Başbakan Demirel ve Sektörümüzün Sorunları

05 Aralık 1992 Dergi: Aralık-1992

İç sayfalarımızda da okuyacağınız gibi Başbakan Demirel'le yaptığımız görüşmede sektörümüzün sorunları Sn.Başbakan'a iletildi ve Sn.Başbakan'dan sorunlarımızla ilgili çözümleyici yanıtlar alındı.

Bence bu yanıtların en önemlisi Sn. Demirel'in sektörümüzü bir bütün olarak, globalleşme kapsamında, dünyadaki teknolojik yenilikleri izlemeye ve uygulamaya, dünya pazarlarında Türk mühendis ve işçisinin varlığını daha et¬kin bir biçimde duyurmaya davet eden, özendiren yaklaşımı ve çağrısı olmuştur. Gerçekten de "Uluslararası İşbölümü" çerçevesinde genel olarak Türk Sanayii ve özel olarak ısıtma/soğutma/havalan-dırma/klima sektörü uluslararası teknolojik yenilikleri izlemenin ötesinde, bu teknolojik gelişmelere olabildiğince katkıda bulunmakla yükümlüdür. Bu yaklaşım yalnızca "ahlaki" bir sorumluluk değil, yaşamsal bir zorunluluktur. Türkiye bugün 200.000'i aşkın mühendis ve mimarı, yüzbinlerce teknik elemanı, kamusal ve özel sanayi kuruluşları, teknik üniversiteleri, bilimsel araştırma kurumları ve özellikle mühendislik ve bilim-teknik alanında son yıllarda yoğunlaşan yayınları, katalogları, bilgi ve deneyim birikimi ile çok daha ileri düzeyde bir sıçrama yapmaya yazgılıdır. Diğer bir deyişle Türkiye yalnızca bir"turizm cenneti" ya da "tarım ülkesi" değil; aynı zamanda bir sanayi ülkesidir; bir sanayi ülkesi olmak zorundadır; daha iteri, düzeyde sanayileşmek, teknoloji üretmek dış pazarlara açılmak zorundadır. Sn. Demirel'in de vurguladığı gibi devlel bu konuda sektörümüze her türlü yardımda bulunmaya hazırdır ve bu bağlamda çok somut çarpıcı ve özendirici önlemler almış ve almaya da devam edecektir. Kuşkusuz bu özendirici önlemlerin yaşama geçirilmesi sorumluluğu işadamlarımıza, sanayicilerimize, mühendislerimize, teknik elemanlarımıza düşüyor.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında kendisine düşen sorumluluğun bilincinde olan derginiz Termodinamik ilk adımı "Yapılarda Isı Yalıtım Paneli" ile gerçekleştirmiştir. Pek çok kamusal ve özel kuruluşun "Panel"ine en çok 40 - 50 kişi katılırken, Termodinamik'in ilk Panel'ini 200'e yakın mühendis, mimar, teknik eleman, firma yetkilisi ve öğrencinin izlemesi Panel'in niceliği ve niteliği konusunda yeterince fikir vermektedir. Panel'de dağıtılan "Termodinamik Paneli Anket Formu"nu 70'den fazla izleyicinin yanıtlaması da Termodinamik'in ne derecede ciddiye alındığını açıkça ortaya koymaktadır.

Sektörümüzün genç ve dinamik dergisi, sizin derginiz Termodinamik kendisine düşen sorumlulukları, daha ileri düzeylerde de yerine getirmeye devam edecektir.

Saygılarımla,

 

Dr. Sedat ÖZKOL

 

Genel Yayın Yönetmeni


Etiketler