ASME-TÜRKİYE, ASME DİZAYN KOD VE STANDARTLARINI TÜRKİYE HVAC SEKTÖRÜ GÜNDEMİNE TAŞIYOR(1)

05 Mart 2000 Dergi: Mart-2000

Yazıda verilen bilgiler, ASME-Türkiye Şubesi Başkanı, I.T.Ü. Makina Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Nilüfer EGRlCAN'la yaptığımız görüşmeden aktarılmaktadır. Yazımızın bu bölümünde ASME organizasyonu ile ilgili genel bilgiler ve üyelik hakkında bilgiler aktarılırken, gelecek sayıda ASME-Türkiye'nin Türk Loydu'nda 3 Mart tarihinde yaptığı toplantıda Kod ve Standartlar ile Akreditasyon konularında çalışma önerileri ve Türk Loydu Kara Endüstrisi Bölüm Başkanı Dr. Türkay BOZKURT ile Belgelendirme Bölüm Başkanı Ayfer ADIGÜZEL'in aktardığı ilginizi çekeceğine inandığımız bilgiler yer alacak.

 

 

Termodinamik: Öncelikle ASME-IN-TERNATIONAL hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Prof.Dr. Nilüfer EĞRİCAN: 1880 yılında kurulan ASME, idari ve coğrafi nedenlerden ötürü Kuzey Amerika'da 12 bölgeye ayrılmıştır. Toplam 125.000 üyesi bulunan ASME'nin, A.B.D. harici ülkelerdeki üye sayısının 12.000'e ulaşması nedeniyle kuruluş, 1994 yılında ASME International adını aldı. !996'da ise A.B.D. dışındaki ilk bölgesi olan 13.bölgeyi oluşturdu. Uluslar arası ASME, makine mühendisleri ve diğer mühendislik disiplinlerinin bilgiyi paylaşmalarını, son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Üyelerine sağladığı avantajlar arasında, Mechanical En-gineering Dergisinin ücretsiz aboneliği, www.as-me.org web sitesinde tüm etkinlik ve çalışmaların duyurulması, ücretsiz e-posta servisleri, e-posta bültenleri, ASME'nin bi-limsel-teknik gruplarına üyelikler, konferans ve seminerlere indirimli katılım olanakları, ASME yayınlarında indirim uygulamaları, uydu yayınlı kurslar ve video kaset serili kurs mamuz'unun son günlerinde, ASME-Türkiye, ilk Olağan Genel Kurulu'nu yaparak, Prof.Dr.Nilüfer EĞRİCAN (İTÜ) başkanlığında, Prof.Dr.Teoman KURTAY (İTÜ), Refik ÜRE-YEN (Arçelik), Prof.Dr.Taner ÖZKAY-NAK (İTÜ), Ali ESER (Türk Loydu), Prof.Dr.Abdülkerim KAR (MÜ), Prof.Dr.Bülent PLATİN (O.DT.Ü.) ve Ertuğrul YILMAZ (Brissa)'dan oluşan Yönetim Kurulu göreve başladı. Amaçları ; "Türkiye'de makine mühendisliği ile ilgili olarak, mühendislik bilimini, teknolojisini, sanatını ve mesleki uygulamalarını geliştirmek, araştırmaları teşvik etmek, mesleki eğitimin gelişimine destek vermek, standartları geliştirmek ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, mühendisler ve diğer ilgili bireyler arasında ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi iletişimini hızlandırmak, T.M.M.O.B. Makine Mühendisleri Odası ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde mesleği geliştirmek, güçlendirmek ve yüceltmektir" şeklinde özetlenen ASME-Türkiye Şubesi, bu amaçlar doğrultusunda komisyon çalışmalarını örgütledi. Tanıtım ve Haberleşme Komisyonu, Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu, Endüstriyel İlişkiler Komisyonu, Kodlar ve Standartlar Komisyonu, Mesleki Gelişim Komisyonu, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu ve Üyelik Komisyonu çatıları altında başlayan çalışmalar, periyodik toplantılarla  sürüyor.  Türkiye'nin "Dizayn Kod ve Standartları" ve Akreditasyon çalışmaları konusunda vakit kaybetmeksizin, gelişmiş ülkelerle entegre olabileceği çalışmalar yapması gereğini öngören ASME-Türkiye Şubesi de, Kodlar ve Standartlar konusundaki çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda, çeşitli meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde bir dizi toplantı başlatmaya hazırlanılıyor. Bu hazırlıkların ilk ayağında, öncelikle Türkiye'deki mevcut uygulamaları ,temel eksiklikleri ve yasal mevzuatı gözden geçirmek için 3.Mart.2000 tarihinde Türk Loydu'nun Tuzla'daki tesislerinde bir toplantı gerçekleştirilecektir. ASME-Türkiye, ASME-Inter-national'in ve kendi çalışmalarını Türk Makine Mühendislerine tanıtmak, daha güçlü bir katılım sağlayabilmek amacıyla 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX 2000 fuarında bulunacak standında tüm Makine Mühendislerini ve Makine Mühendisi adayları bekliyor.

Termodinamik: ASME-Türkiye olarak kaç üyeniz var?

Prof.Dr. Nilüfer EĞRİCAN: ASME-Türkiye olarak bugün, 136 üyemiz bulunmakta. Ayrıca 1998de yapılan toplantıda resmen onaylanmış olan İT.Ü. Öğrenci Birimimiz bulunmaktadır. Bu birimde bugün, 70 civarında kayıtlı üyemiz vardır.

 

Termodinamik: ASME-Türkiye, AS-ME International'le nasıl bir iletişim içerisinde?

Prof.Dr. Nilüfer EĞRİCAN: ASME-Türkiye olarak her yıl Kasım ayında yapılan , tüm bölge birimlerinin katıldığı ASME International toplantısında yıllık faaliyet raporumuzu sunuyoruz. Ayrıca Şubemizden dileyen Yönetim Kurulu üyelerimiz, Haziran ayı içerisinde yapılan yaz toplantısına katılıyor ve bu toplantıda da görüş alabiliyor, çalışmalarımızla ilgili bilgi sunabiliyor. Her bir bölgenin alt bölgeleri bulunmakta. Biz, bağlı bulunduğumuz 13.bölgenin Avrupa Alt bölge-sindeyiz. Bu alt bölgeler de kendi aralarında yılda bir kez toplanıyor. Avrupa alt bölgesi olarak bu yıl, 4-5 Mayıs tarihlerinde Almanya'da toplanacağız.

 

Termodinamik: ASME-Türkiye'nin ülke içerisindeki toplantıları nasıl yürütülüyor, şube içi iletişim nasıl sağlanıyor ?

Prof.Dr. Nilüfer EĞRİCAN: ASME-Türkiye olarak her ay düzenli olarak Yönetim Kurulu toplantısı yapmaktayız. Bu toplantılara dileyen üyeler de katılabiliyor. Yönetim Kurulu toplantısının ardından belirli bir konuda veya faaliyetlerimiz genelinde görüş alış verişinde bulunuruz.


Etiketler