Header

Baymak, güneş kollektörleri alanındaki faaliyetlerini artırıyor

05 Nisan 2002 Dergi: Nisan-2002
Yüksek kaliteli kollektör ve bunlara uyumlu komponentler kullanarak güneş enerjisinden ekonomik olarak faydalanmak gerekliliğine inanan Baymak, 2002 yılında bu alanda yaptığı büyük bir yatırımla, 1996 yılından bu yana ürün gamında bulunan güneş kollektörlerinin üretimini kendi bünyesine aldı.

Baymak Klima Bölümü Yöneticisi Mustafa Kılınç ISK-SODEX 2002 fuarındaki standlarında geniş bir şekilde yer alacak olan güneş kollektörleri hakkında şu bilgileri verdi;

‘Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en temel ihtiyaçlarından birisi olan enerji, aynı zamanda toplumların gelişmişlik seviyesinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugün tüketilen enerji kaynaklarına baktığımızda petrol, doğal gaz, kömür, odun gibi fosil kökenli, doğada sonu yaklaşan ve çevre problemlerine neden olan yakıtların temel yakıtlar olarak kullanıldığı gözlenmektedir. İnsanların enerjiye bağımlılığı sürekli artarken, doğal enerji kaynakları da maalesef hızla azalmaktadır. Bu yakıtların kaynakları zaman içinde doğada biteceğinden, bir çok ülke nükleer enerji, güneş enerjisi , rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi alternatif kaynaklara yönlenmiştir. Nükleer enerji, yenilebilir enerji kaynaklarından olmayan, yüksek maliyet ve yüksek teknoloji gerektiren, özellikle insan sağlığına, ve doğaya çok zarar vermesi nedeniyle tercih edilmeyen bir kaynaktır. Rüzgar ve jeotermal enerji ise sadece coğrafyası uygun bölgelerde işe yaraması nedeniyle kullanımı kısıtlıdır. Geriye mevcut tüm enerji kaynaklarının anası sayılan güneş enerjisi kalmaktadır. Bilim adamları mümkün olan en kısa zamanda en yaygın şekilde bu tertemiz ve bedava enerji kaynağını kullanmayı yaygınlaştırmalıyız diye düşünmektedirler.

Dünya üzerine ışınım yoluyla (radyasyon) gelen enerji aslında o kadar büyüktür ki eğer biz dünya üzerine düşen bu güneş enerjisini 15 dakika depolayabilseydik, tüm dünya nüfusunun 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilirdik.

Şu ana dek yerel üreticilerin inisiyatifinde gelişen pazarın, yönünü değiştirmek istiyoruz. Güneş enerjisinin ne kadar önemli olduğunu ve kaliteli kolektörlerle bir ailenin sıcak su ihtiyacının karşılanabileceğini ayrıca mahal ısıtmasına da ciddi oranda katkı sağlayacağını anlatmak istiyoruz.

İleri teknoloji ürünü, geniş ürün gamına sahip ekonomik kolektörlerle hiç bu sistemlerle tanışmamış bir kitleyi hedefliyoruz. Güneşi de, karı da bol olan yurdumuzun her köşesine uygun kullanabilecek bir güneş sistemi Baymak’ta bulunacaktır.

Özellikle güney illerinde karşılaştığımız, estetikten uzak, görüntü kirliliği yaratan güneş sistemlerinden çekilen sıkıntılar tarafımızdan iyi bilindiğinden, yeni ürünlerde estetiğe çok daha fazla önem verilmiştir.

Sararma ve çatlama yapmayan özel ABS plastik kılıflı ve paslanmaz çelik kılıflı depolu modellerle bina estetiğini bozmayan zarif, şık görünümlü, paket sistemler tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.’

Etiketler