Header Reklam
Header Reklam

Biyokütle Enerji Boyler Fanları Fazladan Özene İhtiyaç Duyar

09 Haziran 2023 Dergi: Haziran-2023
Biyokütle Enerji Boyler Fanları Fazladan Özene İhtiyaç Duyar Yazan: Doug Jones, Fan Engineer/The New York Blower Company
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Uzman fan mühendisi endüstriyel boyler fanlarının proaktif bakımı ve izlemesindeki en iyi uygulamaların tasarruf sağlayan ipuçlarını paylaşmaktadır.

Endüstriyel kazan fanları biyokütle enerjisi uygulamalarındaki birçok kritik fonksiyona destek verirler. Bu sebepten bu fanların, her gün yüksek performans
ve verimlilik sağlayabilmek için biyokütle enerji santrallerindeki ağır toz yükü ve oldukça yüksek sıcaklıklar gibi çetin çalışma şartlarına dayanıklılık göstermeleri gereklidir. Bu zorlu görevi yerine getirebilmek için doğru ekipman seçiminin yapılması denklemin yarısıdır. Diğer yarısı da ekipmanın bakımının doğru şekilde yapıldığından emin olunması ve potansiyel problemlerin arızaya neden olmadan önüne geçilmesi için izlenmesidir.

Proaktif İzlemenin Faydaları

Fanların proaktif izlenmesi ve bakımı, maksimum çalışma süresi ve üretkenliğin garanti altına alınmasına yardımcı olmakla kalmaz, fanın verimsiz çalıştırılması ile meydana gelen güç tüketimini düşürür, güvenlik tehlikelerini azaltır, ve bakım ekiplerinin beklenmeyen maliyetsiz onarımlar ile karşı karşıya kalmasının da önüne geçer.


Örneğin, koşul izleme, bakım ekipleri potansiyel problemleri kritik hale gelmeden belirleyerek, onarımların ve parça değişimlerinin zamanında yapılmasını
sağlar. Ufak problemler daha erken belirlendiğinde, bakım ekipleri problemlerin hızlıca tehşisini koyup maliyetli ekipman hasarına sebebiyet vermeden düzeltirler. Üstelik, fan bakımına proaktif yaklaşım, ekipmanın faydalı ömrünü de arttırarak değişim maliyetlerinden tasarruf da sağlar.

Burada, boyler uygulamalarında kullanılan farklı tiplerdeki fanlarda en yaygın olarak karşılaşılan bakım problemlerini (bakım ekiplerinin potansiyel arızaların üstesinden gelebilmesi için bakım ve izleme ile ilgili en iyi uygulamalarla beraber) açıklayacağız.

Kazan Uygulamalarındaki Üç Tip Fan

Biyokütle enerji uygulamalarında, yakıtın yakılma prosesine hem birincil hem de ikincil fanlar dahil olurlar. Kazanlardaki birincil fanlar, ateş besleme fanlarıdır ve ateş üstü tip fanlardır. Ateş besleme fanları yanma havası besleyerek yanmanın devamlılığını sağlarlar. Oradan ikincil ve üçüncül fanlar daha yüksek seviyelerde yanma havası besleyerek gaz haline gelmiş ateşin ısıtma değerinden faydalanırlar. Bu fanlar genellikle cebri itişli (FD) fanlardır. Cebri çekişli fanlar ise (ID) negatif hava basıncı oluşturmak için kullanılırlar ve yanma gazlarını yanma odasından uzaklaştırmak için kullanılırlar.

Yaygın Bakım Problemleri

Bütün endüstriyel ekipmanlarda olduğu gibi, boyler fanları aşınmaya ve çatlamaya maruz kalırlar. Ayrıca bu fanlar ağır şartlarda çalıştığında bu süreç daha da hızlı gerçekleşir. Özellikle ID fanlar, fazlasıyla korozif ve aşındırıcı ortamlarda çalıştıklarından erken aşınmaya müsaittir. Aşağıda sıraladıklarımız boyler fanlarında karşılaşılan en yaygın bakım problemleridir:

