Bakım-onarım ve yardımcı işletmeler bölümleri dikkatine; ekonomik rapor hazırlamadan yatırım yaptıramazsınız!

05 Şubat 1997 Dergi: Şubat-1997

 Çünkü işletmelerde yatırıma karar veren kişiler, işletmedeki görevleri icabı, her konuya EKONOMİ açısından bakarlar; çoğu zaman ekonomi ve finans ağırlıklı tahsil görmüş olduklarından ellerinde ekonomik bilgiler yoksa teknik konulara eğilemez-ler. İşletme problemini yaşayan meslektaşlarımız bu teknik sorunu teknik bir rapor yerine "Ekonomik Rapor" şeklinde finans bölümüne sunduklarında ancak sonuç alabilirler ve arzu ettikleri cihazı işletmeye satın aldıra-bilirler. İşletmeler Ekonomi'nin kurallarına uyarak ayakta kalabilirler. Satın alınmasını istediğiniz su iyileştirme cihazının o işletmenin ekonomisine uyduğunu kanıtlayabilmek için hazırlayacağınız raporun aşağıdaki hususları kapsamında yarar vardır. Ekonomisi ispatlanmayan bir yatm-mın yapılması bir işletme için lüks sayılır.

a.Makinaların (veya tesisin) bakım ve tamiri çin işin her duruşundan kaynaklanan yıllık iş kaybı bedeli.

b.Tıkanma, aşınma, sıkışmadan doğan yıllık parça ücreti.

c.Arıza için her duruşta bakım ekibine ödenek işçilik bedeli (yıllık).

d.Her  duruşta   kullanılan   temizlik kimyasallarının yıllık ücreti. Böyle bir ekonomi raporunun hazırlanması için bir örnek verebiliriz. Aşağıda göreceğiniz örnek rapor işletmenize en uygun rapor olmayabilir, fikir vermek amacı ile hazırlanmıştır. Bir çelik üretim tesisinin Kontinü Döküm kısmında bulunan soğutma fıskiyelerinin tıkanmaması ve aşınmaması için bir önlem almak gerekir. Çünkü iyi bir soğutma elde edebilmek için bu fıskiyelerden eşit miktarda su geçmesi istenir. Normal şartlarda bu fıskiyeleri besleyen sular temiz sular değildir, soğutma kulesinde soğutulmuş olan bu sular içinde küçük demir oksit (tufal) parçacıkları ile ayrıca soğutma kulesinden

suya karışan kireç taşı ve toz parti-külleri bulunur. Fıskiyelerin tıkanması bir yana, bunlann dengesiz aşınması dahi işletme sorunları yaratabilir, çünkü aşınmış fıskiyelerden daha çok su geçer. Dolayısı ile bu fıskiyelerin çok sık temizlenmesi Şarttır ve bu temizlik süresi içinde işletmenin durdurulması gerekir. Buna karşılık, fıskiye besleme hattı üzerine konacak bir siklon türü filtre fıskiye bakımını son derece azaltır ve yatırım bedelini çok kısa zamanda amorti eder. Bu tesis için bir filtre satın alınması talebi aşağıdaki rapor ile beraber yapılması bu filtre yatırımının gerçekleşme ihtir yüksek olur.

 

ENİS BURKUT


Etiketler