizasyon çalışmaları devam ediyor. KARACADAĞ ŞİRKETLER GRUBU..

FIDIC 95 Konferansı Türkiye'de yapılacak
05 Mart 1995

Elli yedi ülkenin önemli müşavir mühendislik şirketlerinin üye olduğu FIDIC-Uluslarara-sı Mü..

EMO Yurtdışı Fuarlarına Gezi Düzenledi
05 Mart 1995

Dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye Genel Mümessilliğini sürdüren EMO; 28 Mart-6 Nisan ..

IGEME'den sektörümüzün ihracatçı firmaları için seçtiğimiz yurtdışı ihale ve mal talepleri
05 Mart 1995

Buzdolabı kompresörleri (220/240 V, 170 W) ithal etmek istiyor. S. Anwer & Company G.P.O...

Temon A.Ş. Rusya'da Angarsk Petrokimya Tesisindeki işlerini Tamamladı
05 Nisan 1995

 Rusya-Angarsk'ta BAYTUR A.Ş.'nin taahüdündeki Petrokimya Tesisinin Petrokok Ünitesi re..

İnsa Ltd. Şti. İtalyan Carel Şirketinin Mümessilliğini aldı
05 Nisan 1995

1990 kurulan ve Famec, Criosbanc, Enofrigo, Nasca, Liebherr, gibi kuruluşların Türkiye mümüs..

Himerpa Ürün Ailesine ISOCELL CLASS 1 İ Ekledi
05 Nisan 1995

Yalıtım sektörünün önde gelen kuruluşlarından ve Temon grubuna bağlı olarak faaliyet göstere..

Temon A.Ş. Yeni Adresinde
05 Nisan 1995

Yaklaşık altı yıldan bu yana Esentepe'deki bürolarında çalışan Temon A.Ş. Kozyatağı'ndaki PE..

Sevel Ltd. Şti. ŞVL 5000 Serisinin Üretimine Başladı
05 Nisan 1995

1949'dan beri çeşitli ebatlarda döner raflı dikey pasta vitrinleri, dondurma teşhir ve satış..

Yapıtek '95 Fuarı Yapıldı
05 Nisan 1995

Yapı Teknolojileri 95 Fuarı 23-26 Mart tarihleri arasında yapıldı. Prefabrik yapı elemanları..

İzmirli Sanayi Kuruluşu Çimentaş-Gazbeton Samsun'da Seminer Verdi
05 Nisan 1995

Samsun Turban Otel'de 19 Nisan 1995 tarihinde İzmirli Sanayi Kuruluşu olan Çimentaş-Gazbeton bir sem..

5. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Yapıldı
05 Nisan 1995

5 .Türk Alman Enerji Sempozyumu "Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilenebilir Enerji Uygulamalarınd..

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Îimentaş-Gazbeton işbirliği ile Öğrencilere Seminer Verildi
05 Nisan 1995

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çimentaş-Gazbeton firması arasında yürütülen görüşmeler netice..

Manisa 2. Mesir Sanayi Fuarı
05 Nisan 1995

Manisa Kültür Sitesi'nde 19-23 Nisan 1995 tarihleri arasında 2. Mesir Sanayi Fuarı düzenlenm..

Gedik Endüstri Grubu Hannover-95 Sanayi Fuarında İlgi Odağı Haline Geldi
05 Nisan 1995

Türkiye'nin İTO ve 30 firma ile temsil edildiği Hannover -95 Sanayi Fuarı coşkulu bir katılı..

Çamlıca A.Ş.'den İlgi Çeken Tanıtım; Borulu Otobüsler
05 Nisan 1995

Domates, çilek, lastik derken borulu otobüsler de sefere başladı. Vesbo Boru ve Fit-tingleri..

ISOHA 95-2 Fuarı Yapıldı
05 Nisan 1995

Sektörümüzün önemli fuarlarından olan 8. Uluslararası Tesisat, Isıtma ve Doğalgaz Fuarı 20-2..

TürkYTONG ISO 9001 Uluslararası Sistem Kalite Belgesi Aldı
05 Nisan 1995

Türk yapı sanayiine örnek olan bir sistem ve kalite anlayışıyla hizmet etmeyi prensip edinen..

Vaillant Bayileri Almanya'da
05 Mayıs 1995

Vaillant heryıl yılda iki kez düzenlediği Almanya teknik gezilerinden bir tanesini daha düze..

İZOCAM İZOHA 95 Fuarında
05 Mayıs 1995

İZOCAM, 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 8. Uluslararası Isıtma, Tesisat ve Doğalg..

Vaillant Akmerkez'de
05 Mayıs 1995

Etiler Akmerkez'e 26 Nisan - 7 Mayıs 1995 tarihleri arasında stand kuran Vaillant firması,tü..

Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım İhalesi Sonuçlandı
05 Mayıs 1995

Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım İhalesinde Firmaların Botaş'a Verdiği Teklif Dokümanı Ş..

Gelişim Teknik Ltd. Solvin Manyetik Kireç Önleyici Sistemlerin Türkiye Temsilciliğini Aldı
05 Mayıs 1995

Merkezi Antalya'da bulunan Gelişim Teknik Ltd. Şti. Almanya'da üretilmekte olan aquaterm ısı..

YORKdan Absorbsiyonlu Soğutma Grubu
05 Mayıs 1995

Ülkemizde kojenarasyon santrali konusunda ilk örnek olan ve 21 Mayıs 1995 tarihinde hizmete ..

5. Elekon Fuarı 31 Mayıs-4 Haziran'da
05 Mayıs 1995

Kaynak Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 5. ELEKON Fuarı 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında..

İtalya'nın Isı Lideri Ferroli Apartman Yöneticilerini Uyarıyor
05 Mayıs 1995

Ferroli, kombi kat kaloriferleri ve dökme dilimli kazanlar üreten son teknoloji ile donatılm..

Aldağ Yeni Adresinde
05 Mayıs 1995

Soğutma sektörünün köklü ve önde gelen firmalarından Aldağ Soğutma Sanayi Anonim Şirketi İst..

İZOCAM Standı Yapı '95 Fuarında Beğeni Topladı
05 Haziran 1995

Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi'nde 31 Mayıs - 4 Haziran 1995 tarihleri arasında gerçekleştir..

Alarko Yetkili Servisler Toplantısı Denizli Richmond Otelde Yapıldı
05 Haziran 1995

7-8-9 Nisan 1995 tarihlerinde Denizli-Pamukkale Richmond Otel'de Alarko Yetkili Servisler To..

İZOCAM, Termik Santrallerin Teknik Elemanları İçin Eğitim Semineri Düzenledi
05 Haziran 1995

1-2 Haziran 1995 tarihlerinde Türkiye'deki tüm doğalgaz ve termik santralleri ve bürolarında..

Gelişim Teknik Ltd. Şti. Ara Dönem Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Haziran 1995

Gelişim Teknik Ltd. Şirketinin, Birinci Ara Dönem Bayiiler Toplantısı 3 Haziran 1995 tarihin..

Çimentaş-Gazbeton Öğrenci Proje Yarışması Sonuçlandı
05 Haziran 1995

Çimentaş-Gazbeton firması tarafından Mart ayında D.E.Ü.       ..

Ytong '95 Proje Yarışması I. Yarışması Sonuçlandı
05 Haziran 1995

Ytong'un Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin Mimarlık Fakültesi öğrenci leri arasında düzen..

Eskişehir Şehiriçi doğalgaz Projesinde Kullanılacak Malzemelerin Yaklaşık Listesi
05 Haziran 1995

Eskişehir Şehiriçi-Doğalgaz Dağıtım Projesinde 4 bar olarak dağıtım yapılacak olup; Kullanıl..

Vaillant'tan Tüketici Ziyaretleri
05 Haziran 1995

Vaillant her ay düzenli olarak Satış ve Pazarlama Müdürü, Teknik Müdür, Bölge Satış Sorumlul..

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi VAV ve VRV Panellerini Düzenledi
05 Haziran 1995

TMMOB Makine Mühendisleri Odası izmir Şubesi   tarafından   VAV (Değişke..

ODE Mühendislik Periyodik Satış Toplantısı Şile'de Gerçekleştirdi
05 Haziran 1995

Ode Mühendislik LTd. Şti., istanbul     Satış Departmanının katıldığı pe..

Ferroli Isıtma Sistemlerinin Tanıtım Seminer ve Kokteyli
05 Haziran 1995

Feroli Isıtma Sistemleri Ticaret ve Servis A.Ş.'nin tanıtım seminer ve kokteyli 14 Haziran 1..

Üzeyih Garih e Verimlilik Ödülü Verildi
05 Haziran 1995

Verimlilik konusundaki katkılarından dolayı Üzeyir Garih, MPM tarafından "Yılın İşadamı" ödü..

Temon Doğalgaz Shovvroom
05 Haziran 1995

Temon A.Ş. Esentepe'deki yerini SHOWROOM şeklinde düzenleyerek, doğalgaz ve klima konusundak..

Himerpa Yapı '95 Fuarında
05 Haziran 1995

Himerpa A.Ş. Yeşilköy Uluslararası Ticaret Merkezi'nde açılan İstanbul "Yapı '95 Fuarı"na bu..

Örme Jeotermal A.Ş. Dünya Jeotermal Kongresi ve Fuarına Katıldı
05 Haziran 1995

18-31 Mayıs 1995 tarihleri arasında İtalya'nın tarihleri arasında İtalya'nın Floransa şehrin..

Danfoss Center Açılıyor
05 Haziran 1995

Totem Isı Malzemeleri Ticaret Sanayi Mümessillik A.Ş. tarafından 4 Temmuz 1995 tarihinde Dol..

Hacı Ayvaz Bursa da Ürün Tanıtım Semineri Düzenledi
05 Haziran 1995

Hacı Ayvaz firması 9 Haziran tarihinde Bursa Almira Otel'de, Bursa bölgesi için ürün tanıtım..

Ereğli Demir Çelikten İzocam'a Ziyaret
05 Temmuz 1995

Engineers and Technicians of ERDEMİR visited İZOCAM Rockvvool Factory. Eregli Demir ve Çeli..

Gazbeton'un levleri İstanbul'da
05 Temmuz 1995

European Aearated Concrete Manufacturers Association 12th Annual Assembly at İstanbul.Kısa adı..

Havvker Siddley'in İki Misli Kazancı
05 Temmuz 1995

Noise Absorbing System of H.SIddley Applied at EFES PİLSEN Factory by HIMERPA A.Ş.Ağır ayar çe..

Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Sergisi
05 Temmuz 1995

International Naturalgas Congress and Exhibition betvveen November 14, 1995 by Chamber of Mech..

Doğalgazlı Döküm Dilimli Kazan Üretiminde Yeni Bîr İsim: Ön Metal
05 Temmuz 1995

Ön Metal, New Name in Castiron Natural Gas Boiler.Doğalgaz ve sıvı yakıt kullanmaya uygun Dökü..

Inter Continental Otelinde Trane Kullanılacak
05 Temmuz 1995

Trane Products Selected for Modernization of Intercontinental Hotel (Sheraton Hotellstanbul)Es..

Otosan İnönü Fabrikası Doğalgaz Kullanmaya Başladı.
05 Temmuz 1995

Naturalgas Connection to Otosan Engine Factory at Eskişehir Completed.Eskişehir'in İlçesi İnön..

Beta Doğalgaz Dolsan A.Ş. İle Sözleşme İmzaladı
05 Temmuz 1995

DolsanEskişehir Factory Naturalgas Works Awarded to BETA.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 5. ..

Meltem İzmir Bölge Müdürlüğü Hizmete Girdi
05 Temmuz 1995

İzmir Branch Office of MELTEM is in the Services ofAegean Customers.Meltem Soğutma Isıtma San...

Akenerji York Absorbsiyonlu Soğutma Cihazı Kullanıyor
05 Temmuz 1995

Absorbsion Cooling System by YORK Operated at AKSAAkenerji.Türkiye'nin en önemli sanayi tesisl..

Adres Değişiklikleri
05 Temmuz 1995

New AdressesTERMOGAZIN İKİNCİ ADRESİBallı Sok.No:21 Levent adresinde çalışmalarını sürdüren Te..

Termodinamik Dergisi 1 Numara
05 Temmuz 1995

Termodinamik Magazine is Number OneAFEKS tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Tesisat Isıtma ..

Eskişehir Şeker Fabrikası Doğalgaza Geçiyor
05 Ağustos 1995

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasının Doğalgaz Dönüşüm..

Botaş Scada Sistemini Devreye Sokuyor
05 Ağustos 1995

Botaş sınai müşterilerine Doğalgaz taleplerinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için ya..

Korel Ltd.Şti. Doğalgaza Geçiyor
05 Ağustos 1995

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve Buzdolabı Yan Sanayinde üretimlerde b..

Fentek A.Ş.'nin Kılıflı Boruları Yaygınlaşıyor
05 Ağustos 1995

Fentek Feniş Teknik Ürünler A.Ş. bünyesindeki dağıtımı gerçekleştirilen sistem Fransa'nın dü..

Ve Borusan Plastiğe de Su Verdi
05 Ağustos 1995

Dikişli çelik boru sektörünün lideri olan Borusan Boru, "Borusan Polipropilen Boru ve Fittin..

Borusan Makina Hızla Büyüyor
05 Ağustos 1995

Caterpillar'ın Türkiye tek yetkili temsilcisi olan Borusan Makina, önceki gün ;nt Şubesi'ni ..

Geleneksel Ytong Üniversite Ödülleri Rahiplerini Buluyor
05 Ağustos 1995

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Üniversitelerimizden derece ile mezun olan başarılı mezunları bu yıld..

Vaillant Aktiviteleri Devam Ediyor
05 Ağustos 1995

1-Vaillant Capitoİ'de 25 Mayıs-5 Haziran 1995 tarihleri arasında Vaillant ürünlerini çalışı..

Vaillant Bayii Toplantısı
05 Ağustos 1995

Vaillant 1995 yılının ilk 6 aylık döneminin bir değerlendirmesini yapmak amacıyla her ay bay..

IFC'den, Borçelik'e 25 Milyon Dolar Kredi
05 Ağustos 1995

Dünya Bankası kredi kuruluşu IFC'nin, Borusan'ın en büyük hissedar olduğu Borçelik A.Ş.'ye ü..

Sağolasın İzocam
05 Ağustos 1995

Günümüzde reklam, insanları yönlendiren en etkin yöntemlerden biri olmayı sürdürüyor. İzocam..

Split Klimada Yeni Teknoloji
05 Ağustos 1995

SOL-A/C, Solar Valtaics firmasının buluşu ile güneş ısıttıkça odanız daha soğur. Evinizin veya büron..

HSK Bülteni Yayınlandı
05 Ağustos 1995

Klima havalandırma ve soğutma sektörünün önde gelen firmalarından HSK A.Ş. çalışmalarını duy..

Ode Mühendislikten 2. Kitap
05 Ağustos 1995

Ode Mühendislik çalışmalarının ikincisi olarak "Elasto-merik Kauçuk Köpüğü Uygulama El kitab..

Uluslararası Filibe Fuarı Katılımcılarına Devlet Desteği
05 Ağustos 1995

Yurtdışı pazarları açılırken artık daha emin olabilirsiniz. Çünkü devlet arkanızda. Forem Fu..

Styropor Üreticileri Birliğinden Etkin Tanıtım Çalışmaları
05 Ağustos 1995

Yalıtım ürünleri içinde üstün özellikleriyle önemli yer tutan EPS bilinen adıyla Styropor ür..

Eşçelik Doğalgaz Sobası Üretti
05 Ağustos 1995

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 7. Caddede faaliyet gösteren Eşçelik Isı Cihazları Limited..

Hermes Kombi ve Şofben TSE Belgesi Aldı
05 Ağustos 1995

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren HERMES Kombi ve şofben TSE Belgesi..

Termo Buhar Armatürleri Alman Gemilerinde
05 Ağustos 1995

SEDEF GEMİ ENDÜSTRİSİ Tuzla Tersanesinde yeni üretilmekte olan 700 DW'T'luk Alman Konteyner ..

Ege Yıldızın Yurtiçi Seminerleri
05 Ağustos 1995

EGE YILDIZ şirketince pa-zarlanan EGETERM sıhhi tesisat boruları ile ilgili Akdeniz Bölgesi,..

Yetsan A.Ş.'den Uygulamalı Shovvroom
05 Ağustos 1995

Yetsan Yapı Elemanları Tic.San.A.Ş.'nin Uygulamalı Shovvroom'u Kozyata-ğı'nda 12 Ağustos Cum..

Raks İklim Mağazalarının İlki 'Detay Ltd' Açıldı
05 Ağustos 1995

Raks tabelasını taşıyan bayi kimliğinin yanı sıra mühendislik hizmetleri de verecek olan Rak..

Aldağ A.Ş. Multistack Int. in Türkiye Temsilcisi
05 Ağustos 1995

Aldağ Soğutma Sanayi A.Ş. Avusturalya Firması olan Multistack International'ın Türkiye distr..

Rib Loc Boru Ataköy'ü Selden Kurtaracak
05 Ağustos 1995

Ataköy'ün Siyavuşpaşa Deresi, Bakırköy Belediyesi ve Çamlıca A.Ş.'nin ortak çalışması ile ıs..

İ.T.Ü. Makina Fakültesi II. Sanayi Fuarı
05 Ağustos 1995

I.T.Ü. Makina Fakültesi tarafından 25-28 Ekim 1995 tarihlerinde Gümüşsüyü Kampüsünde gerçekl..

Yetsan Ürün Tanıtım Semineri ve Akşam Yemeği
05 Ağustos 1995

Yetsan Yapı Elemanları Tic. ve San. A.Ş.'nin ürün tanıtım semineri ve akşam yemeği 05 Ağusto..

Ege Yıldızdan GAP'a Destek
05 Eylül 1995

Zorlu şirket grubu bünyesinde faaliyet gösteren grubun pazarlama şirketi EGE YIL-^P'm Doğu v..

Özköseoğlu Ankara Shovvroom'u Açıldı
05 Eylül 1995

1962 yılında başladığı Sanayi Yakıcıları imalatı ile sıvı yakıt yakma sistemlerinin ilk üret..

İzocam Eğitimleri Devam Ediyor
05 Eylül 1995

Izocamin 1995 yılı içinde gerçekleştirmeyi hedeflediği bayilere yönelik eğitim programlarınd..

EMO'nun Yeni Kuruluşu: TEGE Int.Ltd.
05 Eylül 1995

TEGE, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, Türkiye'de hızla gelişmekte olan güve..

Uluslararası Yeraltı Konstrüksiyon Teknolojisi Fuarı
05 Eylül 1995

Uluslararası Yeraltı Konstrüksiyon teknolojisi Fuarı: UCT'96 24-27 Ocak 1996'da New Orleans'..

York Klima Sistemleri: 21. Yüzyıl İçin Çözümler
05 Eylül 1995

Dünyanın pek çok ülkesinde, çeşitli akademik çevrelerin yaptığı araştırmalar sonucu, Kloro-F..

Batımat Interclima Fuarı
05 Eylül 1995

Dünyanın her yerinde düzenlediği 12 ana endüstri ve ticari sektörü kaplayan, 245 konferans v..

Karadeniz Bölgesi ye Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu (REWG) Toplantısı Yapıldı
05 Eylül 1995

25-28 Temmuz 1995 tarihlerinde Ankara'da TEAŞ Genel Müdürlüğünde, Karadeniz Bölgesi ve Orta ..

İzocam Yöneticileri A.B.D. de Ekstrude Polistiren Eğitiminde
05 Eylül 1995

İzocam üst yönetimi ve satış grubu, A.B.D. Ohio eyaletinde, ekstrude polistiren üreifcinde l..

SAIE95
05 Eylül 1995

Avrupa'nın en büyük inşaat ve yapı fuarlarından biri olan SAIE, bu yıl 18-22 Ekim 1995 tarih..

Y.T.Ü. Otomativ Anabilim Dalının İki Genç Asistanını Kaybettik
05 Eylül 1995

Y.T.Ü.Otomativ Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr.Ad-nan FALIK ve Dr.Mebrure ŞANAL'ı Ağust..

Isımatik Mühendislik Toshiba Klimalarının İthalatına Başladı
05 Eylül 1995

Dergimizin Antalya temsilcisi ve Antalya'nın başarılı tesisat, taahhüt firmalarından Isımati..

Net Score Of Volleyball Game: Termodinamik: 3 Ode Mühendislik: 1
05 Eylül 1995

Dergimizin voleybol takımı ile Ode Mühendislik voleybol takımının 13 Eylül 1995 Çarşamba gün..

64. İzmir Enternasyonal Fuarını 3.000.000 Kişi Ziyaret Etti
05 Ekim 1995

"^pfl-AŞ tarafından bu yıl 64. I düzenlenen İzmir enternasyonal .M-Fuarı'na bine yakın kurul..

Vaillant Bayii Eğitimleri Devam Ediyor
05 Ekim 1995

Vaillant firması her ay düzenli olarak yaptığı eğitimlerle  idari konularda bilgi ve bi..

Vaillant Kombi ISH 95 Desing Ödülü Aldı
05 Ekim 1995

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş kombi ve şofben fabrikalarına sahip olan ve ürünlerini sade..

Çevreci Ytong'dan Türk Bisiklet Sporuna Destek
05 Ekim 1995

Gerek ürünleriyle gerek faaliyetleriyle "sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir toplum" için çalış..

York'un Yeni Ürünleri Tanıtım Semineri
05 Ekim 1995

YORK; enerji verimi, kapalı yerlerde yüksek hava kalitesi, düşük işletme maliyeti, uzun ömür..

Ege Yıldız-Egetherm-Gri Boru II.Ulusal Tesisat Kongerisinde
05 Ekim 1995

TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca 10-14 Ekim tarihleri arasında bu yıl 2.'si düzenlenecek o..

Çukurova Yapı Fuarı
05 Ekim 1995

İnşaat teknolojileri ve yapı malzemeleri alanında Demos Ltd.'in bir organizasyonu olan Çukur..

Orhan Mertoğlu, Uluslararası Jeotermal Derneği Yönetim Kurulu'nda
05 Ekim 1995

Jeotermal Derneği Genel Başkan Yardımcısı Orhan MERTOĞLU, Uluslararası Jeotermal Derneği IGA..

Niveko Makina Ticaret Ltd. Yeni Adresinde
05 Ekim 1995

Niveko Makina Ticaret Ltd.Şti. Eylül ayında Beşiktaş'taki adresinden Arnavut-köy'deki yeni b..

İlet Mühendislikten Fellini Doğalgaz Sobaları
05 Ekim 1995

Bursa'da 1991 yılında kurulan İlet Mühendislik Ltd.Şti. halen Ferroli , Auer, Baymak, İmmerg..

AEF Uzmanlık Fuarları'95
05 Ekim 1995

AEF Uzmanlık Fuarları'95, 28 Eylül-2 Ekim'95 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi..

ABB Avrupa'da 'İyilerin En iyisi1
05 Ekim 1995

ABB, teknoloji geliştirme konusunda yaptığı yatırımlar sayesinde Avrupa'nın en iyi kuruluşla..

Süpermatik A.Ş.'nin Eskişehir Tanıtım Semineri
05 Ekim 1995

Eskişehir'de doğalgaz çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu çalışmalara destek olmak üzere ..

Akdeniz Bölgesi 1. Yangın ve Güvenlik Seminer ve Sergisi
05 Kasım 1995

First Fire&Safety Semi nar and Exhibition of Mediteranean Region at MERSİN by chamber echani..

AEF 95 Uzmanlık arları
05 Kasım 1995

AEF'95 Fairs of Special Industries by HannoverMESSE Int. at İstanbul.AEF'95 Uzmanlık Fuarları ..

Sare Berk, Ode Mühendislik Pazarlama Müdürü Oldu
05 Kasım 1995

ODE appointed SARE BERK as Marketing Manager.İsı, ses, su, yangın yalıtımı konularında önemli ..

IZOCAM'dan İleri Teknoloji 'İzolasyon CheckUp' Yöntemi INFRARED TERMOGRAFİ
05 Kasım 1995

IZOCAM ARGE departmanının büyük bir atılımı olan Infrared Termografi cihazı, enerji tasarrufu ..

Teba Kuruluşu Olan Ente A.Ş. ISO 9001 Belgesini Aldı
05 Kasım 1995

1994 yılı Kasım ayında kalite belgelendirme çalışmalarına başlayan ENTE A.Ş. 1995 yılı Eylül a..

Yetsan Servis Eğitim Seminerleri Başladı
05 Kasım 1995

Serviceman training Seminars by YETSAN.Yetsan A.Ş. Kozyatağında bulunan modern showroom merkez..

Yetsan A.Ş.'nin Ankara Bölge Müdürlüğü Tanıtım Etkinlikleri
05 Kasım 1995

Promotion activities at ANKARA by YETSAN Branch.Yetsan Ankara Bölge Müdürlüğü Eylül ayı içinde..

Alarko Eskişehir Bayisi Olan Epsilongaz'ın Mağazası Açıldı
05 Kasım 1995

Müge İĞDELİ/ESKİŞEHİR Hayati ULUSAY/ESKİŞEHİRA new firm in Eskişehir vvhich is Seller of ALARK..

Himerpa Yapı'95 Ankara Fuarında Ürünlerini Sergiledi
05 Kasım 1995

HİMERPA exhibited insulation products at Building '95 Ankara Fair.Himerpa A.Ş.27 Eylül1 Ekim 1..

İzocam Yapı'95 Ankara Fuarında
05 Kasım 1995

İZOCAM exhibited "Foamboard" products at Building'95 ANKARA Fair.İzocam, Yapı Endüstri Merkezi..

Termorad İlk Kez Isıtek Fuarında Sergilendi
05 Kasım 1995

Türkiye'nin ilk patentli çeift akımlı alüminyum radyatörü Termorad 28 Eylül1 Ekim 1995 tarihle..

Ege Pen'e Alman Rai Belgesi
05 Kasım 1995

RALA Certificate tor PVC window and Door profiles of EGEPEN.Zorlu şirketler grubu bünyesinde f..

Iskid Bülteni Yayınlandı
05 Kasım 1995

ISKİD Bulletin is publishedTürkiye'de klima üreticilerini çatısı altında toplamış tek dernek o..

Türk Ytong Güneydoğu'da
05 Kasım 1995

YTONG at southeast of TurkeyTürk Ytong Güneydoğu'da yatırım imkanlarını araştırıyor. Türk Yton..

Gazbeton Üreticileri Birliği Beş Yaşında
05 Kasım 1995

Aerated Autoclaved Concretede Association at fifth year.Yapılarda ısı yalıtımı bilincinin yerl..

Arduman Klima Ana Servisi Açıldı
05 Kasım 1995

Arduman Ltd. Air Conditioning HeadService is opened.Arduman Klima Ana Servisi kaliteli servis ..

TA Vista Bina Otomasyon Sistemleri Tanıtıldı
05 Kasım 1995

TA VİSTA: Building Automation Systems were presentedElektroTek'in Türkiye temsilcisi olduğu İs..

Epsilon Bülten Yayınlandı
05 Kasım 1995

EPSİLON Bulletin is publishedSektörümüzün önde gelen şirketlerinden olan ve başarılı çalışmala..

ISOHA 961 1821 Ocak 1996'da yapılacak
05 Kasım 1995

ISOHA 961 Refrigeration and Air Conditioning Fair in 1821 January'96ISOHA 961 9.Uluslararası S..

Termodinamikten
05 Aralık 1995

Dergimizi 40 ay önce yayınlamaya başladığımızda mevcut dergilerden farklı bir anlayışa sahip..

Borusan Makina Anadolu'ya Yayılıyor...
05 Aralık 1995

Borusan Makina müşterilerine daha yakın olmak için Konya Şebesi'ni 24 Ekim 1995 tarihinde hi..

ABB Başkanı En iyi Profesyonel
05 Aralık 1995

Türkiye'de 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren ve özellikle elektrik enerjisi üretimi konu..

ABB'ye Avrupa Komisyonundan Önemli Onay
05 Aralık 1995

ABB'de Avrupa Komisyonu'nun yaktığı yeşil ışık üzerine demiryolu inşaası faaliyetlerinde Dai..

İzocam, Mersin Yangın Semineri'nde...
05 Aralık 1995

Sporsorluğunu İzocam'ın üstlendiği seminere, Antalya'dan Gaziantep'e kadar olan bölge illerind..

Himerpa A.Ş. Mağazasında Ürün Standları Kuruyor
05 Aralık 1995

Su yalıtımı malzemeleri konusunda yeni teknolojiler üreten SİKA-DE-TEKS YAPI KİMYASALLARI A.Ş...

İMSAD'ın Yeni Yönetimi
05 Aralık 1995

Germiyan SAATÇİOĞLU Başkan. Fethi HİNGİNAR Başkan Vekili. Doğan HASOL Başkan Yardımcısı. Yıl..

İnterteks Tarafından Düzenlenen Tesîsat-Klima'95 Çevre'95 Fuarları Yapıldı
05 Aralık 1995

İnterteks tarafından düzenlenen fuarlarda, bu sene her türlü ısıtma havalandırma teknikleri,..

Aquatherm'in Yeni Adresi: SDS Ltd.Şti. Açıldı
05 Aralık 1995

Şirketin kurucu ortağı Yusuf Kileci uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışmış, Türkiye dışında..

Wavin As Sessiz Boru Tanıtım Semineri
05 Aralık 1995

Wavin As sessiz borunun yüksek yapıların atıksu tesisatında güvenle kullanılan en iyi çözüm ..

Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi
05 Aralık 1995

İlgili kamu kuruluş yöneticileri, mühendis odaları temsilcileri ve firma yetkililerinin taki..

Okur mektupları
05 Ocak 1996

Sayın Termodinamik dergisi yetkilileri; Niğde Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesinde öğretim g..

Bilmek istedikleriniz
05 Ocak 1996

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım ve do-ğalgaz teknolojileri alanında yayınlanan..

Cafer Ünlü Intervalf Genel Müdürü
05 Ocak 1996

Klinger-Yakacık firmasının satış müdürlüğünden ayrılan Mak.Müh.Cafer ÜNLÜ, "Avrupa'nın Valf ..

16. Dünya Enerji Kongresi Yapıldı.
05 Ocak 1996

10.  Dünya Enerji  Kongresi 1977 yılında İstanbul'da yapılmıştı. 16. Dünya Enerji ..

İhracatta ve Yatırımlarda Devlet Yardımları
05 Ocak 1996

Dünya piyasalarına entegre olmak, işletmelerde verimliliği ve maliyet yapısını rekabet edebi..

