Header Reklam

BUHAR TESİSATLARINDAN KONDENS TAHLİYESİ VE KONDENSTOPLAR

05 Ekim 1999 Dergi: Ekim-1999

Kondensin gerek ana dağıtım, gerekse buhar hatlarından tahliyesi kondenstop-larla yapılmaktadır. Tesisin verimli ve emniyetli çalışabilmesi için kondensin mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde alınması gerekmektedir. Tesisatın içerisinde kalan, boşaltılmayan kondens, buhar tarafından yüksek hız ve gürültüyle sürüklenerek dirsek ve vanalara çarpar. Bu olay koç darbesidir.

Seperatör

Kazan çıkışında ve cihazlardan önce kullanılacak bir seperatör (su ayırıcı) su zerreciklerini ve kondens filmini buhardan ayırarak kuru buhar gitmesini sağlar.

Kondenstoplar

Kondenstoplar, buhar sistemlerinin en önemli elemanlarından birisidir. Kondenstoplar; hava, gaz ve kondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eden fakat buharı tutan cihazlardır. Buhar kullanılan cihazlardan sonra veya buhar hatlarının drenaj noktalarında kullanılır.

 

KONDENSTOP SEÇİM TABLOSU

 

 

 

 

Denge

Şamandıralı

Ters

 

Basınçlı

(Hava Tahliyeli)

Kovalı

Termodinamik

Termostatik   Bimetalik

ANA BUHAR HATLARI

 

 

 

 

-Yatay Hatlar

B

B

A

B

- Separatör

A

B

B

B

- Hat Sonlan

B

B

A

B

- Hat Boşaltma

 

 

 

B

- Kollektör

B

B

A

 

HACİM ISITMA CİHAZLARI

 

 

 

 

- Isı Eşanjörleri

A

B

 

 

- Isıtma Bataryaları

A

B

 

 

- Panel ve levha ısıtıcıları

A

B

B

 

- Radyatör ve Konvektörler

B

 

 

A                  B

-Tavan Isıtma Serpantinleri

B

B

 

A

MUTFAK CİHAZLARI

 

 

 

 

-Pişirme Kazanları (Sabit)

A

 

B

B

- Pişirme Kazanları (Devirmeli)

A

 

 

B

- Pişirme Kazanları (Ayaklı)

B

 

 

A

-Buhar Fırını

 

 

 

A

-Sıcak Tablalar

B

 

 

A

HASTANE CİHAZLARI

 

 

 

 

- Otoklav ve Sterilizatörler

B

B

 

A

PROSES CİHAZLARI

 

 

 

 

- Sabit Kazanlar

A

 

B

B

-Devirmeli Kazanlar

A

 

 

 

-Bira Kazanları

A

B

 

 

-Öğütücüler

A

B

B

 

-Buharlaştırıcılar

A

B

 

 

-Sıcak Tablalar

 

 

B

A

- Damıtma Cihazları

A

B

 

 

-Depolama Tankları

A

B

 

 

- Vulkanizasyon Cihazları

B

A

 

 

SANAYİ KURUTUCULARI

 

 

 

 

- Kurutma Serpantinleri (Devamlı)

A

B

 

B                  B

- Kurutma Serpantinleri (Izgaralı)

 

A

 

B

- Kurutma Silindirleri

A

B

 

 

- Çok Odalı Kurutma Serpantinleri

A

B

 

B

- Çok silindirli kurutucular

A

B

 

 

 

 

 Kondenstoplar üç temel çalışma prensibine göre üretilir.

1. Mekanik Prensiple Çalışan Kondenstoplar:

Buhar ile kondens arasındaki yoğunluk farkını algılar ve kondensi buhar sıcaklığında tahliye ederler.

a.Ters kovalı kondenstoplar

b.Şamandıralı kondenstoplar

2.Termostatik Prensiple

Çalışan Kondenstoplar:

Buhar ile kondens arasındaki sıcaklık farklarını algılayarak kondensi buhar sıcaklığının altında tahliye eder.

a.Denge basınçlı termostatik

kondenstoplar

b.Bimetalik kondenstoplar

c.Sıvı kondenstoplar

3.Termodinamik Prensiple

Çalışan Kondenstoplar

Kondens ile flaş buhar arasındaki dinamik farkları algılar ve kondensi buhar sıcaklığına yakın tahliye eder.

Kondenstop Seçimi

Kondenstop seçiminde aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır.

I. Kullanılacak ünite: Kullanılacak üniteye göre kondenstop seçimi için kondenstop seçim tablosundan yararlanılır.

 2.Buhar basıncı (kondenstopa giren buhar basıncı).

3.Karşı basınç (kondenstoptan sonraki basınç)

4.Saatte oluşan kondens miktarı (kg/h)

Bu bilgilere göre kondenstop boşaltma kapasitesi diyagramlarından yararlanılarak tip ve çap seçilir.

