'Avrupa'daki en iddialı enerji projesini başlatıyoruz'

18 Mart 2015 Dergi:
Avrupa Komisyonu, Avrupa’da ortak bir enerji piyasası oluşturmaya yönelik ‘Enerji Birliği’ planını açıkladı. AB, bu sayede ortak enerji pazarında daha fazla entegrasyon sağlamayı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerinin yakalanmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu’nun Enerji Birliği’nden sorumlu üyesi Maros Sefcovic, planlarının bu alanda yarım yüzyıldan uzun bir süredir gündeme gelen en iddialısı olduğunu söyledi.
Sefcovic, ‘Bugün, Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan bu yana Avrupa’daki en iddialı enerji projesini başlatıyoruz’ dedi.
1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, günümüzde Avrupa Birliği haline gelen yapının temellerini oluşturuyordu.
AB, ‘Enerji Birliği’ni oluşturarak enerji alanında ortak iç pazarı tamamlamayı, enerji arz güvenliğini ve enerji verimliliğini artırmayı, fosil yakıt kullanımını azaltmayı ve yeni enerji kaynaklarının araştırılmasına hız vermeyi amaçlıyor.
Enerji Birliği ile aynı zamanda mevcut kaynakların üye ülkeler arasında paylaşılmasını mümkün kılacak altyapının inşası, fiyatlara bir düzenleme getirilmesi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinin sayısının artırılması ve mevcut rekabet kurallarının daha iyi uygulanması amaçlanıyor.
Komisyon, üye ülkelerin birbirinden çok farklı fiyatlardan ücretlendirilmesinin önüne geçmek için AB ülkelerine, Rusya gibi büyük tedarikçilerle doğalgaz pazarlığı yapmadan önce görüş alma çağrısında bulunuyor.
Daha önce doğalgaz şirketleri ve hükümetler, bu anlaşmaları AB ile paylaşmaya yanaşmıyordu. Ancak Komisyon, Ukrayna krizinin ardından çok farklı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.
Sefcovic, ‘Şu anda tamamen farklı bir gerçekle karşı karşıyayız. [Bilgi paylaşımının] AB üyesi ülkelerin faydasına olacağını çok, çok açık bir şekilde ortaya koymalıyız’ dedi.
Avrupa Komisyonu, kapsamlı bir enerji stratejisi çerçevesinde 2020’ye kadar enerji alanında 1 trilyon Euro’nun üzerinde yatırım gerektiğini belirtiyor.
Komisyon’un hazırladığı belgede, Avrupa’nın ‘doğru tercihleri yapması’ ve düşük petrol ve doğalgaz fiyatlarının ortaya çıkardığı bu ‘tarihi fırsatı’ değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.
Komisyon, Enerji Birliği planı çerçevesinde bir dizi yasa teklifi hazırlayacak. Planın yürürlüğe konabilmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor.
Ancak Komisyon’un planları, bazı üye ülkelerin direnişiyle karşılaşabilir. Ulusal hükümetler daha önce de AB enerji pazarında daha fazla entegrasyon girişimlerine, bu alandaki egemenlik haklarından feragat etmek istemedikleri için karşı çıkmıştı.

Etiketler