Akdeniz Ülkeleri Fuarcılar Birliği Kuruldu. Birliğe Kurucu Üye Olarak Katılan Türkiye, Yönetim Kurulu Üyesi de Oldu
05 Ocak 1996

AFEKS A.Ş. tarafından temsil edilen Türkiye, birliğin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi o..

Klinger- Yakacık Bayiler Toplantısı Paris'te Yapıldı
05 Ocak 1996

Klinger-Yakacık firmasının geleneksel olarak düzenlediği Bayiler Toplantısı 16-19 Kasım 1995..

Viessmann'da Yeni Yapılanma
05 Ocak 1996

Türkiye'deki çalışmalarına geçtiğimiz yıl içinde başlayan Almanya'nın önde gelen kazan üreti..

Klinger- Yakacık'ta Değişiklik
05 Ocak 1996

Türkiye'nin vana sektöründe önde gelen firmalarından olan Yakacık Valf San.ve Tic.A.Ş.'nin S..

Form A.Ş.'den Bakım Seminerleri
05 Ocak 1996

Türkiye'de 158 adet Vidalı Soğutma Gurubu bulunan Form A.Ş., Ankara-İzmir-Antalya ve İstanbu..

Temiz Bir Çevre İçin Alternatif: LPG
05 Ocak 1996

Şehirlerin en büyük sorunu, ha-va kirliliği... Bu kirliliğin en t

4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi
05 Ocak 1996

Çukurova Üniversitesi Soğutma ve İklimlendirme Tek-/niği Uygulama ve Araştır-milerkezi taraf..

Ode Mühendislik Semineri
05 Ocak 1996

Sektörünün  öncü  fir malarından   ODE   Mühen-M.   ..

Özköseoğlu 'Kalite Çemberleri' Semineri Düzenledi
05 Ocak 1996

27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında, ÖZKÖSEOĞLU Isı Sanayii Pazarlama Grubu'nun katılımıy..

Eskişehir'de Doğalgaz Semineri Düzenlendi
05 Ocak 1996

Alarko A.Ş.'nin Eskişehir Başbayisi olan Epsilongaz 2 Aralık 1995 Cumartesi günü Eskişehir'd..

Baymak Bayi Toplantısı
05 Ocak 1996

Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23-26 Kasım 1996 tarihleri arasında Bayilerini Pamukkal..

YTONG'95 Öğrenci Proje Yarışması
05 Ocak 1996

Bilindiği gibi; Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenl..

İzocam, İnternetle Dünyaya Açıldı
05 Ocak 1996

İzocam. Iternet'te kullanıp! Home Page (tanıtım sayfası) ile ilgili tasarım çalışmalarını kı..

İzocam 1995 Yılı Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1996

İzocam Bayiler Toplantısı, l-3 aralık 1995 tarihleri arasında Antalya Talya Oteli'nde, Koç H..

Türk Ytong 32 Yaşında
05 Ocak 1996

İnşaat sektörünün önde gelen kuruluşu YTONG 32. Kuruluş Yıldönümünü Hyatt Regency İstanbul'd..

Umde A.Ş. Midest'95 Fuarı'ndaydı
05 Ocak 1996

UMDE A.Ş. Türkiye ile birlikte 23 ülkeden 250 yan sanayici firmanın ürünlerini sergilediği, ..

Umde A.Ş. SFS Yetkili Satıcılarıyla Buluştu
05 Ocak 1996

Fittings üretiminde son zamanlarda adından sıkça söz ettiren UMDE A.Ş. 25 Kasım 1995 Cumarte..

Doğal Isı Ltd. İştiraki Dopa Ltd.Şti. İstanbul'da Hizmete Başladı
05 Ocak 1996

İsı yalıtımı malzemeleri ve aksesuarları konusunda yaygın ve güvenilir hizmet veren DOĞAL IS..

Viessmann'dan Teknik Gezi
05 Ocak 1996

Viessmann tarafından 10-12 Aralık tarihleri arasında Berlin'e teknik gezi düzenlendi. Teknik..

Üniversal Makina ve Isı Sanayi A.Ş. Yeni Adresinde
05 Ocak 1996

Önde gelen kazan ve basınçlı kap üreticilerinden Üniversal Makina ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş...

YTÜ'de Kojenerasyon ve Soğutma Sistemleri Konularında Seminerler Verildi
05 Ocak 1996

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak sektörle ilgili güncel bilgi ve yeni..

İnşaat Sektöründe Yeni İktidarı Bekleyen Sorunlar
05 Ocak 1996

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TİM-SE) tarafından 11 Aralık 1995 Pazartesi ..

Yüksek Binalarda Yangın Konulu Seminer düzenlendi
05 Ocak 1996

Özellikle ülkemizin büyük şehirlerinde giderek sayılan artan yüksek binalar gerek tesisatta ..

21. Yüzyıl İçin Alternatif Klima Sistemleri
05 Ocak 1996

Dünyanın pek çok ülkesinde, çeşitli akademik çevrelerin yaptığı araştırmalar sonucu, Kloro-F..

Himerpa Climaflex'in Türkiye'deki Tek Satıcısı
05 Ocak 1996

Belçika menşeli NMC-KEN-MORE firmasının mamulü olan, polietilen köpüğü boru izolasyon ürünü ..

(DEİK) Türk Avustralya İş Konseyi Kurucu Başkanlığı Epsilon'a Verildi
05 Ocak 1996

Türkiye 1987 yılında yayımlanan bir karaname ile, ticaret yaptığı  ülkelerle mevcut ticar..

Buluşlar Sergisi
05 Ocak 1996

Türkiye Buluşlar Sergisi Aralık ayı içinde Maçka Oteli Sergi Salonlarında yapıldı.Mucitlerin..

Faral radyatör yıl sonu bayiler toplantısı Antalya'da yapıldı
05 Şubat 1996

Faral Radyatör 1995/4 Yıl Sonu Bayiler Toplantısı Antalya Ofo Otel'de yapıldı. İtalya FARAL ..

Yetsan Grubu bayi toplantısı '95
05 Şubat 1996

Geleneksel Yetsan Bayi Toplantısı geçtiğimiz yıl 7-10 Aralık 1995 tarihlerinde Kıbrıs'ta Jas..

Havak Ltd. yeni binasında
05 Şubat 1996

Havalandırma-Klima konularında yeni teknolojileri Türkiye'ye tanıtan Havak Endüstri Tesisler..

Botaş Eskişehir'de yetki belgesi veriyor
05 Şubat 1996

Botaş Eskişehir Proje Müdürlüğünce Şehiriçi Doğal-gaz dönüşümleri için yetki belgeleri veril..

Viessmann Seminerleri
05 Şubat 1996

Merkezi Gebze'de bulunan Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş. tarafından 12 Ocak 1996 tarih..

Izoform Ltd.Şti. izolasyon-klima show-roftı açılışı yapıldı
05 Şubat 1996

Form Şirketler Grubunun Anadolu Yakası Bölge bayi olarak faaliyet gösteren İZOFORM LTD.ŞTİ'n..

MMO İzmir Şubesi'nden yeni görev dağılımı
05 Şubat 1996

VIO. İzmir Şubesi'nde feni Yönetim Kurulu il Ocak 1996 günü ilk oplantısını gerçekleştire-ek..

Termo A.Ş. bayi toplantısı
05 Şubat 1996

Termo Buhar Cihazları San. Tic. A.Ş. Bayi toplantısı-Kıbrıs-Jasmine Cort Ho-tel'de 12-15 Oca..

Kahire'de Vaillant bayi toplantısı
05 Şubat 1996

Vaillant Türkiye Bayii Toplantısı 10-14 Ocak 1996 tarihleri arasında Cairo Marriott De Luxe ..

Örme Jeotermal'den haberler
05 Şubat 1996

Dr.Orhan Mertoğlu Jeotermal Enerji'yi tanıtım konuşmalarını TV kanallarında sürdürüyor. 8 Oc..

Eskişehir'den haberler
05 Şubat 1996

Tülomsaş doğalgaza Geçti   Eskişehir'de uzun yıllardan beri yurtiçi ve yurtdışına lok..

Termodinamik A.Ş. bayi seyahati
05 Şubat 1996

Termodinamik Makina Sanayi  ve Tic. A.Ş. 12.16/01/1996 tarihleri ı- sında başarılı olan..

Yapı Teknolojisi Tesisat Danışma Konseyi İstanbul Toplantısı
05 Şubat 1996

Yapı Teknolojisi Tesisat Danışma Konseyi , Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Fa..

Kağıt Sektörüne ABB Desteği
05 Şubat 1996

Türkiye'nin en büyük kağıt ve karton üreticileri Gümrük Birliği öncesinde teknolojilerini AB..

Özdemir Sabancıyı kaybettik
05 Şubat 1996

OCAK 1996 tarihinde Sabancı Center'ın 25. katında menfur bir saldırı sonucu Özdemir SABANCI ..

TMMOB'ye bağlı odaların genel kurulları yapılıyor
05 Şubat 1996

MMOB'yi oluşturan mühendis ve mimar odalarının iki yılda bir yapılan genel kurulları bu sene..

İzocam Ürünleri Sergisi Yapıldı
05 Şubat 1996

4 Ocak 1996 günü, Yapı Endüstri Merkezi Konferans Salonu'nda "Hava Kirliliğini Önlemede, Isı..

TMD İstanbul Toplantısı The Marmara Otelinde Yapıldı
05 Şubat 1996

Tesisat Mühendisleri Derneği 13-15 Eylül 1996 tarihleri arasında gerçekleştireceği II. Ulusl..

İRAE 1996 kış toplantısı
05 Şubat 1996

ASHRAE 1996 kış toplantısı Georgia Dünya Kongre Merkezi'nde 18-19-20-21 Şubat 1996 tarihleri..

İzocam'dan Yeni Yayınlar
05 Şubat 1996

Ocak ayında İzocam tarafından çıkartılan iki yeni yayın mimar, mühendis ve uygulamacılar tar..

Egetherm borularına Sağlık Bakanlığımdan uygunluk belgesi
05 Şubat 1996

Zorlu Şirketler grubuna bağlı Ege Plast şirketince üretimi yapılan EGE YILDIZ-EGET-HERM sıhh..

Vehbi Koç 95 yaşında vefat etti
05 Mart 1996

Türk sanayiinin duayeni Vehbi KOÇ 95 yaşında hayata veda etti. Bayram tatilini geçirmekte ol..

Türkmenistan ile doğalgaz anlaşması
05 Mart 1996

Türkiye'ye, 2020 yılına kadar, aşamalı olarak yılda 15 milyar metreküp doğalgaz verilmesini ..

Müteahhitler hükümetin acilen kurulmasını istiyor
05 Mart 1996

İM-SE seçimlerin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen hükümetin kurulmamasının i..

Özköseoğlu Isı Sanayii nden İgdaş'a brifing
05 Mart 1996

Özköseoğlu Isı Sanayii tarafından düzenlenen "İGDAŞ Gaz Açma Elemanları ve Gaz Brülörleri br..

Ege-Pen bayiler ttr.antısı yapıldı.
05 Mart 1996

Zorlu Şirketler grubuna bağlı EGE PEN'in üretici bayiler toplantısı 28-31 Ocak tarihleri ara..

Gunumuz enerji kaynağı: Kojenerasyon
05 Mart 1996

Borusan Makina; Türkiye Henkel ve Pisa Tekstil'e çevre dostu doğalgazdan elektrik ve ısı üre..

Gelişim teknik 1996 yılı 1. bayiler toplantısı yapıldı
05 Mart 1996

Gelişim Teknik 1996 Yılı I. Bayiler Toplantısı, 20 Ocak 1996 tarihinde Antalya Cender Otel'd..

Panasonic klima 1996 servis eğitim semineri
05 Mart 1996

Türkiye klima pazarında ileri teknoloji ürünleriyle kendisine giderek önemli bir pazar payı ..

Dinamik Isı Ltd.Şti.'nin yalıtım danışma merkezi ve show-room açma hazırlıkları sürüyor
05 Mart 1996

Ode Mühendisliğin polietilen boru üretimi ile 1996 yılına yaptığı hızlı girişe paralel olara..

Buhar cihazlarında Yakacık-Armstrong işbirliği
05 Mart 1996

KLINGER YAKACIK dünyanın en eski ve konusunda en büyük :iroya sahip Armstrong firması ile di..

Teba'da adres değişikliği
05 Mart 1996

Isıtma ve soğutma sektörünün önde gelen guruplarından Te-ba, uzun yıllar çalışmalarına devam..

Patentiniz tescilli ise sizindir
05 Mart 1996

Ülkemizde uzun yıllardır ihmal edilen ve gerekli yasal düzenlenlemeleri yapılamayan sınai mü..

Sanayide enerji tasarrufu yönetmeliği
05 Mart 1996

Yönetmelik, yıllık enerji tüketimi 2000 TEP ve daha büyük olan sanayi ve maden işletmelerind..

Alçı üreticileri derneği kuruldu
05 Mart 1996

Turkiye İnşaat sektöründeki payı hızla büyüyen ve 1995 yılındaki üretim ve tüketimi 500.000 ..

Himerpa, tesisat sektörüne yeni ürünler sunuyor
05 Mart 1996

Himerpa A.Ş. 1996 yılına girerken yeni bir başarıya daha imza attı. Doğalgaz piyasısında en ..

Afeks'ten haberler
05 Mart 1996

Sibatech ve Horeca fuarları: SIBATECH 2. Uluslararısı İnşaat ve Altyapı Fuarı ile HORECA'96..

HSK bölgesel idari noktalarını show-room'a dönüştürüyor
05 Mart 1996

İlk uygulama Antalya ve Ada-na'da başlatıldı. Bu show-ro-om'larda aynı zamanda danışmanlık h..

Sayın Cumhurbaşkam'nın katıldığı törenle Çevre 96 Ödülleri sahiplerini buldu
05 Mart 1996

Her yıl ÇEVRETED (Çevre Teknolojisi Uygulayıcıları Derneği) tarafından düzenlenen Çevre Ödül..

Ferroli bayileri İtalya'da
05 Mart 1996

Ferroli 1. grup olarak 40 bayisini 22-25 Şubat 1996 tarihleri arasında, İtalya'nın Verona ke..

Okur mektupları
05 Mart 1996

Isı sektöründe görev yapan değerli okurlarımız; Teknik konularda karşılaştığınız ve yanıt ar..

Milano'da Mostra Convegno Expo-Comfort fuarı yapıldı
05 Nisan 1996

İtalya'nın Milano kentinde 27-31 Mart 1996 tarihleri arasında Mostra Convegno Expo-Comfort F..

Alarko Milano fuarındaydı
05 Nisan 1996

Sektörümüzün önde gelen holdinglerinden Alarko, Milano fuarına bütün ürünleri ile katıldı. A..

Termo-James Walker işbirliği
05 Nisan 1996

Gedik Holding'e bağlı Termo 'Buhar Cihazları San. ve ıTic. A.Ş. sızdırmazlık ele-| manian ko..

İzocam 'yapıda ses problemleri semineri'ne katıldı
05 Nisan 1996

Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen "Yapıda Ses ile İlgili Problemler ve Çözüm Öneri..

İzocam, TSE Fuarı ve Konferansına katıldı
05 Nisan 1996

Burk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Uluslararası Kalite Fuarı" ve "Milletleraras..

Vestel spiit klima
05 Nisan 1996

Vestel klima sektörüne girdi. Vestel Klima 8000 Btu'ya kadar pencere, duvar split ve tavan s..

TMD teknik yayınlar dizisinin ilk kitabı çıktı
05 Nisan 1996

Prof.Fikret Narter (İTÜ-K.O.Ü.Em.) ve Yrd.Doç.Dr.İlhan T.Öztürk (Kocaeli Üniversitesi)'ün ha..

TMMMB başkanlığına Fatma Çölaşan seçildi
05 Nisan 1996

Ülkemizin önde gelen tasarımcılarından Fatma Çölaşan Türk Mimar, Mühendis, Müşavirler Birliğ..

IFAC'9613. dünya otomatik kontrol kongresi
05 Nisan 1996

Uluslararası   Otomatik   Kontrol   Federasyonu'nun  ..

Yetsan'dan yeni kombi: Ecoflam termorobot bluette
05 Nisan 1996

Kurulduğu 1977 yılından günümüze sürekli büyüyerek gelen Yetsan, 30 mühendis ve 160 personel..

Alga Isı yeni adresinde
05 Nisan 1996

Alga Isı ve Otomasyon Sistemleri Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti. Viessmann, Özköseoğlu, Baltur,..

Temon doğalgaz grubu, İstanbul doğalgaz projesi dahilinde hizmetlerine devam ediyor
05 Nisan 1996

Temon Doğalgaz Grubu, uzman kadrosuyla İstanbul doğalgaz dönüşüm projesinde kendisine düşen ..

Tesisat Mühendisleri Derneği ödülleri
05 Nisan 1996

MD'nin 15.03.1996 Cuma günü yapılan Ödül Komitesi toplantısında alınan kararlar doğrultusund..

Kiralık ısıtma santralı
05 Nisan 1996

Hastahane, okul, otel ve benzeri binalarda, arıza ve bakım gibi nedenlerle kalorifer veya sı..

Samsun'da izocam ürünleri tanıtımı yapıldı
05 Nisan 1996

İzocam firmasınca 19 Mart 1996 gunu Buyuk Samsun III Oteli Konferans salonunda Ba-II yıler v..

Ego Uluslararası Doğalgaz Fuarı ve Kongresi Düzenlendi
05 Nisan 1996

 Ego Genel Müdürlüğü ve An-fa ortak olarak 11-14 Nisan tarihleri arasında Uluslararası ..

Emaye Döküm Doğalgaz Kullanmaya başladı
05 Nisan 1996

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de faaliyet gösteren Emaye Döküm Doğalgaz kullanmay..

Wolf Gazteknik ile Türkiye'de
05 Nisan 1996

Almanya'nın ünlü WOLF firmasının ürünlerini Gazteknik A.Ş. pazarlamaya başladı Döküm Kazan, ..

Alpel Ltd.Şti. bayilerine gezi düzenledi
05 Nisan 1996

İ/ı^Pde kat kaloriferi ve ısılına cihazları konusunda faaliyet gösteren Alpel Ltd.Şti.'nin B..

Beta Doğalgaz Şirketi Baymak Özel Statülü Bayisi Oldu
05 Nisan 1996

Uzun bir süredir Eskişehir'de doğalgaz çalışmalarına devam eden Beta Doğalgaz Şirketi Baymak..

Gazteknik Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Nisan 1996

Gazteknik A.Ş. Bayiler Toplantısı 1-3 Mart 1996 tarihinde Ür* güp'te gerçekleştirildi. Yakla..

Bodrumdaki sorunlarda mavi filo yardıma koşuyor
05 Nisan 1996

 Bu tesisatınızda gürültü mü ş var, basınç düşürücü veya çek valfı mı arızalı? Bina yön..

Kalorifer sistemlerinde ihtiyaca göre devir hızı otomatik değişebilen pompalar artık mecburi tutuluyor
05 Nisan 1996

Almanya'da 1.1.1996'dan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile hızlı kalorifer sistemin..

Teba Amerika'da klima üretiyor
05 Nisan 1996

Isıtma-Soğutma-KIima cihazları üretimi Teba Şirketler Grubu Liretim faaliyetlerinin iki ana ..

Temsa Yetkili Satıcılar Toplantısı
05 Mayıs 1996

Temsa Yetkili Satıcılar Toplantısı 2-4 Nisan 1996 tarihleri arasında 86 yetkili satıcının ka..

İzocam'a Ödül
05 Mayıs 1996

İzocam'a, Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından, 1. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi v..

İzocam Orta Öğretim Okulları Çevre Programı Sponsoru Oldu
05 Mayıs 1996

4 Nisan 1996 günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, Kadıköy Yakası orta öğretim okullarının 3..

İ.T.Ü.'de Taşyünü Asma Tavan
05 Mayıs 1996

İstanbul Teknik Üniversitesi Dil ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde 12 Nisan 1996 günü, Video Proj..

Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mostra Convegno Isıtma-Klima Fuarına Katıldı
05 Mayıs 1996

 Alarko 27-31 Mart 1996 tarihleri arasında İtalya-Mila-no şehrinde gerçekleştirilen Mos..

Aksa Ürünleri Komotek'96'da
05 Mayıs 1996

Aksa ürünleri Komotek'96 "4. Uluslarrası Konstrüksiyon, Makina Teknoloji ve Aletleri İhtisas..

Vaillant Tüketici Club Hızla Büyüyor
05 Mayıs 1996

 Doğalgaz sektöründe bir ilke daha adım atan Vaillant firmasının Ağustos 1994'te kurduğ..

Ferroli Klima Türkiye'de
05 Mayıs 1996

Yarım yüzyılı aşkın bir süredir ısıtma sistemleri için üretim yapan Ferroli soğutma sistemle..

Vaillant Eğitim Seminerleri Büyük İlgi Görüyor
05 Mayıs 1996

Vaillant, bayilerinin mühendis, tekniker, pazarlama elemanları ve ustalarının teknik kapasit..

Aksa, Japon Klima Fuji Electric'i Türk Halkının Beğenisine Sunuyor
05 Mayıs 1996

Aksa Klima, Japon Fuji Electric'in Türkiye Genel Mümessili oldu. Gerek split gerek ise pence..

Vaillant Bayileri Almanya'da
05 Mayıs 1996

Her yıl olduğu gibi bu yıl I da Vaillant Ailesi'ne yeni S katılan bayilerden bir grup jile V..

İgdaş Abone Kampanyası
05 Mayıs 1996

İstanbul halkının aylardır beklediği abone kayıtları İGDAŞ tarafından başlatıldı. 7 Nisan 19..

Eskişehir'den Haberler
05 Mayıs 1996

Ege Yıldız Eskişehir'de Seminer Verdi   Ege Yıldız Genel Müdür Yardımcısı Suat Hoşver..

Türk Ytong 3. Fabrikasını Trakya'da kuruyor
05 Mayıs 1996

Türk Ytong Pendik ve Gebze fabrikalarından sonra 3. Ytong fabrikasını Tekirdağ, Saray ilçesi..

Cazzaniga Tesisat Elemanları ve Faral Radyatörleri Semineri
05 Mayıs 1996

 Isıtes, 16.03.1996 tarihinde verdiği seminerle Adapazarlı Teknisyen ve Makina Mühendis..

Türk Ytong'tan Habitat'a Destek
05 Mayıs 1996

ürk Ytong Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Tarihten günümüz..

Dört Gözle Beklenen Fuar 22 Mayısla Açılıyor
05 Mayıs 1996

İSOHA'95 II 9. Uluslararası Tesisat, Isıtma ve Doğalgaz Teknolojisi Fuarı, 22-26 Mayıs 1996 ..

York İnternetle
05 Mayıs 1996

York'un 200'ü aşkın sayfa ile yeni ürün ve çalışmaları, grafikleriyle birlikte In-ternet'te ..

Soğutma Semineri 23-24 Nisan'da Yapıldı
05 Mayıs 1996

3-24 Nisan 1996 tarihleri arasında AMERICAN TE-CMSEH ve RANCO firmalarının katılımıyla düzen..

Çimentaş-Gazbeton Seminerleri Devam Ediyor
05 Mayıs 1996

Nisan ayı içerisinde Çimentaş-Gazbeton tanıtım seminerleri verdi. Seminer verilen yerler Kar..

Akdeniz Yapı Fuarı Yapıldı
05 Mayıs 1996

Bu yıl üçüncüsü yapılan Akdeniz Yapı Fuarı, 7-10 Mart 1996 tarihleri arasında, Antalya Dedem..

'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sahibi' Türk Firmaları Habitat ll'ye Davet Edildi
05 Mayıs 1996

23. Yüzyılın dünya ölçeğinle en son büyük zirvesi alan "Birleşmiş Milletler Habitat II İnsan..

HVAC & R'96 JAPAN Isıtma, Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Fuarı
05 Mayıs 1996

HVAC & R'96 JAPAN Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Fuarı 27 Şubat-1 Mart 1996 ..

FRANSA'96 Fransız Sanayi ve Ticaret Fuarı
05 Mayıs 1996

Fransa'96 Fuarı 24-28 Mayıs arihlerinde Tüyap Sergi Sa-ayında düzenleniyor. Fransa-ıın enerj..

Inter Valf Eğitim Semineri
05 Mayıs 1996

Avrupa'nın Valf ve Buhar cihazları konusunda lider kuruluşları ile işbirliği yapan Inter Val..

Dinamik Isı Yalıtım Danışma Merkezi
05 Mayıs 1996

Ode Grubu İzmir Şubesi Dinamik Isı Yalıtım Danışma Merkezi ve Show-Room açılışı 13 Nisan 199..

Yüzyılın Son Zirvesi Habitat II
05 Mayıs 1996

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen yüzyılın ,son zirvesi Habitat II İnsan Yerleş..

ISOHA1196 Doğalgaz Fuarında facia Ucuz Atlatıldı
05 Haziran 1996

Afeks tarafından 22-26 Mayıs tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 9. Ulus..

Borusan Makina, Kojenerasyonu Öneriyor
05 Haziran 1996

Borusan Makina; alternatif enerji arayışında olan şirketlere yönelik, "Kojenerasyon Sistemle..

HSK York Int în Uluslararası Başarı Ödülünü Aldı
05 Haziran 1996

1984 yılında kurulan ve kısa sürede teknolojik yeniliklere olan yakınlığı ve esnek üretim ba..

Himerpa A.Ş. Sika Marmara Bölgesi Satış Birinciliği Ödülünü Aldı
05 Haziran 1996

Sa-Deteks Yapı Kimyasalın A.Ş. Türkiye'deki hc^P ölgesindeki bayilerini An-ılya Kiriş World ..

Özköseoğlu Bayi Toplantısı Kemer'de Yapıldı
05 Haziran 1996

Isı sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Ozköseoğlu A.Ş. 1996 yılı bayi toplantısını kendi..

Baymak 1996 yılı İstanbul Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısını Gerçekleştirdi
05 Haziran 1996

Mlavi Marmara Et Lokan-tası'nda, 1200 kişinin [katılımıyla gerçekleştirilen yemekli toplantı..

İzocam Yangın ve Güvenlik Konferansında Bildiri Sundu
05 Haziran 1996

İstanbul   Büyükşehir   Belediyesi İtfaiye   Müdürlüğü &n..

Histaş Yeni Mağazasına Taşındı
05 Haziran 1996

Her türlü yerli ve ithal izolasyon, ısıtma ve havalandırma gereçlerini pazarlayan HİSTAŞ A.Ş..

Wilo Pompa Ankara Ana Bayii Tektes A.Ş. Ofis ve Showroom Açılışı Yapıldı
05 Haziran 1996

WILO Pompa Ankara Ana Bayii olarak kısa bir süre önce Ankara ve bölgesi satışlarına ı yöneli..

Himerpa A.Ş. Fernox Ürünlerinin Türkiye'deki Tek Yetkili Satıcısı Oldu
05 Haziran 1996

HIMERPA, 1996 yılına gi rerken yeni bir başany; daha imza attı. Doğalga; piyasasında en fazl..

Alarko Panel Radyatör Üretimine Başlıyor
05 Haziran 1996

1954 yılında kurulan Alar-ko, 42 yıl sonra, sanatın sıcaklığını, sıcaklığın sanatı haline dö..

Fentek Türkiye'nin Seçici Yüzeyli İlk Güneş Kollektörünü Üretti
05 Haziran 1996

Minimum güneş ışığı ile maksimum kazancın hedeflendiği bu ürün doğal enerjiyi; "Gü-_neş"i al..

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve 'Yapıda Tesisat' Sempozyum ve Sergisi
05 Haziran 1996

Tesisat Mühendisleri Derneği TMD tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Yapı Teknolojis..

Borusan Holding'e Yeni Halkla İlişkiler Müdürü
05 Haziran 1996

Berrin Özkan'ın, Borusan -lolding bünyesinde yeni )luşturulan Halkla ilişkiler Departmanı Mü..

Uluslarası Kaynak Teknolojisi '96 Sempozyumu
05 Haziran 1996

Gedik Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası nitelikte "Kaynak Sempozyumu 96" 15-17..

Doğalgazda Yeni Bir Firma Dogaz
05 Haziran 1996

Dogaz Sanayi ve Mühendislik Dış Ticaret A.Ş. adıyla kurulan Dogaz firması doğalgazda ısıtma ..

Yalıtım Dergisi 1. Yayın Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
05 Haziran 1996

Doğa Sektörel Yayın Grub {tarafından Temmuz ayından {itibaren iki aylık periyod file yayınla..

Thermaflex-Form İşbirliği
05 Haziran 1996

Yedi senedir Türkiye'de Po-lietilen Köpük, İzola Boru ve Levha üretimini sürdüren Form A.Ş. ..

Gazteknik Showroom'u Açıldı
05 Haziran 1996

Termo-Heat Şirketler Gurubu Kuruluşu olan Gazteknik Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18 Mayıs 1996..

Yapı '96 Fuarı Yapıldı
05 Haziran 1996

Yapı Endüstri Merkezi tara-ından düzenlenen Yapı '96 ;uarı 8-12 Mayıs tarihleri rasında İsta..

'Gümrük Birliği İçinde Yapı Malzemesi Sektörümüz' Konulu Toplantı
05 Haziran 1996

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlene..

Ode Mühendislik Yapı 96 Fuarında 'Altın Çekül Özendirme' Ödülünü Aldı
05 Haziran 1996

Yapı Endüstri Merkezi'nce 1991 yılından beri, her yıl düzenli olarak verilen "Yapı Ürünü Ödü..

Eskişehir'de Doğalgaz'96 Semineri
05 Haziran 1996

9-11 Mayıs 1996 tarihleri arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafınd..

Panasonic Bayisi Çağ Mühendislik
05 Haziran 1996

Panasonic Bayisi olarak hizmet verecek olan Çağ Mühendislik Ltd.Şti. açılışı 25 Mayıs 1996 t..

TMD Üyeleri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Ziyaret Etti
05 Temmuz 1996

TMD Üyeleri Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Ziyaret Etti 25 Haziran'da Tesisat Mühendisler..

HSK Bölge Toplantıları Yapıldı
05 Temmuz 1996

HSK, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya Bölge Müdürleri 22.06.1996 tarihinde İstanbul..

Mühendislik & Dec İşbirliği Başladı
05 Temmuz 1996

Isı-Ses-Su-Yangın Yalıtımı konularında faaliyet gösteren Ode Mühendislik, ürün yelpazesini h..

