Baymak Eco5 (Ekolojik) Kombi

05 Kasım 2005 Dergi: Kasım-2005

0,640 kcal/h kapasiteli ba cah model ECO3 240 İ, % 92,52 verimlilikle çalış maktadır. LCD gösterge panosu, % 25'ten fazla elektrik enerjisi ta sarrufu, elektronik kademeli ateş leme ve ful alev modülasyonu, özel baca dizaynı ve arıza teşhis sistemi özelliklerine sahip ECO3 KOMBİ, iki farklı sıcaklık ayar aralığı ile yerden ısıtmaya da ola nak tanımaktadır.

Hermetik ECO3 240 Fİ modeli de 20,640 kcal/h kapasite, % 92,15 ve rimlilikle çalışarak çok yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Küçük ebatlarının yanı sıra özel baca çıkış sistemiyle, kendisiyle aynı ebatlara sahip bir kombiye göre montajda 12 cm yükseklik öl çüsünde yer kazandırmaktadır. Elektrik motorlu 3 yollu vana kul lanılmaktadır. Hem ısıtma siste minde hem de kullanım suyu sis teminde donmaya karşı koruma önlemi bulunmaktadır.

Ayrıca sirkülasyon pompası blo kajı kontrolü, kombide üstün emniyet sağlamaktadır. Olası arızalar, kod ve semboller aracılığı ile LCD ekran üzerinde gösterilmektedir. Çevre dostu ECO3 KOMBİ, üstün özellikleri, enerji tasarrufu ve eko nomik fiyatıyla tüketicinin ilgisini çekmekte, konforda avantajı yaka lamak isteyenlerin tercihi ettiği marka olmaktadır.


Etiketler