BACADER ve GAZBİR İtalya'ya Teknik Gezi Düzenledi

05 Kasım 2010 Dergi: Kasım-2010

Türkiye'de yaşanan baca problemlerine çözüm olmak ve İtalya'da yapılan benzer uygulamaları görmek amacıyla Türkiye'de yetkili kurumların temsilcileri 4-7 Ekim 2010 tarihlerinde İtalya'da incelemelerde bulundular. Organizasyonu BACADER VE TUBEST-EXPO INOX tarafından yapılan, GAZBİR?in desteğiyle gerçekleşen İtalya teknik gezisine; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan uzmanlar Coşkun Güven ve Burak Tüfekcioğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan Sevilay Armağan ve Özlem Doğan, TSE'den Metin Tolun ve Ahmet Mert Pekin, GAZBİR adına GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, BURSAGAZ' dan Serdar Yıldız ve BAŞKENTGAZ'dan Birşah Göksu, BACADER adına ise Genel Koordinatör Ümit Erturhan  ile Tubest - Expo Inox firması yetkilileri katıldılar.

Heyet Expo İnox'un baca üretim tesislerinde incelemelerde bulunduktan sonra çeşitli kurumlarla bilgilendirme toplantıları yaptı. Bu toplantılara İtalya onaylanmış kuruluşlarından KIWA GASTEC İtalya Gaz Şirketi TECNİCONSUL Engineering, İtalya Baca Temizleyicileri Derneği katıldılar. Toplantılarda Dağıtım Şirketi TECNCOLSUN Engineering yetkilisi, İtalya?nın Doğalgaz Piyasası Mevzuatı ve uygulamalar hakkında detaylı bir brifing verdi. Baca Temizleyicileri Derneği ile, İtalya'da baca konusunda yapılan uygulamalar konusunda bilgi alışverişinin sağlanmasının yanında; CE konusunda akredite KIWA GASTEK tarafından, EN 1856? ya uygun belgelendirme esasları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. 

Geziye katılan teknik heyet yaptığı değerlendirmelerinde; uluslararası etkileşimi sağlayan bu tür etkinliklerin mevzuat yapıcı ve uygulayıcılar açısından oldukça faydalı olduğunu ve konuya ilişkin ülkemizde yapılacak olan düzenlemelerin daha sağlıklı zeminde tartışılacağını belirtti.


Etiketler