Beta Doğalgaz Rotek'in Eskişehir Ana Bayisi Oldu
05 Temmuz 1996

Beta Doğalgaz Rotek Paslanmaz baca sistemlerinin Eskişehir Ana Bayisi oldu. İstanbul'da uzun..

Temsa 1996 Yılı 1. Yetkili Servis Toplantısı Yapıldı
05 Temmuz 1996

Temsa Elektronik Bölümü'nün 10-12 Mayıs 1996 tarihlerinde Adana Küçük Sürmeli Otel'inde gerç..

Emo'nun Nemlendiriciler Konusundaki Distribütörlüğü Sürüyor
05 Temmuz 1996

Armstrong'un ürün yelpazesinde yer alan nemlendiricilerin Türkiye dağıtımı Emo tarafından ya..

Belediye-İnşaat'96 Fuarı Yapıldı
05 Temmuz 1996

Belediyelere ve inşaat sektö-irüne mal ve hizmet üreten firmaların katıldığı Beledi-:ye-İnşa..

İzocam Home Page'i Amerika'da
05 Temmuz 1996

Tübitak Araştırma Merke-zi'nde bulundurduğu Home Page'i ile Internet kullanıcılarını izolasy..

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.'ye Avrupa'dan Ödül
05 Temmuz 1996

Wilo-Salmson A.G. Holding'in en büyük ödülü olan "Marketing Price" ödülü Türkiye'ye verildi...

Temon, Protem, Asma ve Bölme Duvar Alçıpan Profillerini Üretiyor
05 Temmuz 1996

1996 yılı başında üretimine başlanan Protem alçıpan profilleri, Temon'un İstanbul Haramidere..

Lütfi Kırçların Bina Yönetim Sistemleri Emo'dan
05 Temmuz 1996

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nin Habitat II zirvesine yetiştirilmesi iç..

Diyarbakır Güneş Enerjisi Paneli
05 Temmuz 1996

1O Mayıs-1 Haziran 1996 tarihlerinde Diyarbakır'da "Güneş Enerjisinden Yararlanma Kampanyası..

Türkiye 7. Enerji Kongresi
05 Temmuz 1996

15-19 Eylül 1997'de İstanbul'da yapılacak olan Türkiye 7. Enerji Kongresi 2000'li Yıllara Do..

Türkiye'nin Enerji Politikaları Paneli
05 Temmuz 1996

18 Haziran 1996 tarihinde Ankara'da Merit Altınel Otel'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası An..

TİMSEnin 17. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
05 Temmuz 1996

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sendikası (TİMSE)'nin 17. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenle..

Ode Mühendislik Kaimann İle Güçlü Bir İşbirliğine İmza Attı
05 Temmuz 1996

Türkiye'nin yalıtım alanındaki öncü kuruluşu Ode Mühendislik ısı, su, ses ve yangın izolasyo..

York dan Yeni Ürün: Portatif Monoblok/Split Klima
05 Temmuz 1996

Amerikalı İklim Uzmanı York'un Türkiye'de HSK güvencesiyle satışa sunduğu geniş ürün yelpaze..

BWT-Altek İşbirliği
05 Temmuz 1996

Dünyanın önde gelen firmalarından biri olan BWT (Best Water Technology), bünyesinde bulundur..

II Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyum ve Sergisi Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
05 Temmuz 1996

TMD tarafından ikincisi düzenlenen "Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat S..

Hyundainin Arıtması Goema'dan
05 Temmuz 1996

Hyundai ile Kibar Holding'in kuracağı Hyundai Assan Otomotiv fabrikasının çevre yatırım proj..

Karl-Ernst Vaillant Türkiye'de
05 Temmuz 1996

1874 yılında Remscherd'da işe başlayan ve daha sonra da şofbeni icad eden Jo-han Vaillant'ın..

Emo-Tege İle Ascom Tateco İşbirliği
05 Temmuz 1996

EMO özel çağrı sistemleri ve iç haberleşme konusunda ürünler sunan İsveç firması Ascom Tatec..

Carrier Bayisi Uzman Klimanın Açılışı Yapıldı
05 Temmuz 1996

Mustafa Aydın Çakır, Barış Pulat, Sıddık Kayahan tarafından 3 kurulan Uzman Klima Sanayi ve ..

Alarko A.Ş. Alsac, ISO 9001 Uluslararası Kalite Sistem Belgesi Aldı
05 Temmuz 1996

Alarko Şirketler Topluluğu kuruluşlarından ALPOM'dan sonra AL-SAC'da ISO 9001 Uluslararası K..

Eskişehir Fan Sanayi Kapasite Artıracak
05 Temmuz 1996

Organize Sanayi Bölgesi'nde fan üretimini sürdüren EFS Eskişehir Elektrik Motorları Fan Sana..

Rusya Askeri Konutlarının Fırınları Teba'dan
05 Temmuz 1996

Rusya'ya 1990 yılın beri ihracat gerçekleştiren Teba Şirketler Grubu, ısıtma-so-ğutma-klima ..

Samsun'da Demirdöküm Mamulleri Tanıtımı Yapıldı
05 Temmuz 1996

Koç grubuna bağlı Türk Demir Döküm Fabrikaları tarafından üretilen ve pa-zarlanan mamuller v..

İzocam Personel Pikniği Yapıldı
05 Temmuz 1996

İzocam personeli ve aileleri arasında iletişimi geliştirmek ve çalışanlara motivasyon sağlam..

Meslek Yüksekokullarında^ İklimlendirme-Soğutma Programlarının Teçhizata Dayalı Eğitim Semineri Antalya'da Yapıldı
05 Temmuz 1996

YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi Başkanlığı tarafından organize edilen İklimlend..

Doder-Viesmann Toplantısı Yapıldı
05 Ağustos 1996

5.07.1996 günü Taksim Ceylan Inter Continental Oteli salonunda Doğalgaz Mühendis ve Müteahhi..

Yetsan Satış ve Pazarlama Semineri
05 Ağustos 1996

YETSAN Satış ve Pazarlama Semineri 29-30 Haziran 1996 tarihlerinde Hotel Princess Kumburgaz'..

Demirdöküm ve İzocam'ın Üst Yönetimde Değişiklik
05 Ağustos 1996

Türk Demirdöküm A.Ş. Genel Müdürü Mete Nakipoğ-lu'nun Başkan Yardımcısı olarak Koç Holding'e..

Ülkümen'in Akşam Yemeğinde Tesisatçılar Biraraya Geldi
05 Ağustos 1996

Temmuz 1996 Salı akşamı, Çamlıca Sürmene Tesisleri Hasbahçe Balık Lokantasında verilen yemeğ..

İzocam Bayi Satış Eğitimleri Sürüyor
05 Ağustos 1996

İzocam, 1996 yılında bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek şekilde kısa adı KO-GEM ola..

Yapı Rehber'96 Yayımlandı
05 Ağustos 1996

Yapı Malzemeleri Bilgi İletişim Sisteminin katalogu olan YAPIREH-BER'96'nın dağıtım çalışmal..

Thermaflex-Form'un Yeni Adresi
05 Ağustos 1996

Türkiye'ye Polietilen İzole Boru ve Levhayı tanıtan Form A.Ş. 1995 yılında Thermaflex ile or..

Sektörümüzde Yeni Bir Fuar S0DEX'97
05 Ağustos 1996

Murat Demirtaş ve Hakan Gençoğlu tarafından kurulan Dünya Fuar-Yapım Ltd.Şti. sektörümüze ye..

Ege Bölgesine Doğalgaz Müjdesi
05 Ağustos 1996

İzmir'e doğalgazın getirilmesi için Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Botaş Boru Hatları i..

Keystone Hızlanıyor
05 Ağustos 1996

Keystone kış kontrol sistemleri ve vanalar konusunda, dünya lideri olan KEYSTONE; Türkiye pa..

Ode Mühendislik'ten Haberler Pazarlama ve Satış Grup Toplantısı Yapıldı
05 Ağustos 1996

Ode Mühendislik'in 13 Temmuz 1996 tarihinde İstanbul Dedeman Otel'inde gerçekleşen pazarlama..

Ode Geleneksel Yemeği
05 Ağustos 1996

  Son yıllarda yükselen büyüme trendi ile Yalıtım sektörü gündeminde kalıcı bir yer ed..

Polistren Üreticileri Derneği PÜD Kuruldu
05 Ağustos 1996

Ülkemizde TSE 7316 kapsamında uzun yıllardır üretim yapan ve piyasada styropor olarak tanına..

Türk Ytong Trakya Fabrikasının Temel Atma Töreni Yapıldı
05 Ağustos 1996

Türk Ytong'un Trakya Fabrikasının temeli Tekirdağ'ın, Saray ilçesinde 05 Temmuz, Cumartesi g..

ASHRAE Temel El Kitabı (Fundamentals) Yayımlandı
05 Ağustos 1996

Tesisat Mühendisleri Derneği Teknik Yayınlarından 2 No-lu kitap yayımlandı. Prof.Dr.Osman Ge..

Batımat Türkiye'de
05 Ağustos 1996

Dünyanın en büyük yapı fuarı BATIMAT, 1997 yılından başlayarak Türkiye'de. Uluslararası fuar..

1. Makina Mühendisliği Kongresi
05 Ağustos 1996

İTÜ   Makina   Fakültesi   tarafından 4-6 Haziran   ..

Natek-Kalekalıp Ürün Tanıtım Seminerleri
05 Ağustos 1996

Türkiye genel dağıtımı Natek Endüstri Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan Kalekal..

Vaillant Bayileri Tüketicileri İle Birlikte Boğaz Gezisi Düzenledi
05 Eylül 1996

Malkla ilişkiler ve marka ^^ imajına yönelik çalışmala-^W nnda profesyonel yöntemleri ile de..

MMO, KOBİ'lere yeni ufaklar açıyor
05 Eylül 1996

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Mes..

Ode Mühendislik ile Knauf Arasında Temsilcilik Anlaşması İmzalandı
05 Eylül 1996

Yalıtım sektörünün atılımcı firmalarından Ode Mühendislik yeniliklere devam ediyor. Isı, ses..

Genel Sistem Dizaynı,Enerjisini Üreten Tesisleri Kontrol Edivor!
05 Eylül 1996

 Kendi enerjini kendin üret çözümü çerçevesinde kurulan kojenerasyon tesislerinden BİSE..

Endüstriyel Tesislerde Radyant Isıtma ve Enersistem Tercih Ediliyor
05 Eylül 1996

1989 yılında ilk olarak Enersistem tarafından ülkemiz gündemine getirilen radyant ısıtma, ar..

Demırdokum Baca Gazı Analız Cihazı İhtiyacında Enersistem'i Tercih Etti
05 Eylül 1996

Müşterilerine en iyi ürünü, en çağdaş ve en üst düzeyde teknik destekli  hizmet  a..

Türkiye-lran Doğalgaz Anlaşması İmzalandı
05 Eylül 1996

Türkiye'nin İran'dan doğalgaz almasını öngören anlaşma Tahran'da imzalandı. Sada-bat Sarayı'..

Doğalgaz Mühendisleri ve Müteahhitleri Derneği Toplantısı
05 Eylül 1996

Doğalgaz Mühendisleri ve Vlüteahhitleri Derneği ZJODER, İGDAŞ ile firma lişkileri ve Teminat..

İzocam Bureau Veritas ûuality Belgesi Aldı
05 Eylül 1996

Geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında Bureau Veri-tas Quality International'ın yaptığı tetk..

Izocam Denizli'de Yalıtım Konferansı Verdi
05 Eylül 1996

Izocam tarafından organize edilen "Sanayi Yapılarında Yangın Güvenliği" konulu konferans, Te..

Viessmann'dan Teknik Seminer
05 Eylül 1996

Viessmann Akademisi'nde Referent görevini sürdüren Sayın Manfred Asmuth 29 Ağustos 1996 Perş..

Frigo A.Ş. 'den Yeni Kompresörler
05 Eylül 1996

Frigo A.Ş. Teknolojik yenilikleri ülkemiz üreticilerinin hizmetine sunmak için temsilcisi ol..

Yükseliş'in Tesisatını Gerçekleştirdiği Marketler Açılıyor
05 Eylül 1996

ISMAR Marketler zincirinin Küçükçekmece'deki ve Conto-ur marketler zincirinin Bakırköy'deki ..

Gaziantep 24. Sanayi ve Ticaret Fuarı
05 Eylül 1996

Gaziantep'te artık gelenekselleşen 24. Gaziantep Sanayi ve Ticaret Fuarı 1-8 Eylül 1996 tari..

Yapı Sektörünün Uluslararası Buluşma Noktası 'Constructec'96' Hannover-Almanya
05 Eylül 1996

Yapı Endüstri Merkezi ve Messe Turistik Hizmetleri işbirliği ile planlanan 1996-1997 yurtdış..

İletgaz A.Ş.'nin Fellini Sobaları Tanıtım Toplantısı
05 Eylül 1996

Eskişehir'de Doğalgaza dönüşümün hızlandığı bugünlerde Doğalgaz Sobaları ile ilgili yemekli ..

Ötmetal Tanıtım Toplantısı
05 Eylül 1996

İstanbul'da 2 yıldan bu yana Türk Teknoloji ve emeği ile Döküm Kazan üreten Öntemal Kazan Sa..

Ferroli'nin Eskişehir Tanıtım Toplantısı
05 Eylül 1996

29.08.1996 günü Eskişehir Büyük Otel'de Ferroli Firması tarafından bir tanıtım toplantısı dü..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Eylül 1996

Bu sayımızdan itibaren dünyada gelişen yeni ekipmanlara sayfalarımızda yer veriyoruz. İlgile..

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve 'Yapıda Tesisat' Sempozyumu ve Sergisi
05 Ekim 1996

Tesisat Mühendisleri Derneği (TM) tarafından 3-15 Eylül 1996 tarihleri arasında Askeri Müze ..

Intervalf Seminerlerinin İkinci Dönemi Başlıyor
05 Ekim 1996

Avrupa'nın Valf ve Buhar cihazları konusunda lider kuruluşları ile işbirliği yapan Intervalf..

Denizli'de 'Klimayı Tanıma ve Tanıtma' Semineri Yapıldı
05 Ekim 1996

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Muğla İl Temsilciliğinin Alarko ile birlikte düzenl..

Borusan Makina BDT Ülkelerinde
05 Ekim 1996

Borusan Holding Şirketleri'nin en yeni ve genç üyesi Borusan Makina, Azerbeycan ve Gürcistan..

Dow A.Ş.'nin Isı Yalıtımı Semineri
05 Ekim 1996

Dow Türkiye A.Ş., 19v5 Ekim ayından beri dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de..

Viessmann İzmir Toplantısı
05 Ekim 1996

Viessmann İzmir Bayisi Egefer ile 05. Eylül 1996 tarihinde Kaya Prestige Hotel'inde bir topl..

Tüyap Fuar Merkezi Sistem Klima Soğutma Havalandırma Ltd.Şti'ni Tercih Etti
05 Ekim 1996

Beylikdüzü'nde konumlanmış olan Tüyap Fuar Merke-zi'nin Klima Santralları Sistem Klima Soğut..

ISPO GmbH Aden Yapı Yeni Ürünü Thermo Color'u Bayi Toplantısıyla Tanıttı
05 Ekim 1996

Alman Dyckerhoff Grubu şirketlerinden Ispo GmbH lisansı ile Aden Yapı San. ve Tic. A.Ş. tara..

ISOHA 10 Yaşında
05 Ekim 1996

ISOHA'97 10. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırılma, Klima ve Doğalgaz Teknolojisi Fua..

Yapı Endüstri Merkezi İnternetle Yerini Aldı
05 Ekim 1996

Yapı Endüstri Merkezi üyeleri ile birlikte Internet'te yerini aldı. İngilizce ve Türkçe ol..

Fırat Plastik, TS-ISO 9002 Kalite Güvence Sistem Belgesi Aldı
05 Ekim 1996

Ürünlerinin kalite ve güvenirliği ile kendi piyasasında önemli bir yer edinmiş olan Fırat Pl..

Enersistem, Doğalgaz Firmalarına, Apartma' Kazan Dairesi Gaz Alarm Uygulamasında, ÇOK Ekonomik Paket Sistem Sağlıyor
05 Ekim 1996

Türkiye'de, Hilton Hotel, Conrad Hotel, Ataköy Marina, Ataköy Galeria, Günay Restaurant, Bey..

Ses A.Ş.'nin Temider İşbirliği İle 1996 Yılı Bursa Bölge Toplantısı
05 Ekim 1996

SES A.Ş. ve TEMİDER'in birlikte düzenledikleri ARISTON marka kombilerin tanıtımlarının yapıl..

Klinger Yakacık A.Ş.'den Açıklama
05 Ekim 1996

Temmuz  sayımızda yer alan  Emo'nun  Nemlendiriciler...  başlıklı  ..

Emacs Sistem Danışmanlık ve Otomasyon Şirketi Kuruldu
05 Ekim 1996

Emacs Sistem Danışmanlık ve Otomasyon firması kurucularından Emre Üçer firmaları hakkında aş..

Klingenburg Aldag İşbirliği
05 Ekim 1996

Sektörümüzün önde gelen firmalarından Aldağ Soğutma Sanayi A.Ş. ile Alman firması Klingenbur..

Borusan Boru'nun Altın Bayileri
05 Ekim 1996

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları geleneksel bayi toplantısını Fethiye'de gerçekleştirdi. Bo..

Kazakistan Başkanlık Sarayı Tesisat Jaahhütü HSK'dan
05 Ekim 1996

Klima sektörünün öncü kuruluşlarından HSK, referanslarına önemli yapıları katmaya devam ediy..

Tekstil Endüstrisinde Çevre Koruma Sempozyumu
05 Ekim 1996

3. Türk-Alman Çevre Teknolojileri İşbirliği bünyesinde "Tekstil Endüstrisinde Çevre Koruma S..

TMD, Rehva'nın 39. Genel Kurulunda Tam Üye Oldu
05 Ekim 1996

4-5 EKİM 1996 tarihlerinde Budapeşte/Macaristan'da yapılan 39. REHVA Genel Kurulu'nda gözlem..

Rehva Yönetim Kurulu'nda Boşalan Üyelikler İçin Seçim Yapıldı
05 Ekim 1996

REHVA Yönetim Kurulu'nun boşalan üyelikleri için seçim yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na..

Yapı '96 Ankara Fuarı Yapıldı
05 Ekim 1996

Vapı-Endüstri   Merkezi'nce 1988 yılından bu yana düzenlenen  Yapı  ..

Thermaflex Grubu Kuruluşunun 20. Yılını Kutladı
05 Ekim 1996

Thermaflex grubu kuruluşunun 20. yılını Hollanda'nın Texel adasında düzenlenen etkinliklerle..

Sistem Klima Showroom'u Açıldı
05 Ekim 1996

Ağırlıklı olarak klima sektöründeki referansları ile tanınan Sistem Klima Soğutma Havalandır..

Eskişehir'den Haberler
05 Ekim 1996

Botaş taralından verilmesi planlanan G4 tipi (6 m3/h) sayaçların temini ve montajının yapılm..

Ode Mühendislik İhracat Atağı Başlattı
05 Ekim 1996

0deflex, Odephon ve Odefill Ürünleri Artık Dış Pazarda Yalıtım sektöründe uzmanlığı ve baş..

ISH China-Çin Uluslararası Tesisat Isıtma Havalandırma Fuarı
05 Ekim 1996

ISH China-Çin Uluslarası Tesisat, Isıtma, Havalandırma Fuarı 19-22 Kasım 1996'da Beijin'de y..

Eurofrigo Soğuk Zincirin Tekerlekli Halkas Çevrim A.Ş. İle Türkiye'de
05 Ekim 1996

Gıda ve sağlık ürünlerinin, üretiminden tüketimine kadar belirlenen standartlara uygun olara..

Yeni Bir Aksa Power Center
05 Ekim 1996

Özellikle Portatif ve Dizel Jeneratör satışlarında müşteriye daha iyi hizmet verebilmek amac..

HSK'dan Yatırımcılara Gerçek Kazanç
05 Ekim 1996

HSK'dan yatırımcılara büyük kolaylık, artık tesisler haftalarca, aylarca klima sistemlerini ..

'Alurad' Feniş'ten Fentek'e Geçti
05 Ekim 1996

Kendi alanındaki ilk ISO 9002 belgesini alan Feniş Şirketler Topluluğu'na bağlı Feniş Alümin..

Fransız BURACCO Vanaları Türkiye'de
05 Kasım 1996

Emacs Sistem Danışmanlık ve Otomasyon Firması Fransız BURACCO vanalarının Türkiye genel dist..

Teba Londra Fuarında
05 Kasım 1996

29-31 Ekim 1996 tarihleri arasında Londra'da yapılan NATIONAL    HEVAC SHOW'a..

İzocam Yalıtım'96 Seminerine Katıldı
05 Kasım 1996

İzocam, 23-25 Ekim 1996 tarihleri arasında Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafı..

İpragaz Bayiler Toplantısı
05 Kasım 1996

1961 yılından beri Türk halkının hizmetinde olan ülkemizin en eski ulusal Likit Petrol Gazı ..

Marmara Ereğlisi Santraline ABB İmzası
05 Kasım 1996

Dtayanın elektrik endüstrisi devi ABB, Türkiye'deki enerji projelerinde bir yeniyi daha üstl..

Alkim Kağıt Tesisinin Endüstriyel Otomasyonunu GSD Gerçekleştiriyor
05 Kasım 1996

Türkiye'nin kuşe kağıt üretecek, ilk teknolojik yatırımı ALKİM Kağıt Tesisinin, endüstriyel ..

Kundo Isıtma ve Soğutma Sistemleri Yakıt Pay Ölçerleri
05 Kasım 1996

Aİman KUNDO firması 1993'den beri, ısıtma, soğutma ve sıcak su harcamalarını, geliştirdiği e..

Klinger-Yakacık Bayileri Tayland'da SMS Semineri
05 Kasım 1996

KLINGER-YAKACIK'ın her yıl düzenlediği geleneksel bayi toplantısı 22-29 Ekim 1996 tarihleri ..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Kasım 1996

Kanal gürültü sönümleyici Geliştirilmiş ve genişletilmiş San-pak ürünleri, dört köşe ve yuv..

Birleşmiş Milletler 'Mükemmellik Ödülü' Epsilon'un
05 Kasım 1996

2S Ekim 1996 tarihinde New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler labitat II Katılımcılar Foru..

Teba Ürünlerine Bir Yenisi Daha Katıldı
05 Kasım 1996

Özellikle küçük mekanlar için kullanılmak üzere dizayn edilen "LOW PROFİLE UNITS" asma tavan..

1997 Yalıtım Yılı İlan Edildi
05 Kasım 1996

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 Kasım 1996 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısı ile..

Konvekta Tesisleri Açıldı
05 Kasım 1996

KONVEKTA kendi fabrikasında üretime başladı. 1987'de ülkemizdeki ilk yatırımını yapan KONVEK..

Emo Ltd.Şti'den 'Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Semineri'
05 Kasım 1996

EMO Ltd.Şti'nin "Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Semineri" 22 Ekim 1996'da The Marmara O..

Alarko Sanayi ve Ticaret A.S. Moskova Şubesi Faaliyetlerine Başladı
05 Kasım 1996

Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş. Moskova şubesi faa yetlerine başladı. Hem Rusya'da çeşitli şan..

Çimentaş Gazbeton Semirleri Yapıldı
05 Kasım 1996

ÇİMENTAŞ-GAZBETON tarafından düzenlenen tanıtım seminerleri 8-9-10 Ekim 1996 tarihlerinde Me..

İzocam Bilgi Sistemlerinde Ms Exchange Dönemi
05 Kasım 1996

İzocam A.Ş. Bilgi Sistemlerine yeni bir boyut daha kazandırdı. Son iki ayda gerekli alt yapı..

Desa ISO 9001 Belgesini TÜV Kurulusundan Aldı
05 Kasım 1996

Bir Yaşar Holding kuruluşu olan Desa Mühendislik ve Yatınm Malları Sanayi A.Ş.'nin "Kalite'"..

Ytong Yetkili Satıcıları Antalya'da buluştu
05 Kasım 1996

Tiürk Ytong'un 26. Yetkili Satıcılar Toplantısı 31 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında Antaly..

Adana Metrosu İhalesi İle ABB Daimler-Benz Türkiye'de Bir Büyük Proje Daha Kazandı
05 Kasım 1996

Dünyanın elektrik endüstri^^ devi ABB ile Avrupa'nın en büyük endüstrisi grubu Daimler-Benz'..

Akdağ, Mekanik Tesisat Uygulamalarındaki Dev İsim SCHEU+WIRTH İle Birleşti
05 Kasım 1996

İklimlendirme sektörünün önder firması AKDAG, tesisat uygulamalarının dev ismi SCHEU+WIRTH i..

Dow Türkiye A.S. Yoksul İnsanlar İçin Yuvalar Kurdu
05 Kasım 1996

DOW, Amerika eski başkanı Jimmy Carter tarafından, 1994-1997 periyodunda bizzat yürütülmekte..

Borusan Yatırım Hisselerinin Tamamı Satıldı!
05 Kasım 1996

31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde 5 bin 500 Türk Lirası sabit fiyatla, talep toplama yöntemiyle..

İzopur Ltd.Şti İle
05 Kasım 1996

Yalıtım sektörünün köklü ve atılımcı firmalarından İZOPUR Ltd.Şti, Shell tarafından üretilen..

Ode Kaimann Milano Merkezin Teknik Gezi Düzenledi
05 Kasım 1996

ODE Grubu tesisat yalıtımında dünyanın önde gelen kauçuk köpüğü üreticilerinden Kaimann Grub..

Yeni Ürün Haberleri,
05 Kasım 1996

VVilo'dan Oreg Kelebek Vanalar   Fransız Oreg firmasının ürettiği kelebek vanalar art..

İstek Isıdan Düzlemsel Güneş Kollektöründe Yeni Teknoloji
05 Kasım 1996

Istek Türkiye'de Güneş Enerjisi Sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için yeni t..

ISOHA'ya Amerika ve Almanya Toplu Katılımı, Fransa'dan Büyük İlgi
05 Kasım 1996

10-12 Ekim 1996 tarihlerinde Almanya'nın Nürnberg kentinde IKK Uluslararası Soğutma ve Klima..

Üretim Kaynak Planlaması Workshopı Yapıldı
05 Kasım 1996

Epsilon Eğitim/Yönetim Danışmanlığı ile IMC Bilgi w Yönetim Danışmanlığı tarafından düzenlen..

Ülkümen Plastik Bayileri Kıbrıs'ta Toplandı
05 Kasım 1996

ÜLKÜMEN PLASTİK, MEGA-THERM ile İstanbul dağıtıcı bayisi IŞIK YAPI tarafından Kuzey Kıbrıs't..

Doğalgaz Tesisatınızın Emniyeti İçin; Seppelfricke Vanaları Şimdi Türkiye'de
05 Kasım 1996

Aknur Ltd.Şti.'nin Türkiye temsilcisi olduğu Alman SEPPELFRICKE doğalgaz termik emniyet vana..

Ege Plastik TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi Aldı
05 Kasım 1996

Mazhar Zorlu Holding kuruluşlarından EGE PLAST A.Ş. Uluslararası Standart Organizasyonu İSO'..

INTERVALF'den Yeni Ürünler
05 Kasım 1996

Tesisat sektörünün genç ve dinamik firması INTER-VALF kurucusu Cafer Ünlü'nün tecrübeleri ve..

Borusan Makina Hizmet Ağını Genişletiyor
05 Aralık 1996

Bölge Müdürlükleri ve şubeleri ile Türkiye'nin en yaygın servis ağına sahip olan Borusan Mak..

İzmit'te Doğalgaz Ateşlendi
05 Aralık 1996

Törende Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Fransa Büyükelçisi, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ..

Basın Açıklaması
05 Aralık 1996

Ülkemizdeki yalıtım bilincini, gelişmiş ülkeler düzeyine getirmek için her tür etkinliğin iç..

ISH Fuarı 18-22 Mart 1997
05 Aralık 1996

1960 yılından bu yana Uluslararası Tesisat, Isıtma ve İklimlendirme sektörlerinin buluşma ye..

Ytong-Sanko Holding İşbirliği Güneydoğu Yatırımı
05 Aralık 1996

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yılda 20.000 konut inşaatı ihtiyacın karşılayacak. 270.000 m'/y..

Akdeniz Soğutma Açılıyor
05 Aralık 1996

Ege Bölge-si'nde önemli bir portföye sahip olan firmaya başarılar dileriz.

Polyfoam Bayiler Toplantısı
05 Aralık 1996

Toplantının açılış konuşmalarını Sn. Yüksel Kıroğlu ve Sn. Dr. Suat Kıroğlu yaptılar. FLM Ho..

Ytong Isı Yalıtımını Anlatıyor
05 Aralık 1996

1996 yılı içerisinde bugüne kadar 15 merke/.de seminer düzenlenirken yıl sonuna kadar 6 merkez..

Glamox Elektrikli Radyatörleri İle Türkiye'de
05 Aralık 1996

C & H Makina Ltd.'nin Türkiye temsilciliği ve genel dağıtıcılığını üstlendiği Glamox ürünler..

Tesisat Klima'96
05 Aralık 1996

Su Teknolojisi'96 ile aynı anda düzenlenen fuara sektörümüzün önde gelen firmaları Aknur. KSB,..

Batusan'a ISO 9000 Belgesi
05 Aralık 1996

1978 yılında kollektif şirketten anonim şirkete dönüşmüş olan Batusan Makina Sanayi ve Ticar..

Özköseoğlu Isı Sanayinin Yeni Showroom'u İstanbul'da Açıldı
05 Ocak 1997

Özköseoğlu üretimi olan Evsel Isıtma Cihazları ile Ekmekçilik ve [Pastacılık Sistemlerinin s..

Afeks Yeni Yıl Toplantısı
05 Ocak 1997

ISOHA Fuarı düzenleyicisi AFEKS'in 24 Aralık 1996 tarihinde düzenlediği yeni yıl gecesinde s..

Dizayn Teknik 23 Ülkeye İhracat Yapıyor
05 Ocak 1997

1987 yılında bir mühendisler grubu tarafından kurulan Dizayn Teknik çalışmaları ve ihracat h..

Soğutma Sektöründe Yeni Firma; Akdeniz Soğutma Ltd. Açıldı
05 Ocak 1997

Akdeniz   Soğutma   Malzemeleri   ve   Otel &nb..

Gönka 1997 Frankfurt Isı Fuarında
05 Ocak 1997

JM   997 yılını özellikle fuarlar yılı olarak ilan eden GÖNKA. bu  yılın Mart..

