Aygaz, Ev Kazalarına Karşı 'Web Sitesi' İle de Uyarıyor

05 Kasım 1999 Dergi: Kasım-1999
Aygaz'ın geçtiğimiz yıl başlattı ğı "Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor" kampanyası, "Ev Ka zaları Web Sitesi" ile internet kullanı cılarına da ulaşıyor. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü işbir liği ile geçtimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden kampanyanın daha geniş bir kitleye ulaştırılması için, Ay gaz tarafından www.evkazalari.com adresiyle oluşturulan web sitesi, in ternet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görüyor. 16 Eylül'de yayına açılan ve tüketicilerin ev kazaları konusunda daha da bilinçlendirilmesini sağlama ya yönelik hazırlanan "Ev Kazaları Web Sitesi" şimdiye kadar 368 bin 463 kişi tarafından ziyaret edildi. Sitenin hazırlanmasında baz alınan bilgi kitapçığı ise, Aygaz tarafından yak laşık 993 kişiye ücretsiz gönderildi.

Etiketler