Baymak Kalorimetreler

05 Nisan 2014 Dergi: Nisan-2014
Baymak kalorimetre, mobil, kolektörlü ve yerden ısıtmalı sistemlerde dairenin giriş ve çıkış hattına monte edilerek, dairenin tükettiği enerjiyi hesaplayan cihazlardır. İçinden geçen su miktarı ve sıcaklık farkını kullanarak harcanan ısı miktarını Kwh cinsinden hesaplayan ısı sayaçlarının, hesaplama birimi, debimetre ve bir çift sensörden oluşur. Baymak daire tipi kalorimetrelerde, tüm parçalar bütünleşik olup kompakt yapıdadır. Baymak kalorimetreler, debimetre ölçüm prensibine göre ikiye ayrılırlar. Debiyi pervane aracılığıyla ölçen kalorimetreler mekanik tip olup, debiyi ses dalgası prensibiyle ölçen kalorimetreler ultrasonik tiptedir. Baymak ürün gamında tüm boru çaplarında ve farklı debilerde kalorimetreler mevcuttur.

Baymak Kalorimetre Çeşitleri

Baymak Sensonic® II Elektromekanik Kalorimetre

Baymak Sensonic® II son teknoloji elektronik ölçüm parçalarıyla donatılmış çok akışlı çarklı mekanik kalorimetrelerdir. Çark devrinin elektronik olarak kayıt altına alınması uzun vadede anlık ve hatasız bir ölçüm imkânı sağlar. Farklı kombinasyonları ile ısı ölçümünde geniş bir kullanım sahası sağlar.
 
Baymak Ultego® III Ultrasonic Kalorimetre

Baymak Ultego® III Ultrasonic kalorimetrede ölçüm ses dalgası prensibe göre yapılır. Mevcut ses debisi, iki zıt ses dalgası arasındaki geliş süresi farkı ile hatasız bir şekilde tespit edilir. Düşük debilerde hassas ölçüm imkânı verir ve suyun içerisindeki maddelerden ve kompozisyondan etkilenmez. Debi aralığı; 0.6 - 60 m3/s arasındadır.

Baymak Kompozit Gövdeli Ultego Smart Kalorimetre

Ultrasonik kalorimetre kalitesinde, fiyat avantajı sağlayan bir üründür. Ultego® III ultrasonic kalorimetrede; ölçüm ultrasonik prensibe göre yapılır. Mevcut ses debisi, iki zıt ses dalgası arasındaki geliş süresi farkı ile hatasız bir şekilde tespit edilir. Düşük debilerde hassas ölçüm imkânı verir ve suyun içerisindeki maddelerden ve kompozisyondan etkilenmez. Debi aralığı; 0.6 - 60 m3/s arasındadır.

Mekanik ve Ultrasonik Kalorimetre Arasındaki Seçim

Sistemdeki suyun kalitesinden emin olunmayan durumlarda ultrasonik kalorimetre tercih edilmelidir. Ancak, sistemdeki suyun kalitesinin diğer tesisat ekipmanlarına da zarar vereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ultrasonik kalorimetreler düşük debilerde ölçüm hassasiyetlerini kaybetmedikleri için genellikle büyük çaplı tesisatlarda tercih edilir. Bölgesel ısı dağıtımlarında bina girişlerinde kullanılır. Daire tiplerinde çok düşük debiler çok önemli olmadığından mekanik kalorimetreler kullanılır. Projelerin bütçesine göre, fiyat performans göz önüne alınarak seçim yapılabilir.

Etiketler