Enta Hızla Büyüyor
05 Ocak 1997

EVTA Avrasya Jeotermal Malzemeleri Üretim Tesisleri Bolu-Gerede-Gerkonsan Organize Sanayi Bö..

Jeotermal Akışkanla Merkezi Sistem Isınmada Şanslı İlçe;
05 Ocak 1997

Sındırgı Termal Turizm Seracılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Sındırgı'da 7000 konut kap..

Gediz'de Umut Fışkırdı
05 Ocak 1997

GEDİZ'e hayat verecek Ilıca Ueotermal Projesi kapsamında belediye ile MTA'nın ;Abide Mevkii'..

Termobuhar Bayi Toplantısı
05 Ocak 1997

13-15 Aralık 1996 günü Kıbrıs Jasmine Court Oteli'nde Termobu-har Bayi Toplantısı düzenlendi..

Urgancılar 1996 Yılı Yurtdışı Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1997

Urgancılar Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin geleneksel Yurtdışı toplantısı 1..

Sodex'97 Katılımcıları Yeni Yılı Kutladı
05 Ocak 1997

Genç fuarcılık şirketi Dünya İFuar Yapımın organize et-ıtiği Sodex'97'nin (Soğut-jma, Doğalg..

Jeotermal İle Bölgesel Isıtma*
05 Ocak 1997

Hürriyet Gazetesi'nin 31 Aralık 1996 tarihli nüshasında yer alan ve oldukça ilgi çeken "Amer..

Gelişim Teknik1996 Yılı Bayiler Toplantısı
05 Ocak 1997

Aquatherm PP Tip 3 boru sistemleri, Wavin AS Sessiz boru, Schell WC ve Pisuar Bas Sistemleri..

TIM-SE İhale Yolsuzluklarına Son Verecek Tebliğ Önerisini Basına Açıkladı
05 Ocak 1997

TİM-SE Genel Başkanı Sami Sarı, "İnşaat sektörünün acil çözüm bekleyen sorunları ve 1997 Yıl..

İzocam Foamboard Bayi Eğitim Semineri Yapıldı
05 Ocak 1997

İzocam Gebze Dilovası Tesisle-jri'nde 15 Kasım 1996 tarihin-Ide "Foamboard ve Uygulamaları E..

Dow'dan Styrofoam Bayilerine Ödül Seyahati
05 Ocak 1997

Dow Türkiye A.Ş.'nin 1996 yılı içinde hedeflerini tutturan ve satış (politikalarına uygun sa..

Almanya'da Son Yıllarda Doğalgaz İle Isıtma, Sıvı Yakıtla Isıtmanın Yerini Almaya Başladı
05 Ocak 1997

Yapılan son istatistiklere göre Almanya'da doğalgaz ile ısıtılan binaların adedi, sıvı yakıt..

Türk Ytong 33 Yasını Kutladı
05 Ocak 1997

İrışaat sektörünün önde gelen kuruluşu Türk Ytong 33. Kuruluş Yıldönümünü 14 Aralık 1996 Cum..

Gelişim Teknikten Çevreye Katkı
05 Ocak 1997

Çevre dostu ürünleri aıerm Polipropilen Tip 3 boru sistemleri ve Wavin VS Sessizboru'nun Tür..

Eskişehir Katı Atık Geri Dönüşüm Projesi
05 Ocak 1997

Eskişehir'de, katı atıkların değerlendirilmesi ve çevre temizliği için Ddunpazarı, Tepebaşı ..

Antalva Yalıtım Danışma Merkezi Acildi
05 Ocak 1997

Ode Mühendislik Yalıtım Danışma Merkezleri'nin dördüncüsünü Antalya'da açtı. Antalya Yalıtım..

Borusan Makina Birecik Barajını İnşa Ediyor
05 Ocak 1997

Caterpillar iş makinaları, Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santralı Birecik Barajı'nın in..

JOHN BARTOSZEWICZ 21. Yüzyılın Modern Fabrikası İle Köhne Tesisler Arasındaki Farkı Anlatıyor.
05 Ocak 1997

Sanayicilerimiz; üretimin verimliliğini, kalitesini, güvenliğini arttıran ve sürdüren "endüs..

Elektrik ve Elektronik Sistem Panolarında, Dünya Lideri RITTAL Türkiye'de.
05 Ocak 1997

Uluslararası bir dev daha Türkiye pazarına hızla giriyor. Pano Sistemleri, Elektronik Sistem..

Temider'in Açılış Toplantısı Bursada Yapıldı
05 Ocak 1997

Tlesisat Mühendisleri ve İşadamları Derneği'nin yemekli açılış toplantısı 13.12.1996 tarihin..

Gelişim Teknik Ltd.'nin Katkılarıyla TMD Toplantısı
05 Ocak 1997

TMD'nin   düzenlediği   periyo-|p   dik   yemekli&nb..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Ocak 1997

  Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü Daha   çok.   HVAC   sis..

Iskid Genel Kurulu Yapıldı.Vural Eroğlu Iskid'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi
05 Şubat 1997

14-01.1997 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ISKİD'in yeni yönetim ku rulu ve dene..

Copernit Bitümlü MembranlaMO Yıl Garanti Veriyor
05 Şubat 1997

Copernit Bitümlü MembranlaMO Yıl Garanti Veriyor Yıpıların sağlıklı ve uzun imürlü olması i..

Vaillant Bayileri Avusturya'da
05 Şubat 1997

Vaillant 1996 yılında başarılı olan bayileri ile 4-8 Aralık 1996 ta ihleri arasında Avustury..

Baymak Dünyası Bülteni Yayımlandı
05 Şubat 1997

Ik sayısı Ocak 1997'de yayımlanan Baymak Dünyası bülteninde Baymak üretiminden, yapmış olduk..

Desbordes Müdürü Oliver Kapps İstanbul'a Geldi
05 Şubat 1997

Fransız Desbordes Firması Intervalf İle Türkiye'de Çalışmalara Başladı Fransa'nın (inde gel..

Özköseoğlu, Yeni Isı Danışma Merkezi ve Showroom'unu İzmir'de Hizmete Sundu
05 Şubat 1997

Bu yıl ısı sanayiinde 35. hizmet yılını dolduran üzköseoğlu nun kendi üretimi olan evsel ısı..

Onduline Avrasya'dan Orijinal Fikir
05 Şubat 1997

Onduline Avrasya 1997 yılında kendi imajını yansıtan yenilik dolu bir kampanya başlatıyor. B..

Yalıtım Yılında İhlas'tan İzo-Kap'97 Fuarı
05 Şubat 1997

Ülkemizde ilk defa İhlas Fuar Hizmetleri tarafından organize edilen İzo-Kap'97 Uluslararası ..

Vaillant Uzakdoğu Bayii Seyahati
05 Şubat 1997

Vaillant 1996 yılında hedeflerini aşan bayileri için özel olarak bir Uzakdoğu Seyahati gerçe..

İzocam Antalya Yapı'96 Fuarına Katıldı
05 Şubat 1997

İzocam, 12-15 Aralık 1996 tarihleri arasında Antalya Dedeman Otel'de yapılan Akdeniz Yapı'96..

ISOHA'da Heyecan Dorukta
05 Şubat 1997

Afeks Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ISOHA, 10 yaşını kutluyor. 9-13 Nisan 1997 tarih..

Tesisininizi Geleceğe Hazırlayın
05 Şubat 1997

Bugüne   kadar,  endüstriyel   otomasyon,  kontrol  ..

Wolf GmbH 1996 Yılını Başarılı Bir Şekilde Tamamladı
05 Şubat 1997

Wolf  GmbH 1.10.1995/30.09.1996 çalışma dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Bu dön..

Ge-Fanuc Geleneksel Kontrol Yöntemlerine, Ekonomik ve Teknolojik Bir Alternatif Sunuyor
05 Şubat 1997

GE-Fanuc 90-30 PLC ailesi-şnin yeni üseyi Series 90 ıMikro PLC. rölelerin^vini alarak, küçük..

Sistem Klimanın Showroomıı Büyük İlgi Görüyor
05 Şubat 1997

Sistem Klima Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 125.09.1996 tarihinde Koşuyolu'..

ABB, Tek Proje İle İki Sorun Çözüyor!..
05 Şubat 1997

Uluslararası Elektrik Mühendisliği grubu ABB, Bahreyn'in giderek : artan elektrik ve su ihtiya..

Temon A.Ş. Genel Müdürlüğü Taşındı
05 Şubat 1997

Yaklaşık iki yıldan bu yana Kozyatağı Perdemsac Plaza'da faaliyet gösteren TEMON A.Ş., yeni ..

Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Semineri Yapıldı
05 Şubat 1997

9-20 Şubat 1997 tarihleri arasında ''Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Semineri" İstanbul Büşükş..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Şubat 1997

Hava kanalı duman detektörü   ADS-24120,   bir   binanın &nb..

ISH'97 Frankfurt Fuarı Ardından
05 Nisan 1997

ISH Uluslararası Tesisat, Isıtma, Havalandırma Fuarı 18-22 Mart tarihleri arasında Frankfurt..

Mekanik Tesisat 96/97 Katalogu Çıktı
05 Nisan 1997

Doğa Sektörel Yayın Grubu tarafından iki yılda bir yayınlanmakta olan sektör katalogunun iki..

Teba-Daikin Bayilerini Hollanda ve Belçika'ya Götürdü
05 Nisan 1997

Teba 1997 yılının ilk ayı düzenlemiş olduğu DAIKIN ürünleri stok campanyasında başarılı olan..

Borusan Boru Hedef Büyütüyor
05 Nisan 1997

Borusan Holdiııg'in    halka açık  şirketlerinden   Borusan Bi..

Toys 'R' Us Çocuk Oyuncakları Firması Lennox Heat Pump Paket Klima Cihazları Kullanıyor
05 Nisan 1997

Toys  'R'   Us   çocuk   oyuncakları   firması&..

Form A.Ş. Bakım Elemanları Eğitim Toplantısı Yapıldı
05 Nisan 1997

Florra Teknik Bakım Ticaret A.Ş. tarafından üçüncüsü düzenlenen, "Form A.Ş. Bakım Elemanları..

Hannover Endüstri Fuarına İzmir'den Yoğun İlgi
05 Nisan 1997

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 12-19 Nisan 1997 tarihlerinde, Almanya'nın Hannover ..

Antalya-Otomasyon Kontrol Sistemleri Danışma ve Projelendirme Merkezi Açıldı
05 Nisan 1997

O.İ.K.S Otomasyon Kontrol Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. İkinci Danışma Merkezi Antalya'da a..

Intervalf Bursa Semineri Yapıldı
05 Nisan 1997

Valf ve buhar cihazları konusunda Avrupa'nın lider kuruluşları ile işbirliği yapan Intervalf..

Intervalf'ten Haberler
05 Nisan 1997

Intervalf Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları Semineri Trakya'da Yapıldı  Valf ve buh..

Enerji Forumu'97 Yapıldı
05 Nisan 1997

Avrupa Birliği-destekli olan "Energy Forum'97" adlı toplantı 7-8 Nisan 1997 tarihlerinde Ank..

Fuji Electric Klima Bayiler Toplantısı
05 Nisan 1997

Bir Kazancı Holding Kuruluşu olan Aksa Satış ve Pazarlama fA.Ş.'nin Türkiye mümessili olduğu..

Ontrol'den Saha Ekipmanları
05 Nisan 1997

Isıtma-soğutma-havalandırma otomatik kontrol sistemleri konusunda | yurdumuzun en köklü kuru..

Baymak'ta Yeni Bir Hedef: İhracat
05 Nisan 1997

Baymak, yurtiçi başarılarının iyanı sıra yurtdışında da böyle bir başarıya doğru jgidiyor. K..

Panatek'ten Haberler Güney Bölge Servis Eğitim Semineri
05 Nisan 1997

6 Şubat 1997 Pazar günü Adana Makina Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen servis eğitim s..

PanatekA.S. Panasonic Split Klima-Ege Bölgesi Servis Eğitim Semineri İzmir'de Gerçekleştirildi
05 Nisan 1997

3 Şubat 1997 Pazar günü İzmir Kaya Prestige Ho-tel'de gerçekleştirilen seois eğitim semineri..

Panasonic Klima-Panatek A.Ş. Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Nisan 1997

Türkiye'de   Panasonic   marka  split   klima,  hava..

Capital Enerji Zirvesi'97 Yapıldı
05 Nisan 1997

12 Mart 1997 tarihlerinde Ankara Hilton'da Capital Enerji Zirvesi yapıldı. Bu toplantı Doğan..

Demirdöküm Klimalar
05 Nisan 1997

Demirdöküm,   42   yılı   aşkın tecrübesi,   teknik&..

Ontrol'den Ücretsiz Mühendislik Yazılımları
05 Nisan 1997

 Isıtma-soğutma-havalandırma sistemlerine yönelik otomatik kontrol sistemleri konusunda..

Viessmann Yeniden Almanya'nın 1 No'lu Kazan Üreticisi Seçildi
05 Nisan 1997

Aiman "markt intern" dergisi iki yılda bir ISH-Frankfurt fuarı öncesinde ısı sektöründe faal..

Bimas A.Ş. Semineri
05 Nisan 1997

Bildiğiniz gibi, her yıl İstan-fbul'da klima, soğutma, ısıt-.ma, havalandırma ve do-Iğalgaz ..

Vaillant Tüketici ve Bayi Seyahati
05 Nisan 1997

Vaillant Türkiye Bayi Toplantısı 22-26 Şubat 1997 ta-: rihleri arasında Pulman Mondial Hotel..

Fuji Electric Klima Yetkili Servisler Toplantısı
05 Nisan 1997

Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin Türkiye mümessili olduğu Fuji Electric Klimalarının 1. Yetk..

Ode Personel Eğitim Programlarına Devam Ediyor
05 Nisan 1997

28 Şubat 1 Mart günleri Mim Otel'de düzenlenen seminer "Pazarlama ve Satış Geliştirme Teknik..

Türkiye'nin En Büyük Fuarı İçin Geri Sayım Başladı
05 Nisan 1997

3-6 Mayıs tarihleri rasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde, ger-yekleştirilecek olan SO-..

Tem Marketlerinin Havalandırma Klima İşleri Yüksel İş Tarafından Yapılıyor
05 Nisan 1997

14 Mart 1997 tarihinde Vatan Caddesi'nde Tem Market'in açılışında görüştüğümüz Yüksel İş Yön..

Viessmann ISH-Frankfurt Fuarına Gezi Düzenledi
05 Nisan 1997

 Viessmann 17-20 Mart tarihîleri arasında Almanya'ya teknik bir gezi düzenledi. Geziye ..

İzocam Mersin ve Adana Konferansı
05 Nisan 1997

İzocam, tüm yurt çapında devam eden bölge konferanslarına Mersin ve Adana konferansları ile ..

4 Mevsim Bu Fuarda Buluştu
05 Nisan 1997

Klimalardan güneş enerjisi sistemlerine, doğalgaz teknolojilerinden yakıt tasarruf sistemler..

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Kuruluyor
05 Nisan 1997

Avrupa i Birliğine uyumunu sağlatmak ve üniversite-sanayi lişbirliğini gerçekleştirmek" olan..

Özgür Mühendislik Semineri
05 Nisan 1997

"Prefabrik Klima Kanallarının Tanıtımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulaması" Hima kan..

Siemens Isıtıcıları Türkiye Pazarında
05 Nisan 1997

 Dünya devi Siemens Türkiye Isıtma Sektöründe yerini alıyor. Ekim 1996'da ithalatına ba..

Timse Basın Açıklaması
05 Nisan 1997

Gelişmekte olan ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olan İnşaat Sektörü enflasyona yenik ..

11.Ulusal Isı Bilim ı/e Tekniği Kongresi
05 Nisan 1997

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Türk Isı Bilimi Tekniği Derneği tarafı..

Isıtes'in Sivas Semineri Yapıldı
05 Nisan 1997

Isıtes, 3 Nisan 1997 Perşembe günü Sivas'ta, Sivas Bayisi Termofar jile müştereken &u..

Güneş Enerjisi Uygulamalarının ülkemizdeki ve Dünyadaki Durumu
05 Nisan 1997

ISOHA Fuarında 13 Nisan 1997 Pazar günü İSTEK Güneş Isı San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenle..

PÜD Polistiren Üreticileri Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
05 Nisan 1997

Ükemizde TSE 7316 kapsamında uzun yıllardır üre-:im yapan ve piyasada STYROPOR olarak tanına..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Nisan 1997

Kelebek vanası Pnömatik   sistemlerin   hassas   ve güvenilir..

Auer Doğalgaz Bayileri Toplantısı Uludağ'da Yapıldı
05 Mayıs 1997

Auer Doğalgaz Bayi Toplantısı 10-12 Mayıs 1997 tarihlerinde Bursa Uludağ Ağaoğlu My Resort O..

Intervalf Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları Semineri İzmir'de Yapıldı
05 Mayıs 1997

Vana ve buhar cihazları konusunda Avrupa nın lider kuruluşları ile işbirliği yapan Intervalf..

Sektörün En Çok Okunan Dergisi Termodinamik 1997'de Yine 1 Numara
05 Mayıs 1997

Doğa Sektöre! Yayın Grubu tarafından 5 yıldır yayınlanmakta olan TERMODİNAMİK, AFEKS firması..

Isıtes Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Mayıs 1997

Isıtes'in 1997 yılı Bayiler Toplantısı, İstanbul'da The Plaza Hotel'de 10.04.1997 günü gerçe..

Yeni Kitap: Mühendislik vaklaşımıyla Termodinamik
05 Mayıs 1997

 İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ali Demir ve ABD Clemson..

Enerji Tasarrufu Yasası İçin Hazırlık
05 Mayıs 1997

Enerjinin verimli ve akılcı, bir başka deyişle rasyonel  kullanımı, çağdaş bir kriter o..

Gönka ISH Frankfurt' 97 Fuarına Katıldı
05 Mayıs 1997

Gönka 18-20 Mart 1997 tarihinde Almanya Frankfurt'ta düzenlenen ISH fuarına stand ile katıld..

Yakacık Valf A.Ş. jmi Bailey Birkett Ltd. İngiltere Firması İle Anlaştı
05 Mayıs 1997

Yakacık Valf A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Osman F. Şaylıman ülkemiz piyasasının "Emniyet v..

Mamkon'97 Hazırlıkları Sürüyor
05 Mayıs 1997

Isı Bilimi, akışkanlar mekaniği, LAU/LAM, mekatronık ve ilen malzemeler ve imalat yöntemleri..

Samsun'da Yapı 97' Fuarı Acildi
05 Mayıs 1997

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TSE ve Sam FM Radyo-TV işbirliği ile 2.'nci Karadeniz Yapı M..

İzocam Bandırma Konferansları Yapıldı
05 Mayıs 1997

İzocam tarafından 10-11 Nisan 1997 tarihlerinde Bandırma Eken Prestige Otel'de makina mühend..

Cimentas-Gazbeton Seminerleri Devam Ediyor
05 Mayıs 1997

Mart ve Nisan ayları içerisinde Çimentaş-Gazbe-ton, tanıtım seminerleri verdi. Ege Bölgesine..

Teba Yeni Ürünleri ile Sodex' 97'de
05 Mayıs 1997

3-6 Mayıs 1997 Cumartesi günü saat 11.00'de açılan Sodex'97 fuarına katılan Teba, kendi üret..

III. Uluslararası 'Yapıda Tesisat Bilim ve Teknoloji Sempozyumu
05 Mayıs 1997

Tesisat   Mühendisleri   Derneği   tarafından   iki&..

II.Sanayi Fuarı
05 Mayıs 1997

Birincisi 15-18 Aralık 1994, ikincisi 25-28 Ekim 1995 tarihinde gerçekleştirilen sanayi fuar..

Sektör Sodex'97'de Buluştu
05 Mayıs 1997

3-6 Mayıs 1997 tarihleri arasında Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezimde düzenlenen SODEX'97, 712..

Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları Semineri
05 Mayıs 1997

3-14 Mayıs 1997 Tarihlerinde İTÜ Makina Fakültesi Görsel Eğitim Salonu'nda İTÜ ve Intervalf ..

Küçükyalı'da Baymak Plaza Açıldı
05 Mayıs 1997

12.04.1997 Küçükyalı'da Baymak Plaza hizmete açıldı. Açılışını Sn.Dr.Murat Akdoğan'ın yaptığ..

Hitachi'den Ekonomik Bir Model DC Inverter
05 Mayıs 1997

Hitachi yeni, ekonomik bir model klimayı Türkiye'de pazara sunuyor. DC INVERTER'm standart t..

İzopur'dan Yeni Ürün: INTERGUN EUROPE Türkiye'de
05 Mayıs 1997

İzopur Ltd. Şti. Poliüretan hammadde satışından sonra şimdi de Poli-iretan Makinesi INTERGUN..

Eskişehir Sanayi Odası Enerji Santralının Ön Anlaşmasını İmzaladı
05 Mayıs 1997

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan fabrikaların önümüzdeki yıllarda yurdum..

Hiige Plastik Yeni Fabrikasında Üretime Başladı
05 Mayıs 1997

Gebze Organize Sanayi Böl-gesi'nde (GOSB) yeni bir fabrika üretime başladı. Hüge Plastik İma..

Ode Standı Yapı'97 ve Sodex'in İlgi Odağı Oldu
05 Mayıs 1997

Yalıtım sektörünün uzman ve öncü firması Ode Mühendislik son aylarda yoğun olarak düzenlediğ..

Meka 1997'yi Atılım Yılı İlan Etti
05 Mayıs 1997

Makina Mühendisi Abdullah Kayılı tarafından kurulan ve 15 yıldır havalandırma ve mekanik tes..

Türkiye Yangından Korunma ve İtfaiye Eğitim Vakfı Üye Kabulüne Başladı
05 Mayıs 1997

Tuyak Vakfı 1997 yılı başından itibaren yeni üye kabulüne başladı Son genel kurulda vakıf üy..

11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
05 Mayıs 1997

1-17-19 Eylül 1997 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte..

Baymak Dogalgaz da Bursa Birincisi
05 Mayıs 1997

Botaş'ın hazarladığı onaylanmış kombi projelen listesine göre Baymak açık farklı üstünlüğünü..

Aspera Kompresör Semineri Yapıldı
05 Mayıs 1997

Türkiye'deki hermetik kompresör pazarının % 45'ini elinde bulunduran İtalyan yapımı "aspera"..

İ.T.Ü. Makina Fakültesi 1. Makina Mühendisliği Kongresi Düzenliyor
05 Mayıs 1997

İ.T.Ü. Makina Fakültesi ^^tından 4-6 Haziran 1997 tarihlerinde İ.T.Ü. Gümüşsüyü binasında "1..

AldağA.Ş. 30. Yıl Toplantısı
05 Mayıs 1997

Sektörümüzün köklü firması Aldağ A.Ş. 30. yılında. "Soğutmada Önder" sloganı ile Aldağ A.Ş. ..

Antalya Ytong Fabrikasının Temeli Atıldı
05 Mayıs 1997

Akdeniz bölgesinin kaliteli ve çağdaş yapı malzemesi ihtiyacını karşılayacak olan Antalya Yt..

Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Sektörünün En Büyük Organizasyonunu Gerçekleştirmeye Hazırlanıyor
05 Mayıs 1997

Isıtma, soğutma, havalandırın; ve klima konularında ürün vı hizmet üreten firmalarla bı sekt..

İzocam Antalya ve Burdur Seminerleri Gerçekleştirildi
05 Mayıs 1997

İzocam 1997 yılı eğitim programları çerçevesinde gerçekleşirden konferanslara Akdeniz Bölges..

Çimentas A.S. Gazbeton Yetkili Satıcılar Toplantısı Yapıldı
05 Mayıs 1997

Çimentaş-Gazbeton 7. Yetkili satıcılar toplantısı 28-31 vlart 1997 tarihleri arasında Nevşeh..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Mayıs 1997

Telafi havası ısıtıcısı Doğrudan gaz ateşlemeli DFGH model hava ısıtıcısı ETL, doğal -gaz v..

'Workshop' Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim/Mühendislik(CAD/CAM/CAE)
05 Haziran 1997

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Epsilon Eğitim/Yönetim Danışmanlığı tarafında..

40. Yılını Kutlayan Auer'den Süper Kombi: Süper Meteo
05 Haziran 1997

40. yılını kutlayan doğalgaz pazarına teknoloji ürünler sun Kombide iddial Auer'den yeni ürü..

Alarko Dik Pompalı Hidroforlar
05 Haziran 1997

Alarko hidrofor serileri Dik Pompalı Hidroforlar'in da üretimine başlanması ile genişletildi..

Tübitak'ta Yalıtım Konulu Toplantı Yapıldı
05 Haziran 1997

Tübitak-MAM. Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü tarafından 30 Mayıs 1997 tarihin..

Sarı Konakların Mekanik Tesisat Sistemi Tanıtıldı
05 Haziran 1997

Tesisat Mühendisleri Derneği'nin "Pratiğiğe Dönük Teknik Seminer ve Gezi Programı" çerçevesi..

Cephas Kelebek Vana Türkiye'de
05 Haziran 1997

Duyar Vana CEPHAS (Kore) ile yapılan işbirliği sonucu kelebek vana ithalatına başladı. Şu an..

6. Uluslararası Doğalgaz Kongresi Yapıldı
05 Haziran 1997

Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Uluslararası D..

Ode Mühendislik Gaziantep ve Adana'da Yalıtım Semineri Düzenledi
05 Haziran 1997

Ode Mühendislik yurt çapında düzenlediği seminerlerine devam ediyor. 27 Mayıs'ta Gaziantep v..

dünyadan yeni ekipmanlar
05 Haziran 1997

Gaz ateşlemeli nemlendirici GF serisi nemlendiriciler, tek bir yanma/ısı değiştirgeci odası..

Teba-Daikin Showroomlarının Sayısı Artıyor
05 Haziran 1997

Dünyanın önde gelen klima üreticisi Japon Daikin Klimalarının 1974 yılından bu yana Türkiye ..

Urgancılar A.Ş. Ürünlerine TÜV Sertifikası
05 Haziran 1997

Genel kullanım amaçlı çelik dirsek, konsantrik ve eksantrik redük-siyon, kep ve te parçaları..

Termodinamik Bursa Temsilcisi: Kaynak Merkezi
05 Haziran 1997

Merkezi İstanbul'da bulunan Doğa Sektörel Yayın Grubu ile. merkezi Bursa'da bulunan Kaynak M..

Form A.Ş. Showroom Açılışlarını Başlattı
05 Haziran 1997

Form Şirketler Grubu 29 Nisan 1997 tarihinde "Showroom"lar dizisinin ilkini Barbaros Bulvarı..

Expo'97 Fuarı ve Güneş Enerjisi
05 Haziran 1997

13 Mayıs 1997 cuma günü yapılan "Güneş Enerjisi Uygulamalarınım Ülkemizdeki ve Dünyadaki Dur..

Ode Mühendislikten ODTÜ'nde Yalıtım Semineri
05 Haziran 1997

Ode Mühendislik ısı, ses, su, yangın yılıtımı için ürün ve uygulamaların nıtıldığı seminerle..

Isıtma Soğutma Fuan'nda Baymak'ın Tanıtım Kokteyli
05 Haziran 1997

Baymak A.Ş. 22-25 Mayıs tarihleri arasında Dünya Fuarcılık tarafından Ankara World Expo Cent..

Ode Mühendislik YAUTIM'97 Sempozyumuna Katıldı
05 Haziran 1997

Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi tarafından 15-16 Mayıs tarihlerinde YALITIM'97 Se..

İzocam'a Öncü Yardımcı Sanayi Ödülü
05 Haziran 1997

Koç Topluluğu'nun Aylık dergisi "Bizden Haberler"in Mayıs 1997 Sayı 235'de yer alan haberde ..

TIEES98 Icin Start Verildi
05 Haziran 1997

İki 29-31 Temmuz 1996 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği B..

Demirdöküm Tüyap Sergi Merkezindeki Standıyla İlgi Topladı
05 Haziran 1997

Demirdöküm 25-30 Mart tarihlerinde Tüyap Sergi Merkezi'nde düzenlenen Seramik-Mutfak-Banyo s..

Süpermatik A.Ş.'nin Yeni Binası Hizmete Girdi
05 Haziran 1997

Süpermatik A.Ş.'nin Kartal'da 5000 m: alan üzerinde kurulu bulunan yeni binası hizmete girdi..

Isı Pay Ölçerlerde Avrupa Markası Raab Karcher Türkiye'de
05 Haziran 1997

Dünyada yaygın olarak kullanılan yakıt payölçerler artık Türkiye'de de yaygın olarak kullanı..

Temon'un Yeni Gen Müdürü Semir Sonu
05 Haziran 1997

Temon A.Ş'nin Genel Müdürlüğüne Sayın Semir So-nuvar getirildi. 1949 yılında Konya'da doğan ..

Teba-Daikin Bayileri İzmir Hilton'da Buluştu
05 Haziran 1997

1974 yılından beri Japon Daikin Klimaları Türkiye Genel Distribütörü olan Teba. 22-23 Mayıs ..

Demirdöküm İzmir Bölge Müdürlüğü Yeni Yerinde Hizmete Girdi
05 Haziran 1997

9 Mayıs 1997 Cuma günü yeni yerinde hizmete giren Demirdöküm İzmir Bölge müdürlüğü Saat 15.0..

Batımat'ın Türkiye Çıkartması Gerçekleşti
05 Haziran 1997

Dünyanın en büyük yapı malzemeleri, inşaat teknolojileri ve ekipmanları fuarı BATIMAT TURKEY..

Çukurova Isıdan Robur Gaz Yakmalı Sıcak Hava Üreteçleri
05 Haziran 1997

Çukurova Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından piya-Isaya sunulan M Serisi R..

Aldağ A.Ş'den Alkk Dar Tip Klima Santradan
05 Haziran 1997

Kat klima santralları her ortamın ayrı ayrı şartlarla klimatize edilmesi amacına uygun olara..

İstanbul Büyükşehjr Belediyesinin 'Isı Yalıtımı Konulu Kompozisyon ve Resim Yarışması' Sonuçlandı
05 Haziran 1997

İstanbul Büyükşehir Beled' I si-Çevre Koruma ve Geliştır-I me Daire Başkanlığı tarafın-¦ dan..

Güneş Ltd. Şti. 10. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Tüm Müşterilerini Bir Hatıra Ormanımda Topladı
05 Haziran 1997

1987 yılında kurulan Güneş Eğt. Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. çocuk eğitimi konusunda Güneş Ç..