 

 

Şamandıralı !Hava Tahliyeli)

Ters Kovalı

Termodinamik

Denge Basınçlı Termostatik   Bimetalik

ÇAMAŞIRHANE CİHAZLARI

-      Konfeksiyon Presleri

-      Ütü ve Kalenderler

-      Solvent Toplama Ünitesi
-Tamburlu Kurutucular

 

B A A A

B B B B

A B B

B

TANK VE DEPOLAR

-      Proses Tankları (Üstten çıkışlı)

-      Proses Tankları (Alttan çıkışlı)

-      Kısa Serpantinli Isıtma Tankı (Hızlı)

B A A

B B B

A B

B B B

PRESLER

-      Çok Tabanlı Presler-Paralel

-      Çok Tabanlı Presler-Seri

-      Lastik Presleri

 

B B

B B A

A A B

 

YAKIT ISITMA -Ana Yakıt Tankı Isıtıcıları - Hat Isıtıcıları -Düz Hat Isıtıcılar ve Buhar Ceketli Borular

 

A

A B

B B

A                  B

 

 

ANA BUHAR HATLARI ve ISI EŞANJÖRLERİNDEN KONDENS TAHLİYESİ

Ana Buhar Hatları

Tesisattaki buhar, içerisinde süspansiyon halinde su zerrelerini, boru cidarlarında bir kondens filmini ve havayı beraberinde taşır. Her üç maddenin de tesisattan tahliye edilmesi gerekir.

Kondens, dönüş hatları genellikle buhar hattı ile yan yana olduklarından ana buhar hattındaki kondenstop çıkışları bu dönüş hattına bağlanır. Ana buhar hatlarında en iyi seçim termodinamik kondenstopdur.

Hava Tahliyesi

Sistemin çabuk ısıtması ve üniteye daha çabuk buhar gitmesi için ana buhar hattı sonuna şekilde görüldüğü gibi hava atıcı monte edilmelidir

Tesisatta süspansiyon halindeki su zerreciklerini ve kondens filmini ayırarak proses devrelerine daha kuru buhar gelmesini sağlar. Separatörlerde kullanılacak kondenstop tipi, oluştuğu anda kondensi tahliye eden şamandralı kondenstoptur. Don olayı söz konusu olan yerler için yapılacak seçim termodinamik kondenstopdur.Kollektörler

Kollektörler buharın dağıtıldığı ünitedir. En iyi seçim termodinamik kon-denstopdur.

Proses Hattı

En iyi verim için kuru buhara ihtiyaç vardır. Bu nedenle buhar hattının üzerinden bir buhar hattı alınarak cihaz girişinden önce bir separatör monte edilir.

Şekilde bir şamandıralı (hava tahliyeli) kondenstop ile kondens tahliyesi yapılan bir devre görülmektedir. Termodinamik, ters kovalı veya denge basınçlı termostatik kondenstop türleri de kullanılabilir.Isı Eşanjörleri

Isı eşanjörlerinde kullanılan kondens-top, düşük miktarlarda olduğu gibi büyük miktarlardaki kondens tahliyesini de çok iyi yapan ve fazla miktarda havayı dışarı atan özelliklerde olmalıdır. Bu nedenle en ideal kondenstop, şamandıralı (hava tahliyeli) tiptir. Termostatik vananın kapanması esnasında vakum meydana gelebileceğinden ayrıca bir vakum kırıcı ile de teçhiz edilmelidir.

 

 

 Kondens toplama tankı, ısı eşanjörü-nün altında ise, kondens yer çekimi ivmesi ile boşaltılabilir. Kondensin, çıkış noktasından daha üst bir noktaya boşaltılması durumunda, buhar basıncı düştüğünde kondens bu üst noktaya boşalamayacaktır. Bu durumda şekilde gösterildiği gibi bir kondens pompası kullanılır, Kondenstop pompa çıkışındadır. Buhar basıncı kondensin daha üst birnoktaya taşınması için yeterli ise kondens (pompa çalışmadan) kondens-toptan geçerek tahliye olur. Buhar basıncı kondensin tahliye edilmesi için yeterli değilse kondens pompanın içerisinde dolar ve pompa çalışarak kondens üst noktaya taşınır. Pompa egzos çıkışı kondens toplama tankına verildiğinden bir buhar kaybı söz konusu değildir ve pompa yok denecek kadar az bir enerji tüketimi ile çalışır.

Kondenstopların Kontrolü

Kondenstopların buhar kaçırıp kaçır-madığı sık sık kontrol edilmelidir. Buhar kaçıran arızalı bir kondenstopun işletmeye verdiği zarar büyük boyutlardadır. Örneğin en küçük çaptaki (1/2") ölçüsündeki bir kondestop buhar kaçırdığında 1 yılda toplam kaçan buharın maliyeti 18 ton fuel oil değerindedir. Orta çaptaki (1") bir kondestop buhar kaçırdığında ise bu değer 70 ton fuel oile çıkmaktadır. Bu değerleri dikkate aldığımız zaman konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugünkü gelinen teknolojide her kondestop "Kondenstop kontrol sistemi" ile çok kolay izlenebilmekte ve buhar kaçıran kondestoplar anında tesbit edilebilmektedir.

CAFER UNLU


Etiketler


Slider Altına