Aygaz ve Tüpraş Binalarda Enerji Verimliliği için Çalışacak

20 Şubat 2013 Dergi:
Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın destek verdiği bildirgenin imza töreni İstanbul’da düzenlenen 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildirgemizde de belirttiğimiz gibi yüzde 40’lık bu oran ulaşım ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerinde. Binalarda kullanılan enerji iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri ve bu nedenle dikkatle ele alınması gerekiyor. SKD olarak iş dünyasının binalarda enerji verimliliğini ciddi oranda düşürmek için liderlik etmesi gerektiğini ve bunu başarmak için önceliklerini tekrar belirlemesi gerektiğini savunuyoruz.” SKD’nin de üyesi bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan bildirgeyle, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri olduğuna işaret edilen bildirgede, katılımcı kuruluşlara iklim değişikliğiyle mücadelede uygulaması gereken beş aksiyon öneriliyor. İş dünyasına yol gösterecek bir içeriğe sahip “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağını belirtiyor. Bildirgede amacın, ortak çabayla, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşme sağlanması olduğu vurgulanıyor.
SKD üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin enerji kullanım performansını artırması hedeflenirken, katılımcı kurumlar beş aksiyonu yerine getirmeyi taahhüt ediyor. Beş aksiyon şöyle sıralanıyor: 
‘Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2  azaltım hedefleri belirlemek’, ‘Şirket binalarında enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası yayınlamak’, ‘Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata geçirmek’, ‘Şirketin enerji kullanımı, CO2  salınımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürülebilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak’, ‘Binalarda enerji verimliği çalışmalarını daha yaygın hale getirmek için tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, ar-ge, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak’
Etiketler