AVRUPA'DA STANDARDİZASYON REFORMU

05 Şubat 2000 Dergi: Şubat-2000

Bu değişimin Amerikalı ihracatçıları, özellikle HVAC sektörünü derinden etkileyeceği belirtiliyor.

Amerika'daki üreticilerle Avrupa Birliği arasında, düşük frekanslı elektriksel emisyonların azaltılması üzerine yaşanan mevcut anlaşmazlık, standartlar ve bu standartların zorunluluk haline getirilmesi arasındaki maliyet/yarar ilişkisi varsayımının, her zaman Birleşik Devletlerin beklentileriyle uyuşmadığının da bir göstergesidir. Bu konu, elektrik dağıtım şebekelerinin düşük frekanslı emisyonlardan korunmasını öngören Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) üzerine Avrupa Komisyonunun bir direktifidir. Bu emisyonlar temel olarak duvar prizine takılan herhangi bir ekipman nedeniyle oluşabilmektedir. Emisyon veya "geribildirim" eğer kaynaklandığı yerde engellenmezse, güç dağıtımı şirketinin verdiği voltaj ve akım karakteristiklerini değiştirebilmekte ve bu durum Birleşik Devletler'de, emisyon seviyesinin üzerine çıkan ekipmanlarda ek cihazlar kullanılarak önlenmektedir. Olaya farklı bir açıdan yaklaşan Avru-pa'nınsa, IEC alt komiteleri tarafından ortaya konulan ve sadece teorik çalışmalara dayanarak daha düşük emisyon sınırları getiren 61000-3-2 standardını, CEN standardı olarak adapte etmeye çalıştığı belirtilmektedir. Bu yeni "uyumun" tüm endüstrilere olan yıllık maliyetinin 50 milyar$ civarında olacağı tahmin edilmektedir. Konu ile ilgili olarak ne IEC alt komitesinin, ne de Avrupa Komisyonu'nun standardın gerektirdikleri üzerine herhangi bir maliyet/yarar analizi yapmadığı belirtilmiştir. Birleşik Devletler Ticaret Temsilcisi yakın geçmişte yayımlanan bir makalesinde bu uygulamanın etkileri ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir: "IEC standardının Avrupa'daki standardizasyon hareketinin temeli olarak kullanılması ertelenmez ise, üreticiler ya Avrupa için aynı modelin farklı versiyonlarını üretmek ya da dünya çapında tüm ürünlerinin maliyetini arttırmak zorunda kalacaktır."

ARI'nin bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve Avrupa Birliği tarafından empoze edilmeye çalışılan "gerçekdışı ve gereksiz" limitlere karşı oluşturulan ticari koalisyona katıldığı belirtilmektedir. ARI'nin, hükümetlerin yaptıkları yasal düzenlemelerde mevcut standartları kullanmasını desteklediği ama bununla beraber bu adaptasyon sürecinde de bilimsel gerçeklerin gö-zardı edilmemesi ve maliyet/yarar analizinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

ARI 21. Yüzyıl HVAC&R Araştırma Programındaki 13 Projenin Üstlenicilerini Belirledi

21. Yüzyıl HVAC&R Araştırma Programı (21-CR) altında 5 ana grupta yürütülecek olan 13 projenin üstlenicileri belirlendi.

Alternatif  Ekipmanlar Araştırması:

"C02 için mikro kanallı ısı değiştiricileri" başlıklı proje Maryland Üniversi-tesi'ne verilirken, "Iklimlendirme Uygulamalarına Uygun, Su Buharı Kompresörlerinin Verim Sınırlarının Belirlenmesi" başlıklı araştırma projesinin ise, Concepts ETİ isimli özel şirket tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Yüksek Verimli Ekipmanlar: Copper Development Association bünyesinde yürütülen "Yükseltilmiş motor verimi için yüksek sıcaklık kalıp malzemeleri ve basınçlı döküm bakır rotorlar" adlı araştırma projesinin sponsorluğunun ortaklaşa yapılması kararlaştırılırken, "Dairesel kesitli olmayan borular iklimlendirme ve soğutma uygulamaları için yüksek performanslı ısı değiştiricileri" başlıklı proje ise Illinois Üniversitesi'ne verilmiştir. "Yeterli nem seviyesinin sağlanması için üniter ekipmanların değerlendirilmesi" araştırma çalışması ise ASHRAE ile ortaklaşa yürütülecektir. Sistem Entegrasyonu: "Komple bina ve bina zarfı simulasyonu ve tasarım araçları" başlıklı proje Architectural Energy Corporation'a, "HVAC kompo-nentleri ve sistem simulasyonu ve tasarım araçları" başlıklı çalışma ise CDH Energy Corporation'a verilmiştir. "Ofis binalarında esnek ve adaptif HVAC dağıtım sistemlerinin enerji tasarruf potansiyeli" isimli araştırma projesi ise Carnegie Mellon Üniversitesi'ne verilmiştir.

İç Mekan Ortam Kalitesi: "Kara is Olayı'"nın nedenlerinin araştırılması Energen Consultants'a verilirken HP Woods Research Institute'de yürütülen "Okularda sağlık, enerji ve üretkenlik" başlıklı araştırma çalışmasının ortaklaşa olarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Çevre Dostu Akışkanlar Araştırması : ORNL2 'de yürütülen "Soğutkanın kritik sıcaklığının yakınında ve üzerinde çalıştırılan AC&R sistemlerinin araştırılması" çalışmasının ortaklaşa desteklenmesi kararlaştırılmıştır.


Etiketler