Avrupa Isı Pompası Pazarından Olumlu Gelişmeler

18 Aralık 2014 Dergi:
Avrupa ısı pompaları pazarı yükselişte. Avrupa Isı Pompaları Derneği (EHPA) tarafından yayımlanan pazar raporları ve istatistikler, bu istikameti gösteriyor. Avrupa enerji birliğinin hedeflerinin odağında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler ile ilgili teknolojiler var. EHPA’nın Avrupa Isı Pompası Pazarı ve İstatistikler-2014 çalışması, 21 AB ülkesi pazar verileri bir araya getirilerek hazırlandı. Raporda, üç yıllık durgunluk ve biraz da düşüş görülmesinin ardından pazarın geri kazanıldığı görülüyor. Rapora göre 2013 yılında Avrupa’da 771 245 adet ısı pompası satılmış. Bu % 3’lük bir büyüme olduğunu gösterirken 2014’e ait ilk veriler de büyüme trendinin süreceğine işaret ediyor. EHPA Genel Sekreteri Thomas Nowak, bu verilerin sadece ısı pompası pazarı için değil, Avrupa’nın konuya ilişkin politik hedefleri açısından da sevindirici olduğunu söyledi. Nowak: “Avrupa enerji birliğinin geleceği açısından sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve tedarik güvenliği çok önemli. Isı pompaları; verimlilik, yenilenebilir enerji kullanımı ve küresel ısınmaya sebep olan emisyonların azaltımı gibi hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olacaktır. Endüstri belli bir olgunluğa ulaşmış durumda ve hedeflerine ulaşmaya hazır. Konutsal kullanımdan endüstriyel ihtiyaçlara, ısıtmadan soğutmaya kadar hemen hemen tüm uygulamalar için çözümler mevcut. Ayrıca ısı pompaları fosil yakıt ithalatı problemi için de bir alternatif getirebiliyor” dedi. Tedarik güvenliği konusunda, EHPA’nın yayımladığı “Kış Geliyor” başlıklı makalede Rusya’dan ithal edilen gaz ile çalışan ısınma sistemlerinin ısı pompaları ile yer değiştirmesi halinde AB’nin 2030 hedeflerinin nasıl karşılanabiliyor olduğu gösteriliyor. Bu makaleye ve Avrupa Isı Pompası Pazarı İstatistikleri Raporuna www.ehpa.org sitesinden ulaşılabilir.

Etiketler