Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Yenileniyor

19 Ağustos 2016 Dergi: Ağustos-2016

Hazırlayan: Cemal Silan, S&Q MART Genel Müdürü

Yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC) 19 Temmuz2016 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırıldı. Yeni direktif (2014/68/EU) uyarınca hazırlanan yönetmelik yayımlanana kadar Avrupa’nın büyük kısmında olduğu gibi ülkemizde de yeni üretilen ürünlere CE Markası uygulanamayacak.

Tarihsel Süreç

Mevcut Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Avrupa Birliği Komisyonu’nca 1997 yılında yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Direktifi’ne uygun olarak 2002 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanmış ve 10 Nisan 2002 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Oluşturulan bu yasal çerçeve; basınçlı ekipmanların yüksek güvenlik seviyeleri ile serbest dolaşımına olanak sağlamıştır.

Ülkemizde de 14 yılı aşkın süredir yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin (97/23/AT) ve daha birçok yönetmeliğin, 2008 yılında Avrupa Parlementosu ve Konseyi’nin kararıyla (768/2008/EC)  yenilenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda 15 Mayıs 2014 tarihinde yeni Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (2014/68/EU) yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Öncelikle yeni direktifin 13. maddesinde yer alan akışkanların sınıflandırması bölümü; 01 Haziran 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Direktifin tamamen yürürlüğe giriş tarihi ise 19 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir.

19 Temmuz 2016 tarihine kadar yetkili uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen sertifikalar ve kararlar, yeni direktifin 48. Maddesi uyarınca geçerliliğini koruyacaktır. Ancak bu tarihten itibaren düzenlenen periyodik denetimlere ilişkin rapor ve sertifikalar yeni direktife göre hazırlanacaktır.

Son Durum ve NANDO

  • NANDO Nedir?

NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Avrupa Ekonomik Alanı’na (EEA) dahil 32 ülkenin onaylanmış kuruluşlarının yetkinliklerinin direktifler bazında araştırılabileceği bir veritabanıdır. Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarının (UDK) yayımlanan yönetmeliklerin ve kapsamına almak istediği harmonize standartların belirttiği yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığı, ilgili bakanlık tarafından denetlenir. Bu denetimin sonucunda gereklilikleri sağlayan UDK’ların yetkinlikleri doğrultusunda atanmaları ilgili bakanlık tarafından yapılır ve bu atamaya ilişkin bilgiler, Ekonomi Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu’na gönderilerek NANDO veritabanında güncellenir.

Neden yeni direktife göre ülkemizde UDK bulunmamaktadır?

Ülkemizde Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlükte olan Basınçlı Ekipmanlar  Yönetmeliği 97/23/AT numaralı direktife göre hazırlanmıştır. Yayınlanan 2014/68/EU no.lu direktifin tamamen yürürlüğe girmesi ile UDK’ların yeni direktife göre denetlenip atamalarının yapılması ve bu atamalara ilişkin bilgilerin Avrupa Birliği Komisyonu ile paylaşılması gerekmektedir. Ülkemizde olduğu gibi Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil 32 ülkenin 15’inde yeni Basınçlı Kaplar Direktifi’ne (2014/68/EU) göre UDK ataması yapılmamıştır ve bu sebeple Türkiye ile birlikte 15 ülkede 97/23/AT uyarınca atanmış tüm UDK’lar NANDO sisteminden düşürülmüştür.

Yeni yönetmelikte son durum

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 2014/68/EU direktifine göre hazılanacak yönetmelik, uygunluğu Avrupa Birliği Komisyonu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanacak mutabakat ardından Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. Yeni Yönetmeliğin yayımlanması ile uygunluk değerlendirme kuruluşları atamalarının yapılması için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuracaktır. Başvuru sonrası yapılan değerlendirmelerin ardından UDK’ların atamaları yapılacaktır ve NANDO veritabanı güncellenecektir.