Rulman Aşınması ve Arızası: Fan rulmanları yüksek sıcaklıkta çalıştıklarında veya yetersiz yağlama durumunda arızalanmaya yatkındırlar. Bu koşullar sürtünmenin artmasına sebebiyet vererek fana daha çok hasar verebilirler;
Hizasızlık veya Balanssızlık: Fan bileşenleri birçok nedenden hizasız veya balanssız hale gelebilirler. Örneğin, yüksek toz yükü ve fan kanatlarında dengesiz toz birikimi balanssızlığa sebebiyet verebilir ve kontrol edilmediğinde fanda arızaya neden olabilir.
Aşınma: Bir fanın konstrüksyonu ne kadar sağlam yapılmış olur ise olsun, zaman içerisinde parçalar aşınıp zayıflar. Örneğin, susturucu akış yönlendiriciler
aşınıp düşerek, fana giren veya fandan çıkan hava akışını bloklayabilirler. Bu, hemen fan performansını düşürerek  gürültüyü arttırır. Performanstaki bu kötüleşme devam ederse, susturucu parçalarının kırılıp fana girmesine sebebiyet vererek, fan kanatlarını dağıtabilir;
Eksik Yağlama: Damper veya değişken kanat açılı fan girişlerinin (VIV) rulmanları ve/veya burçları, doğru şekilde yağlanmalıdırlar. Eğer rulman bakımsız
kalırsa veya burç bozulursa, damper kanat şaftı sıkışabilir ve doğru şekilde dönemeyebilir. Bu kanatların paralelliğini bozabilir ve bu yüzden titreşimi arttırır,
yüksek gürültüye sebebiyet verir ve fan performansını düşürür. Paralelliği bozulan kanatlar, kanatlardan birinin kırılmasına, kırılan kanadın fanın içerisine girmesine ve tüm sistemin arızalanmasına sebep olabilecek aerodinamik sıkıntılara bile neden olarabilirler.


Proaktif Fan İşletimi ve Bakımı

Hem saha servisi hem de proaktif izleme sistemleri, boyler fanlarının doğru çalıştırılması ve bakımının garanti altına alınması için çok önemlidir. Bu teknikler ekipmanın optimum performans, verimlilik ve güvenilirlik seviyesinde tutmak için kullanılmalıdırlar.

Gerçek Zamanlı Koşul İzleme: Titreşim genellikle, bir problemin ortaya çıktığını gösteren problemlerden ilkilidir. Fana kalıcı olarak montajlanmış titreşim sensörleri, fanı sürekli olarak olağandışı veya haddinden fazla titreşimler için izleyebilir ve operatörleri potansiyel problemlere karşı uyarabilir. Benzer olarak, sıcaklık sensörleri ekipmanın izlenmesinde kullanılabilir ve haddinden fazla ısınma gibi problemler doğru şekilde adreslenebilir. Ayrıca güç izleme sensörleri fanın güç tüketimindeki değişiklikleri, fanın normalden daha az verimlikte çalıştığını tespit edebilir. Bunlar bakım ekiplerinin, arızalar üretimi etkilemeden önce hızlıca müdahale etmelerini mümkün kılar.
Düzenli Kontroller ve Önleyici Bakım: Şüphesiz ki düzenli önleyici bakım ve kontroller boyler fanları için (ve ağır endüstriyel ortamda çalışan tüm ekipmanlar) olmazsa olmazdırlar. Bunlar genellikle fanın balansının yapılmasını, motor rulmanlarının, kaplinlerin, aktuatörlerin ve damper bağlantı parçalarının değişimi ve yağlanmasını kapsarlar. Düzenli fan servisi ayrıca fanın aerodinamik ve mekanik özelliklerinin kontrollerini de kapsamalıdır. Buna ek olarak, koşul izleme teknolojileri problemlerin erken tespit edilmesi konusunda paha biçilmez olsalar da, onlar da arızalanabilirler. Bu yüzden kontroller,
bütün izleme sensörlerinin yaptığı okumaların doğrulanmasını ve doğru şekilde çalıştıklarının garanti altına alınmasını da içermelidir.

Sonuç

Boyler fanlarının proaktif bakımı, güvenli, verimli ve güvenilir işletim için hayati öneme sahiptir. Önleyici bakıma ve kontrollere gerektiği önemi veren (ve ayrıca modern koşul izleme tekniklerini kullanan) bakım ekipleri, beklenmedik ekipman arızalarını önlemek, çalışma süresini ve fanların faydalı ömürlerini arttırmak konusunda her zaman iyi donanımlı olacaklardır