BACADER 9. Olağan Genel Kurulu Düzenlendi

15 Mayıs 2018 Dergi: Mayıs-2018

BACADER Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulunun 9. Olağan Genel Kurulu, 3 Mart 2018 tarihinde Kartal Titanic Otel’de gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Ergün Akın, Başkan Yardımcılığına Onur Pişiren ve Katip Üyeliğe Muammer Akgün’ün seçildiği Genel Kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrasının ardından diğer maddeler görüşüldü. Genel Kurul toplantısının ardından Mustafa Ziylan yaptığı açıklama ile genel kurula iştirak eden tüm üyelere teşekkür ederek bu dönemi en verimli şekilde geçirmek üzere tüm yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin sorumluluğu alacaklarını söyleyerek tüm üyelerden de her türlü desteklerini beklediklerini ifade etti.

BACADER 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Mustafa Ziylan - Yönt. Kur. Başkanı

2. Akan Polat - Yönt. Kur. Başk. Yard.

3. Mustafa Yallagöz - Muhasip Üye

4. Barış Say - Üye

5. Murat Coşkun - Üye