Yeni Yönetmelik ile Neler Değişecek?

  • Neler Değişmedi

2014/68/EU Direktifi ile gelen değişikliklerden önce nelerin değişmeyeceğini açıklamamız teknik açıdan ürünlerin değerlendirilmesinde ilişkin yeni bir düzenleme olmadığını saptamamız açısından daha doğru olacaktır. Yayınlanacak yönetmelikte aşağıdaki konularda değişiklik beklenmemektedir

 - Kapsam
 - Temel Emniyet Gereklilikleri (EK-1)
 - Uygunluk Değerlendirme Tabloları (EK-2)

Yeni Yasal Çerçeve (NLF) uyarınca yapılan şekli düzenlemeler

Avrupa Birliği Komisyonu’nda alınan kararlar doğrultusunda yapılan şeklî düzenlemeler piyasaya arz edilecek ürünlerin uyması gereken kuralların sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi ile kolaylaştırılan piyasa gözetimi sayesinde haksız rekabeti önlenmesi hedeflenmiştir.

Akışkan Sınıflandırması

Eski yönetmelikte yer alan tehlikeli akışkanlar (Grup 1) Ocak 2009’da yayınlanan 1272/2008/EU no.lu Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) Tüzüğü’ne göre daha detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Halihazırda mevcut direktife (97/23/AT) göre Grup 1’de bulunan akışkanlar yeni direktife göre de tehlikeli sınıftadır ama eski direktifte tehlikeli akışkan atfında bulunulmayan bazı kimyasallar Grup 2’den Grup 1’e geçmiştir.

Ekonomik Tarafların Yükümlülükleri

Yeni direktifte (2014/68/EU) ekonomik taraflar ve sorumluluklarına ilişkin değişiklikler;

- İmalatçının yasal yükümlülükleri değişmemiştir.

- Yetkili Temsilcinin yasal yükümlülüklerinde de değişiklik yoktur.

- İthalatçının yasal yükümlülükleri: Yeni direktif uyarınca ithal edilen basınçlı ekipman Avrupa
   Ekonomik Alanı dışında bir ülkeden temin ediliyorsa üreticinin CE işaretinin yanı sıra
   ithalatçının uygunluk beyanının da olması zorunlu olacak.

Dağıtımcının yükümlülükleri: Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde olsun ya da olmasın,
  basınçlı ekipmanın üretiminden müşteriye ulaşana kadarki tedarik zinciriiçerisinde yer alan tüm
   taraflar ithalatçının sahip olduğu gibi uygunluk beyanına sahip olmak zorunda olacaktır.


Uygunluk Değerlendirme Modülleri

97/23/AT Direktifi’nde yer alan uygunluk değerlendirme modüllerinin bazılarında isim değişikliği olmuştur. Buna ilaveten imalatçının ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun (UDK) yükümlülükleri yeniden şekillendirilmiştir.

- “Modül A1”in ismi “Modül A2” olarak, “Modül C1”in ismi “Modül C2” olarak değiştirilmiştir. Teknik dosya içeriği ve UDK’larının yükümlülükleri güncellenmiştir.

- “Modül B1”in ismi “Modül B (Tasarım Tipi)” olarak, “Modül B”nin ismi “Modül B (Üretim Tipi)” olarak değiştirilmiştir.

- Kalite Güvence Sistemi ile uygunluk değerlendirmesi yapılan modüllerde (Modül D/D1/E/E1/H/H1) denetim öncesi UDK’nın kontrol etmesi gereken dosyalar ve UDK personelinin yetkilendirmesine ilişkin ilave kriterler getirilmiştir.

 


CE Markalama ve diğer endüstriyel hizmetlere ilişkin tüm sorularınız ve ayrıntılı bilgi için:
Cemal Silan
S&Q MART Genel Müdürü
E-Mail: ce@sqmart.comTel: 0(216) 518 0202
Faks: 0(216) 388 3834
Web: www.sqmart.com