Ayvaz, Fantini Cosmi Türkiye Distribütörü

05 Kasım 1999 Dergi: Kasım-1999
Yaklaşık 1 5 yıldır İtalyan Fantini Cosmi ürünlerini yerli piyasada satışa sunan Ayvaz A.Ş. Ekim ayı itibariyle Fantini Cosmi'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu talyan Fantini Cosmi firması ile ilk olarak 1985 yılında çalışmaya başlayan Ayvaz Endüstriyel Ma muller Sanayi, Ekim 1999 tarihi itiba riyle Fantini Cosmi'nin Türkiye distri bütörlüğünü aldı. Başlangıçta kazan tadiye cihazı getirerek Fantini Cosmi lisansı altında üretim yapan Ayvaz, li sans anlaşmasının bitmesiyle birlikte Ayvaz adı altında üretimine devam etti. Fantini Cosmi'nin geniş bir ürün gamı olduğuna dikkat çeken Ticaret Müdü rü Serhan Alpagut, "Amacımız portfö yümüzde yer almayan ürün çeşitlerini tamamlamak. Fantini Cosmi'nin bu anlamda oldukça geniş bir ürün ska lası var. Piyasanın ihtiyaç duyduğu ye nilikleri de gözönüne alarak bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi, ihtiyaca olumlu yönde cevap vermeyi hedefle mekteyiz" dedi. Bu çalışma ile birlikte Fantini Cosmi'nin piyasaya sunulacak yeni ürünleri arasında başta seviye, basınç ve sıcaklık kontrol elemanları olmak üzere; klimatik termoregülas yon, akışkontrol, solenoid vanalar, elektrikli ev ekipmanları, gaz dedek törleri ve vanaları, dijital zamanlayıcı lar ve zone valfler yer alıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında İspanyol ES PA Pompalarının distribütörlüğünü de alan Ayvaz, kaliteli ürün ve doğru hizmet anlayışı ile sektörün talepleri ne cevap vermeye devam ediyor. 2000 yılma girmekte olduğumuz şu günler de teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ayvaz, yurtiçi ve yurtdışın da konusunda oldukça geniş bir pazara hitab ediyor.

Etiketler