Balık Şok Odası Tasarımı-1

05 Haziran 2004 Dergi: Haziran-2004

Binlerce kilometre sahil şeridi ile çevrelenen Türkiye’ nin, su ürünleri gıda sektöründe gerekli yerini alamaması bu tür modern tesislerin kurulmasını gerekli kılmaktadır. Modern soğuk hava ve şoklama tesisleri, ürünlerin tüketiciye taze ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu projenin amacı, bir ürün olarak balıkların soğutma işlemini gerçekleştirmek üzere bir şok odası tasarlamaktır. Tasarlanan oda günde 1 ton balığın 8 saatte şoklanabilmesini sağlayabilecek kapasitede olacaktır. Bu sayede kısa sürede büyük miktarlarda balığın soğutulup stoklanması mümkün olacak, artan üretim kapasitesi üretici firmalara ekonomik yönden fayda sağlamasının yanında tüketicinin taleplerine de cevap verebilecek düzeyde avantajlar yaratacaktır.


1. GİRİŞ

Tüm gıda maddelerinin yanı sıra kimyasal ve medikal ürünlerin uygun koşullarda saklanabilmesi panellerle kurulan prefabrik soğuk odalarla mümkün olabilmektedir.

Endüstriyel soğuk oda panellerinden mamül soğuk depolar, sağlıklı hijyenik ortamlarıyla, gıda maddelerinin doğallık ve tazeliklerini bozulmadan uzun süre korumalarına imkan veren ve modern dünyada kabul gören muhafaza sistemlerinin başında yer almaktadır. Gıda maddelerinin yanı sıra kimyasal ve medikal ürünlerin de, uygun koşullarda ve şartlarda korunabilmesi için endüstriyel soğuk depolar en ideal seçim olmaktadır. Bu depoların yanısıra uzun süre bozulmadan muhafaza sağlamak için özellikle et, tavuk ve balık gibi gıdaların şok odalarında çok düşük sıcaklıklara tabi tutulması endüstride kullanılan bir yöntemdir.

Şok odaları gıdaları kısa sürede dondurma yöntemi ile muhafaza süresi açısından büyük avantaj sağlar. Bu şekilde üretim mevsimi dışında bu gıdaları tüketiciye ulaştırmak mümkün olabilmektedir.

Balık şok odaları henüz ülkemizde yaygınlaşmamış bir endüstridir. Bunun sebepleri arasında ülkemizde balık tüketiminin diğer ülkelere nazaran düşük olmasının payı büyüktür. Balık gibi ülkemizin bolca sahip olduğu ve kendiliğinden yetişen bir gıda maddesinin şok odalarıyla daha uzun vadede tüketimini sağlayarak tüketiciye sunmak bu gıda maddesine olan talebi arttıracağı gibi ülke ekonomisine kısmen de olsa katkısının olacağı aşikardır.

Şok odası tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli

Mak. Müh. Hulusi AKTAN - Mak. Müh. Serkan ÖZKAN