Header Reklam
Header Reklam

TTMD 2017 Çalıştayı, “Geçmişten Geleceğe ikinci 25. Yılında TTMD” Temasıyla Düzenlendi

17 Kasım 2017 Dergi: Kasım-2017
TTMD 2017 Çalıştayı, “Geçmişten Geleceğe ikinci 25. Yılında TTMD” Temasıyla Düzenlendi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (TTMD) geleneksel Çalıştayı, “Geçmişten Geleceğe ikinci 25. Yılında TTMD” temasıyla 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Divan Otel Gaziantep’te gerçekleştirildi. TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, TTMD üyesi olan sektör dernek başkanları, alanında uzman mühendisler ve çok sayıda TTMD Üyesinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sarven Çilingiroğlu, TTMD’nin 25. yılının kutlandığı bu dönemde, TTMD Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme Projesi adı altında bir strateji raporu hazırladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Hedefimiz, TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek dönem yönetimlerine yol haritası belirlemek. Bu projeyle amacımız TTMD’nin üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek ve üyelerin TTMD’deki performanslarını artırıp sektöre yön verirken daha etkin rol oynamasını sağlamaktır. Düzenlediğimiz bu çalıştay projemizin ilk adımıdır. Geçmişte yapılan tüm çalışmalar bizim için çok değerli hazinelerdir. Tüm bu çalışmaların işler haline gelmesi süreklilik kazanması, kurumsal yapı gereği profesyonel idari bir ekip ile sağlanabilir. Performansa dönüşmeyen gönüllülük esaslı yapı içerisinde söylemlerin tekrarından öteye gidemiyoruz. Bu nedenle gönüllülük ve adeta yarı sorumluluk esaslı örgütlerimizde eksik kalan yanımızı profesyonel destek alarak kurumsallaşma yönünde bir adım atmak istedik.”

Açılışta konuşan ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, iklimlendirme sektörünün tarihçesi hakkında kısa bir sunum yaptıktan sonra TTMD’nin kuruluşundan itibaren tesisat sektörü için önemine değindi. Eroğlu, ISKAV ve TTMD ilişkilerinin başarılı şekilde yürüdüğünü belirterek önümüzdeki 25 yıllık dönem için görüşlerini aktardı. Daha sonra konuşan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ise İSKİD Üyeleri ve Komisyonlarının görüşlerini aktardı. Yönet, TTMD’nin bu sektörde önemli bir lokomotif olduğunu belirterek TTMD’de olacak gelişmelerin tüm sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

MTMD adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, kurumsallaşmanın artması yönünde gayretlerin önemli olduğunu söyleyerek, sektörün problemlerine değindi. Çelimli, özellikle sözleşmelerde yaşanan sıkıntılar yüzünden müteahhitlerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz ise, İklimlendirme Meclisi olarak TTMD ile işbirliği içinde çalışmaktan memnun olduklarını ve TTMD’nin sektör için çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Çalıştayın açılış sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Macit Toksoy, bütünleşik performans bakış açısı ile öneriler konulu bir paylaşımda bulundu. Toksoy ilk olarak profesyonel meslek insanı örgütlerinin misyonlarını aktardıktan sonra; bütünleşik performansı; bir projenin düşünsel başlangıcından sonuna kadar projenin içinde yer alan, projenin gelişimini etkileyen, çevresel etkileşimler de dahil her türlü bileşen ve sistemin performanslarının bileşkesi olarak tanımladı. Bu bağlamda TTMD’nin bütünleşik performans bileşenlerini sıralayan Macit Toksoy; TTMD’nin ilk 25 yıl yaptıklarına değindikten sonra ikinci 25. yılda eğitim, mesleği geliştirme, akreditasyon, mesleki denetim, üyelik geliştirme, kaynak yaratma, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği, dernek mevzuatının gözden geçirilmesi gibi başlıklar hakkında tavsiyelerde bulundu.

TTMD “Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme” Projesi kapsamında Çalıştay Moderatörlüğünü yürüten Figen Görücü projeyi tanıtan bir sunum yaparak, hedeflerinin TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek 25 yılı için marka iletişim yol haritasını belirlemek olduğunu söyledi. Görücü, marka iletişimini anlık bir faaliyetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuçları ölçülen ve sürekli gelişen bir süreç olarak tanımladı. Projenin ilk fazı olan çalıştayda, TTMD kurum kültürünü tanımak ve tanımlamak; katılımcıların maksimum bilgi paylaşacakları ve ilgi gösterecekleri bir platform yaratmayı hedeflediklerini belirten Figen Görücü, “Çalıştaydaki temel amacımız katılımcılık ile strateji konusundaki güçlü yön ve gelişim alanlarının belirlenmesi, stratejinin performansa dönüşmesi adına kilit ipuçlarının paylaşılması, önceliklendirme ile enerji ve odaklanmanın doğru konulara yönlendirilmesi, farklı perspektif ve güçlü sorular ile katılımcıların bakış açılarının ‘Gelecekteki İletişim Stratejisine’ doğru yönlendirilmesi ve/veya zenginleştirilmesidir” dedi.

72 katılımcının yer aldığı çalıştayda beş oturum gerçekleştirildi. İlk üç oturumda “Mevcut Durum Analizi” kapsamında; TTMD’nin “Geçmişten Bugüne Yaptıklarından Aldığı Dersler”, “Kurum Kültürü ve Değerleri” konularında grup çalışmaları yapıldı. Son iki oturumda ise “STK Olarak Makro Bakış açısı ile TTMD’nin Gelecekte Sektördeki Rolü ve Öncelikleri”ni belirlemeye yönelik, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. 

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise, çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere, sektöre ve katılımcılara teşekkür etti. Kılkış ayrıca yeni açılan TTMD Gaziantep Temsilciliği görevini üstlenen Mehmet Cihan Beyhan’a bir teşekkür belgesi takdim etti.

TTMD 2017 Çalıştayı’nda son gün, profesyonel rehber eşliğinde Gaziantep sokakları, Bakırcılar Çarşısı ve dünyaca ünlü mozaikleriyle Zeugma Müzesi gezildi.