ASYALI MIYIZ? AVRUPALI MI?

05 Haziran 1998 Dergi: Haziran-1998

Batının tavrı, bu "kompleksi" çoğu kez tahrik edicidir. Zira, deyim yerinde ise batı alemi "duruma göre" bizi doğuda veya batıda görebiliyor. Tabii ki nereden baktığına göre yanıtlanabilir bir soru bu. Ama nereden baktıkları, söz konusu durum için, nereden bakmak istediklerine göre belirleniyor ve izah ediliyor. Ve bu durum bir çoğumuzun sinir katsayısını artırıyor, bir çoğumuzu da "daha çabuk nasıl Avrupalılaşabiliriz" telaşına itiveriyor. Oysa yanlış sorunun yanıtı peşinde olduğumuz çoğunluk tarafından görülebilse, Türkiye gerçeğini kavramak ve dahası Türkiye'nin potansiyel kaynaklarını değerlendirmek ve geliştirebilmek kolaylaşacak. Türkiye'li olmak; Asyalı ve Avrupalı olmanın artılarının bileşkesini de, çok daha zengin anlam içeriğinde yoğuruyor. Amerika, "fırsatlar ülkesi" sloganı ile tanıtılan ideoloji içerisinde fırsatlarını yarattı. Şimdi gelişmiş ülkeler, gelişmelerini sürdürmek için birçok yeni "fırsatlar ülkesi" bulmak zorunda. "Fırsatlar"!, yerel sınırları içerisinde aramıyor. Malumunuz üzere küreselleşme kaçınılmaz. Dünyanın "küresel köy"e dönüştüğü mesajları, öylesine kulaklarımızı doldurmuş ki, evrensel köyü algılamaya çalışırken kendi köyümüzü algılayamıyoruz.

Evrensel köyü gözardı etmeden, kendi köyümüzü görebilmeyi amaçlayan bir gezi düzenledi ISKİD. Isıtma Soğutma Klima imalatçıları (ve ithalatçıları) Der-neği'nin Şanlıurfa gezisine gelecek sayımızda ayrıntılı olarak yer vereceğimiz için şimdi sadece birkaç önemli göstergeye dikkat çekmek istiyoruz. GAP projesinin tamamı 32 milyar $ hacmindedir. Bunun 13 milyar $'ı harcanmış bulunmaktadır. Proje tamamlandığında sulamadan 2.2 milyar $, enerjiden 2.1 milyar $, toplam 4.3 milyar $ (yılda) yarar sağlanacaktır. Yani tamamlanan kışımı ile elde edilen artı değeri saymazsak, yaklaşık 7 yıl gibi bir süre içerisinde harcamasını karşılıyor. GAP Projesi. Üstelik salt sulama ve enerji değerleri toplamı itibarıyla. Şu anda, dekar başına 60 $ olan katma değer 181 $'a çıkmış durumda. Sadece Şanlıurfa Belediyesi'nin yıllık gelirinde; 1993'te 29 milyar TL'dan 1996'da 918 milyar TL'na, 1997'de ise 2 trilyon 300 milyar TL'na uzanan bir atış söz konusu. (Devlet Yardımları hariç). Hali hazırda Harran Ovasının yıllık pamuk üretim miktarı, Çukurova'yı aşmış bulunuyor. Proje tamamlandığında sulu tarıma açılacak olan 1.696.713 hektar.

Salt GAP verileri bile dünyanın dikkatini çekmeye yetiyor. Kaldı ki, Türkiye'nin sunacağı fırsatlar, GAP'la sınırlı değil. Özetle Türkiye Asya'nın ve Avrupa'nın belki de en şanslı enlem-boylamları arasında bulunuyor. En çok da, bu bilincin vereceği kararlılık, azim ve dinamizme ihtiyacı var.

En iyi dileklerimiz ve saygılarımızla.

Dr.Oya BAKIR

Yazı işleri Müdürü


Etiketler