Çimentaş-Gazbeton'a TSE EN ISO 9001
05 Haziran 1997

Çimentaş     Topluluğu'nda I ikinci   TSE  EN  ..

Isı Sanayiinin Uluslararası Kuruluşu Özköseoğlu'na Uluslararası Kalite Onayı
05 Temmuz 1997

1962 yılından beri sanayi yakıcıları, 1972 yılından beri ekmek fı rınları ve hamur makinaları,..

Tesisat Market ve Yalıtım Dergisi 1 Yaşında!..
05 Temmuz 1997

Doğa Sektörel Yayın Grubu 5 yıldır yayımlamakta oldu ğu Termodinamik dergisi ile birlikte ge..

Form A.Ş.'nin Antalya Showroom'u Törenle Açıldı
05 Temmuz 1997

Tirkiye'nin en kapsamlı "uygulamalı klima showroom"u Form A.Ş. tarafından Antalya'da açıldı. 3..

ABB Türkiye'de 360 Milyon Tutarındaki Enerji Santralı Projesini Üstlendi
05 Temmuz 1997

Uluslararası elektrik mühen disliği şirketi ABB, İstan bul'un 100 kilometre kadar batısında ..

STS A.Ş. ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi Aldı
05 Temmuz 1997

Ülkemizin önde gelen tesi sat armatürleri üreticisi STS Tesisat Armatürleri Pazarlama A.Ş. I..

Polistren Üreticileri Derneği Isı Yalıtım Malzemesi Satıcılarını Uyarıyor
05 Temmuz 1997

Polistren Üreticileri Derneği (PÜD) Haziran ayında Türkiye çapında ısı yalıtım malzemesi sat..

Ode Mühendislik'in Anadolu Seminerleri Devam Ediyor
05 Temmuz 1997

Ode Mühendislik'in düzenlediği "IsıSesSuYangın Yalıtımında Ye nilikler" konulu seminerler de..

RusyaTürkiye Doğalgaz II. Boru Hattını Pasiner A.Ş. İnşa Ediyor
05 Temmuz 1997

Botaş'ın "RusyaTürkiye Doğalgaz II. Boru Hattı İhalesi"ni kaza Inan Pasiner Endüstriyel Tesisl..

Gulf Envirotech'97 Çevre Çözümleri ve Alternatif Teknolojiler Fuarı
05 Temmuz 1997

Birleşik Arab Emirlikleri Abu Dhabi Uluslararası Sergi Merkezi'nde 810 Kasım 1997 tarihlerinde..

Gemap A.Ş. İstanbul'da
05 Temmuz 1997

Kalite çeşit ve teknolojide 25 yılı aşan bir tecrübeye sahip olan İM AS AŞ., sa tış, satış s..

Borusan Makina Ankomak'ta
05 Temmuz 1997

Borusan Makina. Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs1 Haziran tarihleri aras..

Metalform Metal San. ve Tic. A.Ş. 1997 Yılı Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Temmuz 1997

Metalform Metal San. ve Tic. A.Ş. 1997 yılı bayi toplantısı Türkiye genelindeki 24 bayisi ve 1..

Ytong Avrupa Yöneticileri İstanbul'da Buluştu
05 Temmuz 1997

Avrupa'daki Ytong Şirketle rinin üst düzey yöneticileri nin üç yılda bir yaptıkları toplantı, ..

ThermaflexForm İle Himerpa Arasında Bayilik Anlaşması İmzalandı
05 Temmuz 1997

Polietilen Köpük İzole Boru ve Levha üretiminde TürkHollanda ortaklı ThermaflexForm, yalıtım..

Orcan A.Ş.'nin Hadımköy'deki EPS (Styropor), Tesisi Üretime Geçti
05 Temmuz 1997

Türkiye'nin önde gelen EPS (Styropor) üreticisi Orcan A.Ş.'nin yeni yatırımı olan tesiste üret..

ACM Isı Sanayi Oertli Brülörde 1996 Yılı Satış Birincisi Oldu
05 Temmuz 1997

1996 atılımları ile dikkat çeken AÇM Isı Sanayi Oertli Brülörler satışında birinci oldu. Fahre..

Borçelik İle IFC 10 Milyon Dolarlık Uzun Vadeli Yatırım Kredisi İçin Anlaştı
05 Temmuz 1997

Borçelik'in ortaklarından olan IFC'nin, Borçelik Çelik Sanayi Tica fret A.Ş.'ye 7 yılda geri..

MVS'97 39. Uluslararası Mühendislik Fuarı
05 Temmuz 1997

Türkiye temsilcisi Form Ltd. olan BVV BRNO Trade Fairs and Exhibition Co.Ltd., orta ve doğu Av..

Altında Su Yalıtımı Semineri
05 Temmuz 1997

Onduline Avrasya A.Ş. 17 Haziran 1997 tarihinde İs tanbul Princess Oteli'nde "Kiremit Altında ..

Fellini den Yeni Ürün: Sulu, Portatif Klima
05 Temmuz 1997

Merkezi Bursa'da bulunan Fellini Doğalgaz Soba'ları üreticisi İletgaz Isı Cihazları A.Ş. Soba ..

Özel Sektör Yine Devletten Önce Aydınlatıyor!
05 Temmuz 1997

Kendi enerjisini kendi üreten Akkök Grubu da, Ak Enerji Santrali nin 3.'sünü, Teknolojinin En ..

ABB nin İlk Süper İletken Trafosu Şehir Şebekesine Bağlandı
05 Temmuz 1997

Uluslararası elektrik mühen disliği grubu ABB, dünya nın yüksek sıcaklıkta 'sü per iletkenli..

Mühendislik HizmetleriKatı ve Sıvı Atık Yönetimi
05 Temmuz 1997

UTG UNIVERSAL TECHNIK serbest ve bağımsız bir mühendislik ve proje şirketidir ve çok geniş anl..

Frigopol Soğuk Hava Makineleri
05 Temmuz 1997

Frigopol Soğuk Hava Makineleri Ltd. Şti. dünya genelinde tek olan "ayırıcı kapak tipinde", g..

ABB Pazar Payını Arttırıyor
05 Temmuz 1997

ABB'nin 1997 yılı ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla siparişlerde yüzde 16..

dünyadan yeni ekipmanlar
05 Temmuz 1997

Elektrik motoru kontrolü ITS Güç Kontrol Sistemi, elektrik motorları tarafından tüketilen gü..

Termodinamik Dergisi 5 Yaşında
05 Ağustos 1997

Doğa Sektörel Yayın Gru-bu'nun Eylül 1992 tarihinde .yayımlamaya başladığı Termodinamik Derg..

III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Danışmanlar Kurulu Toplantıları Gerçekleştirildi
05 Ağustos 1997

Ankara'da gerçekleştirilen Danışmanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Oda Başkanı M..

Emo 15. Yılını Kutluyor
05 Ağustos 1997

EMO Ltd. Şti. 15. Kuruluş Yıldönümünü düzenlenen etkinliklerle kutluyor. 1982 yılında dört o..

Klinger-Yakacık Adapazarı Semineri
05 Ağustos 1997

Vana ve armatür konusunda dünyanın önde gelen firmaları ile lisans ve teknik işbirliği yapan..

Batımat '97
05 Ağustos 1997

Dünyanın en büyük yapı fu arı BATIMAT. bu yıldan itibaren, fuarcılık alanında dünyanın sayıl..

İntervalf Mühendisleri Spirax Sarco'da Eğitim Çalışmaları Yaptı
05 Ağustos 1997

İntervalfte çalışan makina mühendisleri 23-28 Haziran tarihleri arasında Spirax Sarco'da..

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin Genel Kurulu Yapıldı
05 Ağustos 1997

İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin 26 Haziran 1997 günü 14. Genel Kurulu'nda 01..

Fuarcılıkta Dev İşbirliği
05 Ağustos 1997

CNR Uluslararası Fuarcılık dünyanın en büyük ticari fuar şirketlerinden UN&Miller Freeman'la..

Ayvaz'dan Adana ve Uşak'ta Bölge Seminerleri
05 Ağustos 1997

Ayvaz firması kompansatör, kondenstop, vanalar, seri göstergöleri, flexble hortumlar, çek va..

Akdağ/Scheu+Wirth Hizmetlerine Devam Ediyor
05 Ağustos 1997

Carefour-SA Hipermarket ve Ticaret Merkezinin sipringier, sıhhi tesisat ve klima tesisatı im..

Sanyo Klima'da Yeni Satış Müdürü
05 Ağustos 1997

Emes Ege Makina Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Türkiye Temsilciliği yürütülen S..

TMD Teknik Yayınlarından 'Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sözlüğü' Hazırlanıyor
05 Ağustos 1997

Tesisat Mühendisleri Derneği Teknik Yayını olarak basılacak olan "Isıtma, Havalandırma ve İk..

Ode'nin Karadeniz Bölgesi Semineri Trabzon'da Yapıldı
05 Ağustos 1997

Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri illerinden sonra Trabzon'da da seminer yapıldı. 26 Hazira..

İpragazA.Ş. İnternetle
05 Ağustos 1997

1961 yılından beri Türk halkının hizmetinde ve ülkemizin en eski ulusal Likit Petrol Gazı (L..

İzocam Spor Şenliği Düzenlendi
05 Ağustos 1997

Geleneksel, İzocam Spor Şenliği, 2 Haziran 1997 tarihinde başladı. Bu yıl 2.'ncisi düzenlene..

Yettur A.Ş.'nin Turizm Yatırımı Club Belizîa
05 Ağustos 1997

Yetsan kuruluşu Yettur'un gerçekleştirmekte olduğu turizm projesi Club Belizia Bodrum'da 131..

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Diploma Töreni Yapıldı
05 Ağustos 1997

İTÜ Makina Fakültesi 1996/1997 Öğretim Yılı Diploma Töreni 1 Temmuz 1997 tarihinde İ.T.Ü. Gü..

Güneş Enerjisi Sistemleri Semineri Mersin'de Yapıldı
05 Ağustos 1997

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İçel Şubesi ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye..

BWT'denYeni Teknoloji Yeni Ürün
05 Ağustos 1997

AQA Total, suya kireç ve tuz kimyasallardan güvenli koruma sağlayan yeni bir teknolojidir. A..

Klinger-Yakacık Adana Semineri
05 Ağustos 1997

Yakacık Valf A.Ş. eğitim çalışmaları kapsamında 4 Temmuz Cuma günü Adana/Seyhan Otel'de tekn..

Vaillant Tüketici Club
05 Ağustos 1997

Vaillant % 100 tüketici memnuniyeti için 1994 yılında Vaillant Tüketici Club'ü kurarak bir i..

Türkiye 7. Enerji Kongresi
05 Ağustos 1997

Türkiye 7. Enerji Kongresi ve Uluslararası 2. Enerji Fuarı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli ..

Demirdöküm Yapı Ürünlerinde Yenilik: Kalite Aktif, Fiyat Pasif!
05 Ağustos 1997

Demirdöküm, yapı  ürünlerini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Hazır mutfak üret..

Sattler Çift Membranlı Gaz Depoları
05 Ağustos 1997

Sattler çift membranlı gaz depoları düşük basınç gaz depoları olarak tasarlanmıştır. Hem arı..

York Int. & HSK Basın Toplantısı
05 Ağustos 1997

York International Airside Products Group Başkanı Mr. Joseph. D. Simith ve Başkan Yardımcısı..

Sodex Kasım'da İzmir'de
05 Ağustos 1997

Dünya Fuar Yapım tarafından 03-06 Mayıs 1997 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merke..

Ontrol-TMS Geleneksel Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Ağustos 1997

Ontrol-TMS Geleneksel Bayi Toplantısı 2 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul The Marmara Oteli Tep..

Klinger-Yakacık Trakya Semineri
05 Ağustos 1997

Vana ve armatür konusunda dünyanın önde gelen firmaları ile lisans ve teknik işbirliği yapan..

Ytong Şimdi de Güneydoğu'da
05 Ağustos 1997

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kaliteli ve çağdaş yapı malzemesi ihtiyacını ..

Borusan Boru, Tesisatçıları Eğitti
05 Ağustos 1997

Borusan Boru'nun 3 Temmuz 1997 Perşembe günü Harbiye Askeri müze ve Kültür Sitesi'nde tesisa..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Ağustos 1997

Gazanalizörü   Firetron*   Gaz   Analiz   Cihazı, ..

Demirdöküm Altunizade Shovvroom'u Açıldı
05 Eylül 1997

Demirdöküm ısıtma, soğutma ve yapı ürünlerinin sergilendiği Demirdöküm Altunizade Shovvroom'..

Bedri Akıncı Akşam'da, Ünal Barut Aramızda
05 Eylül 1997

Son 3 yıldır dergimizin Grafik Yönetmeni olarak okuyucularımızın beğenisini kazanan kapaklar..

Dergimizin 5. Yıl Kokteyli Yapıldı
05 Eylül 1997

Dergimizin 5. yıl kokteyli 4 Eylül 1997 tarihinde İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesisleri Havuz Başınd..

KSB Ürünlerinin Tanıtım Semineri Bursa'da Yapıldı
05 Eylül 1997

Bursa Bölgesi ana Bayii Makelpa Ltd. Şti. tarafından düzenlenen KSB Ürünleri ve Pompa Sistem..

Jeotermal Enerji ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu
05 Eylül 1997

Seferihisar Belediyesi, Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri ve MMO İzmir Şube..

Süpermatik'ten Süper Garanti: 3 Yıl Performans Garantisi
05 Eylül 1997

Süpermatik ilkler kervanına bir kavramı daha el 1985 yılında Türkiye'de dik milli pompalı hi..

Info Mobil İle, E.C.A Isı Ürünleri Yolunuzun Üzerinde!..
05 Eylül 1997

Isı ürünlerinde yıllardır hem Türkiye'de, hem de yurtdışında en çok tercih edilen markalarda..

ODE, Kaimannflex Uygulama Semineri Düzenlendi
05 Eylül 1997

1997 yılını eğitim yılı ilan eden Ode Mühendislik bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu ç..

İzocam'dan Sıcağa Karşı Yalıtım Kampanyası
05 Eylül 1997

Yalıtım sektörünün saygın kuruluşu İzocam, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam ederek "Sı..

Gıda Soğutmasında Yeni Teknolojiler
05 Eylül 1997

Kuruluş yılı olan 1983'ten bugüne kadar gıdaların donmuş ve taze muhafazalarına yönelik Pake..

James Walker Sızdırmazlık Elemanları Termobuhar İleTürkiye'de
05 Eylül 1997

Gedik Holding bünyesinde bulunan Termo Buhar Cihazları San. ve Tic. A.Ş. ürettiği ve mümessi..

İSKİ Kazandere Pompa İstasyonu Açıldı
05 Eylül 1997

8 adet Yatay Split KSB RDLO 400-675 Tip pompaların kullanıldığı İSKİ kazandere pompa istasyo..

Vitra-Artema Montaj Semineri Balıkesir'de Yapıldı
05 Eylül 1997

Vitra-Artema ürünlerinin montaj ve tanıtım semineri 9 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir Otel B..

Form A.Ş. Ankara Sowroom'u Açılıyor
05 Eylül 1997

1997 yazında İstanbul ve Antalya olmak üzere iki showroom'u faaliyete geçerin Form A.Ş., 25 ..

General Electric'ten Konfora Hamle
05 Eylül 1997

Gemap A.Ş. 1986 yılından beri General Electric'in Klima ve Beyaz Eşya Türkiye Distribitörlüğ..

Intervalf Mühendisleri Hattersley'i ziyaret etti
05 Eylül 1997

Intervalfte çalışan  mühendisler İngiliz Hattersley firmasının  davetlisi olarak&n..

Auer'den Güz Kampanyası
05 Eylül 1997

Auer Scağın Garantisi sloganıyla 18 Ağustos 1997-31 Ekim 1997 tarihleri arasında geçerli ola..

Şirketlere Enerji Yönetimi Uyarısı
05 Eylül 1997

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, önümüzdeki yıllarda yaşanması olası enerji krizi seb..

GSD Yeni Binasında
05 Eylül 1997

 Proses Kontrol UzrrQnı GSD Genel Sistem I r-nı yeni binasına taşındı. Firmanın adres v..

Viessmann Almanya'ya Teknik Gezi Düzenledi
05 Eylül 1997

Viessmann 12-14 Ağustos tarihleri arasında Almanya'ya teknik gezi düzenledi. Geziye Viessman..

İpragaz'a Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Ödülü
05 Eylül 1997

İpragaz,  Tüm  Tüketicileri   Koruma  Derneği  tarafından ..

Türkiye, Rusya İle En Büyük Doğalgaz Alım Anlaşması Yaptı
05 Eylül 1997

Türkiye ile Rus doğalgaz şirketi Gazprom arasında, Rusya doğalgazının Karadeniz'den Türkiye'..

Irak'la Petrol ve Doğalgaz Anlaşmaları
05 Eylül 1997

Enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışındaki Türkiye, Irak ile yeni bir doğalgaz ve petrol..

Soğutma ve Isıtma Enerjisi Kazanmaya Yönelik Masif Absorber Sistemler
05 Eylül 1997

Direkler (kazıklar), yarık duvarlar, temeller ve diğer beton elemanlar üzerinden topraktan t..

İzocam Bayilerinin Avusturya-Macaristan Gezisi
05 Eylül 1997

İzocam'ın her yıl başarılı bayileri için geleneksel olarak düzenlediği yurtdışı gezileri bu ..

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlık Divanı Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel İle Görüştü
05 Eylül 1997

Türkiye'nin öncelikli sorunu enerji ve Sayın Cumhurbaşkanı tüm hükümetleri bu konuda uyarıyo..

Fellini Teknik Servisler Yıllık Eğitim Toplantısı
05 Eylül 1997

Türkiye Temsilciliği İletgaz A.Ş. tarafından başarı ile sürdürülen Fellini marka Doğalgaz Şö..

Isıtma, Havalandırma'97 St. Petersburg Fuarı
05 Eylül 1997

Batımat Fuarları bünyesinde düzenlenen Heat Vent 97 St Petersburg Fuarı 22-25 Ekim 1997 tari..

Toprak Grubu 15. SIBEX'97 İnşaat Malzemeleri Fuarı'nda
05 Eylül 1997

14 -17 Mayıs 1997 tarihleri arasında Uzakdoğu'nun en önemli liman ve re-export ülkesi olan S..

İzocam'dan Yeni Mezun Makina Mühendislerine Başarı Ödülü
05 Eylül 1997

Temmuz ayında İTÜ Gümüşsüyü tesislerinde yapılan, Makina Fakültesi 1996/1997 Öğretim Yılı Di..

Borusan Güç Sistemleri İzmir Fuarı'nda
05 Eylül 1997

Borusan Güç Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin, Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğu Caterp..

Siemens 150 yaşında
05 Ekim 1997

Elektrik ve elektronik sektörünün önce kuruluşu Siemens, tüm dünyada 150. yılını kutladı. Dü..

Yalıtım Dergisi Sektörel Toplantıları Başladı
05 Ekim 1997

Yalıtım sektörünün ilk ve tek bağımsız, tarafsız dergisi YALITIM, yeni yayın döneminde sektö..

Demirdöküm, 1 Milyonuncu Aboneyi Ödüllendirdi
05 Ekim 1997

Çevreye uyumlu, en temiz ve en ekonomik yakıt olan doğalgazı seçen l milyonuncu İstanbullu d..

Demirdöküm Eskişehir'de Ücretsiz Bakım ve Servis Günleri Düzenledi
05 Ekim 1997

Demirdöküm Eskişehir'de, hizmete aldığı doğalgazlı ürünleri için ücretsiz bakım ve servis gü..

Dünya Teba'ya Geliyor
05 Ekim 1997

Teba Şirketler Grubu bünyesinde ev tipi ve merkezi sistem klima pazarlaması faaliyetlerini y..

Asteknik Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Ekim 1997

Kelebek vanada adını duyuran Asteknik A.Ş. firması 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul Trabya O..

Kristalleri Alışılmışın Ötesinde Bir Yenilik Daha
05 Ekim 1997

Kristal Alüminyum Radyatörleri; Eylül 1997 başından itibaren, tüm müşterilerinin evlerini ve..

Demirdöküm Yeni Atmosferik Brülörlü Döküm Kazanın Satışına Başladı
05 Ekim 1997

Demirdöküm döküm dilimli kazan gamını tamamlamak amacı ile Temmuz 1997'den itibaren atmosfer..

Ode Yapı '97 fuarına katıldı
05 Ekim 1997

24-28 Eylül 1997 tarihleri arasında Altınpark Expo Center'da düzenlenen Yapı'97 Ankara Fuarı..

III. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu
05 Ekim 1997

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi "III. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi ..

Demirdöküm Eğitimlerini Sürdürüyor
05 Ekim 1997

Sektörümüzün lider firması Türk Demirdöküm yaz aşlarında başlattığı ürün geliştirme atağını ..

TA Controlda Logo Değişimi
05 Ekim 1997

Konfor koşulları ve enerjinin akılcı kullanılmasına yönelik ürün ve sistemler konusunda düny..

Makina Robin Jeneratörlerinin Türkiye Temsilciliğini Yapıyor
05 Ekim 1997

1982'den bugüne kadar inşaat hafif makinalan üretim, tanıtım ve satış konusunda faaliyet gös..

ODTÜ Mezunları Derneği İstanbul Şubesinin Düzenlediği Forum'97 Yapıldı
05 Ekim 1997

Başkanlığını Sn. Uğur Ay-ken'in yaptığı ODTÜ Mezunları Derneği İstanbul Şubesi 20 Eylül 1997..

Demirdöküm, Amerikan Rheem Firması İle Anlaşma İmzaladı
05 Ekim 1997

Demirdöküm, Amerika'nın önde gelen klima üreticisi firmalarından Rheem ile klima sektöründe ..

İÇS'ye Baan ERP Çözümü
05 Ekim 1997

Eylül 1996'd.a Baan Business Systems Türkiye ile satış anlaşması yapan İÇS. bir yıl süren ta..

Uluslararası Jeotermal Günleri
05 Ekim 1997

Türkiye-Makedonya ortak projesi olan "Uluslararası Jeotermal Günleri Türkiye 1997" organizas..

Bodrum'da Yapı ve Dekorasyon Fuarı Yapıldı
05 Ekim 1997

27-31 Ağustos 1997 tarihleri arasında Bodrum Lisesi Spor Komp-leksi'nde gerçekleştirilen fua..

Demirdöküm Sarı Vana Satışına Başladı
05 Ekim 1997

Demirdöküm Ağustos ayı başından beri radyatör ve sıhhi tesisat vanaları satışına başladı. Ra..

Kamil Öztop'u Kaybettik
05 Ekim 1997

Tokar Yapı ve Endüstrisi Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ..

Türkiye Belediyeler ve Müteahhitler Zirvesi Yapıldı
05 Ekim 1997

Kendi alanında tek ihtisas fuarı olan Belediye-İnşa-at'97, II. Uluslararası Bele-diye-İnşaat..

Demirdöküm Su Grubunda Artık Daha İddialı
05 Ekim 1997

Demirdöküm'ün hidroforlar ve sirkülasyon pompalarından oluşan su grubunda genişleme çalışmal..

İzocam, İstanbul Sanayi Odasından Ödül Aldı
05 Ekim 1997

İstanbul Sanayi Odası'nın Başarılı sanayici, ihracatçılar ve yüksek düzeyde vergi ödeyen fir..

Batusan, Armatür ve Vanalar İle İlgili Seminer Düzenledi
05 Ekim 1997

Vana ve armatür alanında önde gelen firmalardan Batusan A.Ş. 24 Eylül 1997 tarihinde Çerkezk..

Demirdöküm Güneş Enerjisi Sistemlerini Sunuyor
05 Ekim 1997

1997 Mayıs ayı itibarı il Demirdöküm, Güneş Enerjisi Sistemleri Pazarlamaya başlamıştır. Boz..

Boru Satışını Yüzde 12 Yükselten Borusan Boru Hedef Büyütüyor
05 Ekim 1997

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları, geleneksel bayi toplantısını bu yıl İstanbul Klasis Resor..

FransızSaunier Duval, Demirdöküm Ortaklığı
05 Ekim 1997

Demirdöküm, Fransızlar'ın ünlü firması Saunier Duval ile fanlı hermetik şofben üretimi için ..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Ekim 1997

Trane, yüksek verimliliğe sahip, su kaynaklı ısı pompası serisi   Yatay ve dikey mode..

AUER Stand Çalışması Devam Ediyor
05 Kasım 1997

AUER'in büyük alışveriş merkezlerinde yapmış olduğu tanıtım amaçlı stand çalışması devam edi..

Novamanage-Sap R/3 Entegrasyonu İle Daha Güçlü Doküman ve İş Akışı Yönetimi
05 Kasım 1997

Tümleşik doküman ve iş akışı yönetimi çözümlerinde lider kuruluş NovaSoft Systems, SAP'ın Ku..

İzocam, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında
05 Kasım 1997

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmas..

Klimatek Teknik Eğitimi Toplantısı Yapıldı
05 Kasım 1997

Electra klimalarının Türkiye temsilcisi ve distribütörü, Klimatek A.Ş.'de Electra firmasında..

Klinger-Yakacık Bursa Semineri Yapıldı
05 Kasım 1997

Yakacık Valf A.Ş., eğitim çalışmaları kapsamında 8 Ekim Çarşamba günü Kervansaray Termal Ote..

BTM Standı Yapı '97 Ankara Fuarının İlgi Odağı Oldu
05 Kasım 1997

Eylül ayı içinde Ankara'da açılan Yapı '97 Fuarı'nda yalıtım sektörünün öncü firmalarından B..

Mutlu Yapı Sağlık Merkezi
05 Kasım 1997

Yapıların Onarım, Yalıtım, Dayanım, Korunum ve Görünümüne Çözüm Üretiyor 25 yılı aşkın süre..

Form A.Ş. Ankara Showroom'u Açıldı
05 Kasım 1997

1997 yazında İstanbul ve Antalya olmak üzere iki showroom'u faaliyete geçiren Form A.Ş., 25 ..

Eskişehir'de Yalıtım Uygulamaları Artıyor
05 Kasım 1997

Eskişehir'de faaliyet gösteren İzoteks Yalıtım Malzemeleri Satış ve Uygulama Firması İntes İ..

Pimapen, Geniş Ürün Yelpazesine Kattığı Panjur ve Kış Bahçesi Sistemleri İle Sonsuz Konfor İsteğinin Yanıtı Oldu
05 Kasım 1997

Türkiye'nin ilk PVC Pencere Sistemi olarak sektörde tüm pencerelerin adı haline gelen Pimape..

Süpermatik Pazarlama A.Ş. Bayiler Toplantısı
05 Kasım 1997

4O yıla yakın bir süredir, ısı ve su teknolojisi sektöründe evsel konfor ve sanayiye yönelik..

İstanbul'a Yeni Yalıtım Yönetmeliği Geliyor
05 Kasım 1997

Bayındırlık Bakanlığı'nın Isı Yalıtım Yönetmeliği'ni yetersiz bulan İstanbul Büyükşehir Bele..

Gönka, Türk Isıtma ve Klima Endüstrisine Techno Clima'yı Taktim Ediyor
05 Kasım 1997

On beş yıla yakındır, Isıtma-Soğutma-Klima Sektöründe aralıksız çalışan Gönka, ilk kez Buhar..

İzopur Başarıdan Başarıya Koşuyor
05 Kasım 1997

Yalıtım sektörünün önde gelen firmalarından İzopur Ltd. Şti. son senelerde göstermiş olduğu ..

97 İstanbul Yapı Fuarı Yapılı
05 Kasım 1997

İstanbul Uluslararısı Yapı Malzemeleri ve Dekorasyon Ürünleri İhtisas Fuarı "İSTANBULBUILD'9..

Canpa İzolasyon'dan Flexoper, Styrofoam
05 Kasım 1997

Yıllardır su-ısı-ses-yangın izolasyon malzemeleri pazarlaması, ithalatı ve uygulaması yapan ..

ISKİD SODEX'i Seçti
05 Kasım 1997

ISKİD Yönetim Kurulu peşpeşe fuarların yapılmasının önüne geçmek ve üyeleri için karışıklığı..

Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu Yapıldı
05 Kasım 1997

TMMOB, MMO İstanbul Şubesi'nin 16-17 Ekim tarihinde düzenlediği III. Ulusal Makina Mühendisl..

ISKİD, IKK'97'de Üyelerini Temsil Etti
05 Kasım 1997

Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (ISKİD) 9-11 Ekim 1997 tarihlerinde Essen/Almanya'..

31. Mostra Convegno Expocomfort Fuarı
05 Kasım 1997

İnşaat Mühendisliği ve üretim mühendisliği alanında iki yılda bir düzenlenen Mostra Conveg-n..

Süpermatik Ege Bölg~ Müdürlüğü Açıldı
05 Kasım 1997

Süpermatik Pazarlama A.Ş. Karaköy, Kartal ve Ankara'dan sonra dördüncü bölge müdürlüğünü İzm..

Max Weishaupt-Denko Isı Teknoloji ve Brülör Uygulamaları Konferansı
05 Kasım 1997

Almanya'nın en büyük brülör üreticisi Max "VVeishaupt Gmbh'nın Türkiye Genel Temsilcisi Denk..

TMD II. Yıllık Toplantısı ve Balosu Yapıldı
05 Kasım 1997

Tesisat Mühendisleri Derneği TMD II. Yıllık Disiplinler Toplantısı 25 Ekim 1997 tarihinde An..

Ödenin Antalya 'Isı, Ses, Su, Yangın Yalıtımında Yenilikler' Semineri Yapıldı
05 Kasım 1997

Ode Mühendislik yurtçapında düzenlediği "Isı, ses, su, yangın yalıtımında yenilikler" semine..

Intervalf Seminerlerinin 2. Dönemi Sürüyor
05 Kasım 1997

1996 yılında yeni bir anlayışla   eğitim   çalışmalarına başlayan Interv..

Yazı Kurulu Üyemiz Sn. Atıf İmarete Teşekkür Plaketi
05 Kasım 1997

Termodinamik Dergisi 5. Yıl Kokteyli'nde Yazı Kurulu Üyelerine birer plaket vererek teşekkür..

DP-PUMPS Türkiye Organizasyonunu Kamuran Uysal Ltd. Üstlendi
05 Kasım 1997

16 yıl Mas Pompa A.Ş.'nin hissedar ve Genel Miidür'ü olarak görev yapmış olan Kamuran Uysal'..

