Bayi Toplantısı Ukrayna'da Yapıldı

05 Kasım 2005 Dergi: Kasım-2005

Valftek A.Ş nin 2005 yılı 'birlikte lik' toplantısı YaltaUkrayna'da yapıldı. Türkiye genelindeki bayiler ve nihai kullanıcılardan oluşan 47 kişinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Ge nel Müdür Unsal Gökalp firma çalış maları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, Satış Müdürü Osman F. Şaylıman tarafından Valftek A.Ş nin geçmişten bu yana izlediği satış politi kaların ve gelecekteki satış yapılanma sının açıkladı. Satış Müdürü Şaylıman şu anda veya gelecekte bayilerinden bağlantı evrakı talebi olmadan, karşı lıklı menfaatlere dayalı şeffaf satış poli tikası izlediklerini belirtti. Ayrıca düzenlenen toplantının "birlik telik" toplantısı olduğu ve gönül ortak larının bir arada olmasının amaçlandı ğı açıklandı.Yalta'da düzenlenen top lantı Yalta ve Sevastapol'un tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesi ile sona erdi. I


Etiketler