ASHRAE, Az Katlı Konutlar Dışındaki Binalar için Enerji Verimliliği Standardını Revize Etti

01 Kasım 2019 Dergi: Kasım-2019

ASHRAE, yeni revize ettiği Az Katlı Konutlar Dışındaki Binalar için Enerji Verimliliği Standardı: ANSI / ASHRAE / IES Standardı 90.1-2019’da, 2016 versiyonuna kıyasla, 100’den fazla değişiklik bulunuyor.
Standart 90.1 Komitesi Başkanı Drake Erbe, konuya ilişkin, “90.1’in 2019 versiyonunun amacı, verimlilik hedeflerini aşma konusunda net bir rehberlik sağlamaktır. Bu yeni versiyon, standart olarak minimumun üzerinde enerji maliyet seviyelerine ulaşmak için geliştirilecek tasarımları ve daha verimli binalar, daha yenilikçi çözümler sağlayacak tasarımları teşvik edecektir” dedi.

Yeni versiyonda öne çıkan bazı önemli değişiklikler şunlardır:
Yönetim ve Uygulama: Standarda ilk kez, devreye alma gereklilikleri eklendi. Bölüm 4.2.5, “Doğrulama, Test Etme ve Devreye Alma”, büyük ölçüde genişletildi ve ASHRAE / IES Standardı 202’ye göre işletmeye alma için gereklilikler belirlendi.
Bina Zarfı: Dikey pencere açıklıkları için “metal çerçevesiz” ve “metal çerçeveli” ürün kategorileri birleştirildi. SHGC ve U faktörü için minimum kriterler tüm iklim bölgelerinde yükseltildi. Hava sızıntıları bölümü, uyumluluğu netleştirmek için revize edildi. Giriş bölümündeki değişiklik istisnaları iyileştirildi ve hava perdelerini kullanmak için yeni seçenekler ve ilgili kriterler eklendi.
Aydınlatma: Boşluk Metodu ve Bina Alanı Metodu için aydınlatma gücü indirgemeleri değiştirildi. Model, güncellenmiş IES önerilerinin dahil edilmesiyle gerçek dünya koşullarını daha iyi temsil edecek. Aydınlatma için basitleştirilmiş yeni bir yöntem (yeni Bölüm 9.2) eklendi. Otoparklar için aydınlatma kontrol gereklilikleri güncellendi. Gün ışığına duyarlılık ve yandan aydınlatma gereksinimleri güncellendi.
Mekanik: Tasarımcılara, 10 kW’dan daha büyük bir IT ekipmanı yükü olan bilgisayar odalarında ASHRAE / IES Standart 90.1 gereksinimlerinin yerine ASHRAE Standart 90.4’ü kullanma seçeneğine izin vermek için yeni gereksinimler tanımlandı. Pompa tanımları, gereksinimleri ve verimlilik tabloları ilk defa standarda dahil edildi.
Enerji Maliyeti Bütçe Yöntemi: Sürekliliği sağlamak için sayısız değişiklik yapıldı. Mevcut durum, kullanıldığı yerde elektrik üretim sistemleri için güncellendi.
Performans Değerlendirme Yöntemi: Ek G kuralları ve bunlara karşılık gelen temel verimlilik gereksinimi açıklığa kavuşturuldu. Isıtma ve soğutma COP’leri fan olmaksızın referans bir paket soğutma cihazı için belirlenmiştir. Otomatik elektrik yuvalarının kontrollerinin etkilerini modelleyecek kurallar eklenmiştir. Kaçakların modellemesi için daha spesifik temel kurallar belirlenmiştir. Sistemin ve serpantinlerin boyutlandırmasının nasıl yapılması gerektiği konusunda açıklama eklenmiştir. Bölüm 4’teki bina performans faktörleri güncellenmiştir.
Her iki Uyum Yolu: Yenilenebilir enerjilerin nasıl ele alınacağına dair daha net ve daha spesifik kurallar eklenmiştir. Aydınlatma modellemesi kurallarında kapsamlı güncellemeler yapılmıştır.
Ayrıca standarda, yeni fan enerji endeksinin (FEI) ticari ve endüstriyel fanlar için verimlilik hükümleri konusunda metrik olarak kullanılması gereği eklenmiştir.
Standart 90.1, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari bina enerji kodları için bir kriter ve dünyadaki kodlar, standartlar için de bir temel olmuştur. 2019 versiyonu, orijinal standardın ilk kez 1975 yılında ABD enerji krizi sırasında yayımlanmasından bu yana revize edilen 11. versiyonudur.
Standart 90.1’i satın almak için www.ashrae.org/bookstore adresini ziyaret edebilirsiniz.