Botaş'ın Yeni Genel Müdürü Nevzat Arseven
05 Kasım 1997

Mustafa Murathan'ın görevden alınmasının ardından, Resmi Gaze-te'de 25.7.1997'de yayınlanan ..

Ankara Yapı'97 Fuarına Katıldı
05 Kasım 1997

4-28 Eylül 1997 tarihleri arasında Ankara Expo Center'da gerçekleştirilen, 11. Yapı'97 Fuarı..

Intervalf'in Adana ve Adapazarı Seminerleri Yapıldı
05 Kasım 1997

Intervalf'in İstanbul'daki eğilim merkezinde belirli bir program dahilinde yapılan seminerle..

Petti Valf Yeni Adresinde
05 Kasım 1997

Uzun zamandır Bağdat Cad. No: 506/5 A Blok 81110 Çatalçeşme-İSTANBUL adresinde bulunan firma..

Konsan Tesisat ? Malzemeleri San. veTic. Ltd. ªti. Yeni Adresinde
05 Kasım 1997

Konsan Tesisat Malzemeleri San. ve Tıc. Ltd. ªti. 10 Ağustos 1997 tarihinden itiba..

Omega Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Ltd. Şti. Yeni Adresinde
05 Kasım 1997

Nispetiye Cad. Arzu-1 Apt. Akatlar/İST. bulunan Omega Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Ltd. Şti...

Yalıtım Camı Isıcam Kıbrıs'ta da Üretilecek
05 Kasım 1997

1974 yılında Şişecam tarafından Türkiye'de üretimine başlanan ve artık çift camla özdeşleşen..

İzopur, Yeni Fabrika Kuruyor
05 Kasım 1997

İzopur Poliüretan İzolasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Tuzla Orhanlı Köyü'nde yeni bir fabrik..

Ankara'da Yeni Bir Yalıtım Firması Açıldı
05 Kasım 1997

Ankara'da   Alper   Özer   ve Gökhan Gökmen tarafından Şener İ..

Yapı Fuarından Çimentaş Gazbeton'a Birincilik Ödülü
05 Kasım 1997

Yapı Endüstri Merkezi'nce 24-28 Eylül 1997 tarihleri arasında düzenlenen Yapı'97 Ankara Fuar..

Ataşehir'de İzocam Ürünleri Semineri
05 Kasım 1997

Ekim 1997 tarihinde İzocam Teknik Koordinatörü Korhan Işıkel tarafından Emlak Bankası Ataşeh..

Mega Herkim Rhen İtaliana Firmasının Türkiye
05 Kasım 1997

Distribütörlüğünü Üstlendi talya'nın 30 yıllık yalıtım malzemeleri ve yapı kimyasalları üret..

Arel Koleji'nin Kültür Spor Kompleksi Klima Cihazları Aldağ A.Ş. Tarafından Üretildi
05 Kasım 1997

Arel Koleji'nin Kültür Spor Kompleksi 15.09.1997 Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyma..

ABB Kartal Fabrikasına Yeni Genel Müdür Atandı
05 Kasım 1997

Uluslararası elektrik mühendisliği firması ABB, Türkiye'deki transformatör üretimini gerçekl..

Alko Term-Sistem Klima Ltd. Şti. Elele
05 Kasım 1997

Avrupa'nın önde gelen klima santralı üreticisi Alko Term ile, sektörün güçlü firması Sistem ..

Trend Control Türkiye'de
05 Kasım 1997

İngiltere'nin köklü kuruluşlarından olan Caradon Trend Control firması artık Türkiye'de. Bin..

Teşhir Galerisi Osmanbey'de Açıldı
05 Kasım 1997

Türkiye'nin ilk PVC pencere sistemlerini PİMAPEN marka adıyla üreten PİMAŞ, Osmanbey'de Teşh..

Daha İyi Bir Çevre İçin Nemlendirme Mühendisliği
05 Kasım 1997

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendi..

Türk Demirdöküm'ün Azerbaycan Atağı
05 Kasım 1997

Türk Demirdöküm, 1997 yılında başlattığı ihracat hamlesi kapsamında, yurtdışı bayi ağına Aze..

III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisinin Panel Programı Kesinleşti
05 Kasım 1997

TMMOB Makina Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından 20-23 Kasım tarihlerinde üçüncüsü düzenlen..

97 Ege Yapı Fuarı Yapılıyor
05 Kasım 1997

Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Dekorasyon Ü..

S0DEX97 İzmir Fuarı Yapılıyor
05 Kasım 1997

Dünya Fuar Yapım Lld. Şti. tarafından düzenlenen Soğutma, LPG Sistemleri, Doğalgaz, Tesisat,..

Uluslararası 2. Enerji Fuarı Yapılıyor
05 Kasım 1997

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından 3-8 Kasım 1997 tarihlerinde Orta Doğu Te..

Inverter Scrool Kompresör Üretiminde Hitachi
05 Kasım 1997

I.P.İ İç ve Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.'nin Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı Hitachi ma..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Kasım 1997

Trane'den buharlaşmalı iklimlendiricı ve buharlaşmalı hava temizleyici Sıcaklık ve nemin aş..

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi
05 Aralık 1997

Açılış konuşmalarının ilkini, Kongre Yürütme ..

Viessmann Ankara Hilton'da Toplantı Düzenledi
05 Aralık 1997

Viessmann 5 Kasım 1997 tarihinde Ankara Hilton'da bir toplantı düzenled..

Baymak Eğitim Seminerleri Devam Ediyor
05 Aralık 1997

Geçtiğimiz günlerde Baymak Fabrikada tüm gün süren bir e..

Demirdöküm Yetkili Satıcıları Marmaris'te Buluştu
05 Aralık 1997

Demirdöküm Yetkili Satıcıları, 1214 Kasım 1997 tarihleri ara..

ABB Türkiye Enerji Fuarında
05 Aralık 1997

Uluslararası elektrik mühendisliği firması ABB, 37 Kasım 1997 tar..

Polistren Üreticileri Derneği (PÜD)'ün Yönetim Kurulu Değişti
05 Aralık 1997

PÜD Polistren Üreticileri Derneğinin Üyeleri  19.11.1997 Çar..

DAİKİNın Türkiye İçin Yeni Modelleri
05 Aralık 1997

Ürünlerinin sürekli daha iyiye doğru geliştirilmesi konusunda son..

Borusan Makina Baku Tesisleri Açıldı
05 Aralık 1997

Caterpillar'in Azerbaycan tek yetkili temsilcisi Borusan Makina'nın Baku Tesi..

KlingerYakacık Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Aralık 1997

Yakacık Valf Sanayi A.Ş.'nin geleneksel bayi toplantısı 2431 Ekim ..

Aygaz, Silivri'de Pilav Dağıttı
05 Aralık 1997

Silivri yetkili Aygaz Bayi Sezenler Ltd. Şti., bölgenin kurtuluş gün&#..

Ege Yıldızdan Bir Yenilik Daha: Labirentli Damla Sulama Sistemi
05 Aralık 1997

Günümüzde ziraat alanında suyun tasarruflu kullanımında ..

ÇBS, Saten Aqua'yı Kitapçık İle Tanıtıyor
05 Aralık 1997

10 yıl önce boya sektörün^ ÇBS Saten ile bir yenil^ imzası..

Borusan Güç Sistemleri Seminerleri Yapıldı
05 Aralık 1997

Borusan Güç Sistemleri; İstanbul ve Ankara'da "Dizel Jeneratör Se&..

Elec İstanbul 99'un Basın Tanıtımı ve Akşam Yemeği İstanbul Hilton Oteli'nde Yapıldı
05 Aralık 1997

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.'nin sorumlu organizat&#..

Baymak Shovvroomlarına Bir Yenisini Daha Ekledi Baymak Şimdi de Azerbeycan'da
05 Aralık 1997

Baymak yurtiçinde kurduğu dağıtım kanalı organizasyonu ba..

Safkar İstanbul Otomotiv'97 Fuarına Katıldı
05 Aralık 1997

69 Kasım 1997 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçe..

Demirdöküm MutfakBanyo '97 Fuarına Katıldı
05 Aralık 1997

1519 Ekim 1997 tarihleri arasında Interteks tarafından düzenlenen MutfakB..

Konvekta Auto Show'97'ye Katıldı
05 Aralık 1997

Konvekta A.Ş. 28 Kasım7 Aralık 1997 tarihleri arasında CNR Uluslararas..

İzsal Döküm San. A.Ş. ve İzsal Fittings Dağıtım A.Ş.'nin Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Aralık 1997

izsal  Döküm San. A.Ş. ve İzsal Fittings Dağıtım P..

Türkiye 7. Enerji Kongresi Yapıldı
05 Aralık 1997

Türkiye 7. Enerji Kongresi ve Uluslararası 2 Enerji Fuarı, Dünya Enerj..

III. Uluslararası Yapıda Tesisat Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu
05 Aralık 1997

Tesisat Mühendisleri Derneği (TMD) tarafından 79 Mayıs 1998 tarihinde ..

Demirdöküm Teknik Yayınlarından 'Enerji Ekonomisi' Kitabı Yayımlandı
05 Aralık 1997

Demirdöküm tarafından basımı gerçekleştirilen ve Prof. ..

İzotoprak Satış Toplantısı Antalya Dedeman Oteli'nde Yapıldı
05 Aralık 1997

1997 TemmuzEylül satışlarının irdelendiği İzotoprak sat..

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Etkinlikleri
05 Aralık 1997

MMO İstanbul Şubesi etkinlikleri yoğun olarak devam ediyor. Son dönem ..

Söke'de 'Yalıtım 97' Konulu Panel Düzenlendi
05 Aralık 1997

Aydın/Söke'de 19 Kasım 1997 günü "Yalıtım 97" konul..

S0DEX97 İzmir Fuarı
05 Aralık 1997

Dünya Fuar Yapım Ltd. Şti. tarafından düzenlenen SODEX'97 ..

Ytong Yetkili Satıcıları Silivri'de Buluştu
05 Aralık 1997

Ytong 27. Yetkili Satıcılar Toplantısı 0709 Kasım tarihleri aras&..

Yalıtım Sektöründe Yeni Bir Firma: İzoyap
05 Aralık 1997

Z9.11.1997 tarihinde İstanbul Maltepe'de verilen bir kokteyl ile sektöre tan..

Teba, 'Akıllı Merkezi Klima Sistemi' VRV'yi Tanıttı
05 Aralık 1997

Teba Şirketler Grubu, Türkiye'de pazar payının % 100'üne ..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Aralık 1997

Düşük sıcaklıklarda emniyet Bir bronz  emniyet  tahliy..

Çevre Dostu 97' Ödülleri Sahiplerini Buldu
05 Ocak 1998

Ödül Töreninin 6.'sı Çırağan Kempinski Otelde Gerçekleştirildi ;vreted derneğinin düzenlemi..

III. Uluslararası Yapıda Tesisat Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu
05 Ocak 1998

Tesisat Mühendisleri Derneği (TMD) tarafından 7-9 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul Re- naissan..

Demirdöküm Yetkili Servisleri 'Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti' İçin Bir Araya Geldi
05 Ocak 1998

Koç Grubu'nun başarılı şirketlerinden Demirdöküm, 10-12 Aralık tarihleri arasında Antalya Ta..

İstanbul Goema Arıtma Sistemleri Ltd. Şti. Yeni Adresinde
05 Ocak 1998

İstanbul Goema Arıtma Sistemleri Ltd. Şti.'nin yeni adres ve telefonları şöyle: Gebze Organi..

İzocam Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1998

İzocam Bayiler Toplantısı 25-27 Kasım tarihleri arasında Silivri Klassis Otel'de gerçekleşti..

Özköseoğlu A.Ş.'nin Kayseri'deki Toplantısı Müzikli Geçti
05 Ocak 1998

Isı sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve Ozköseoğlu A.Ş. tarafından üretilmekte olan ürün..

Merrill Lynch & Co. Türkiye'de Termo Teknik'e Yatırım Yaptı
05 Ocak 1998

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından MERRILL LYNCH & Co., bağlı kuruluşları kanalı ile, ı..

AQUA-TECH'98 Uluslararası Su Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı
05 Ocak 1998

Uluslararası Su Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarlarının dördüncüsü olan AQUA-TECH'98, 26-29..

Klinger-Yakacık Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
05 Ocak 1998

Yakacık Valf A.Ş., eğitim çalışmaları kapsamında 10 Aralık Çarşamba günü İzmir Hilton Oteli'..

Süpermatik Pazarlama A.Ş. 1997/1998 Bayi Eğitim Seminerlerinin İkincisi Yapıldı
05 Ocak 1998

Süpermatik Pazarlama A.Ş., Isı ve Su Teknolojisi sektöründeki 37 yıllık deneyimini bayileriy..

Botaş Genel Müdürlüğünce İhale Açıldı
05 Ocak 1998

Botaş Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemiz doğalgaz sistemine entegre edilmesi planlanan ve a..

Türk Ytong Toplam Kalite Yolunda
05 Ocak 1998

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Pazarlama ve Satış Grup Müdürlüğü çalışanları 20-21 Aralık 1997 tarih..

Demirdöküm Rheem Klimaları Selimiye Kışlasında
05 Ocak 1998

İstanbul Selimiye Kışlası Demirdöküm'ün Rheem Merkezi Sistem Klima Cihazları tarafından ikli..

Teba Nasa'ya Klima Santralı Sattı
05 Ocak 1998

Amerika Birleşik Devletle-ri'nde, Nasa'nın "Goddard Uzay Uçuşları Merkezi'nin Klima Santralı..

Varan Tulumba Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Adresinde
05 Ocak 1998

Varan Tulumba Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin yeni adres ve telefonları şöyle: Çoban-çeşme Sana..

Isısan İzmit'te İki Teknik Seminer Düzenledi
05 Ocak 1998

Isısan A.Ş., ısıtma ve soğutma sektöründe çalışanları bilgilendirme amacıyla düzenlediği tek..

İzotoprak; İzoder 2. Isı-Ses-Su-Yangın İzolasyonu Sempozyumuna Katıldı
05 Ocak 1998

Izotoprak; 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi'nde yapılan İZODER..

Doğa Isı San. ve Paz. A.Ş. Yeni Adresinde
05 Ocak 1998

Doğa Isı San. ve Paz. A.Ş.'nin yeni adres ve telefonları şöyle: Turgut Özal Bulvarı No: 20/1..

Aygaz'ın Hedefi Dünyanın En Güvenli Gaz Şirketi Olmak
05 Ocak 1998

Koç Topluluğu enerji sektörü devi Aygaz, iki yılda bir yaptığı geleneksel bayi toplantısının..

Türk Ytong 34. Yalında 6 Milyon m3 Üretime Ulaştı
05 Ocak 1998

Türk Ytong 34. kuruluş yıldönümünü, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlar, eşleri ile birlikte..

İstek Şirketler Grubu 1997 Yılı Bayi Toplantısı Mersin'de Yapıldı
05 Ocak 1998

İstek Şirketler Grubu 1997 yılı Bayi Toplantısı 13 Aralık 1997 Cumartesi günü Mersin Hilton ..

İzocam, Antalya Yapı Fuarına Katıldı
05 Ocak 1998

Izocam, 11-14 Aralık 1997 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit'te düzenlenen 5. Antalya Ul..

Baymak Bayileri Antalya'daydı
05 Ocak 1998

Doğalgaz sektörünün yanında beyaz eşya sektörüne de el atan Baymak A.Ş. yurtdışına götüremed..

İzocam Bölge Konferansları Yapıldı
05 Ocak 1998

İzocam Aralık ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve Bursa'da "Yalıtım Malzemeleri" konulu üç ko..

Maktek'ciler Budapeşte'de
05 Ocak 1998

İzmir'de kat kaloriferi üretimi yapan Alpel Ltd. Şti.'nin Bayiler Toplantısı Macaristan'ın B..

Isısan Almanya Buderus Fabrikalarına Teknik Gezi Düzenledi
05 Ocak 1998

Isısan A.Ş., ısıtma ve soğutma sektöründe çalışanları bilgilendirme amacıyla düzenlediği tek..

Ytong'97 Öğrenci Proje Yarışması Sonuçlandı
05 Ocak 1998

Türk Ytong'un, Türkiye ve K.KT.C.'de öğrenim gören Mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencileri..

Aygaz Gemi İşletmeciliği (ISO 9002) ve Güvenli Gemi Yönetimi ve Çevre (ISM KOD) Sertifikalarını Aldı
05 Ocak 1998

Aygaz Gemi İşletmeciliği, servis ve kalitesini belgeleyen ISO 9002 ve Uluslararası Güvenli G..

Ekpaş Bayilerini İspanya'da Ağırladı
05 Ocak 1998

Trakya Döküm ve Haymak Döküm Fabrikalarının genel dağıtıcısı Ekpaş-Ekleme Parçaları Ticareti..

Desa Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. Açıldı
05 Ocak 1998

Yaşar topluluğuna bağlı Desa Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş., 22 Aralık 1997..

1998 İzmir'de Yalıtım Yılı Olacak
05 Ocak 1998

Enerji verimli ve ekonomik kullanımı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yı..

Ode Ankara tlaki Yangın Sempozyumu ve Sergisine Katıldı
05 Ocak 1998

Başkent Ankara'da, ilk defa bu yıl gerçekleştirilen "Yangın Sempozyumu ve Sergisi Milli Kütü..

Yakacık-Armstrong Belçika Semineri Yapıldı
05 Ocak 1998

Yakacık Valf Mümessili olduğu ARMSTRONG Int.S.A. firmasının Herstal'deki fabrikasında semine..

Isısan Çalışmalarının 158.'si Olan 'Klima ve Havalandırma Tesisatı' Kitabı Bir Toplantı İle Sektöre Tanıtıldı
05 Ocak 1998

Isısan A.Ş. çalışmalarının son yayınlanan kitabı klima ve havalandırma tesisatı 2 Aralık 199..

Adana 0de Yalıtım Danışma Merkezi Açıldı
05 Ocak 1998

Ode Yalıtım Danışma Merkezleri'nin beşincisi Ada-na'da açıldı. 23 Aralık 1997 tarihinde çok ..

İstanbul Yalıtım Konferansı Yapıldı
05 Ocak 1998

izocam'ın   "Yalıtım   Malzemeleri" konulu semineri 8 aralık 1997 &..

Ülkümen Ardila Dış Tic. Ltd. Şti.'nin II. Bayiler Toplantısı Ceylan Inter-Continental Oteli'nde Yapıldı
05 Ocak 1998

Ülkümen Ardila Dış Tic. Ltd. Şti.'nin Bayiler Toplantısının II.'si 20-21 Aralık 1997 tarihle..

Eubank ve Clivet Temsilcilikleri Teba Güvencesinde
05 Ocak 1998

Teba, kanallı split ve kanallı paket klimaları konusunda Amerikan Eubank markasıyla iddialı ..

Aygaz A.Ş. LPG'de Bilinmeyenler ve Yanlış Bilinenler Toplantısı Düzenledi
05 Ocak 1998

Aygaz A.Ş. Güvenlik ve Hukuk Muhabirleri Derneği ile birlikte, 25 Aralık 1997 tarihinde İsta..

Lennox Klima Eğitim Semineri Yapıldı
05 Ocak 1998

Form A.Ş. Türkiye genelindeki bakım ekibine 13-14 Kasım 1997 tarihinde gelişen teknoloji çer..

Yetsan 1997 Yılı Bayiler Toplantısı Bodrum Club Belizia'da Yapıldı
05 Ocak 1998

Isıtma, Klima ve Su sistemleri konularında önde gelen markaları basındıran Yetsan Grubu 1997..

Dağ Bisikleti (MTB) Kupası Yapıldı
05 Ocak 1998

Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen Çevreci Kuruluş Ytong'un da spons..

Termo Buhar Cihazları San.Tic. A.Ş. Bayi Toplantısı Macaristan ta Yapıldı
05 Ocak 1998

Termobuhar Cihazları San. ve Tic. A.Ş. her yıl yapmakta olduğu Bayi Toplantısını bu yıl Aral..

Armstrong-Yakacık Seminerleri Devam Ediyor
05 Ocak 1998

Yakacık A.Ş. eğitim seminerleri çalışmaları çerçevesinde "Buhar, Kondenstoplar ve Buhar Ekip..

İmbat tan MBT Marka Soğuk Depo Cihazları
05 Ocak 1998

Yaklaşık 10 yıldır yoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinde soğutma, klima, ısıtma, havalandı..

Ülkümen & Ardila Dış Tic. Ltd. Şti. Yeni Adresinde
05 Ocak 1998

Ulkümen & Ardila ve Ülkümen Plastik Ltd. Şti.'nin yeni adres ve telefonları şöyle: Tuzla org..

17. Enerji Tasarrufu Haftasında Enerji Verimliliği Sempozyumu Yapıldı
05 Ocak 1998

Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı Enerji Tasarrufu  Koordinasyon Kurulu Başkanl..

2. Isı-Ses-Su-Yangın Yalıtımı Sempozyumu Yapıldı
05 Ocak 1998

Isı-Ses-Su-İzolasyoncuları Derneği (İZODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Isı-Ses-Su..

Viessmann Bursa Toplantısı Yapıldı
05 Ocak 1998

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş. 16 Aralık 1997 tarihinde Bursa Kervansaray Oteli'nde b..

Elektrikte Gece Tarifesi
05 Ocak 1998

Resmi gazetede 25 aralık 1997 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren "elektrikte gece tarife..

Crane Balans Vanaları Türkiye'de
05 Ocak 1998

Türkiye Temsilciliğini MST Ltd. Şti. ve Türkiye Genel Dağıtıcılığını Işık Yapı ve Endüstri Ü..

Artık EBAC ile 'Hoşçakal Rutubet
05 Şubat 1998

Form Şirketler Gurubu tarafından İngiltere'den Türkiye'ye getirilen Avrupanın önde gelen Eba..

ABB den Tayvan'a Enerji Santrali
05 Şubat 1998

Uluslararası elektrik mühendisliği grubu ABB, Tayvan'ın bağımsız ilk güç üreticisi Ever Powe..

TMD'de Görev Değişikliği
05 Şubat 1998

TMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ömer Kantaroğ-lu'nun işlerinin yoğunluğunun artışı sebebi..

Fuarcılık Alanında Uluslararası İşbirliği; FGS Fuarcılık Kuruldu
05 Şubat 1998

Dünyanın dört büyük fuar kuruluşundan biri olan yal Dutch Jaarbeurs (RDJ)-Hollanda ile Türki..

Nordmann Buharlı Nemlendiricinin Yeni AT 3000 Serisi Teba Güvencesi ile Türkiye'de
05 Şubat 1998

Tüm modern uygulamalarda performans ve mukayese üstünlüğüne sahip buharlı nemlendirici NORDM..

Şova Klimadan Satıcılar Toplantısı
05 Şubat 1998

1996 yılında girdiği Türkiye klima pazarında kullanıcıların beğenisini kazanan Şova Klima, s..

Açık Oturum 'Enerji Tasarrufu-Temiz Hava'98'
05 Şubat 1998

İT.Ü, Makina Fakültesi Dekanı Prof.Dr.A.Nilüfer Eğrican tarafından düzenlenen ''Enerji Tasar..

Santral İhalesi Enka ve Bayındır'ın
05 Şubat 1998

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, yap-işlet (Yİ) modeli çerçevesinde açılan doğalgaz ..

Boru Hattı İhalesi İptal Edileli
05 Şubat 1998

İran Doğalgaz Anlaşması kapsamında yapılacak olan Erzurum-Sivas, Sivas-Kayseri ve Kayseri-An..

ESSİAD Yayın Organı Soğutma Dünyası Dergisi Çıktı
05 Şubat 1998

Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Ege bölgesinde ülkemizin önde gelen soğut..

Ytong 1997de 37 Eğitim Toplantısı Yaptı
05 Şubat 1998

Türk Ytong Sanayi A.Ş. her yıl yurt genelinde "Duvar Elemanları, Prefabrik Yapılar, Isı Yalı..

Gazteknik Firmasının İftar Yemeği
05 Şubat 1998

Isı sektörünün önde gelen firmalarından Gazteknik dünyanın önemli markalarının Türkiye temsi..

TMD İzmir Toplantısı Havalandırma ve Klima Tesisatlarında Isı Geri Kazanım Sistem ve Uygulamaları
05 Şubat 1998

Tesisat Mühendisleri Derneği (TMD) İzmir komisyonu tarafından düzenlenen top 7 Şubat 1998 Cu..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Şubat 1998

Hushon sistemi soğutma gruplarında iyi bir kontrol sağlamaktadır   Hushon serisi, su ..

Ode Satış Toplantısı Yapıldı
05 Mart 1998

Koru Otel'de gerçekleştirildi. Toplantının amacı 97 yılının satış açısından değerlendirilmes..

Metal Körüklü Glob Vana
05 Mart 1998

Kalite, yenilik ve çeşitte dünya lideri KSB'nin bir ürünü daha Türkiye pazarında; BOA-H meta..

Genel Kurulu Yapıldı
05 Mart 1998

Tesisat Mühendisleri Derneği (TMD)'nin 1998 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Şubat 1998..

HSK Yeni Adresin
05 Mart 1998

Soğutma, Klima sektörünün önde gelen firması HSK 01 Mart 1998'den itibaren yeni adresinde ça..

'98 KLITERM Fuarı Yapıldı
05 Mart 1998

Antalya Uluslararası Klima. Soğutma, Havalandırma, Isıtma Teknolojileri ve ekipmanları Fuarı..

Form A.Ş. Hava Kanallarında ve İzolasyonda Yenilikler Semineri Düzenledi
05 Mart 1998

Seminere Soğutma ve Yalıtım Sektörünün Tanınmış Simaları Katıldı Sektörde 33 yıllık tecrübe..

Panatek'in Yeni Bayisi Ulusal Klimanın Açılışı Yapıldı
05 Mart 1998

Panasonic    marka    klimaların Türkiye   &nbs..

Anayapı'98 Fuarı
05 Mart 1998

Anadolu Yapı Fuarı 26-29 Mart tarihlerinde Konya'da düzenleniyor. Dolunay Uluslararası Fuarc..

Vaillant Bayileri Barcelona'da
05 Mart 1998

Türkiye'nin kombi alanında lider kuruluşlarından VAILLANT'ın 5 yılı aşkın süredir bayi-tüket..

İstek A.Ş. Antalya'da
05 Mart 1998

Merkezi Mersin'de bulunan İstek Şirketler Grubu Antalya'da 14 Şubat 1998 tarihinde açılışını..

Thermaflex İç Anadolu Bayiler Toplantısı
05 Mart 1998

Form Şirketler Grubu 1998 yılının ilk "Bilgilendirme Seminerini 14 Şubat 1998 tarihinde Anka..

Contek Kliterm Fuarında
05 Mart 1998

Antalya Cam Piramit'te 12-15 Şubat 1998 tarihleri arasında düzenlenen Kliterm Fuarında Conte..

Demirdöküm Eğitimlerini Sürdürüyor
05 Mart 1998

Demirdöküm İnegöl Tesislerinde yurdun çeşitli yörelerinden gelen yetkili servislerine yeni p..

İzopur'un Fabrika İnşaatı Hızla İlerliyor
05 Mart 1998

Mayıs Ayında Hizmete Girecek Fabrika Kendi Alanında En Son Teknolojik Üretim ve Laboratuvar ..

Kütahya'da Hava Kirliliği ve Çözüm Yollan Konferansı Yapıldı
05 Mart 1998

Teknik Elemanlar Derneği (TEK-DER) Kütahya Şubesi ve Dumlupınar Üniversitesi işbirliği ile d..

'Heri Teknoloji, En Mükemmel Tasarım İle Birleşti'
05 Mart 1998

Demirdöküm DK2 Serisi Dökme Dilimli Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferi Demirdöküm, dünyada bilinen..

Şişecam İnşaat 98 Fuarında
05 Mart 1998

Şişecam Düzcam Grubu'nun İyeni ürünü "Cam Tuğla", 12-15 Ocak 1998 tarihleri I arasında, Hilt..

Pimapen'i de Koçfinans Kredilendirdi
05 Mart 1998

PİMAŞ. PİMAPEN marka PVC pencere sistemlerinde, tüketicilerine yeni bir seçenek sunmak için ..

Süpermatik Pazarlama A.Ş. Bayi Eğitim Seminerleri
05 Mart 1998

Süpermatik Pazarlama A.Ş., Isı ve Su Grubu teknolojisi sektöründeki 37 yıllık deneyimini bay..

MegaHERKİM Rhen İtaliana'nın Türkiye Distribitörü
05 Mart 1998

1981 yılından beri Boya Sanayinde hizmet vermekte olan Herkim Polimer Kimya San. A.Ş. ve İta..

Çimentaş Gazbeton'dan Sertifikalı Eğitim
05 Mart 1998

Çimentaş Gazbeton geçtiğimiz aylarda İzmir, Denizli ve Antalya'da usta eğitimleri düzenledi...

Demirdöküm'den Aylık Sohbet Toplantıları
05 Mart 1998

Demirdöküm dostlarının yoğun iş temposundan uzaklaşarak günlük iş stresinden kurtulmak ve do..

5.Endüstriyel Otomasyon Fuarı-Teknik Eğitim Seminerleri ve Paneli Otomasyon'98 Açılıyor
05 Mart 1998

Türkiye'nin ilk ve tek masyon fuarı olan OTOMASYON'98 Fuarı beşinci kez ziyaretcisiyle buluş..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Mart 1998

Airflovv vantilatörler Yeni, Airflovv ACF radyal vantilatörler serisi, 6 farklı modelden o^..

Intervalf Bayiler Toplantısı Kıbrıs'ta Yapıldı
05 Nisan 1998

İntervalf'in 1998 yılı I.Bayiler Toplantısı Kıbrıs'ta D.K.Royal Hotel tesislerinde yapıldı. ..

Izocam ve Caadas Teknoloji
05 Nisan 1998

Kocaeli Üniversitesi'nde, Üniversite-Sanayi çerçevesinde 25 Şubat 1998 tarihinde "İzocam ve ..

Viessmann Berlin'e Teknik Gezi Düzenledi
05 Nisan 1998

Viessmann Isı Teknikleri Ti'caret A.Ş. 04-07 Şubat 1998 tarihlerinde Berlin'e bir teknik gez..

Gelişim Teknik 1997 Yılı Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Nisan 1998

Quatherm Orjinal İthal Yeşilboru, Wavin AS Sessizboru, Hotquick Polibütan İsıtma Tesisatı Si..

Intervalf'in 98 Yılı Seminerleri Başladı
05 Nisan 1998

Vana ve Buhar Cihazları konusunda Avrupa'nın lider kuruluşları ile işbirliği yapan Intervalf..

