AYB’den Türk KOBİ’lerini Destek Amaçlı Yeni Leasing ve Kredi Olanakları

05 Ocak 2005 Dergi: Ocak-2005

AB’nin mali kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) yatırımlarını desteklemek amacıyla 150 milyon Euro kredi sağlayacak. Kredi, Türkiye'de seçilmiş bankalar aracılığıyla KOBİ'lere borç veya leasing (finansal kiralama) olarak kullandırılacak. Fonlar, Türkiye'de aracı banka görevi yapan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'ye global kredi kapsamında verilecek. TSKB aracılığıyla seçilmiş bankalara aktarılacak kredi, KOBİ'lerin sanayi, turizm ve hizmet sektörlerindeki projelerinin, borç veya leasing yoluyla finansmanında kullanılacak. Bu, AYB'nin Türkiye'deki KOBİ'lere sunduğu ilk leasing olanağı olacak.

Kısa süre önce AYB, yine benzer biçimde, özellikle yabancı para birimi üzerinden kazanç sağlayan ve/veya tekstil ihracatıyla uğraşan ve turizm faaliyeti sürdüren KOBİ'lerin kullanımı için global krediler sağlamıştı. Bankanın, ortalama 9-10 milyon Euro tutarındaki proje sahibi Türk KOBİ'lerine sağladığı ortalama kredi miktarı 4 milyon Euro'ya ulaştı. Yakın bir zaman önce AYB'nin tahsis ettiği söz konusu global kredilerin, yarısı turizm sektöründe olmak üzere, Türkiye'de yaklaşık 3400 kişiye yeni iş olanağı yaratması bekleniyor. Yeni iş olanaklarının üçte ikisinin ise daha az gelişmiş bölgelerde gerçekleşeceğine inanılıyor.

Ayrıca, sağlanacak yeni kredinin, birçok özel sektör ticaret bankası ve aracı uzman leasing şirketlerini de kapsayarak, AYB'nin Türk finans sektörüne desteğini de çeşitlendirmiş olacak. Türkiye'de henüz gelişmekte olan leasing, daha küçük ölçekli KOBİ'lere uzun vadeli finans temininde ideal bir yöntem olarak değerlendiriliyor.


 


Etiketler