Başarılı KOBİ Yarışması

05 Eylül 2006 Dergi: Eylül-2006
İşletmelerin yüzde 99’unu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) daha başarılı çalışmalara yönlendirmede teşvik unsuru olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen Başarılı KOBİ Yarışmasına katılım için firmaların müracaatları 8 Eylül’de tamamlandı. Yarışma ‘Girişimcilik’, ‘Kadın Girişimci’, ‘İhracat’, ‘Teknoloji Uygulama’, ‘İşbirliği’, ‘Turizm Özel Ödülü’ ve ‘İTO Özel Ödülü’ dallarında gerçekleştirilecek. Kazanan KOBİ’lere ödülleri Kasım ayında verilecek.

Yarışmanın Ana Kategorileri ve Kriterleri

Girişimcilik: Girişimin orjinalliği ve sürdürülebilir olması, bilgiyi fikre dönüştürme özelliği, öngörünün hayata geçirilmesi sürecinde gösterilen beceri, yaratıcılık ve alınan riskler, katma değerin yüksekliği, girişimin toplumsal ve çevresel boyutları gibi kriterler değerlendiriliyor.

Kadın Girişimci: Girişimcilik kategorisindeki değerlendirme kriterleri geçerli olacak ve girişime ‘kadın’ olarak getirilen ek katkı, ‘örnek’ ve ‘öncü’ olmak gibi hususlar göz önünde tutuluyor. Bu kategori sadece kendi işini kurmuş kadın girişimcilere açık.

İhracat Başarısı: Değerlendirmede yeni ürün, yeni pazar, yeni pazarlama yöntemleri, mevcut pazarlardaki büyüme oranı, ülke ekonomisine katkı, yurt dışında oluşturulan marka imajı, katma değerin yüksekliği ve toplumsal boyut gibi unsurlar dikkate alınıyor.

Teknoloji Uygulama: Kullanılagelen teknolojilerin geliştirilmiş olması, yeni teknolojiler ve tasarımların devreye sokulmuş olması, üretimde verimliliği artırmaya ve proses geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılmış bulunması, katma değerin yüksekliği ile yapılabilir ve sürdürülebilir olma niteliği, toplumsal ve çevresel yaklaşımı, sınai mülkiyet boyutu yönlerinden değerlendiriliyor. Bu kategori sadece ticarileşmiş uygulamalara açık.

İşbirliği: Birden fazla işletmenin yurtiçinde ve yurtdışındaki işbirliğinin yarattığı sinerji, mevcut kaynakları kullanmadaki ve yeni kaynak yaratmadaki katkıları, verimlilik ve rekabet gücüne olumlu etkiler ile işbirliğinin bölgesel, ulusal ya da uluslararası niteliği göz önünde tutulacak.

Etiketler