İzocam'dan PrefabrikBoru Kesme Seti
05 Nisan 1998

 İzocam, boruların ısı yalıtımında kullanılan prefabrik boru uygulamalarında kolaylık s..

Enerji Tasarrufu-Temiz Hava'98 Açık Oturumu Yapıldı
05 Nisan 1998

22 Ocak 1998 günü yapılan "Enerji Tasarrufu-Temiz Hava'98" adlı açıkoturum. İ.T.Ü. Makina Fa..

Demirdöküm'ün Gurur Günü
05 Nisan 1998

Isıtma ve tesisat sektörlerinin yanısıra soğutma ve yapı grubu sektörlerindeki liderliğini b..

ENTSORGA 98 Uluslararası Atık Tahliye ve Geri Dönüşüm Teknikleri İhtisas Fuarı
05 Nisan 1998

ENTSORGA 98 Uluslararası Atık Tahliye ve Geri Dönüşüm Teknikleri İhtisas Fuarı, 12-16 Mayıs ..

AQUA TECH'98 Fuarında, Su Teknolojisindeki Gelişmeler Sergilendi
05 Nisan 1998

Türkiye'nin su teknolojileri ve ekipmanlarına yönelik en önde gelen uzmanlık fuarlarından Ul..

Polyfoam'ın 'Yalıtım, Pencere-Kapı, Tabancalı Poliüretan Köpük' Toplantısı
05 Nisan 1998

Polyfoam Yalıtım Sanayi ve Tıc. Ltd. Şti. 25 Mart 1998 tarihinde Hotel The Marmara'da "Yalıt..

Sesinoks'tan Paslanmaz Çelik Vanalar
05 Nisan 1998

1987 yılından beri paslanmaz çelik pazarlama ve satış konusunda faaliyette bulunan firma bug..

TMD Antalya Bölge Semineri
05 Nisan 1998

TMD'nin kuruluş amacına yönelik olarak Antalya bölgesi örgütlenmesi 07.03.1998 tarihinde Tür..

Pasiner Endüstriyel Tesisler San. Tic. A.Ş. Büyük Enerji Projelerine İmza Atıyor
05 Nisan 1998

Taahhüt Şirketi olan Pasiner Endüstriyel Tesisler Sanayi ve Tic. A.Ş. kuruluşundan bugüne 37..

Powerware Prime ile Artık Avrupa'da Kesintisiz Güç Sağlanıyor
05 Nisan 1998

BTR Grubu'na bağlı bir şirket olan Exide Electronics, üç fazlı, çifte dönüşümlü yeni bir "on..

Vaillant Bayileri Güney Amerika'da
05 Nisan 1998

Vaıllant Türkiye çapında en başarılı ilk 15 bayisiyle 16 günlük bir Güney Amerika seyahati g..

IMTEK 23. Avrupa Uluslararası Kalite Ödülünü Alıyor
05 Nisan 1998

Imtek 1998 yılı için 23. Avrupa Uluslararası Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Komitesi Ba..

Enka Holdingin Yeni Şirketi 'PKD', 'Kapı Pencere' Fuarı'ndaydı
05 Nisan 1998

Enka Holding bünyesinde yer alan PKD Pencere ve Kapı Donanımları Sanayi Ticaret A.Ş., 12-15 ..

Aygaz' Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor
05 Nisan 1998

Onbinlerce kişinin ev kazalarında yaralandığı ülkemizde güvenilir ürün ve hizmetleriyle tanı..

Tüketici, Aygaz'ı Ödüllendirdi
05 Nisan 1998

Hedefini, "dünyanın en güvenilir LPG şirketi olmak" olarak belirleyen Aygaz'a, Tüm Tüketicil..

İsveç, Endüstriyel Atık Su Arıtma Sempozyumu
05 Nisan 1998

3 Mayıs 1998 Çarşamba günü saat 09.00'da Conrad Oteli Balo salonunda endüstriyel atık su arı..

Süpermatik 97-98 Bayi Eğitim Seminerleri Devam Ediyor
05 Nisan 1998

Süpermatik Pazarlama A.Ş., Isı ve Su Grubu teknolojisi sektöründeki 37 yıllık deneyimini bay..

Yapı-Endüstri Merkezi 30.Yılını Kutladı
05 Nisan 1998

Yapı-Endüstri Merkezi 30. Kuruluş Yıldönümü'nü 10 Mart 1998 Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ..

Arredamento Dekorasyon Dergisinin Adı Arredamento Mimarlık Olarak Değişti
05 Nisan 1998

1989'dan beri aralıksız yayınlanan aylık Arredamento Dekorasyon dergisinin adı. Mart'ta çıka..

BTM Kalite Sistem Belgesi ISO 9002yi Aldı
05 Nisan 1998

BTM-POLPAN, Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 9002 Kalite Sistem Belgesini..

Form A.S. Blue Box Klima Cihazları Semineri Düzenledi
05 Nisan 1998

Sektörümüzün önde  gelen firmalarından Form A.Ş.'nin İtalyan Blue Box firması ile birli..

Teba Daikin 1998 Bayi Toplantısı Antalya'da Yapıldı
05 Nisan 1998

Teba 20-22 Mart 1998 tarihleri arasında Antalya Club Zigana Otel'de Daikin bayi toplantısı d..

Airmak Yeni Adresinde
05 Nisan 1998

Airmak 10 Nisan tarihinde yeni  adresine taşındı. Adres ve telefonları şöyle:  Soğ..

Yakacık Valf San.A.S. IMSAD Seminerlerine Katkı Sağlıyor
05 Nisan 1998

İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin) İstanbul ili Yapı Meslek Okullarında başlat..

Wastewater Pumping/Atıksııların Pompalanması Semineri
05 Nisan 1998

ABS Pompalan Türkiye ofisi 2 Nisan 1998 tarihlerinde İ.T.Ü. Gümüşsüyü binasında ''Wastewater..

ODE'nin Yurt Dışı Eğitim
05 Nisan 1998

Isolated Systems Limited, Christie&Grey, Illbruck ve Noise Control Center firmalarıyla yapıl..

Kalebodur Fabrikasına GazTürbünü
05 Nisan 1998

16 yıldır gümrük danışmanlığı, hava ve kara taşımacılığı konularında ithalat ve ihracat yapa..

ODE Kliterm 98 Fuarına Katıldı
05 Nisan 1998

12-15 Şubat 1998 tarihlerinde Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası K..

Schafer Isıtma Sistemleri Bayi Eğitim Semineri
05 Nisan 1998

 İntem İnşaat Tesisat Elektrik Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türkiye tek temsi..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Nisan 1998

Ticari kontrol ünitesi ADT Thorn Modern etiketini taşıyan, küçük ve orta ölçekli ticari uyg..

Alarko & Carrier Ortaklık Sözleşmesi İmzalandı
05 Mayıs 1998

Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 84 hissesine sahip olan Alarko Holding A.Ş., hisselerini..

İzotoprak 2. Bayiler Toplantısı
05 Mayıs 1998

İzotoprak geleneksel 2. bayiler toplantısı 13-15 Mart 1998 tarihlerinde, Toprak Holding İzot..

Anadolu Gaz-Makina İle KSB İşbirliğinin Yeni Ürünü: KSB Disko Cekvalf
05 Mayıs 1998

Geçtiğimiz yılın sonlarında, KSB'nin vana distribütörlüğünü üstlenen Anadolu Gaz-Makina stok..

Teba Şirketler Grubu 'Gaziantep Yapı'98 Fuarı'na Katıldı
05 Mayıs 1998

Teba Şirketler Grubu, 25-29 Mart 1998 tarihleri bu yıl birincisi düzenlenen "Gaziantep Yapı'..

Temsa-Mitsubishı Klima Yetkili Satıcılar Toplantısı Yapıldı
05 Mayıs 1998

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.'nin Türkiye Temsilcisi ve bir H.Ö.Sabancı Holding kuruluşu ..

Ontrol Mühendislik Yazılımları
05 Mayıs 1998

Ontrol'ün Vana Ustası ve Birim Çevirici yazılımlarının yeni sürümleri çıktı. Vana Ustası, su..

Demirdöküm Sohbet Toplantıları Sürüyor
05 Mayıs 1998

Isıtma, soğutma ve yapı ürünleri sektöründe liderliğini sürdüren Demirdöküm, normal iş tempo..

İzotoprak Bursa Bayındırlık Müdürlüğünde Düzenlenen Seminere Katıldı
05 Mayıs 1998

İzotoprak, Bursa Bayisi İzotür'ün organizasyonu ile Bursa Bayındırlık Müdürlüğü salonlarında..

Çağdaş Mekanların Vazgeçilmez Seçeneği Merkezi Enerji Sistemi Aygaz Dökmegaz Yapı'98 Fuarına Katıldı
05 Mayıs 1998

Aygaz, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenmekte o..

1998 Altın Çekil Ödülü Sahiplerini Buldu
05 Mayıs 1998

Yapı-Endüstri Merkezi'nce 1991 yılından bu yana, her yıl yerli yapı malzemelerine verilen "A..

Ontrol'den Yeni Dijital Kontrol Paneli
05 Mayıs 1998

Ontrol, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerine yönelik yeni seri dijital kontrol panelleri..

Yapı Sektörünün Devleri, Yapı'98 İstanbul Fuarı'nda Buluştu
05 Mayıs 1998

Yapı-Endüstri Merkezi'nin 1978 yılından beri düzenlediği YAPI'98 İstanbul Fuarı 29 Nisan 199..

Thermaflex-Form Gaziantep'te
05 Mayıs 1998

Gaziantep'te ilk kez YEM tarafından 25-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Yapı'98 fuarına..

Yapı Sektörünün Güneydoğu Anadolu'da En Büyük Buluşması
05 Mayıs 1998

Yapı-Endüstri Merkezi ve Arsan Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle ilk defa bu yıl düzenlenen YAPF98..

Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Yeni Adresinde
05 Mayıs 1998

Wilo A.Ş. Mayıs ayı başından itibaren İstanbul'da faaliyete geçen pompa ve tesisat sistemler..

İlka Makina Yeni Adresinde
05 Mayıs 1998

Isıtma sektöründe faaliyet gösteren İlka Makina Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.04.1998 tarihi..

Şişecam'dan Yeni Ürün: Cam Tuğla
05 Mayıs 1998

Dünya'da ve Türkiye'de yaygın kullanım alanı olan Cam Tuğla'nın üretimine başladı. Şişecam'ı..

Demirdöküm Tüketiciye Daha da Yakın
05 Mayıs 1998

Koşulsuz tüketici memnuniyetini ilke edinen DemirDöküm, yapı ürünlerini tüketiciye daha yakı..

İzocam Bolu İzopor Tesisinin Temeli Atıldı
05 Mayıs 1998

İzocam Bolu izopor Tesisi'nin temeli 26 Şubat 1998 günü izocam ve Ardem yöneticilerinin katı..

İpragaz Gaz Kontrol Köpüğü
05 Mayıs 1998

Sektöründe daima yaptığı yenilikler ve LPG kullanıcılarına vermiş olduğu hizmet ile adından ..

Antalya Ytong Fabrikası Törenle Acildi
05 Mayıs 1998

Akdeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri'nin kaliteli ve çağdaş yapı malzemesi ihtiyacını karşılaya..

Demirdöküm 31. Milano Mostra Convengo Fuarına Katıldı
05 Mayıs 1998

Isıtma, soğutma ve yapı ürünleri sektörlerinde liderliğini sürdüren DemirDöküm, ısıtma grubu..

TTMD'nin 7.Bursa Toplantısı Yapıldı
05 Mayıs 1998

Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneğinin Bursa Bölgesi aylık periyodik toplantılarından 7'inc..

HSK, Yeni Dizayn Klima Santralinin Patentini Aldı
05 Mayıs 1998

HSK AIRLUX 2000 model yeni dizayn klima santralinin patentini aldı. 1998/00057 no'lu patent ..

Çanakkale'ye 2000de Doğalgaz Gelecek
05 Mayıs 1998

Çanakkale ve Biga OSB iha-llelerinin tamamlanıp altyapı çalışmalarının başlaması Bo-jtaş'ı h..

Soğuk Odada Ecocell-Eskar İşbirliği
05 Mayıs 1998

Bir süreden beri izmit Sa-panca'daki yatırımlarını tamamlayarak Soğuk Odalar için poliüretan..

Geleneksel Pimapen Bayiler Toplantısı Holiday Inn Oteli'nde Yapıldı
05 Mayıs 1998

Türkiye'nin ilk ve pazar payı en büyük markası PİMAPEN'in "Geleneksel Bayiler Toplantısı" 12..

Türkiye Dünyada Jeotermal'de Söz Sahibi Oldu
05 Mayıs 1998

ÖRME Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkan Yardımc..

Dinamik Isı Taşındı
05 Mayıs 1998

Yalıtım sektöründe İzmir Yalıtım Danışma Merkezini de bünyesinde bulunduran önde gelen firma..

Vaillant tan 2.Info Mobil Aracı
05 Mayıs 1998

Sektörümüzde hep ilke imza atan Vaillant ilk olarak 1993 yılında Info Mobil aracını Türkiye'..

TTMD'nin 8.Bursa Toplantısı Düzenlendi
05 Mayıs 1998

Türkiye Tsisat Mühendisleri Derneğinin Bursa Bölgesi aylık periyodik toplantılarından 8'inci..

Dondurulmuş Gıda Taşımacılığında Fabbri-Cam Eskar Ortaklığı
05 Mayıs 1998

Eskar firması 20 yıldır dondurma kasaları ve soğutucuları alanında liderliklerini sürdüren, ..

Aygaz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 'Gönüllü Ortak' Oldu
05 Mayıs 1998

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, yani LPG denince akla ilk gelen güçlü marka Aygaz, yaptığı bağı..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Mayıs 1998

Sıcaklık kontrol valileri Amot Controls, soğutma endüstrisi için özel olarak dizayn edilmiş..

TTMD'nin 1998 Yılı 2. Ankara Eğitim Toplantısı Yapıldı
05 Mayıs 1998

Türk Tesisat Mühendisleri'nin 1998 yılında yapılan 2.Ankara eğitim toplantısı Epkon A.Ş.'den..

Müteahhitler İlgilileri Uyarıyor
05 Mayıs 1998

İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TİM-SE) Genel Merkezinde 2 Nisan 1998 tarihinde düze..

Gelişim Teknik İnternette
05 Mayıs 1998

Acjuatherm Orjinal İthal Ye-şilboru, Wavin AS Sessiz-boru, Hotcjuick Polibütan Isıtma Tesisa..

Çin Uluslararası Tesisat, Isıtma ve Havalandırma Fuarı: ISH CHINA'98
05 Mayıs 1998

16-19 Eylül 1998 tarihleri arasında Beijing'de, Messe Frankfurt, Hong-Kong CIEC Fuarcılık ve..

Wastewater Pumping/Atıksuların Pompalanması Semineri
05 Mayıs 1998

ABS Pompaları Türkiye ofisi 2 Nisan 1998 tarihlerinde I.T.Ü. Gümüşsüyü binasında "Wastewater..

Bosch Elektrikli El Aletleri 1997 Değerlendirmesi ve 1998 Yenilikleri
05 Mayıs 1998

Bosch Elektrikli El Aletleri Bölümü 1997 yılında dünya pazarındaki yerini genişletti. Konsol..

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
05 Mayıs 1998

III. Uluslararası Yapıda Tesisat Bilimi ve Teknolojisi Sempozyumu Yapıldı 400'ü aşkın uzman..

Isısan-İzmir uygulamalı shovvroom açıldı
05 Haziran 1998

Isısan, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir'deki Showro omlarına bir yenisini İzmir'..

Isısan-Amana Toplantısı
05 Haziran 1998

Isısan'ın Türkiye Genel Distribütörlüğü olduğu Goodman Manu-facturing CO'nun Amana firmasıyl..

Türkiye'den Mısır'a ilk buhar kazanı ihracatı gerçekleştirildi
05 Haziran 1998

Yurtiçi pazar payını hızla artıran Erensan, dünya pazarındaki yerini sağlamlaştıracak çalışm..

Aygaz, Teknoloji Kongresi ne sponsor oldu
05 Haziran 1998

Koç Holdingin LPG sektöründe faaliyet gösteren dev şirketi Aygaz, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD'ın d..

Demirdöküm doğa için her yerde!
05 Haziran 1998

Koşulsuz müşteri memnuniyetinin yanı sıra doğanın korunması için gerçekleştirdiği projeleri ..

Aksa/Fuji Electric 2. Klima Bayileri Toplantısı yapıldı
05 Haziran 1998

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan Aksa/Fuji Electric Klima Bayi Toplantısı'nın 2.'si, bu yı..

Selçuk, Aygaz'ın fidanlarıyla yeşerdi
05 Haziran 1998

LPG sektörünün devi Aygaz, Selçuk'ta fidan dikti. Erozyonun tehdidi altında bulunan toprakla..

Temsa Elektronik Antalya Bölge Bürosu Açıldı
05 Haziran 1998

Güçlü organizasyonunu sürekli geliştiren Temsa Elektronik, İstanbul-Avrupa, istanbul-Anadolu..

Yakacık Valf A.Ş. eğitim çalışmaları devam ediyor
05 Haziran 1998

Yakacık Valf A.Ş., eğitim çalışmaları kapsamında Denizli semineri yapıldı. 13 Mayıs Çarşamba..

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) kuruldu
05 Haziran 1998

Kısa adı K.O.B. olan Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği 12.01.1998 t..

Demirdöküm SODEX'98 Fuarına katıldı
05 Haziran 1998

Koşulsuz tüketici memnuniyetini ilke edinen ve ısıtma-soğutma sektörlerinin lider kuruluşu D..

İzotoprak Satış Toplantısı yapıldı
05 Haziran 1998

1998 Ocak-Mart satışlarının irdelendiği İzotoprak satış toplantısı İstanbul Dedeman Ote-li'n..

Kazan dairesi SODEX 98 e tasındı
05 Haziran 1998

Isı cihazları üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından Eren-san, sektörün en büyük fu..

Veab Kanal Tipi Isıtıcılar Türkiye'de
05 Haziran 1998

Kanal tipi ısıtıcılar konusunda 30  yıldır üretim  yapan  VE- lAB'ın Türkiye..

Safkar Klima SODEX'98 Fuarına katıldı
05 Haziran 1998

Hep Daha İyiye-Hep Daha İleriye sloganını ilke edinen Safkar Klima ürünlerini tüketiciye dah..

Lameks Cam ilginç bir shovv'la tanıtıldı
05 Haziran 1998

22 Mayıs 1998 Cuma günü, Şişecam güvencesiyle üretilen ve darbelere karşı dayanıklılığı ile ..

Nato Çalışma Toplantısı Çeşme'de yapıldı
05 Haziran 1998

Isı Değiştirgeçlerinde Isı Transferlerinin İyileştirilerek Enerji Tasarrufu Sağlanması konul..

Isıtes 1 998 Bayiler Toplantısı yapıldı
05 Haziran 1998

Isıtes Ltd. Şti. 1998 Bayiler Toplan tısı 26-27 Mayıs tarihlerinde İstan bul Dedeman Otel'de..

4. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı yapıldı
05 Haziran 1998

4 Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı, 28-29 Nisan 1998 tarihinde, Milli Kütüphane..

Konferans sonucunda ise aşağıda sayılacak olan konuların altı çizilerek, önemleri vurgulanmıştır.
05 Haziran 1998

   -         Türkiye'de, özellikle elektr..

Teba SODEX'98 Fuarı'ndaydı
05 Haziran 1998

Teba, 07-10 Mayıs 1998 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen SODEX'98 Fuarı'nda bu yıl da y..

Yapı'98 İstanbul Fuarında Ytong standına büyük ilgi
05 Haziran 1998

Nisan 1998, Çarşamba günü  açılan  Yapı'98  İstanbul Fuan'ndaki Ytong standın..

Tangodan Samba'ya Bosch'un Güney Amerika gezisi
05 Haziran 1998

Bosch A.Ş. firmasının Elektrikli El Aletleri departmanın Güney Amerika Gezisi geçtiğimiz ayl..

Safkar imaj
05 Haziran 1998

Minibüs, midibüs, otobüs, ve binek oto klimaları, gıda taşımacılığı yapan kapalı kasa araç s..

Ode yeni ürünleriyle yalıtım sektöründe atakta
05 Haziran 1998

Ode tarafından Çorlu tesislerinde üretilen, Reflekte Polieti-len Isı ve Darbe Sesi Yalıtım M..

Aygaz Aydın Lisesi 7. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği'ne sponsor oldu
05 Haziran 1998

Koç Grubu'nun LPG sektöründe faaliyet gösteren şirketi Aygaz, sosyal faaliyetleri ve eğitimd..

Enersistem yeni adresine taşındı
05 Haziran 1998

Enersistem Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. 18.05.1998 tarihinden itibaren yeni binasına..

Aygaz'dan, 20 bin kişiye eğitim
05 Haziran 1998

Her yıl onbinlerce insanın yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden olabilen ev kazalarına ..

Aldağ, Multistack International ile ortak yatırıma giriyor
05 Haziran 1998

Nisan ayı içerisinde yapılan anlaşma ile ALDAĞ, modüler I hava soğutmalı ve su soğutmalı gru..

İzotür Ltd. Şti. Slovenya IMP Klima Beraberliği
05 Haziran 1998

7-10 Mayıs tarihleri arasında İs-tanbul Dünya Ticaret Merkezi SODEX'98 fuarındaki 3 nolu sal..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Haziran 1998

KKW/RIEDEL ENERJİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ   Enerji Soğutma Sistemleri, yeni kuşak KKW/Ried..

Viessmann dan büyük güç kazan teknolojisi semineri
05 Temmuz 1998

Viessmann İsı Teknikleri Ticaret AŞ. 29 Haziran 1998 tarihinde İstanbul Ceylan Inter Contine..

Nasuh Mahruki Demirdöküm sponsorluğunda zirvede
05 Temmuz 1998

Her geçen gün teknik ve estetik açıdan hızla gelişen dünyamızda kurumsal kimliğini yenileyer..

Çukurova Isı Sistemleri yeni binasında
05 Temmuz 1998

Radyant İsıtma Sistemleri konusunda lider olan Çukurova, Haziran 1998'den itibaren Maltepe'd..

Temsa Elektronik Bölümü 'İklimlendirme ve Soğutma Tekniğine Giriş' adlı kitabı Türkçe'ye kazandırdı
05 Temmuz 1998

Temsa Elektronik Bölümü "İklimlendirme ve Soğutma Tekniğine Giriş" adlı kitabı Türkçe'ye kaz..

Markem ile Weber & Broutin ortaklık anlaşması imzalandı
05 Temmuz 1998

Fransızların yapı kimyasalları ve hazır yapı harcı üretimi konusunda dünyaca ünlü firması We..

İzotoprak Klasis Park Oteli'nde Seminer Verdi
05 Temmuz 1998

İzotoprak; 21 Mayıs 1998 tarihinde Klasis Park Oteli'nde inşaat müteahhit firmalarına, konut..

Hersan Isı ve Tesisat Mühendislik Ltd. Şti. Taşındı
05 Temmuz 1998

Klima, iklimlendirme ve havalandırma alanında danışmanlık, proje, etüd, taahhüt ve link sis..

Bosch Yeşil Bursa Rallisine katıldı
05 Temmuz 1998

Startı 7 Haziran 1998 pazar günü saat 09.00'da BUTTİM önünden verilen Türkiye Rallisi Şampiy..

Klinger-Yakacık Valf A.Ş. Antalya semineri yapıldı
05 Temmuz 1998

Yakacık Valf A.Ş., eğitim çalışmaları kapsamında 10 Haziran 1998 tarihinde Antalya/Talya Ote..

İpragaz eğitimleri büyüyor
05 Temmuz 1998

Periyodik olarak planlanan ve her sene yapılması gelenek haline gelen şirket içi eğitimler, ..

Demirdöküm Erzincan Valisini konuk etti
05 Temmuz 1998

Isıtma ve soğutma sektörlerinin lider kuruluşu Demirdöküm düzenlediği sohbet toplantıları il..

Form A.S. ve Thermaflex Form Mersin'de
05 Temmuz 1998

Form A.Ş. ve Thermaflex Form seminer atağını Mersin'de de sürdürdü. 20 Mart 1998 tarihinde M..

Pimaş tarafından 'Pimapen Korusu 3. Çevre Pikniği' Düzenlendi
05 Temmuz 1998

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. "Pimapen Korusu 3. Çevre   Pikniği"ni &..

Intervalf in eğitim çalışmalarının 2. dönemi Eylülde başlıyor
05 Temmuz 1998

Eeğitimde yeni bir anlayış ve yeni bir çizgi ile çalışmalarını sürdüren Intervalf, 1998 I. d..

Ytong Seminerleri Karadeniz'de
05 Temmuz 1998

Türk Ytong, inşaat sektörüne yönelik olarak düzenlediği geleneksel "Duvar Elemanları, Prefab..

Demirdokum'e Ankara'da büyük ilgi
05 Temmuz 1998

Koşulsuz tüketici memnuniyetini ilke edinen ve ısıtma-so-ğutma sektörlerinin lider kuruluşu ..

Wavin AS Sessiz Boru tanıtım toplantıları yapıldı
05 Temmuz 1998

13.05. 1998 tarihinde Park Hotel Ankara'da 78 kişi, 15.05.1998 tarihinde de Büyük Sürmeli Ho..

Ege Kalibrasyon ve Metroloji Eğitim Merkezi acildi
05 Temmuz 1998

Elektrık Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinin bir..

Mevcut ve yeni yapılarda ısı kayıplarının önlenmesinde dikkat edilecek hususlar' adlı kitap yayımlandı
05 Temmuz 1998

Mevcut veya yeni yapılacak binaların pencerelerinde gerekli ısı yalıtımın yapılması halinde ..

Teba'dan sektöründe bir ilk daha: İnteraktif pazarlama sistemi
05 Temmuz 1998

Teba Şirketler Grubu dayanıklı tüketim mamullerinden oluşan ürünlerini bundan böyle internet..

İmtek Frankfurt'ta yapılan Temiz Oda Teknolojileri Fuar'ına katıldı
05 Temmuz 1998

16-19 Haziran 1998 tarihlerinde Frankfurt'ta yapılan "Temiz Oda Teknolojileri" fuar ve sempo..

SODEX'98 İzmir
05 Temmuz 1998

SODEX'98 İzmir 12-15 Kasım'da yapılacak. 7-10 Mayıs 1998 tarihleri arasında Dünya Ticaret Me..

Demirdöküm Ankara Grup Satış Müdürlüğü taşındı
05 Temmuz 1998

Demirdöküm Ankara Grup Satış Müdürlüğü'nün adres ve telefonları 8 Haziran 1998 tarihinden it..

Form A.Ş. büyük atakta
05 Temmuz 1998

Sektörde 33 yıllık tecrübesiyle yeni teknolojileri ülkemize kazandıran Form A.Ş. Sodex'98 Fu..

TİM-SE: Deprem önlenemez ama yıkım önlenebilir
05 Temmuz 1998

İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Sami Sarı tarafından Adana depremi ile ..

'Enerji Yönetimi ve Çevre' paneli yapıldı
05 Temmuz 1998

Osmangazi Üniversitesi Enerji Yönetimi Kurs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Enerji Yö..

Entek A.Ş. Demirtaş-Bursa Cogen Projesi
05 Temmuz 1998

Koç ve Sönmez Gruplarının ortak girişimiyle kurulan Entek A.Ş., Bursa-Demirtaş'ta bir Birleş..

Aldağ'dan Avustralya esintileri
05 Temmuz 1998

Aldağ Soğutma Sanayi A.Ş. ana sponsorluğunda ve Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu desteğin..

Ege Soğutma Sanayi ve İşadamları Derneği kendi binasında
05 Temmuz 1998

Mülkiyeti Ege Soğutma ve Sanayi ve İşadamları Derneğine ait olan yeni dernek binası 29 Hazir..

Intervalf den yeni ürün: Su tesisatlarındaki koç darbesini önleme vanası
05 Temmuz 1998

Su tesisatlarının önemli problemlerinden biri olan Koç darbesini önlemek için, Fransız DESBO..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Temmuz 1998

JBBARD'DAN STANDART BAĞINTI ELEMANLARI Hubbard kendi ürettiği soğutma sistemlerini tamamlam..

Wolf Şirketler Grubu Baymak A.Ş.'nin büyük ortağı oldu
05 Ağustos 1998

Almanya'nın Mainburg şehrinde 07.07.1998 tarihinde imzalanan anlaşma sonucunda Wolf Şirketle..

Temsa Elektronik'ten TV kampanyası 'Bu Serinlik Doğru Yerden'
05 Ağustos 1998

1998 98 yılında da klima konu-|sunda iddiasını devam ettiren Temsa Elektronik, yeni ve başar..

KSB'den uluslararası proje ve teknoloji
05 Ağustos 1998

Hong Kong'un yıllık 35 milyon yolcu kapasiteli yeni Chep Lap Kok Havaalanı açıldı. Ha-valanı..

İzotoprak Bursa'da seminer verdi
05 Ağustos 1998

Izotoprak 25 Haziran 1998 tarihinde, Bursa Kervansaray Termal Otel'de Mühendis, Müteahhit ve..

Vemeks'den iki yeni ürün: Dreno ve Biral Pompa
05 Ağustos 1998

1986 yılından bu yana p |ve taahhüt alanında başta Türkiye olmak üzere Rusya Federasyonu'nda..

ECOS'98 Fransa'da yapıldı
05 Ağustos 1998

Her yıl düzenli olarak yapılan Efficiency, Cost Optimization, Simulation and Environmen-tal ..

Çağlar Plastik Isıboru-CPVC uygulamalı eğitim ve tanıtım seminerleri
05 Ağustos 1998

Türkiye'de plastik sektörünün önde kuruluşlarından olan Çağlar Plastik, sürekli gelişen sekt..

Türk Ytong Sanayi A.Ş.'den öğrencilere ödül
05 Ağustos 1998

Türk Ytong Sanayi A.Ş., üniversitelerimizin mimarlık ve inşaat  mühendisliği  ..

Vaillant'tan tüketiciye yeni hizmet: İzmit servis ve eğitim merkezi açıldı
05 Ağustos 1998

1997 Kalite Ödülünü alan Vaillant'ın hizmet ağına yeni eklediği İzmit Servis ve Eğitim Merke..

Lameks Cam'a olan talep artarak devam ediyor
05 Ağustos 1998

Şişecam güvencesiyle üretilen ve darbelere karşı dayanıklılığı ile özellikle güvenlik amaçlı..

