Bacalarda CE İşaretleme ve TS Belgelendirme Çalışmaları Başladı

05 Ağustos 2010 Dergi: Ağustos-2010

Uluslararası baca standartları artık Türkiye?de de uyulması gereken zorunlu Türk Standartlar (TS) haline geldi. Her türlü çelik baca ürün kalite ve uygulamalarına ilişkin TSE belgesi (TS 11383) 28 Şubat 2007 tarihinden itibaren iptal edildi ve yerine TS EN 1856 getirildi. Bu uygulama doğalgaz sektöründe zorunlu denetime tabi olmakla birlikte, katı yakıtlarda henüz kontrol edilememektedir. Kontrol edilmeyen ve standartlara uygun olmayan bacalar ise; kurum yangını ve gaz sızıntısı ihtimalleriyle insan sağlığını tehdit etmektedir. 
TSE tarafından hazırlanan 1856 - Bacalar (Metal Bacalar) Standartı yayınlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Standartlarına uyum  çerçevesinde, Baca üretimi yapan tüm firmaların CE İşareti (Uygunluk İşareti) göstergesi olan CE Belgesini alma zorunluluğu getirilmiştir. CE, yapılan işin arkasında durmayı zorunlu hale getiren bir yaklaşımdır. CE belgesinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte pazarda baca işi ile uğraşanların neredeyse yarısı elenmiştir. Bu konudaki denetlemeleri de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili denetleme birimleri gerçekleştirmektedir. Artık CE belgeli olmayan ürünlerin satışı tamamen yasaklanmıştır. Bundan sonraki denetlemelerde
de CE sertifikası olmayan ürünleri satan firmalara cezai uygulamalar başlatılacak.


Etiketler