Header Reklam

Ashrae Kış Toplantısı

05 Mart 1995 Dergi: Mart-1995

Chicago'da 29 Ocak - 1 Şubat 1995 tarihleri arasında gerçekleşen ASHRAE Kış Toplantısı, yılın önemli etkinliklerinin ilki oldu.

Chicago Palmer House Hilton'da 28 Ocak'ta yapılan Açılış ve tanışma toplantılarını, 29 Ocak'ta başlayan Teknik Oturum, Seminer, Panel, Forum ve Poster Oturumları izledi. 30 Ocak'ta başlayan bin civarnıdaki katılımcının yer aldığı fuarda ise ısıtma, soğutma, havalandırma, klima alanında yeni ürün ve teknolojilerin yanı sıra dizayn, enerji analizleri, ekipman seçimi gibi konularda geliştirilen bilgisayar programları ve enerji tasarruf sistemleri 40 bini aşkın ziyaretçi tarafından ilgiyle izlendi. ASHRAE'nin 100. kuruluş yılı olması sebebiyle, 100 yıl önceki ilk toplantının teatral olarak canlandırıldığı bir gösteri ile başlayan etkinlikleri; özel toplantılar, teknik oturumlar, dernek-komite toplantıları, work-shop'lar ana başlıklarında yapılanmıştı. Teknik oturumlarda daha ziyade üniversite ve akademik çevrelerde yapılan, üç referans tarafından kabul edilen çalışmalar, Seminerlerde güncel konular, Poster Çalışmalarında panolar üzerinde açıklamalı teknik sunumlar, Forumlarda ise açık oturum tarzında teknik tartışmalar ele alındı.

Gündemi oluşturan ana konu başlıklarından bazıları şunlar oldu: Soğutucu Akışkanların Fiziksel özellikleri, Enerji Kullanımında Tasarruf Tedbirleri, Polonya Krakow Kentinin Merkezi Isıtma Sistemi, Bina Cephelerinden Isı ve Nem Geçişi, Yangın-Duman Kontrolü, Isıl Enerji Depolama Sistemleri, Absorbasyonlu soğu-tucular-Isı Pompalarında Gelişmeler, Dünyanın En Yüksek Binası'nda Soğutucu Akışkanın Değiştirilmesi, Tünel Havalandırması, Düşük Hava Hızlarının ölçümünde Güçlükler-Deneyler, Gürültünün Çalışanlar Üzerinde Etkisi, Güç Kaynağı Olarak Doğru Akım mı, Alternatif Akım mı? 3000'i aşan kayıtlı izleyiciler arasında Türkiye'den; Tesisat Mühendisleri Derneği adına Numan Şahin (EMO), İTÜ'den Doç. Dr. Osman Gençeli, 9 Eylül Üniversitesi'den Prof. Dr. Macit Toksoy bulunmaktaydı. 1894'te 78 tesisatçı ile kurulan ve 1956'da ASHRAE adını alan Derneğin bugün 39 üye ülkesi ve 200 ülkeden 55 bin üye mühendisi bulunmaktadır. Her geçen gün hızla artan üyelik başvurulan ile Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima Sektörü'nün en büyük uluslararası platformunu oluşturan ASHRAE'nin periyodik bir yayın organı da bulunmakta. ASHRAE JOURNAL'i izlemek isteyenler için;

ASHRAE JOURNAL: 1791 Tullie Circle NE/Atlanta Georgia 30329 USA

Tel: 1-404-636-8400 Faks: 1-404-321-5478


Etiketler