AYB'den Samsun İlinin Atıksu Altyapısı İçin 30 Milyon Euro...

05 Nisan 2005 Dergi: Nisan-2005
Avrupa Birliği'nin finans kurumu Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Samsun ilinin içme suyu ile atıksu alt yapısına yönelik olarak 30 milyon Euro tutarında kredi sağlıyor. Bankanın sağlayacağı kredi, Samsun Kutlukent'te inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisini kısmen finanse edecek, ayrıca Samsun ili atıksu toplama ve drenaj sisteminin iyileştirilmesinde ve uzunluğunun artırılmasında da kullanılacak. Bu bağlamda girişim, yerel halkın yaşama standartlarını geliştirmeyi ve Karadeniz'deki kirliliği azaltmayı amaçlıyor.

Kredi anlaşması, 21 Mart 2005'te Ankara'da AYB Başkan Yardımcısı Wolfgang Roth tarafından imzalandı. Bu anlaşma Türkiye'de türünün onuncu, Karadeniz Bölgesi kıyı şeridinde ise ilk örneği olacak. Proje, Akdeniz Çevresel Teknik Yardım Programı'nın (Mediterranean Environmental Technical Assistance Programme-METAP) yaptığı araştırma (AYB Kredisi) sonucunda kararlaştırılan yardımlarla hazırlandı. Projenin eş finansmanını ise, Alman Kalkınma Bankası KfW sağlayacak.

Samsun atıksu projesinin finansmanı, AYB'nin Akdeniz yöresinde genel çevrenin korunması ve iyileştirilmesini destekleme projesi kapsamına giriyor. Bununla birlikte proje, şehrin yavaş yavaş AB Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi'ne uyumlu hale gelmesini de beraberinde getirecek.

Etiketler