Türk Ytong toplam kalite yolunda
05 Ağustos 1998

Türk Ytong Sanayi A.Ş. yöneticileri Toplam Kalite ve ISO 9000 anlayışı çerçevesinde düzenlen..

Koçtaş Tic. A.Ş. den yüksek binalar için Europa Baca Sistemi
05 Ağustos 1998

Koçtaş Tic. A.Ş.'nin distribü-¦L torluğunu yaptığı İngiliz Sel-^^kirk firması tarafından gel..

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Şantiyesi Yetkilileri York fabrikasını gezdi
05 Ağustos 1998

HSK Şirketler Grubuna bağlı er-ta A.Ş.'nin mekanik tesisat taahhüdünü üstlendiği Türkiye İş ..

Isısan in 11. Kitabı Çıktı
05 Ağustos 1998

Isısan A.Ş. "Doğalgaz ve LPG Tesisatı" kitabı ile yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Isıs..

İzopur 1 998 satış ve taahhüt faaliyetlerinin ilk altı ayını değerlendirdi
05 Ağustos 1998

İzopur Ltd. poliüretan sert köpük hammadde ve Intergun marka poliüretan enjeksiyon makinalag..

Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya Vaillant Yöneticileri Türkiye'de
05 Ağustos 1998

Vaillant Türkiye'yi kendine özgü pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet organizaş^ nu hem ..

İzmir M.M.O.'nun İş ve Sosyal Hizmet Binasının temeli atıldı
05 Ağustos 1998

T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin iş ve sosyal hizmet binasının temel atm..

Amerikan klima endüstrisinin en hızlı büyüyen firması; Goodman
05 Ağustos 1998

Türkiye klima pazarına 24 yıllık Isısan bilgi ve birikimi ile sunulan Goodman klima cihazlar..

6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı
05 Ağustos 1998

17- 19 Temmuz tarihleri arasında Pamukkale, Collosea Thermal Ho-tel'de 6 aylık değerlendirme..

Saf kar Antalya Bölge Bayii Askar Ltd. Şti. törenle açıldı
05 Ağustos 1998

Daima iyiye, daima ileriye sloganı ile bilinen Safkar Klima son bir yıl içinde büyük yatırım..

Çukurova Isı Sistemleri'nden Amerika ve Kanada gezisi
05 Ağustos 1998

Dünyada düşük şiddetli radyant ısıtma sistemleri konusunda lider olan Roberts Gordon İncin 1..

Form A.Ş. yeniden yapılanıyor
05 Ağustos 1998

1955 yılından bu yana Türk ekonomisine soğutma ve havalandırma sektöründeki faaliyetleriyle ..

Isısan Amana Buzdolapları Showroom'u hizmete açıldı
05 Ağustos 1998

A.B.D.'nin prestij markası ve ilklerin yaratıcısı AMANA Buzdolapları Isısan hizmet anlayışı ..

Form A.Ş. piknik gezisi düzenledi
05 Ağustos 1998

Form A.Ş. Merkez, Thermaflex ve Ankara Bölge Müdürlüğü mensupları 28 Haziran pazar günü Bolu..

İzopur Intergun ile büyük gelişmeleri hedefliyor
05 Ağustos 1998

Intergun Europe marka poliüretan enjeksiyon makinalarmın Türkiye temsilciliğini başarıyla yü..

Enerji Sektörüne Yeni Bir Fuar: ENERGYTECH'98
05 Ağustos 1998

CNR Uluslararası Fuarcılık enerji sektörü için yeni bir fuar düzenliyor. 1. İstanbul Uluslar..

Yeni bir firma: ENER-J Enerji Sistemleri Müh. Tic. Ltd. Sti.
05 Ağustos 1998

İzmir'de 01.07.1998 tarihinden itibaren   faaliyete   geçen   ..

İzocam yalıtım eğitim merkezinin temeli atıldı
05 Ağustos 1998

İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi'nin temeli 29 Haziran 1998 günü Gebze Dilovası'nda atıldı. Son..

HSK İnternette
05 Ağustos 1998

HSK, iletişim olanakları arasına Internet'i de kattı. www.hsk.com.tr   adresinden..

Ecocell'e yeni genel müdür
05 Ağustos 1998

1997 yılında faaliyete geçerek kısa sürede soğuk oda pazarında yerini alan Ecocell Soğuk Oda..

Alarko Alsim ve Shell işbirliği
05 Eylül 1998

Alarko Şirketler Topluluğu'nun, mühendislik ve taahhüt grubu olarak, yurtiçi ve yurtdışında ..

E.C.A.'dan CD 'E.C.A. Designer 1.0
05 Eylül 1998

Elginkan Topluluğu'na ait yapı ürünlerinin genel dağıtıcısı lolan ElmorA.Ş., ürünlerini mima..

Tekap'tan bayilerine Hyundai
05 Eylül 1998

Tekap Aydınlatma, bayiler ;^p sında düzenlediği kampanya ile 5 bayisini Hyundai minibüs ile ..

İzopur geleneksel yemeği yapıldı
05 Eylül 1998

Izopur Ltd. Şti. her yıl geleneksel olarak düzenlediği şirket yemekli toplantısının ikincisi..

Isı sektöründe yeni bir firma: Ekorad A.S
05 Eylül 1998

Yabancı ortaklı olarak Türkiye'de de faaliyete geçen Eko-rad Isı Değiştiricileri San. ve Tic..

Panasonic Center acildi
05 Eylül 1998

Panasonic klimalarının cihaz satış ve klima sistemleri danışma merkezi olarak, Panaser Klima..

Gönka etkinlikleri sürüvor
05 Eylül 1998

Klima-havalandırma sektö nün önder kuruluşlarından Gönka Klima 1998 yılını atılımlar yılı il..

HydroFLOW bayileri toplantısı İstanbul'da yapıldı
05 Eylül 1998

6 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da Kabataş Kültür Merkezi tesislerinde yapılan ilk HydroF-..

İletgaz-Lamborghini Bayiler Toplantısı
05 Eylül 1998

28-30 Ağustos tarihinde .Fellini Doğalgaz Soba ^üreticisi İletgaz A.Ş. Türkiye genelindeki t..

Yaşarbank-Dyo Boya kredisi
05 Eylül 1998

Yaşar Holding'e bağlı Dyo ile Yaşarbank'ın ortaklaşa girişimi, Yaşarbank-Dyo Boya Kredisi, tük..

Ode Genel Müdürlük Yeni Yerinde
05 Eylül 1998

Ode 26 Ağustos 1998 tarihi itibariyle Genel Müdürlük hizmetini Halit Ziya Türkkan Sok. Kapta..

Kompleks enerji sistemlerinin termodinamiği ve optiımizasyonu
05 Eylül 1998

Thermodynamics and the Opti-mization of Complex Energy Systems başlıklı NATO İleri Çalışma O..

Teba, SHA-98 Moskova Fuarına katıldı
05 Eylül 1998

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen .SHA-98 Moskova Uluslararası  sıhhi Tesisat ve Klima Fuarı M..

UMTÎK 98 8. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi
05 Eylül 1998

9-11 Eylül 1998 tarihlerinde Makina Mühendisliği Bölümü-Or-tadoğu Teknik Üniversitesi tarafı..

Enerji anketine katıldınız mı?
05 Eylül 1998

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Elemanı Dr. Hüseyin Günerhan tarafından İn..

Tesisat sektöründe yeni bir firma: Valftek
05 Eylül 1998

Vana ve diğer tesisat elemanları imalat ve pazarlama konusunda "Valftek Valf Teknik Tesisat ..

Aksa-Cummins/Wartsila işbirliği
05 Eylül 1998

Kazancı Holding bünyesinde yer alan Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile enerji üretimi, kojene-rasyo..

KONTEK'98 2. Konya Makine ve Otomasyon Fuarı
05 Eylül 1998

14-18 Ekim 1998 tarihleri arasında 2. Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Odası Vakfı Fuar Merke..

l.C.A.T. Genel Kurulu toplandı
05 Eylül 1998

Uluslararası Uygulamalı Termodinamik Merkezi, International Centre for Applied Thermodynamic..

Bosch Kocaeli Rallisine Katıldı
05 Eylül 1998

Kosder tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kocaeli Ral-kli'si 15-16 Ağustos tarihlerinde ..

Philips'ten TL'5 dünyanın en ince ve en verimli armatürleri
05 Eylül 1998

Mlips, patenti kendisine ait >LC (Omni-directional Lumi-ance Control) çok yönlü parıltı kont..

Melih Türker Shell Türkiye Genel Müdürü oldu
05 Eylül 1998

Shell Türkiye Genel Müdürü Roy Waight'ın Shell Filipinler'e tayin olmasından sonra, genel mü..

İzocam Bolu İzopor tesisleri açıldı
05 Eylül 1998

İzocam Bolu İzopor Tesisleri 30 Temmuz 1998 günü törenle açıldı. Belediye Başkanı Necdet Gör..

Intervalf in Eğitim Çalışmaları Programı Belli Oldu
05 Eylül 1998

19 yılı I. dönem eğitim (çalışmalarını Haziran ayında tamamlayan Intervalf, II. dönem semine..

Century Air Conditioning Dizayn Teknik Ltd. ile genel distribütörlük sözleşmesi imzaladı
05 Eylül 1998

Geçtiğimiz günlerde Diza^fc Teknik Ltd. ile Güney KrW menşeli Century Air Conditi-oning ile ..

Peri Bacaları büyüsünde AUER bayi toplantısı Ürgüp-Kapadokya'da yapıldı
05 Eylül 1998

Auer bayi toplantısı doğa harikası Ürgüp Kapadokya Perissia Hotel'de 29-31 Ağustos 1998 tari..

Intervalf in Bölge Müdürleri Toplantısı Yapıldı
05 Eylül 1998

Intervalf'in Bölge Müdürleri toplantısı 24-26 Temmuz 1998 tarihleri arasında Bolu Koru Otel'..

Solidyne Türkiye'de
05 Eylül 1998

Amerikan "Solidyne" Türkiye'de Metro otomasyon ve Kontrol Sistemleri Ltd'ye genel distribütö..

Havalandırma, hava kontrol ve hava dağıtım ürünlerinde yeni bir soluk: Koolair
05 Eylül 1998

Koolair S.A. ile imbat Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şt. firmaları arasında Türkiye mümessilliğ..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Eylül 1998

BİKİNİ ZAMANII   RCAGNl UK Bikini Big D ve Bikini LD taşınabilir klimalarını piyasaya..

Demirdöküm'den Yepyeni Ürünler
05 Ekim 1998

Isıtma ve soğutma sektörlerinin lider kuruluşu Demirdöküm, piyasaya sunduğu yeni ürünleri il..

ISKAV 'Klima Ustası Yetiştirme Merkezi' Açıldı
05 Ekim 1998

Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (ISKİD), Isıtma Soğutma Havalandırma Yapı Kooperat..

LANDIS & STAEFA Firması ve Yanma Kontrol Ürünleri Tanıtımı Yapıldı
05 Ekim 1998

Alarko'nun Türkiye Genel Mümessili bulunduğu Landis & Staefa firmasının, Türkiye'deki Oem mü..

Benzersiz Bir Konferansa Doğru: Valve World'98
05 Ekim 1998

Valf dünyası dergisinin, dünya ölçeğindeki valf endüstrisi temsilcilerini, üretken bir ortam..

Gazbeton Üreticileri Bir Kez Daha Uyardı: Yapılarda Deprem Emniyeti Şart
05 Ekim 1998

Gazbeton Üreticileri Birliği, yapılarda kullanılan yanlış ve yetersiz malzemelerden, uygulam..

4. Ekonomik İşbirliği Fuarı Samsun'da Düzenlendi
05 Ekim 1998

8-11 Ekim 1998 tarihleri arasında Samsun Fuar sahasında Karadeniz Rotary Kulübünce gelirinin..

MTH İle Ürün Seçimi
05 Ekim 1998

Dipro Ltd. 1993 senesinden beri geliştirdiği MTH paket yazılımına, hesap sonrasında otomatik..

Renç Koçibey Rallisinde Zafer Bosch'un
05 Ekim 1998

Merhum rallici Renç Koçi bey'in anısına 1SOK tarafın dan düzenlenen rallide zaf Serdar ..

Form A.S. lnsaat'98 Fuarına Katıldı
05 Ekim 1998

Form A.Ş. 9-13 Eylül 1998 tarihleri arasında 35.000 m2'lik fuar alanında İnterteks Uluslarar..

Gazbeton'un Devleri Antalya'da Buluştu
05 Ekim 1998

Bu  aşkanlığını Türk Ytong Sanayi .A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demiren'in yaptığ..

Vaillant Tüketici Club-Türkiye 4. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
05 Ekim 1998

Vaillant bünyesinde tüketici problemlerinin anında çözülmesi ve tüketici haklarını korumak a..

Bursa-Demirtaş Köyü Çöp Gazı Elektrik Santralı
05 Ekim 1998

Aksa Enerji Üretim AŞ. şirketi, Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından ihale edilen ve De-m..

Yapı Sektörünün Başkentteki Buluşma Noktası: Yapı'98 Ankara Fuarı
05 Ekim 1998

Yapı-Endüstri Merkezi'nin bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiği Yapı'98 Ankara Fuarı 23 Eylül ..

İzocam Bayi Eğitimleri Başladı
05 Ekim 1998

Izocam'ın 1998 yılı içerisinde düzenleyeceği bayi eğitimlerinin ilki 1 Eylül 1998 günü Adana..

İzotoprak Satış Toplantısı Yapıldı
05 Ekim 1998

Geçtiğimiz günlerde 1998 Ni-san-Haziran satışlarının irdelendiği İzotoprak satış toplantısı ..

Şişecam Glastec'98 Cam Fuar'ına Katıldı
05 Ekim 1998

Şişecam 1-5 Eylül 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilen dün-' yanın en büyük cam fuarı Gl..

İzocam Konferansları Devam Ediyor
05 Ekim 1998

Izocam 10 Eylül tarihinde izmir'de, 22 Eylül tarihinde Bursa'da "Yalıtım ve TSE 825 Revizyon..

Temon Grup Merkezi Kavacık'a Taşındı
05 Ekim 1998

Gelişmesini hızla sürdüren Temon A.Ş. şehirmerkezine yakınlığı ve gelişmekte olan alt yapısı..

Çuhadaroğlu'ndan Berner Hava Perdesi
05 Ekim 1998

Çuhadaroğlu San. Paz. ı Amerikan malı Berner Hava Perdeleri'ni ürün yelpazesine kattı. Berne..

Vemeks Mühendislik 3. Pompa Kongresi'ne Katıldı
05 Ekim 1998

24-26 Eylül 1998 tarihleri arasında İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Pompa Sanayicileri Derneği ve T..

Unitermak 13. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
05 Ekim 1998

Ülkemizin önde gelen Mekanik Tesisat Taahhüt firmalarından UNİTERMAK 13. kuruluş yıldönümünü..

Gönka ISH'98 Çin Fuarına Katıldı
05 Ekim 1998

Türkiye'de pek çok ilklere imzasını atan öncü kuruluş Gönka kendi sektöründe Türkiye'yi tems..

Aquatech'98 'Su Fuarı' Amsterdam'da Yapıldı
05 Ekim 1998

İki yılda bir Amsterdam Hollanda'da düzenlenen Aquatech'98 Su Fuarı 22-25 Eylül 1998 tarihle..

Yalıtım Sektöründe Yeni Firma: Orba Yalıtım
05 Ekim 1998

Hızla gelişen yalıtım sektörüne yeni bir firma katıldı. Yıllardır yalıtım sektöründe Ode'nin..

Temon A.Ş.'ye Yeni Genel Müdür
05 Ekim 1998

Ergin Çağlasın Temon A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü oldu. 1945 I yılında Balıkesir'de doğan Çağl..

Türkiye Müteahhitler Birliği Yapı Sigortası İstiyor
05 Ekim 1998

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Kadir Sever, Batıda olduğu gibi Türkiye'de de yapıda de..

Dinamik Klima Yapı'98 Ankara Fuarı Katıldı
05 Ekim 1998

Üretimi İzocam tarafından yapılmakta olan prefabrik klima kanallarını Türkiye'de ilk olarak ..

IKK'98 Nurmberg
05 Ekim 1998

Uluslararası 19. Soğutma ve ik-limlendirme Ticaret Fuarı 8-10 Ekim tarihlerinde Nurmberg ken..

ISKİD Boğaz Gezisi
05 Ekim 1998

Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneğinin (ISKİD) 26 Eylül 1998 tarihinde düzenlediği boğ..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Ekim 1998

KATI-FAZU BASINÇ KONTROLÜ  Bir katı-fazlı basınç kontrolü kombinasyonu olan, yeni P781..

Enerjinin Verimli Kullanımı ve TS 825'
05 Ekim 1998

Isı-Ses-Su-İzolasyonculan Derneği İZODER 2 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da "Enerjinin Verimli ..

Viessmann Almanya Teknik Gezisi
05 Ekim 1998

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş. 21-24 Eylül 1998 tarihleri arasında Almanya'ya bir tek..

Vaillant'tan 75. Yılda Anlamlı Kutlama
05 Kasım 1998

Vaillant personeli ve bayilerinin araçlarından oluşan bir konvoy, Erenköy, Maltepe, Sahil Yo..

Orba Yalıtımın Açılış Kokteyli Yapıldı
05 Kasım 1998

Yalıtım sektöründe yerini alan Orba Yalıtım kuruluşunu ve faaliyete geçmesini 4 Kasım 1998 t..

İmmergas Raks A.Ş. I. Bayi Toplantısı
05 Kasım 1998

İmmergas Raks A.Ş. Bayi Toplantısı 17 Ekim 1998 Cumartesi günü saat 13.30'da Hyatt Regency O..

'2D Yapıdan Ses Yalıtım Semineri'
05 Kasım 1998

Yalıtım sektöründe Ses Yalıtımı Uygulamaları ile adını duyuran 2D Yapı; 1998 yılında çeşitli..

Fransız Chappe Firması İçin Döküm Radyatörler Demirdöküm İnegöl Tesislerinde Üretiliyor
05 Kasım 1998

1997 yılında başlayan işbirliği çerçevesinde Chappe firn için ilk 60.000 dilimlik partini., ..

Antik Sütunların Dansı: Toprak Seramikten Dorika
05 Kasım 1998

Toprak Seramik, yeni banyo takımı ile Eski Yunan Mimari-si'nin güçlü olduğu kadar yalın bir ..

Bir İmparatorluğun Merkezini E.C.A Isıtıyor!
05 Kasım 1998

Sanayimizin köklü kuruluşlarından E.C.A., ismi ile özdeşleşen armatürlerin yanı sıra yapı, ı..

Yapı Sektörünün Devleri İzmir'de Buluşacak
05 Kasım 1998

Yapı-Endüstri Merkezi ve İZFAŞ A.Ş. işbirliğiyle 26-29 Kasım 1998 tarihlerinde gerçekleştiri..

İzopur Poliüretan İzolasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Taşındı
05 Kasım 1998

Yalıtım Sektörüne hizmet veren İzopur Poliüretan İzolasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin yeni a..

Türkiye'nin Prestij Projesi: TSB
05 Kasım 1998

Trakya Serbest Bölgesi projesinin hayata geçirilmesi için start verildi. Tamamlandığında çev..

Dizayn Group 7. Geleneksel Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Kasım 1998

Dünyadaki ekonomik krize rağmen Dizayn Group, ihracatındaki senelik % 30 artışı borçlu olduğ..

Timse Basın Açıklaması
05 Kasım 1998

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 06 Eylül 1998 tarihli Resmi Ga-zate'de yayımlanarak yürürlüğe g..

Isısan'ın 12. Kitabı Çıktı
05 Kasım 1998

Isısan A.Ş. "Isıtma Sistemlerindeki Gelişmeler-yeni DİN 4701 İsı Kaybı Hesabı" kitabı ile ya..

Ekorad A.S. IKK'98 Fuarına Katıldı
05 Kasım 1998

Soğutma sektörüne yönelik düzenlenen 19. Uluslararası Soğutucu ve Klima Tekniği Fuarı, bu yı..

İzotoprak Yapı'98 Ankara Fuarına Katıldı
05 Kasım 1998

Izotoprak, Ankara-Altınpark fuar alanında Yapı Endüstri Merke-zi'nce organize edilen ve 23-2..

Buderus a İki Ödül
05 Kasım 1998

Buderus'un 1999 Model Ther-mostream Teknolojisi'ne sahip Ecomatik 4000 Panel Sistemli GE 215..

Intervalfin Bayiler Toplantısı Yapıldı
05 Kasım 1998

Intervalfin 1998 yılı II. Dönem Bayiler Toplantısı Antalya-Ke-mer'de yapıldı. 4-6 Eylül 1998..

Pimaş, Franchising Fuarı'na Katıldı
05 Kasım 1998

Pimapen PVC pencere sistemleri üreten Pimaş, Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan Franchising F..

İzmaş Armstrong Bayisi Oldu
05 Kasım 1998

Yalıtım sektöründe tecrübesiyle tanınan İzmaş Kauçuk Köpü-ğü'nde dünya markası Armstrong Ins..

Asteknik Kelebek Vana Semineri
05 Kasım 1998

Asteknik Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Adana ve havalisi için düzenlenen eğitim semi ner..

YORK Strato Chiller Road Show Semineri Yapıldı
05 Kasım 1998

Arduman Mümessillik Tesisat ve Ticaret Şirketinin Türkiye mümessilliğini yaptığı dünyanın en..

Sistem Klima'nın AL-KO Therm Gezisi Yapıldı
05 Kasım 1998

Türkiye Genel Mümessilliğini Sistem Klima Soğutma Havalandırma San. ve Tic. Ltd. Şti'nin yap..

Asteknik Bayi Toplantısı Yapıldı
05 Kasım 1998

Asteknik Kelebek Vana bayi toplantısı 16-18 Ekim 1998 tarihleri arasında Bursa Mudan-ya'daki..

Isısan Uygulamalı Teşhir Merkezi Yeni Düzeni İle Antalya lılara Tanıtıldı
05 Kasım 1998

Yeniden düzenlenen  Isısan'ın Antalya   Uygulamalı   Teşhir Merkezi..

İzocam Konferansları Devam Ediyor
05 Kasım 1998

Yıl içinde yapılan İzocam Konferansları Ekim ayında Eskişehir, Çorum ve Sivas illerinde deva..

13. SECURİTY'98 Uluslararası Güvenlik Sergi ve Kongresi Yapıldı
05 Kasım 1998

Dünya üzerindeki tüm güvenlik ihtisas fuarları arasında 1 numara konumunda bulunan Essen Sec..

Ytong'un 28. Yetkili Satıcılar Toplantısı Bursa da Yapıldı
05 Kasım 1998

Türk Ytong Sanayi A.Ş. 28. Yetkili Satıcılar Toplantısı 23-25 Ekim tarihleri arasında Bursa ..

Termobuhar A.S.'den Laser Semineri
05 Kasım 1998

Gedik Holdinge bağlı sektörün önde gelen vana üreticisi Termobuhar Cihazları A.Ş. Türkiye te..

Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Konferansı
05 Kasım 1998

TMMOB MMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Bölgesel İsıtma ve Kojenarasyon" konferansı..

ISKAV Klima Ustası Yetiştirme Merkezi' Eğitime Başlıyor
05 Kasım 1998

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) tarafından hayata geçirilen "Klima Us..

Dünyadan yeni ekipmanlar
05 Kasım 1998

HASSAS SOĞUTMA 1 ve 1.5 ton kapasitelerinde mevcut bulunan Minimate2? küçük hacimlerde hass..

İzocam Exposhipping Fuarına Katıldı
05 Aralık 1998

Özellikle gemi inşa sanayiinde kullanılan İzocam Taş-yünü Gemi Şilte ve Levhaları, Prefabrik..

Vaillant Türkiye'nin Satış ve Pazarlama Müdürü Levent Taşkın Genel Müdür Yardımcısı Oldu
05 Aralık 1998

Bu görevi ile, Satış ve Pazarlama Departmanlarının sorumluluğu yanında, Teknik, Eğitim ve Va..

Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı Türkçe ve İngilizce Olarak Yayımlandı
05 Aralık 1998

Bu noktadan hareketle 1998 yılı başında hizmet sektörüne katılmış bulunuyor.  Uzun yıll..

ODE Genel Müdürlük Açılış Kokteyli
05 Aralık 1998

Türkiye'de yalıtım sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kokteylde bi..

Bülent Demiren'e Federal Almanya Liyakat Nişanı Verildi
05 Aralık 1998

Liyakat nişanı 12 Kasım 1998, Perşembe günü İstanbul Başkansoloslu-ğu'nda yapılan bir törenle ..

Aygaz, Yeni Kurumsal Kimliğini Zeplin İle Tanıttı
05 Aralık 1998

Aygaz Genel Müdürü Yavuz Veyisoğ-lu ve Aygaz Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sinan Özman..

İzocam Bayiler Toplantısı ve Cumhuriyet Balosu Yapıldı
05 Aralık 1998

Toplantıya İzocam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V.Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, izocam ..

Cumhuriyetin 75. Yılında Turcas ve Tabaş'tan Doğal Yaşama Destek: 'Ağaç Yaşamdır' Konferansı
05 Aralık 1998

1985de başlayıp 1990-1995 yılları arasında devam eden "The Tree" adlı ağaç temalı uluslarara..

Bosch Elektrikli El Aletleri Semineri Antalya'da Gerçekleştirildi
05 Aralık 1998

Cuma günü gelenler muhteşem havadan faydalanarak deniz ve havuzun tadını çıkarttılar. Cumart..

Aygaz'dan, Üniversite Öğrencilerine Zeplinle Uçma Fırsatı
05 Aralık 1998

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversi-tesi'ndeki öğrencilerden sonra Dokuz Ey..

Yapı Sektörünün Seçkin Temsilcileri İzmir'de Buluştu
05 Aralık 1998

Kültürpark Enternasyonel Fuar alanında gerçekleştirilen Yapı'98 İzmir Fuan'nda yeni ürünü ol..

İzocam'a 'Amacına En Uygun Stand' Ödülü Verildi
05 Aralık 1998

Fuarı "Amacına En Uygun Hazırlanmış Stand Tasarımı Yarışması"nda, stand-ların ürünle kurduklar..

İdiz Donatım San. ve Tic. A.Ş. ve İspanyol Giscosa Firması İşbirliği İle Giscolene ve Rubelay EPDM Uygulayıcılarına Eğitim Verildi
05 Aralık 1998

İdiz Donatım, su yalıtım malzemelerinde de en son ve en mükemmel teknolojiyi sunmak için; İs..

BTM'nin Geleneksel Tanıtım Seminer ve Kokteyli Yapıldı
05 Aralık 1998

Tanıtım seminerinde BTM'nin kuruluşundan bugüne kadar olan tüm aşamalar anlatıldı. Seminer İzm..

Pimapen Kültürevi, 'Karikatürlerle Cumhuriyet' Sergisi İle Açıldı
05 Aralık 1998

"Karikatürlerle  Cumhuriyet  Belgese^^ Sergisi'nde eserleri yer alan karikatüristler..

Demirdöküm 1998 Yılı Bölgesel Yetkili Satıcılar Toplantısı Tamamlandı
05 Aralık 1998

Toplantılar 11 Haziran izmir, 25 Haziran Samsun, 2 Temmuz Bursa, I 7 Eylül Adana, 24 Eylül Ank..

TÜSİAD Enerji Raporunu Açıkladı
05 Aralık 1998

TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu tarafından çalışmaları yürütülen rapor Ankara Üniversites..

Vaillant Emniyet'te İddialı
05 Aralık 1998

 Tüketicisine kaliteli cihazın yanı sıra tüketicinin emniyetini ve uzun yıllar sürecek se..

İmbatın KOOLAIR SA. İspanya Teknik Gezisi Yapıldı
05 Aralık 1998

5 Kasım günü firma Genel Müdürü |or-ge Gomez Sanchez tarafından yapılan firma tanıtımında fa..

Alfa Laval Eğitim Distribütörleri İçin Eğitim Semineri Verdi
05 Aralık 1998

Seminere toplam 11 satış mühendisi ve Alfa Laval Merkezden 4 eğitimci katıldı. Seminerde eşa..

DOMOTECHNIKA 1999 Beyaz Eşya Dünya Fuarı
05 Aralık 1998

Fuara 50 ülkeden 1.700'den fazla firma katılıyor. Fuar katılımcılarının % 75i Almanya dışınd..

Yapı Sektörünün Devleri, Yapı'98 İzmir Fuarında Buluştu
05 Aralık 1998

29 Kasım Pazar günü sona eren fuar, m mar, içmimar, inşaat mühendisi, teknik elemanlar ve tüke..

Geçmiş Olsun
05 Aralık 1998

Sektörümüzün önde gelen gruplarından Form Şirketler Grubuna ait Ankara Üretim Tesislerinde 15 ..

TSE Gebze Labaratuvarları Hizmete Acildi
05 Aralık 1998

TSE Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük, Mülki Erkan ve bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğ..

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Çalışmaları Sürüyor
05 Aralık 1998

Düzenleme Kurulu Toplantısında IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi hakkında ..

Laterna Ltd'den iki Büyük Proje
05 Aralık 1998

 Büyük bir telekomünikasyon şirketinin turistik bir yöremizdeki vericileri Ocak başında..

Barut Mühendislik Taşındı
05 Aralık 1998

Firmanın adres ve telefonları şöyle: 1203/4 Sokak No: 41 İkiz Çarşı 1 Yenişehir/İZMİR Tel..

İmeksan'ın Adresi Değişti
05 Aralık 1998

Yeni adres ve telefonları şöyle:   Kavaklıdere  Köyü   Mevkii No: 7 B..

Aksa Bir İlke Daha İmza Attı
05 Aralık 1998

Böylece atmosfere daha az C02 gazı verilecek, çevreye olan olumsuz etkisi ve koku problemi o..

İpragaz ve Turcas dan Dev İşbirliği
05 Aralık 1998

Her ikisi de dünya şirketleri olan Primagaz ve Conoco'nun standardları, bilgi, beceri ve tec..

BAU'99 ve IFAT'99 Basın Toplantısı Yapıldı
05 Aralık 1998

  Türkiye temsilciliğini Real Fuarcılığın yaptığı Münih Fuar İdaresi tarafından düzenl..

TTMD Carousel
05 Aralık 1998

28 Kasım 1998 tarihinde TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) tarafından düzenlenen tekni..